Plen
Sittings of the Senate of February 13, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.9/22-02-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 13, 2008

9. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Codului familiei.
 
see bill no. L723/2007

Domnul Radu Mircea Berceanu:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea Codului familiei.

Termenul de aprobare tacită este 25 februarie 2008.

Raportul a fost întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Mocuța. Microfonul 8.

Domnul Gheorghe Mocuța:

Vreau să vă aduc la cunoștință că Guvernul, prin Ministerul Justiției, nu susține această propunere legislativă, nu pentru că propunerile din cadrul acesteia nu ar fi bune, ci pe motiv de oportunitate, întrucât, la ora actuală, se lucrează în cadrul Ministerului Justiției la un nou Cod civil și toate aceste dispoziții, pe care dumneavoastră le-ați propus aici, urmează să fie preluate într-un nou Cod civil.

Prin urmare, noi suntem de acord cu aceste propuneri, dar considerăm că nu este oportun să le discutăm acum, pentru că ele vor face parte componentă din noul Cod civil.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul vicepreședinte Șerban Nicolae. Microfonul 7.

Domnul Șerban Nicolae:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere această propunere legislativă, în prezența unuia dintre inițiatori, respectiv a colegei noastre, membră a comisiei, doamna senator Verginia Vedinaș, și a adoptat un raport de admitere cu 7 amendamente, toate admise, care se regăsesc în Anexa nr.1 la acest raport. O parte au fost propuse chiar de către inițiatorul prezent la dezbatere și fac doar precizarea că, așa cum se poate observa din anexă, o bună parte din texte au fost eliminate. Amendamentele sunt de eliminare a unor texte cuprinse în inițiativa legislativă.

Obiectul de reglementare face ca acestă propunere legislativă să intre în categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Dacă nu mai dorește nimeni să intervină... Domnul senator Vasilescu, microfonul 3.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să vorbesc și pentru domnul Hașotti, care văd că este foarte atent la tot ceea ce spun.

Mulțumesc, domnule lider.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu puteți să vorbiți decât în numele Grupului parlamentar al PC, vă rog.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Vorbesc și în numele grupului, pentru că suntem de acord cu ceea ce scrie aici.

Domnule președinte și domnilor colegi,

Vreau să constatați un lucru. Nu știu cum se face - mai ales în domeniul justiției, sunt foarte atent la acest lucru - că întotdeauna sunteți cu nu știu câți pași în urma noastră și din această cauză tot timpul vreți să ne opriți din drum, pentru a veni dumneavoastră, nu știu când, cu nu știu ce propunere pe care vreți s-o faceți, modificarea Codului familiei, modificarea Codului civil și așa mai departe.

Vreau să vă spun că în momentul în care am intrat în facultate, se modifica Codul civil și sunt ani mulți ani de atunci...De când am intrat în Parlament, așteptăm să se modifice Codul civil și iată că se termină legislatura și nu se mai modifică Codul civil, iar în Codul familiei nu se scrie, expresis verbis, că încheierea căsătoriei trebuie să se facă între un bărbat și o femeie. Uite, nu se scrie! Și a venit cineva și ne-a tras de mânecă - și bine a făcut - și ne-a spus: "Treceți, oameni buni, în Codul familiei, acest lucru."

De ce se opune Guvernul, prin onor Ministerul Justiției, la o asemenea situație, pentru care, iată, din 1953, de când a intrat în vigoare Codul familiei, și până în momentul de față, nu ne-am prins niciunul că, de fapt, expresis verbis nu spune că, în România, căsătoria se încheie între un bărbat și o femeie. Și acum veniți dumneavoastră să vă opuneți unei asemenea inițiative!

Nu-i nimic, e foarte bine că aveți inițiativa, pentru ca nu cumva să se omită în Codul civil precizarea, când se va modifica, pentru că acolo va fi reglementată instituția căsătoriei. Căsătoria, în România, se încheie între un bărbat și o femeie. S-ar putea să uitați și e bine să trecem acum.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege cu amendamentele adoptate. (Discuții în sală)

Doriți să luați cuvântul? Vă rog, microfonul 2.

Domnul Frunda György:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Problema căsătoriei este o problemă dezbătută - și vă mulțumesc pentru zâmbetele de susținere - foarte dezbătută la Consiliul Europei și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

După cum știți, în unele țări membre ale Uniunii Europene, căsătoria între persoane de același sex este permisă. Chiar dacă Biserica Catolică s-a opus căsătoriei, unele țări au votat pentru căsătoria între persoane de același sex.

Eu, personal, sunt împotriva unei asemenea abordări, dar nu punctele de vedere personale contează. Eu cred că homosexualii au drepturile lor și trebuie să tratăm problema conviețuirii lor - este o realitate și în România - relațiile de concubinaj sunt admise și este normal să fie așa, dar căsătoriei între persoane de același sex eu personal mă opun.

Cred, totuși, că ar fi o decizie mult prea rapidă, cu repercusiuni mult mai mari, în mod cert ne vom trezi cu procese mai multe, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, procese introduse de homosexuali sau de lesbiene. De aceea, eu cred că această problemă trebuie discutată mult mai profund de societatea civilă, de legiuitor, de sociologi, de specialiști în problemele drepturilor omului, cu toate că, în principiu, sunt de acord cu domnul senator Vasilescu. De multe ori, din păcate, Ministerul Justiției a venit după inițiativele deputaților și senatorilor cu modificarea diferitelor legi și chiar a unor coduri. Nu este o soluție pentru viitor.

Dar a aborda atât de abrupt această problemă, care va avea - vă spun - efecte reale și foarte puternice, în România, nu este o soluție înțeleaptă. Doar pentru a vă da un argument în plus privind susținerea... aduceți-vă aminte, că atunci când unii dintre noi am început politica în 1990, după criminali, homosexualitatea era cea mai urâtă noțiune din Codul penal. Au trebuit să treacă mai mult de zece ani și o activitate asiduă a Consiliului Europei pentru a convinge membrii Parlamentului României să abrogăm homosexualitatea, ca infracțiune. Am făcut acest lucru, a fost nevoie de un timp.

Cred că mai avem nevoie de un timp pentru a găsi mecanismele juridice de reglementare ale problemelor homosexualilor, ale drepturilor acestora, fără să încălcăm drepturile sociale și drepturile celorlalți cetățeni, dar o asemenea abordare, acum, este mult prea îndrăzneață. Aceasta va avea efecte internaționale și este împotriva intereselor țării noastre pe moment.

De aceea, cred că este rațională propunerea Guvernului de a amâna acest lucru și de a nu aproba aceste modificări, acum.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege. (Discuții la masa prezidiului)

Domnul Șerban Nicolae (Din sală):

Doresc să iau cuvântul.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În nume personal?

Domnul Șerban Nicolae:

Nu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul senator Șerban Nicolae, din partea Grupului parlamentar al PSD.

Domnul Șerban Nicolae:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

De regulă, luările de cuvânt ar trebui să fie în spiritul clarificării discuției la un proiect de lege. Am sentimentul însă că s-a creat o oarecare confuzie.

Aici nu este vorba despre căsătoria între persoane de același sex, ci exact invers. Era vorba de cu totul altceva, era vorba de clarificarea unei percepții care rezultă, ce-i drept, din Codul familiei în forma actuală, dar nu era prevăzută în mod expres. Pentru poporul român, pentru români, în limba română, în accepțiunea cea mai largă, căsătoria are la bază familia constituită dintre un bărbat și o femeie sau familia are la bază căsătoria, dintre un bărbat și o femeie, liber consimțită, cu toate precizările pe care cei mai mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți.

În cuprinsul Codului familiei sunt o serie întreagă de dispoziții care duc la o asemenea concluzie, în materie de filiație, în materie de descendenți, de copii rezultați din căsătorie, de aplicarea acelui tratament juridic pentru copilul adoptat și pentru copilul obținut pe cale naturală și care duc la concluzia că familia se întemeiază prin căsătorie, în accepțiunea cea mai largă, dintre un bărbat și o femeie.

Chestiunile legate de uniunile de natură juridică, indiferent de denumirea pe care o vor avea, între persoane de același sex, urmează a fi reglementate, probabil, cum spun juriștii de lege ferenda în proiectele pe care Guvernul le are în vedere și pe care, bineînțeles, că le vom discuta la vremea cuvenită.

În ceea ce privește acest proiect, vă rog să aveți încredere în punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și să adoptați proiectul de lege, cu amendamentele admise, cu precizarea că nu contravine niciunei norme europene și nu este vorba de vreun conflict cu reglementări sau cutume europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Frunda György (Din sală):

Aș dori să intervin.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul Frunda pentru o foarte scurtă intervenție de clarificare, după care, are cuvântul domnul senator David.

Domnul Frunda György:

Corect, asta vreau să fac.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Codul familiei a fost adoptat în 1954, deci a fost adoptat acum 54 de ani. În 54 de ani nu s-a oficiat nicio altfel de căsătorie decât între un bărbat și o femeie, nimeni nu a cerut altceva. Atunci, de ce este nevoie să modificăm un lucru care funcționează bine?

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Are cuvântul domnul senator David.

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc.

Aș vrea să fac o precizare, în nume personal, foarte scurtă și anume că, vineri, mă aflam în Congresul Satelor Unite, în biroul congresmenului Christopher Smith. După ce am intrat, mi s-a dat un listing cu ceea ce s-a discutat în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, în Senatul României, cu privire la această propunere legislativă. Și erau încântați de faptul că există această prevedere expresă în noua formă care s-a propus. Iată că este un lucru bun și are efecte mai departe.

Mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mulțumesc.

Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Am încheiat dezbaterile. Vă rog să vedeți că avem niște amendamente admise. Ele, de fapt, elimină o serie întreagă de articole, practic a rămas un singur articol.

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamentele admise. Vă rog să votați.

Raportul a fost adoptat cu 38 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 17 abțineri.

Din sală: Solicităm listă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Vă rog, listă pentru grupurile parlamentare.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă. Vă rog să votați.

Cu 38 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 19 abțineri, propunerea legislativă a fost adoptată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 10:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro