Plen
Sittings of the Senate of November 5, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.153/15-11-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 05-11-2007 Printable version

Sittings of the Senate of November 5, 2007

24. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:  

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

  ................................................
Ilie Petrescu - de la Kibedi Katalin Barbara, secretar de stat în Ministerul Justiției

Stimați colegi,

Vă consult dacă mai aveți de formulat întrebări sau interpelări?

În situația în care nu mai sunt, să oferim cuvântul reprezentanților Executivului, pentru a prezenta răspunsuri la întrebările și interpelările formulate în precedent.

Ofer cuvântul doamnei secretar de stat Kibedi.

Să procedăm și cu reprezentanții Executivului cum procedăm cu reprezentanții puterii legiuitoare.

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea adresată de către domnul senator Ilie Petrescu.

Pentru dumneavoastră, distinse domn senator, avem un răspuns cu caracter intermediar, având în vedere că petiția atașată conține neregularități ale activității de judecată, situație în care am trimis spre competentă soluționare Consiliului Superior al Magistraturii.

În momentul în care ne parvine răspunsul vă vom trimite un răspuns complet.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Microfonul 1, vă rog.

 
 

Domnul Ilie Petrescu:

Eu sunt reprezentantul cetățenilor județului Gorj care au venit cu petiții la biroul senatorial.

Vă întreb pe dumneavoastră când aveți program de audiențe, ca să-l primiți pe acest domn care de 17 ani se luptă cu toate judecătoriile din județ. Și ați văzut, prin petiția pe care am adus-o la dumneavoastră, că este necesar să facem lumină pentru această familie care, pe nedrept, nu poate beneficia de drepturile ce îi revin conform actelor pe care le are la dispoziție.

Când poate veni dumnealui în audiență pentru a vă lămuri în mai multe situații?

Poate vă mai dă și niște elemente în plus față de această acțiune pe care a desfășurat-o.

Mi se pare anormal ce se întâmplă, și nu fac aluzie la justiție în general, ci doar la o latură a ei, la faptul că nu se rezolvă problemele ce țin de competența celor din zonă.

Eu vă mulțumesc și vă rog să-l primiți pe domnul Purece la dumneavoastră în audiență pentru a lămuri mai bine situația.

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

În fiecare joi, la ora 13,00.

 
 

Domnul Ilie Petrescu:

Deci joi.

O să vorbesc cu dânsul să vină la dumneavoastră, știu că aveți un program încărcat, dar asta este.

Noi suntem trimiși de cetățenii din județ să le rezolvăm problemele, nu numai Traian Băsescu să rezolve problemele, așa cum face prin toată mass-media.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Mai aveți vreun răspuns?

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Pentru domnul senator Mircea Mereuță. Nu este în sală și îi voi comunica răspunsul în scris. Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

 
Vasile Ioan Dănuț Ungureanu - de la Cătălin Doică, secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor

Domnul secretar de stat Cătălin Doică, microfonul 10. Să vedem dacă ne oferiți și răspunsuri de nota 10.

 

Domnul Cătălin Doică - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pentru domnul senator Vasile Ioan Dănuț Ungureanu.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Este prezent și îl rugăm să și asculte.

 
 

Domnul Cătălin Doică:

Mulțumesc.

Regimul taxei speciale pentru autovehicule și autoturisme care a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007 a înlocuit, pe de o parte, regimul accizelor aplicat până la data de 31 decembrie 2006 autoturismelor, inclusiv celor rulate, din import, iar, pe de altă parte, a fost așezat în așa fel încât să limiteze, într-o oarecare măsură, introducerea în România a unui număr exagerat de mare de autoturisme vechi, cu grad ridicat de poluare, urmare a trecerii la libera circulație a mărfurilor între statele membre.

Întrucât aplicarea noilor reglementări a dat naștere unei serii de reacții negative, îndeosebi din partea Uniunii Europene, în acest moment se află în curs de finalizare propunerea de modificare a regimului acestei taxe, ținând seama atât de reacția operatorilor de pe piața internă, cât și de reacțiile venite din partea Comisiei Europene.

Astfel, principalele modificări ce urmează a se aduce taxei speciale se referă, în principal, la simplificarea modalității de calcul a taxei prin eliminarea coeficientului de corelare; extinderea scalei aferente vârstei autovehiculelor, până la 20 de ani, concomitent cu reașezarea coeficientului de reducere a taxei; modificarea modalității de stabilire a vechimii autovehiculului rulat, vechime ce se va determina în funcție de data primei înmatriculări a acestuia; instituirea procedurii de restituire a valorii reziduale a taxei, în cazul în care autovehiculul pentru care taxa specială de înmatriculare a fost achitată în România a fost, ulterior, exportat în afara teritoriului comunitar; de asemenea, se mai referă la instituirea posibilității de contestare a cuantumului taxei de către persoanele care au obiecțiuni asupra sumei stabilite a fi plătită.

Prin noul sistem propus se va înregistra o anumită diminuare a cuantumului taxei speciale, însă se va urmări, în continuare, limitarea introducerii în România a acelor autoturisme vechi care prezintă un grad ridicat de poluare și care, în scurt timp, se pot transforma în deșeuri, cu consecințe directe asupra costurilor aferente reciclărilor ce vor fi suportate de țara noastră în locul țărilor de unde sunt achiziționate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule senator, vă consult dacă sunteți mulțumit de răspuns.

 
 

Domnul Vasile Ioan Dănuț Ungureanu:

Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, dar dați-ne o dată când va intra în vigoare actul preconizat.

 
 

Domnul Cătălin Doică:

Șase luni de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, conform normelor generale prevăzute în Codul fiscal.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Când va fi înaintat de către Camera Deputaților, pentru că Monitorul Oficial al României este în subordinea Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Cătălin Doică:

Ce vă pot spune este că în cursul zilei de poimâine vom avea o ultimă discuție cu reprezentanții Comisiei Europene referitoare la această taxă, dorința noastră fiind ca în Legea de aprobare a ultimei modificări a Codului fiscal să încercăm să o aducem în fața...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim, domnule secretar de stat.

 
Ion Moraru - de la Vlad Anton Iliescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății Publice

Îl invit la microfonul 9 pe domnul secretar de stat Vlad Iliescu.

 

Domnul Vlad Anton Iliescu - secretar de stat în Ministerul Sănătății Publice:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Am răspunsul pentru o întrebare din partea domnului senator Ion Moraru.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Este prezent. Vă rog să-i oferiți răspuns.

 
 

Domnul Vlad Anton Iliescu:

Referitor la întrebarea privind construirea spitalelor regionale de urgență și a spitalelor județene de urgență, putem spune că pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare pentru realizarea unei infrastructuri capabile de a oferi populației servicii medicale de cea mai înaltă performanță și compatibilizarea acestora cu serviciile medicale oferite de furnizorii de servicii medicale de același tip din statele membre ale Uniunii Europene, Ministerul Sănătății Publice a hotărât demararea procedurii de construire și dotare a opt spitale regionale și a douăzeci de spitale județene de urgență.

Ele sunt repartizate geografic în felul următor: pe zona de sud - douăsprezece spitale, dintre care patru spitale regionale; pe zona Transilvaniei - zece spitale, dintre care trei spitale regionale; pe zona Moldovei - șase spitale, dintre care unul regional.

Până în momentul de față, au fost aprobați prin hotărâre de guvern indicatorii tehnico-economici pentru următoarele obiective: optsprezece spitale județene de urgență în Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brașov, Brăila, Călărași, Giurgiu, Galați, Hunedoara, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu și Suceava și patru spitale regionale de urgență în Dolj, Iași, Mureș și Timiș.

Restul sunt în procedura de finalizare a studiilor de fezabilitate.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru fiecare obiectiv de investiții sunt prevăzuți în anexele fiecărei hotărâri de guvern, ele nu sunt date publicității, fiind clasificate, conform legii.

Conform hotărârilor de guvern emise pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții mai sus menționate, finanțarea obiectivelor de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație și, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnule senator, vă întreb dacă sunteți mulțumit de răspuns.

Microfonul 3.

 
 

Domnul Ion Moraru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din păcate, nu pot fi mulțumit și vă rog să-mi permiteți să fac un foarte scurt comentariu, pentru că eu am pus o întrebare și s-a dat răspuns pentru o altă întrebare.

În primul rând, eu nu am făcut distincția și nu am restrâns aria întrebării la unități spitalicești de urgență, ci am spus, în general, care sunt obiectivele de investiții cu destinația unitate spitalicească?

În al doilea rând, din acest punct de vedere, cu surprindere constat că, spre exemplu, nu se menționează în răspunsul dat de dumneavoastră unitățile cu această destinație din județul Mureș, în condițiile în care în hotărâri de guvern succesive sunt publicate astfel de hotărâri.

În al treilea rând, sunt cu totul surprins de această practică pe care o adoptă Guvernul în momentul de față.

Până acum câtăva vreme se folosea o formulă care data de cincizeci de ani în România, și atunci când nu se dorea să se facă publică o informație se spunea: "anexele se publică numai instituțiilor interesate".

Instanțele de contencios administrativ, în mod constant, au respins o astfel de practică și au obligat Guvernul să facă publice toate aceste anexe.

Acum Guvernul ce face?! Clasifică, în mod cu totul nejustificat, nedemocratic și ilegal, un document prin care se face publică o informație, prin care se evidențiază niște indicatori tehnico-economici, niște sume din banii publici cheltuite pentru obiective de interes public.

Este o practică nedemocratică și ilegală.

Din acest motiv, ne vom rezerva dreptul ca, folosind, de data aceasta, practici legale și democratice, să combatem o astfel de procedură.

Vă mulțumesc. (Aplauze din sală.)

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc domnule senator.

Dacă doriți să comentați, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Vlad Anton Iliescu:

Domnule senator, În legătură cu investițiile din județul Mureș, care mai sunt, în afară de cele spuse, nu pot să vă răspund acum pe loc, dar hotărârile de guvern sunt publice.

În ceea ce privește valoarea acestor investiții, ea va deveni publică în momentul în care se vor desfășura licitațiile pentru atribuirea acestor obiective spre construcție.

Bănuiesc că o valoare publicată dinainte poate crea o reorientare pentru cei ce participă.

Astfel, ele vor fi alocate prin licitații publice, iar valorile vor fi cunoscute în urma licitației.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
 

Doamna senator Silistru, vă văd puțin îngândurată, bănuiesc că nu veți aștepta până lunea viitoare răspunsul în această sală.

Domnul Miron Dumitru nu a apărut în această sală, bănuiesc că este plecat într-o delegație sau pe câmpurile patriei atât de bine udate în această toamnă.

 
 

Doamna Doina Silistru:

Domnule președinte de ședință, după cum știți de aproape trei ani de când ne cunoaștem, am răbdare să aștept și să stau aici, în sala Senatului, și aș putea sta până lunea viitoare.

Acum, să trecem peste acest moment, eu cred că reprezentanții ministerelor ar trebui ca în momentul în care anunță că vin să dea un răspuns să se și prezinte.

Dacă nu pot, să spună că nu pot veni, pentru că noi niciodată nu am fost intoleranți și am înțeles problemele.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim pentru înțelegere și bănuiesc că aceste mulțumiri vi le oferă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și...

Ceilalți reprezentanți sunt prezenți.

Nu știm de ce este trecut prezent și că oferă răspuns.

Deci, domnule secretar de stat Marin Pătuleanu, cui doriți să oferiți răspuns?

 
 

Domnul Marin Pătuleanu - secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Am înmânat răspunsul în scris domnului senator Nicolae Iorga, care a și plecat, și mai eram pregătit pentru a da răspuns domnilor senatori Dorel Constantin Onaca și Mihai Țâbuleac.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu i-am văzut.

Rugămintea este să înaintați răspunsul în scris, pentru a clarifica întrebările și interpelările formulate.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Da, domnule președinte.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă doresc o seară bună!

Stimați colegi, vă rog să-mi permiteți să declar închisă ședința Senatului de astăzi.

Mulțumesc.

Bună seara!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 19,05.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 17 april 2021, 18:36
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro