Plen
Sittings of the Senate of December 3, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.166/13-12-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 03-12-2007 Printable version

Sittings of the Senate of December 3, 2007

27. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 
see bill no. L602/2007

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 24 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea art. 26 din Legea nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată.

Domnul senator Crețu este prezent? Da.

Vă rog frumos, aveți cuvântul. Microfonul 6.

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Pădurile grănicerești nu au fost menționate și nu au făcut obiectul retrocedării în Legea nr. 18/1991 și Legea nr. 169/1997.

Pentru prima dată apare o reglementare referitoare la aceste păduri în Legea nr. 1/2000, în care se prevede retrocedarea în întregime a fostelor proprietăți grănicerești.

În anul 2001, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102, se consfințește, practic, din nou.

Abia în 17 iunie 2002, când ordonanța ajunge să fie discutată în Parlament și se adoptă Legea nr. 400/2002 pentru aprobarea ordonanței de urgență, în textul legii apare o modificare, un paragraf nou, care, de fapt, împarte proprietatea între moștenitorul de drept, comuna grănicerească, și comuna administrativă pe raza căreia se află pădurea grănicerească.

Vreau să vă spun că de la apariția Legii nr. 18/1991, reprezentanții comunelor grănicerești au făcut presiuni și au pregătit documente pentru a le reprimi, astfel că în 2000, când a apărut legea, marea majoritate a proprietăților grănicerești au fost reconstituite și retrocedate moștenitorilor.

În 2002 au rămas extrem de puține.

Eu știu un singur caz, în județul Bistrița-Năsăud.

Comunei Monor i-au mai rămas 500 de hectare de pădure în județul Suceava, pe care, în baza Legii nr. 400/2002, trebuie să le împartă.

Eu cred că se face o nedreptate prin această lege de aprobare a ordonanței, mai ales că aproape toate celelalte comune grănicerești și-au primit averea integral și, de aceea, am venit cu această propunere de modificare a Legii nr. 400/2002, astfel încât și cei care nu și-au primit în întregime suprafața de pădure să o primească.

Acesta este, de fapt, scopul inițiativei legislative.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnule președinte Eckstein Kovács Péter, aveți cuvântul pentru a prezenta raportul. Microfonul 7.

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raportul este de admitere.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a dat un aviz negativ.

De asemenea, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a avizat negativ propunerea legislativă cu care, de altfel, Guvernul nu este de acord.

Poate că este relevant să citez din punctul de vedere al Guvernului, care susține că textul propus este în dezacord cu susținerile din expunerea de motive.

În expunerea de motive sunt prezentate argumente în favoarea retrocedării pădurilor comunale foștilor proprietari, iar în text se susține retrocedarea pădurilor, în întregime, unității administrativ-teritoriale.

Caracterul legii este organic, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnule secretar de stat - microfonul 9 -, aveți cuvântul.

Domnul Victor Giosan - secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Procesul de retrocedare a proprietăților funciare se apropie de încheiere.

Considerăm că măsurile propuse ar conduce la înregistrarea de întârzieri în finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate și, nu în ultimul rând, ar genera inechități în rândul persoanelor care au beneficiat de dispozițiile în vigoare și celor cărora urmează să li se aplice dispozițiile propuse.

La această dată pădurile respective au intrat în circuitul civil, potrivit legii.

În aceste condiții, modificarea ar crea confuzii, nemulțumiri și interpretări eronate care, din experiențele similare de până acum, au condus la interminabile procese pe rolul instanțelor judecătorești, concomitent cu distrugerea pădurilor în cauză.

Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Declar deschise dezbaterile generale.

Sunt intervenții pe marginea acestei propuneri legislative?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, fără amendamente.

Vă rog, domnule senator Crețu, înainte de vot, aveți cuvântul. Microfonul 6.

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Vă mulțumesc.

Aș vrea să fac precizarea că la cele două comisii care au dat aviz negativ nu am fost invitat.

Am sunat, dar nu am ajuns, din păcate, ca să pot oferi explicații, pentru că lucrurile sunt foarte simple.

În ceea ce privește adevărații moștenitori, aș vrea să precizez faptul că Regimentul 2 de graniță Năsăud avea 44 de comune.

Acestea erau, de fapt, sate, cum sunt și acum, însă o parte dintre ele sunt în cadrul unor comune administrative.

Așadar moștenitorii nu sunt organizați, satul respectiv nu are personalitate juridică și, în toate cazurile, retrocedarea s-a făcut către unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia se află fosta comună grănicerească.

În ceea ce privește intrarea în circuitul civil, așa cum vă spuneam, sunt în litigiu doar cele 500 de hectare de pădure de pe raza județului Suceava, care nu sunt exploatate nici de comuna grănicerească Monor, și nici de comuna Poiana Stampei.

De aceea, cred că nu ar apărea niciun inconvenient.

O să cer ministerului să-mi prezinte o situație detaliată, dar eu cred că, dacă îl întreb acum pe domnul secretar de stat, nu o să-mi poată da nicio informație.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Ați avut posibilitatea să-i informați cu mai multă exactitate pe colegi asupra conținutului propunerii legislative.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră raportul favorabil, fără amendamente, și propunerea legislativă, formulând încă o dată rugămintea să vă ocupați locurile în sală.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Propunerea legislativă a fost respinsă, întrunind doar 46 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 12 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 march 2021, 4:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro