Plen
Sittings of the Senate of October 4, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/15-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 04-10-2007 Printable version

Sittings of the Senate of October 4, 2007

3. Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
 
see bill no. L656/2007

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 2 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004.

De la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital va prezenta raportul domnul președinte Aron Ioan Popa.

Are cuvântul domnul Bogdan Găbudeanu, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

Aveți cuvântul.

Vă rog să vă susțineți proiectul de lege.

Microfonul 8, vă rog.

Domnul Bogdan Găbudeanu - președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale:

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 s-a propus reglementarea cadrului legislativ intern, în vederea aplicării urgente a prevederilor acordurilor de împrumut și a acordului de asistență financiară nerambursabilă prin acordarea calității de administrator special al obiectivelor de investiții prioritare, identificate pe baza analizei de risc, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, în scopul realizării acestor lucrări.

Unul dintre obiectivele părții "D" a proiectului, conform celor două acorduri, este identificarea unui program de investiții prioritare în bazinul de recepție al Tisei, la minele operaționale și abandonate.

La data aprobării legii, finanțarea A.N.R.M. se asigura prin bugetul Ministerului Economiei și Comerțului.

Ulterior, A.N.R.M. a devenit ordonator principal de credite și, conform prevederilor Legii nr. 500/2002, creditele nu mai puteau fi obținute pentru realizarea părții "D" a proiectului.

A apărut, în acest fel, necesitatea realizării urgente a concordanței între actele normative interne și prevederile celor două acorduri prin acordarea statutului de administrator special pentru Agenția Națională pentru Resurse.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Îi dau cuvântul domnului președinte Aron Ioan Popa, pentru a ne prezenta raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a luat în dezbatere acest proiect de lege în prezența reprezentanților Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și, în urma dezbaterilor, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un raport de admitere.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi, suntem în fața unui acord de împrumut.

Vă consult dacă sunt dezbateri generale, dacă sunt luări de cuvânt.

Nu sunt luări de cuvânt.

Legea are caracter ordinar.

Pe cale de consecință, fiind un raport favorabil, fără amendamente, supun votului dumneavoastră și raportul, și proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Rog toată lumea să voteze.

Cu 50 voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri, și raportul, și proiectul de lege au fost adoptate.

Stimați colegi, Vă propun ca punctele 3, 4 și 5, la solicitarea Guvernului, să le amânăm.

Este o solicitare a Guvernului.

Sunt plecați, înțelegem, în niște misiuni și vom reprograma, și va rămâne pe ordinea de zi pentru săptămâna viitoare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 12 april 2021, 10:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro