Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 04-05-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 1998

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 11 decembrie 1997, adoptat de Senat în ședința sa din 28 aprilie 1998.

Au fost sesizate următoarele comisii.

În fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și pentru avize - Comisia pentru politică externă și juridică, de disciplină și imunități.

2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, adoptat de Senat în ședința sa din 28 aprilie 1998. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, pentru raportul comun - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități. De asemenea, la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate, inițiată de un număr de 3 deputați PDSR, pentru care liderul Grupul parlamentar al PDSR solicită procedura de urgență.

În conformitate cu prevederile art.102 alin.2, rog liderul grupului să susțină această cerere, ca s-o supun la vot.

Îi dau cuvântul domnului secretar Miron Tudor Mitrea, vicelider al Grupul parlamentar al PDSR.

Vă rog.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este binecunoscut că în România problema persoanelor handicapate și mai ales relațiile de muncă ale acestor persoane au fost de-a lungul timpului nu tocmai fericit rezolvate, trecând peste sistemul cooperatist care a funcționat pentru diferite handicapuri în vremea dictaturii ceaușiste, post-dictatură, post-revoluționară, n-au mai existat soluții serioase pentru rezolvarea acestor probleme.

Proiectul de lege, pe care noi vă rugăm să-l aprobați a fi dezbătut în procedură de urgență, se referă la avantaje sau, mă rog, la modul de tratament preferențial în anumite condiții a persoanelor handicapate pentru încadrarea acestora în muncă, munca fiind, bineînțeles, așa cum știm cu toții, dreptul elementar al unui cetățean într-o țară democrată, așa cum este România.

Vă mulțumesc, fiind convins că veți fi de acord cu propunerea noastră și veți vota pentru procedura de urgență.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci vă voi supune spre aprobare procedura de urgență pentru inițiativa legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 3 voturi împotrivă și o abținere, s-a adotpat procedura de urgență pentru această inițiativă legislativă, cu care sunt sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize - Comisia pentru buget-finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 27 mai 2019, 8:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro