Plen
Sittings of the Senate of October 4, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/15-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 04-10-2007 Printable version

Sittings of the Senate of October 4, 2007

9. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 164/2001, Lege privind pensiile militare de stat (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 8 octombrie 2007)
 
see bill no. L401/2007

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 11, Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 164/2001, lege privind pensiile militare de stat.

Avem raport comun, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Este și domnul președinte Tiberiu Prodan, care a luat loc la prezidiu.

Suntem în fața unei inițiative legislative.

Inițiatorul este prezent? Nu este. A fost anunțat, da?

Mulțumesc.

Dau cuvântul... Cine prezintă? Domnul președinte Prodan?

Domnule președinte Tiberiu Prodan, vă rog să prezentați raportul comun al celor două comisii.

Domnul Tiberiu Aurelian Prodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat, Deci este vorba despre o inițiativă legislativă privind pensiile militare de stat, dezbătută pe parcursul a 3 ședințe în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Amendamentele au venit din partea colegilor.

Au fost discuții și cu reprezentanții Ministerului Apărării.

În final, a rezultat un proiect de lege bun, zicem noi, cu amendamente admise, cuprinse în anexă, și un amendament respins, cel al domnului senator Jan Vraciu, căruia i-am și prezentat punctul nostru de vedere, pe ce motiv îl respingem.

Așa că supunem aprobării plenului Senatului acest raport de admitere.

Menționez că legea are un caracter organic.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Să ascultăm și punctul de vedere al Guvernului, domnul secretar de stat Corneliu Dobrițoiu.

Vă rog, microfonul 10.

Domnul Corneliu Dobrițoiu - secretar de stat în Ministerul Apărării:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare extinderea prevederilor art. 78 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, în sensul ca la fiecare actualizare a pensiei cadrelor militare să se țină seama de contribuția acestora la Fondul de pensie suplimentară, indiferent de data ieșirii la pensie.

Prezenta propunere legislativă aduce și unele corecturi prin folosirea termenului de "actualizare" în locul celui al "recalculării", deoarece, potrivit legii, recalcularea se referă doar la pensiile militare de stat, stabilite în baza legislației anterioare, la data intrării în vigoare a Legii nr. 164 din 2001.

Pentru ca intenția de reglementare să fie transpusă corect în plan normativ, precum și pentru evitarea contradicțiilor în cadrul aceluiași act normativ, s-a impus modificarea deopotrivă a art. 48, care reprezintă sediul materiei în domeniul actualizării pensiilor, doar prin completarea normei de trimitere cu art. 25, 33 și 78 alin. 1.

În sensul celor prezentate s-au pronunțat și Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin raport comun, referitor la propunerea legislativă aflată în dezbatere.

Ca urmare, vă adresez rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil, în forma stabilită de cele două comisii de specialitate sesizate în fond.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă inițiatorii doresc să intervină?

Dezbateri generale.

Dacă sunt luări de cuvât? Nu sunt luări de cuvânt.

Sunt două amendamente respinse.

Dacă se susțin aceste amendamente? Nu se susțin.

Dacă sunt observații la cele două amendamente admise?

Nu sunt observații.

Stimate colege și stimați colegi, suntem în fața unei legi organice.

Luni, pe locul 1 sau 2, sau 3, pentru că termenul este de 11 octombrie, se va supune la vot mai întâi raportul cu cele două amendamente admise, după care se va supune la vot proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 15 april 2021, 1:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro