Plen
Sittings of the Senate of October 4, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/15-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 04-10-2007 Printable version

Sittings of the Senate of October 4, 2007

18. Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (dezbaterea amendamentelor respinse; votul pe raport și votul final se vor da marți, 9 octombrie 2007)
 
see bill no. L552/2007

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 20 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Avem raport comun al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și al Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări.

Dau cuvântul domnului Horia Irimia, secretar de stat. Microfonul 10.

Domnul Horia Ion Irimia:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori, Acest act legislativ dorește să asigure cadru legal pentru asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați.

Cunoaștem problemele apărute ca urmare a aplicării legilor retrocedărilor.

S-a făcut dreptate, pe de o parte, dar trebuie soluționate și aceste cazuri sociale, mai ales având în vedere faptul că multe dintre familii sunt formate din persoane în vârstă sau din persoane cu venituri reduse care nu au posibilitatea să-și achiziționeze alte locuințe.

Ordonanța pe care o supunem astăzi aprobării dumneavoastră reglementează această problematică și vreau să vă informez că Guvernul a și alocat în cursul verii o sumă de 25 milioane lei noi pentru demararea unor astfel de construcții de locuințe sociale prin autoritățile locale care au solicitat acest lucru.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Domnule secretar Simionescu, vă rog să prezentați raportul celor două comisii, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și Comisia juridică de numiri disciplină imunități și validări.

Domnul Aurel Gabriel Simionescu:

Domnule președinte, este un raport de admitere, cu 5 amendamente admise și 3 amendamente respinse.

Discuțiile care au fost în comisii au vizat și faptul că noi, în Senat, am trecut două proiecte de lege, unul al P.S.D. și unul al U.D.M.R., care vizau, în principiu, această problemă a chiriașilor care au fost sau vor fi evacuați din casele retrocedate foștilor proprietari.

Am apreciat că ordonanța, ca atare, poate să soluționeze foarte bine și repede o problemă pe care o avem cu toții și care îi preocupă pe toți parlamentarii, pe toți senatorii, așa cum a reieșit din discuțiile din Senat.

Deci este un raport de admitere. Este o lege ordinară, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Trecem la dezbateri generale. Domnul senator Pete Ștefan, după care domnul senator Tărăcilă.

Domnul Pete Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Într-adevăr, au fost două inițiative în acest sens.

La una dintre inițiative am fost și eu inițiator.

Ceea ce aș dori să spun eu este că această ordonanță a preluat foarte multe lucruri din aceste inițiative, rezolvă mai complex problemele legate de foștii chiriași.

Aș vrea, totuși, să ridic o problemă care nu este în mod explicit trecută în lege, și anume condițiile la care se referă ordonanța vizavi de persoanele îndreptățite.

Printre altele, sunt cele legate de fostul chiriaș care avea un contract de închiriere sau calitatea de chiriaș, dar nu oricând, ci la data retrocedării, deci la momentul în care locuința este retrocedată foștilor proprietari.

Eu aș vrea să ridic o problemă care nu este trecută în mod explicit în ordonanță. Consider că este tot un caz care trebuie rezolvat și care este tot al chiriașilor. Avem cazul în care, prin Legea nr. 112/1995, aceste locuințe au fost cumpărate. Au fost cumpărate cândva prin anii 1990 sau 1990 și ceva, dar, mai târziu, au apărut proprietarii care au cerut, din nou, retrocedarea imobilului și, prin hotărâri judecătorești, prin anumite situații, au fost anulate aceste contracte cu care au fost cumpărate apartamentele.

Acești foști chiriași nu mai sunt chiriași cu contracte în momentul în care locuințele sunt retrocedate, dar au fost chiriași în momentul în care sau până în momentul în care dumnealor au făcut contract de cumpărare pentru aceste locuințe.

Sigur că, în mod explicit, nu este trecut în lege acest lucru. Presupun că s-ar putea interpreta și cazul acestor chiriași, similar cu celelalte, dar zic, și subliniez acest lucru, că ar fi bine să trecem în ordonanță.

Noi suntem prima Cameră sesizată și am luat cuvântul cu scopul de a atrage atenția și Guvernului că vom depune un amendament la Camera Deputaților, ca să nu oprim ordonanța aici și să trecem în mod explicit și aceste cazuri.

Accentuez, încă o, dată că în momentul retrocedării nu au avut calitatea de chiriași, dar au avut-o ani de zile până în momentul în care au cumpărat aceste locuințe, iar mai târziu contractul a fost anulat.

Noi susținem această ordonanță.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, microfonul 3.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Doresc ca, în numele Grupului parlamentar al P.S.D., cel care a avut, pe de o parte, inițiativa găsirii unor soluții juridice pentru rezolvarea situației dramatice în care se găsesc chiriașii din fostele case naționalizate, pe de o parte, iar pe de altă parte, având în vedere inițiativele legislative promovate de colegii noștri, senatori și deputați, să precizez două chestiuni.

Este adevărat că această ordonanță nu rezolvă toate situațiile, de fapt, în care se găsesc foștii chiriași.

Practic, aș spune că după anul 1990 a început o adevărată dramă a celor care au primit din partea fostelor consilii populare, în timp, repartiții pentru casele care au fost trecute în proprietatea statului sub diferite acte normative sau sub diverse motivații.

Dacă ar fi să rezolvăm astăzi, în anul 2007, doar situația celor care se mai află în casele naționalizate, ar fi o a doua greșeală.

Să nu uităm că marea majoritate a chiriașilor au ajuns în aceste imobile ca urmare a dispozițiilor de repartizare primite din partea organelor puterii de la acea vreme, neavând nicio vină că ei nu au locuit într-o casă construită de stat sau că au acceptat să locuiască într-o casă pusă la dispoziție de stat.

Față de această situație, sigur că ar trebui ca în ordonanță să lărgim cercul beneficiarilor, foști chiriași.

Dacă ne referim doar la cei care astăzi, mai sunt o mică sau foarte mică categorie, dacă ne referim la cei care trăiesc adevărate drame, locuind cu chirie prin garaje, prin parcuri sau, așa cum vedem din mass-media, în situații extrem de delicate, va trebui să acceptăm că alături de chiriași sunt foștii chiriași care nu și-au rezolvat situația locativă până în prezent, în sensul că nu au achiziționat sau nu au un spațiu de locuit decent.

De aceea, Grupul parlamentar al P.S.D. susține, astăzi, această ordonanță, încercând să o corecteze prin amendamente la Camera Deputaților.

Domnule președinte, legea fiind ordinară, cred că nu există vreun grup parlamentar care să nu o susțină, chiar dacă inițiativa este din partea Guvernului, slab susținut în Senat.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Mai sunt intervenții la dezbateri generale? Da. Microfonul 2, domnul senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, Acest proiect de lege și, respectiv, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2007 abordează problematica, dar nu o rezolvă.

A fost o modalitate a Guvernului de a se eschiva de la rezolvarea problemei.

Vă aduc câteva argumente în sprijinul afirmației anterioare.

În textul ordonanței se pune problema să se treacă de consiliile locale la "urmărirea asigurării fondului de locuințe necesar", nu la asigurarea fondului de locuințe.

Consiliile locale pot să urmărească până la calendele grecești asigurarea fondului de locuințe.

Apoi, este revoltătoare prevederea din ordonanță de la art. 1 alin. 2 care precizează că, dacă într-o localitate s-au înregistrat peste 10 cereri din partea cetățenilor pentru asemenea locuințe, consiliul local le va rezolva.

Am văzut și ieri situația dramatică în care a ajuns un mare cântăreț, Mihai Constantinescu, dat afară din casă.

Deci dacă dânsul este dat afară, mai trebuie să-și găsească încă 9 cetățeni în aceeași situație și, atunci, consiliul local să se pregătească să rezolve problema.

De asemenea, în privința finanțării, s-a pus problema ca principala sursă de finanțare să fie consiliile locale.

Asemenea situații de cetățeni scoși în stradă au apărut și vor apărea în multe comune.

Marea majoritate a comunelor au bugete foarte mici și nu au posibilitatea să aloce bani pentru asemenea construcții.

Ca atare, am fost nevoit să vin cu mai multe amendamente, unele mi-au fost acceptate, altele sper să fie acceptate în dezbaterile de săptămâna viitoare din plenul Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Mai sunt intervenții? Nu mai sunt.

Stimați colegi, avem o lege ordinară, cu 5 amendamente admise, 3 amendamente respinse. Vom continua dezbaterea pe amendamente săptămâna viitoare, marți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 12 april 2021, 10:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro