Plen
Sittings of the Senate of February 6, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.5/15-02-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 06-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 6, 2008

12. Continuarea dezbaterilor și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale.
 
see bill no. L783/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Vă propun să luăm în dezbatere punctul 10 din ordinea de zi, respectiv Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale - continuarea dezbaterii.

Din partea Guvernului, participă la dezbateri doamna secretar de stat Katalin Kibedi. Raportul este întocmit de cele două comisii: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Vă consult dacă, din partea Guvernului, aveți o intervenție suplimentară.

Din sală: Da.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Aveți cuvântul, microfonul 10.

Doamna Kibedi Katalin - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doream doar să mulțumim membrilor celor două comisii de resort pentru amendamentele care reflectă solicitudinea de care au dat dovadă. Ele sunt bine-venite, clarifică, într-adevăr, îndestulător procedura în materia asigurării celerității plății contractelor, situație în care noi apreciem că acest raport suplimentar este cel necesar pentru a ne îndeplini obligațiile derivate din Directiva 2000/35. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îi invit pe cei doi colegi să prezinte raportul suplimentar. Aveți cuvântul, domnule președinte Aron Ioan Popa. Microfonul 6, vă rog.

Domnul Aron Ioan Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cele două comisii au întocmit, la solicitarea plenului Senatului, un raport suplimentar. În cadrul dezbaterilor s-au adoptat o serie de amendamente și votul final a fost pentru un raport de admitere.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă sunt și amendamente respinse. Nu cred că sunt.

Din sală: Nu sunt.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Doamna reprezentant din partea Guvernului, sunteți de acord cu amendamentele?

Din sală: Da.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Colegii senatori doresc să intervină?

Domnule senator Ioan Chelaru, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Chelaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Domeniul la care se referă această ordonanță a format, mărturisesc, aria preocupărilor mele profesionale din ultimii 18 ani. Avem următoarea situație: o Directivă a Uniunii Europene 2000/35, avem un Cod civil, după reformele din justiție din România ultimilor trei ani, de peste 150 de ani, un Cod comercial de peste 120 de ani și ne punem problema de ce nu există o dinamică corectă a tranzacțiilor, ca să folosim termenul din Uniunea Europeană, a tranzacțiilor comerciale.

Apreciez, și Partidul Social Democrat are această poziție, că ordonanța Guvernului, așa cum a fost ea modificată la cele două comisii, este bine-venită, absolut necesară. Ea asigură pe deplin respectarea principiului subsidiarității și al proporționalității, așa cum principiile au fost enunțate în Tratatul de la Amsterdam și, mai mult decât atât, vine în consonanță cu legislația actuală de drept internațional român, cea reglementă de Legea nr. 105/1992, de Legea nr.637/2002 privind reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței și de Legea nr.187/2003.

Într-un final, consider că era necesară elaborarea unei asemenea ordonanțe în condițiile în care, în urmă cu un an de zile, am modificat și Legea insolvenței, potrivit căreia cei care efectuează tranzacții comerciale obțineau cu dificultate titluri executorii, și, cu atât mai special, se punea problema modului în care se calculează dobânzile și cuantumul acestora.

Pentru aceste considerente, grupul nostru parlamentar va vota pentru proiectul de ordonanță, așa cum a fost modificat.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Ofer cuvântul domnului senator Mihai Țâbuleac, microfonul 2.

Domnul Mihai Țâbuleac:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum s-a mai arătat, proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru a se combate întârzierea executării obligațiilor de plată rezultate din contractele comerciale, având în vedere angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Printre altele, se propune un nou mod de calcul pentru dobânda aplicabilă sumei reprezentând creanța neplătită de către o autoritate contractantă.

Eu am intervenit pentru a atrage atenția asupra unui aspect foarte precis, și anume, asupra faptului că în cazul contractelor încheiate între comercianți și o autoritate contractantă - înțelegând prin autoritate contractantă orice autoritate publică a statului român sau a unui stat membru al Uniunii Europene, care acționează la nivel central, regional sau local - în situația în care părțile nu au stabilit o dobândă prin contract, se aplică rata dobânzii de referință stabilită de Banca Națională a României.

De ce spun aceasta? Pentru că statul, prin autoritățile sale, este și participant în raporturi nu numai de natură comercială, ci și de natură fiscală. Or în acest al doilea caz se aplică o regulă total diferită, și anume: atunci când statul dă, aplică dobânda de referință - aici este vorba de raporturile de natură contractuală - iar atunci când statul ia, se ia cu o oca de patru ori mai mare - aici este vorba de raporturile fiscale. Atunci, în mod firesc, se pune întrebarea: Unde este dreptatea statului român? De ce mai spun asta? Pentru că, iată, vom discuta astăzi - coincidență fericită - și o propunere legislativă a subsemnatului și a altor colegi senatori, prin care solicităm ca și în cazul raporturilor fiscale să se procedeze în manieră similară.

Bineînțeles că, în această situație, punctul de vedere al Guvernului, același Guvern care a elaborat această ordonanță de urgență aflată acum în dezbatere, este negativ.

Vă rog să luați intervenția mea atât ca poziție de susținere a proiectului aflat în dezbatere, respectiv a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2007, cât și ca prefață pentru susținerea propunerii legislative inițiate de subsemnatul, aflată la punctul 15 din ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule senator Ștefan Viorel, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu aș dori să fac doar o scurtă precizare în legătură cu faptul că sunt autorul unui amendament care modifică textul ce face referire la modul în care se calculează aceste penalități contractuale.

Vă rog să observați că textul Guvernului folosește o sintagmă de tipul următor: "Rata de referință în vigoare în prima zi calendaristică". Prin amendamentul meu, am reformulat, spunând despre dobânda de referință: "Rata de referință stabilită pentru prima lună". Care este motivația acestei modificări?

Trebuie să înțelegem că dobânda de referință nu mai este un indicator oficial. Indicatorul oficial, instrumentul de politică monetară se numește dobândă de politică monetară. Rata de referință a devenit un indicator statistic pe care, într-adevăr, îl determină banca națională post factum, pe baza cursurilor medii din piața bancară. El nu mai are valoare oficială. Nu putem să facem trimitere la dobânda de referință și să spunem că este în vigoare, pentru că ea nu este în vigoare. Este un indicator statistic determinat post factum. El folosește doar pentru analize economice. Nu mai poate fi luat de referință atunci când vorbim despre creanțele fiscale, spre exemplu, așa cum o să vedem la proiectul la care făcea trimitere domnul coleg Țâbuleac. Atunci când vorbim de o relație contractuală, când condițiile sunt stabilite prin voința celor două părți, în ultimă instanță, putem să facem trimitere la orice, dar, când vorbim de o creanță fiscală care se constituie în temeiul legii, nu putem să facem referire decât la un indicator oficial, nu la un indicator statistic de referință. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Declar încheiate dezbaterile generale.

Doriți un minut? Vă rog, domnule senator Ovidiu Teodor Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doresc o jumătate de minut. Vreau să fac un scurt comentariu politic, pentru că ceea ce au relevat intervențiile dinainte se referă fie la domeniul juridic, fie la domeniul economic. Eu spun că actul normativ păcătuiește doar prin faptul că vine foarte târziu. Ar fi fost excepțional dacă noi am fi avut acest act în 1990 și atunci, fața economică a României cred că arăta altfel astăzi. Și chiar topul celor 300 ar fi arătat diferit.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Declar încheiate dezbaterile generale.

Stimați colegi,

Punctul de vedere exprimat de doamna secretar de stat Katalin Kibedi este în favoarea celor cinci amendamente incluse în raportul suplimentar. Potrivit Regulamentului Senatului, supun votului dumneavoastră, în primul rând, raportul favorabil întocmit de cele două comisii, raport ce cuprinde cinci amendamente.

Vă rog să votați.

Raportul cu amendamente este adoptat de plenul Senatului cu 63 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Precizez că legea are caracter ordinar, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Senatul adoptă proiectul de lege cu 67 de voturi pentru (66 prin vot electronic, un vot prin ridicare de mână), 2 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Întreb reprezentanții Guvernului dacă s-a prezentat domnul secretar de stat Cătălin Doică.

Din sală: Nu a venit.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

În această situație, sărim peste următoarele patru, cinci inițiative legislative. Vă rog să luați măsuri să vină la Senat repede pentru a le putea lua în dezbatere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 march 2021, 17:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro