Plen
Sittings of the Senate of February 13, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.9/22-02-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 13, 2008

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.
 
see bill no. L815/2007

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului pentru a expune punctul de vedere. Microfonul 8, vă rog.

Domnul Gheorghe Mocuța - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor senatori, rațiunea pentru care voiam și noi să solicităm discutarea comasată a celor două puncte este următoarea: Ministerul Justiției a inițiat o modificare a Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Datorită evenimentelor care au avut loc în Italia a fost adoptat un nou Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene. Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern în ședința din 4 octombrie 2007 și a fost trimis Parlamentului spre adoptare în procedură de urgență, prima Cameră sesizată fiind Senatul.

Un alt proiect de lege s-a întocmit privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, care conținea patru titluri. În contextul evenimentelor care au avut loc în Republica Italiană, la începutul lunii noiembrie 2007, în ședința Guvernului din 5 noiembrie 2007 a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, prin care au fost reglementate aspectele urgente care formau obiectul Titlurilor II și IV din proiectul de lege menționat mai sus.

În ședința din 30 ianuarie 2008, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a dezbătut atât Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007, cât și Proiectul de lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene.

La solicitarea Ministerului Justiției, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a avizat favorabil și a acceptat ca: Titlurile II și IV din Proiectul de lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene să fie eliminate întrucât au fost preluate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene și să modifice denumirea acestuia in Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare.

Ce cuprinde, în esență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene?

Prin Titlul II, crearea unui cadru juridic complet în aplicarea Deciziei 2002/187JAI (Justiție și afaceri interne ) a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a EUROJUST în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate. Astfel, vor fi preluate în prezentul proiect dispozițiile Legii nr.58/2006, care urmează a fi abrogată, cu excepția prevederilor referitoare la ratificarea Acordului pentru cooperarea între România și Eurojust...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule secretar de stat, am înțeles. Deci, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări le-a discutat pe amândouă.

Domnul Gheorghe Mocuța:

Da. Da. Și s-a preluat amestecat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Am înțeles punctul de vedere.

Domnul Gheorghe Mocuța:

Membrii comisiei au fost de acord. Și noi vă solicităm să se realizeze o formă comună a celor două proiecte de lege.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Să se creeze un document comun. Bun. De la microfonul 7, domnul Șerban Nicolae, vicepreședinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnul Șerban Nicolae:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere acest proiect de lege, în procedura pe care v-a descris-o domnul secretar de stat Mocuța, respectiv cele două proiecte au fost discutate împreună și pentru ele s-a întocmit o singură anexă la un raport de admitere, cuprinzând, după procedura obișnuită, Anexa 1, cu 7 amendamente admise și Anexa 2, cu o serie de amendamente respinse.

Față de cele arătate de reprezentantul Guvernului, fac precizarea că Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență numărul 123/2007 face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi dezbătut de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Eu înțeleg că sunt amendamente admise, sunt însă și unele amendamente respinse.

În legătură cu amendamentele respinse, dorește cineva să ia cuvântul? Da. Domnul Șerban Nicolae. Vă rog, domnule senator. A! Aveți dumneavoastră un amendament respins.

Domnul Șerban Nicolae:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi, este vorba de art.2 care, la alin.1, definește ce înseamnă magistratul de legătură în cadrul acestei proceduri de cooperare judiciară. Așa cum rezultă din textul legii, magistratul de legătură este o persoană de specialitate juridică; în textul ordonanței și în textul proiectului era prevăzut "judecător, procuror sau o altă persoană din Ministerul Justiției din cele asimilate judecătorilor și procurorilor".

În această procedură de cooperare judiciară, gestionarul din partea statului român este Ministerul Justiției, deoarece toate angajamentele care se fac în cadrul procedurii de cooperare judiciară le face Ministerul Justiției sau Guvernul României, prin Ministerul Justiției. Am considerat, împreună cu colegul Gavrilă Vasilescu, că este firesc ca magistratul de legătură să fie o persoană de specialitate din Ministerul Justiției, asimilată judecătorilor și procurorilor, dar nu judecători sau procurori.

Judecătorii și procurorii depind de o altă structură, respectiv de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Din punctul nostru de vedere este nefiresc ca Ministerul Justiției să selecteze candidații pentru funcția de magistrat de legătură și să-i trimită în străinătate să gestioneze acest întreg serviciu, în condițiile în care magistrații, judecătorii sau procurorii, în ceea ce privește organizarea activității lor profesionale, țin de o altă instituție, respectiv de Consiliul Superior al Magistraturii.

Am verificat procedurile specifice activității acestor magistrați de legătură și, exceptând situația în care un judecător sau un procuror ar avea prezumată o experiență în materie de cooperare judiciară internațională, nu există niciun fel de alt element care să califice în plus judecătorul sau procurorul față de un funcționar al Ministerului Justiției, cu experiență în procedura de cooperare judiciară.

Vă rog să fiți de acord că nu pierdem nimic dacă dislocăm judecători sau procurori pe care să-i trimitem în străinătate pentru asemenea activitate și rămânem la situația în care magistrații de legătură sunt selectați de Ministerul Justiției, din cadrul personalului propriu, cu respectarea criteriilor de performanță, de pregătire, de experiență și de cunoștințe în materie de cooperare judiciară internațională, fără să mai afectăm corpul magistraților aflat în activitate.

Vă rog să fiți de acord. Amendamentul este în spiritul legii și Ministerul Justiției are suficiente resurse pentru a suplini această activitate. (Rumoare, discuții)

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Numai o secundă. Nu vă supărați. Pe aici nu cred că este un culoar de trecere dintr-o parte în alta. Dacă sunteți de la Guvern, mergeți în banca Guvernului.

Domnul ministru pentru relația cu Parlamentul ar fi trebuit să vă spună că sunt anumite reguli pe aici, ca și la Guvern. Noi încercăm să le respectăm pe cele de la Guvern și dumneavoastră vă rog să le respectați pe cele de la Senat. Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului referitor la acest amendament.

Domnule secretar de stat Mocuța, vă rog, microfonul 8.

Domnul Gheorghe Mocuța:

În două cuvinte vreau să vă informez că dacă acceptăm punctul de vedere al comisiei înseamnă să invalidăm deja delegările pe care le-am făcut în Italia, pentru că actele normative pe care le discutăm au apărut tocmai din cauza situației speciale din Italia, iar, în luna decembrie, noi am organizat la Ministerul Justiției un concurs și am desemnat primii magistrați de legătură pentru Italia.

Din acest motiv, noi ne menținem punctul de vedere inițial, în care considerăm că atât magistrații, procurori și judecători, cât și membrii CSM-ului și consilierii din Ministerul Justiției pot ocupa această funcție.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, domnul senator Șerban Nicolae împreună cu domnul senator Gavrilă Vasilescu au depus un amendament, respins de comisie, prin care se propune"eliminarea din întreg textul legii a judecătorului și procurorului, magistrat de legătură urmând să fie orice persoană...'' Guvernul își menține punctul de vedere din textul inițial, cu explicațiile pe care le-a dat.

Supun votului dumneavoastră...(Discuții în sală) Luați cuvântul, domnule Șerban Nicolae, la microfonul 7.

Domnul Șerban Nicolae:

Nu în calitate de reprezentant al comisiei...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În calitate de inițiator al amendamentului...

Domnul Șerban Nicolae:

Vă rog să vă uitați, nu este foarte complicat. Se suprapun procedurile. Pentru detașarea sau delegarea judecătorilor sau procurorilor trebuie hotărârea CSM-ului, pentru cei care sunt din Ministerul Justiției trebuie ordinul ministrului. De fiecare dată vor veni din două direcții aceste categorii de magistrați de legătură, unii cu un statut, alții cu alt statut, dar făcând aceeași treabă. La Consiliul Superior al Magistraturii se pune des problema lipsei de cadre pentru instanțe și parchete, iar dacă venim să mai dislocăm și alte persoane care ar putea fi, bineînțeles, atrase de - eu știu? - să spunem, avantajele sau beneficiile unui post în străinătate... Este de preferat să avem un personal de specialitate juridică din Ministerul Justiției, pe o singură procedură unică, ținând cont, repet, că, în această procedură a cooperării judiciare, doar Ministerul Justiției este implicat. Doar Ministerul Justiției poate să participe la acest proces, poate să ia decizii, poate să angajeze statul român. CSM-ul nu poate! El poate doar să furnizeze personal. Repet, poate să fie interesant, poate să fie atractiv, dar este de preferat să existe o singură procedură pentru care o singură instituție, respectiv Ministerul Justiției, să-și asume răspunderea.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă mulțumesc. Domnul senator Frunda.

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Eu optez pentru varianta Guvernului, pentru că ceea ce propun cei doi domni senatori nu face decât să restrângă plaja persoanelor care pot fi numite pentru această colaborare. Domnul senator Șerban are dreptate. Răspunderea colaborării o are Ministerul Justiției, care este titularul acestei legături, dar personalul care poate fi detașat nu trebuie restrâns la persoanele din cadrul ministerului. Și ministerul se zbate cu aceleași probleme pe care le avem, în domeniul justiției sunt oameni de specialitate puțini, nu sunt plătiți bine, își aleg alte domenii. Deci și scoaterea specialiștilor din Ministerul Justiției ar crea aceleași probleme pe care le creează scoaterea specialiștilor din Consiliul Superior al Magistraturii.

Acolo numărul specialiștilor, al magistraților este mai mare. În măsura în care se poate, vor fi trimiși experți de la Ministerul Justiției, iar când se impune vor fi trimiși oameni de la Consiliul Superior al Magistraturii. Nu văd o confruntare mare de idei aici. Este o abordare pragmatică de a permite o plajă mai mare de specialiști care să participe la această colaborare. Mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Domnul senator Șerban Nicolae.

Domnul Șerban Nicolae:

Stimați colegi, îmi cer scuze că revin. Aș fi de acord cu domnul senator Frunda în condițiile în care am extinde această situație la toți specialiștii în probleme de drept, cu experiență în materie de cooperare judiciară ,- avocați, notari, consilieri juridici - dar aici este vorba de o activitate de strictă specialitate în care, repet, gestionar este Ministerul Justiției. Gândiți-vă cum s-ar putea angaja Ministerul Justiției pentru o persoană - care provine din magistratură, judecător sau procuror - a cărei activitate depinde de CSM și nu de Ministerul Justiției? El ar fi, într-un fel, detașat, într-o formulă nu foarte clară dar și ineficientă. Nu țin foarte tare, dar, din punctul meu de vedere, ar fi bine ca Ministerul Justiției să gestioneze singur această chestiune, fără să fie nevoie, așa cum puteți vedea în textul legii, ba de hotărârea CSM, ba de ordinul ministrului, ba de aprobare, ba de acceptare de dincolo, din partea cealaltă, de la minister și așa mai departe. Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul senator Szábo Károly, ultima intervenție, după care vom trece la vot.

Domnul Szábo Károly-Ferenc:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Îmi îngădui să fac un comentariu răutăcios, vădit răutăcios. Onorații noștri colegi din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări s-au gândit numai la Domniile Lor. Nimic nu este nou. Vă reamintesc că există deja instituția "atașatului de poliție." Nu știu dacă acest lucru spune ceva pentru cineva și eu nu cred - aici este punctul de vedere răutăcios al comisiei, că nu s-a știut acest lucru în Guvern și, ca atare, este încă nevoie să extindem și la alți specialiști. Nemaivorbind de faptul că, după ce am aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, poliția și justiția se îndreaptă către același departament. Adică nu înțeleg ce face atașatul de poliție dacă mai adăugăm un atașat de justiție, un magistrat de legătură.

Cu alte cuvinte, ar trebui revăzut acest subiect. O spun cu toată seriozitatea și nu cred că e vorba de a trimite în exil câteva persoane incomode, dacă este cazul, sau de a oferi un debușeu cuiva.

Încă o dată vă spun: în Parlamentul European este o comisie parlamentară care are denumirea de "Libertăți civile, justiție și afaceri interne". Acestea aparțin aceluiași domeniu. Dar nu vreau să fac filozofie în legătură cu nevoia de înfăptuire a actului de justiție la aceeași putere - la puterea judecătorească. Înțelegeți ce vreau să spun.

Cu alte cuvinte, acești onorați colegi care provin din poliție au toți pregătire juridică și am impresia că ar trebui să existe doar o cooperare, deocamdată, între Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Justiției, până când vom ajunge acolo încât chestiunile să fie preluate de Ministerul Justiției. Nu vreau să mă pun rău cu polițiștii, dar m-am și pus. Altminteri, sunt de acord cu soluția preconizată de Guvern.

Mulțumesc frumos.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Domnule Szabo, a fost răutăcioasă, dar și lungă intervenția dumneavoastră, iar noi aici avem un amendament. Unii sunt pentru, alții sunt contra. Nu putem să discutăm ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost această chestiune. Eventual, schimbăm la Camera Deputaților sau unde se mai poate.

Eu am să supun votului dumneavoastră. Este vorba de un amendament formulat de doi colegi de-ai noștri, care a fost respins de comisie. Reprezentantul Guvernului își menține punctul de vedere.

Supun votului dumneavoastră. Cine votează "da" votează pentru aprobarea amendamentului respins.

Vă rog să votați. (Intervenție neinteligibilă din sală.)

Vreți să repet votul? Cine votează "da" votează pentru amendamentul respins. (Pe tabela de vot este înscris: 26 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 12 abțineri; Discuții în sală).

Nu numai că amendamentul nu are numărul de voturi, dar cred că foarte mulți colegi au fost în situația dumneavoastră, nu ați fost atent. De aceea o să repet votul, pentru că sunt în total 48 de voturi.

Deci repet, este vorba de un amendament care a fost respins la comisie, colegii noștri îl susțin, Guvernul, în continuare, este împotrivă. Îl supun votului. Cine votează "da" este de acord cu introducerea amendamentului în corpul legii, cu aprobarea amendamentului, cu varianta domnului senator Șerban Nicolae, cine votează "nu" este împotrivă și amendamentul rămâne respins.

Vă rog să votați. (Pe tabela de vot este înscris: 29 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 14 abțineri.)

Amendamentul a fost respins.

Se mai susțin alte amendamente respinse?

Domnul senator Gavrilă Vasilescu. Microfonul 3.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mai există câteva amendamente formulate de mine și, deși nu ați votat primul amendament - ar fi fost bine, pentru că soluția pe care v-o propuneam, împreună cu domnul coleg Șerban Nicolae, era bună - mergem în continuare pe votul pe care l-ați dat dumneavoastră. În această situație, pe de o parte, avem posibilitatea să trimitem magistrați de legătură, procurori, judecători, conform votului pe care l-ați dat dumneavoastră, deci să-i trimitem și pe ei, iar pe de altă parte, avem și posibilitatea să trimitem persoane de specialitate juridică din Ministerul Justiției, asimilate judecătorilor și procurorilor.

Am spus în felul următor: acolo unde este vorba de magistrat de legătură - judecător sau procuror - cel care să-și dea consimțământul pentru acest lucru să fie Consiliul Superior al Magistraturii, pentru că este vorba de cariera judecătorilor și procurorilor și singurul care răspunde și are competențe în acest domeniu este Consiliul Superior al Magistraturii. În situația cealaltă, în care este vorba de personal de specialitate din Ministerul Justiției asimilat judecătorilor sau procurorilor, aceste persoane să fie numite ca magistrați de legătură prin ordin al ministrului justiției. Este un lucru care, de fapt, se lovește de o logică a reglementării în ceea ce privește judecătorii și procurorii, pe care noi o avem, în momentul de față. Deci nu de la Ministerul Justiției - eu vorbesc pentru dumnealor - ci de la Consiliul Superior al Magistraturii.

În acest sens, dacă-mi permiteți, domnule președinte și domnilor colegi, în cazul în care acceptați amendamentul numărul 2, în aceeași situație se află și amendamentele care urmează și care au legătură între ele. N-ar fi cazul să pledez pentru fiecare, pentru că ele merg în cascadă și, dacă s-a votat și sunteți de acord să fie așa... Și nu aveți cum să nu fiți de acord, zic eu, datorită faptului că tot noi am votat legea în ceea ce privește Consiliul Superior al Magistraturii și tot noi am stabilit că, în ceea ce privește cariera judecătorilor și procurorilor, singurul responsabil este reprezentantul celei de-a treia autorități în stat - autoritatea judecătorească, adică Consiliul Superior al Magistraturii.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Guvernul, microfonul 8, vă mențineți poziția?

Domnul Gheorghe Mocuța:

Ne menținem poziția și menționăm încă o dată că la concursul pe care l-am avut în luna decembrie s-au prezentat un reprezentant al CSM-ului și un judecător din țară și amândoi, după selectarea din 50 de persoane, au fost admiși și, prin ordinul ministrului, s-au detașat. Noi ne menținem punctul de vedere.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Domnul senator Frunda, microfonul 2, după care voi supune votului.

Domnul Frunda Gyorgy:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Foarte pe scurt, cred că domnul senator Vasilescu are dreptate. Amendamentele sunt în avalanșă, dar punctul de pornire al avalanșei este primul amendament, pe care l-am respins, și acolo am stabilit că rămâne la aprecierea Ministerului Justiției. Toate amendamentele următoare sunt subsecvente. Dacă am respins amendamentul de la punctul 1, articolul 2, celelalte privind articolul 4 și următoarele, în care domnul senator Vasilescu vrea să introducem Consiliul Superior al Magistraturii, se bat cap în cap cu articolul 2, care prevede competența Ministerului Justiției în selectarea dosarelor și alegerea candidaților.

De aceea sunt pentru respingerea acestui amendament.

Vă mulțumesc.

(Domnul senator Șerban Nicolae solicită cuvântul.)

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doriți să luați cuvântul? Microfonul 7.

Domnule Lupoi, vă rog, dacă aveți vreo chestiune de rezolvat cu doamnele, domnișoarele, să o rezolvați în afara sălii. (Rumoare)

Domnul senator Serban Nicolae, vă rog.

Domnul Șerban Nicolae:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, textul proiectului guvernamental presupune avizul consultativ al CSM atunci când e vorba de detașarea ca magistrați de legătură pentru judecători și procurori. Este exact problema de care vă spuneam mai devreme, că trebuie implicat și ministrul justiției, și CSM-ul atunci când e vorba de judecători și procurori. Ceea ce propune domnul coleg Gavrilă Vasilescu este transformarea acestui aviz consultativ în aviz conform. Practic, fără avizul conform al CSM, să nu poată fi detașați judecători sau procurori, chiar dacă ei promovează concursul organizat de Ministerul Justiției.

Deci nu este vorba de un lucru nou, de introducere a CSM altfel decât a fost prevăzut de Guvern, ci doar de transformarea caracterului avizului pe care această instituție, garant al independenței justiției, îl dă în detașarea magistraților de legătură. Nu aviz consultativ, ci aviz conform. Amendamentul propus a fost respins de comisie cu majoritate de voturi.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Supun votului dumneavoastră amendamentul propus de domnul senator Vasilescu, care a fost respins de comisie. Guvernul își menține părerea, de a nu accepta acest amendament.

Vă rog să votați. Cine votează "da" este pentru introducerea amendamentului. Cine votează "nu" este pentru ca el să rămână respins.

(Pe tabela de vot este înscris: 15 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 10 abțineri.)

Amendamentul a fost respins.

Dacă nu mai sunt alte probleme am să supun votului dumneavoastră proiectul de lege de la punctul 3,întrucât cel de-al doilea proiect de lege are caracter de lege organică.

Supun la vot raportul cu amendamentele admise.

Vă rog să votați.

Cine votează "da" este de acord cu amendamentele admise.

Vă rog să votați. Domnule senator Marinescu, vă rog să votați.

Domnule senator Țîrle, vă rog să votați. Domnule senator Eugen Mihăescu, vă rog să votați.

(Pe tabela de vot este înscris: 45 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 12 abțineri.)

Raportul a fost adoptat.

Am să supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 53 de voturi pentru, un vot împotrivă și 10 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 april 2021, 5:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro