Plen
Sittings of the Senate of February 27, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/07-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 27-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 27, 2008

8. Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 3 martie a.c.) (L805/2007)
 
see bill no. L805/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 23 în ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

Din partea Executivului, de asemenea, domnul secretar de stat Remus Pricopie.

Ofer cuvântul domnului senator Gavrilă Vasilescu pentru a prezenta, în numele celor 5 inițiatori, membri ai Partidului Conservator, propunerea legislativă.

Aveți cuvântul!

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Inițiativa legislativă pe care urmează să o susțin în fața dumneavoastră este o continuare firească a celei precedente, prin care doream ca pentru copiii preșcolari să organizăm anumite lucruri și să-i putem ajuta să învețe limba română. Limba română se învață cu profesori de limba română, iar inițiativa noastră legislativă este pentru modificarea și completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

Ce vrem să facem, de fapt? Un lucru foarte simplu: vrem ca să stimulăm profesorii de limba română ca, în zonele în care există minorități naționale, acolo unde vrem să ajutăm prin inițiativa anterioară, să le creăm anumite facilități în ce privește salarizarea profesorilor de limba și literatura română. Aceasta prevede proiectul și, în mod normal și firesc, votul dumneavoastră, pe care-l solicit, este legat de prima inițiativă pe care v-am prezentat-o și urmarea firească și normală este această inițiativă pe care v-o prezint în momentul de față și care o completează pe cealaltă.

Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca luni să dăm un vot pozitiv la ambele proiecte de lege.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul vicepreședinte Ivan Cismaru să prezinte raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Domnul Ivan Cismaru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Înainte de a vă spune care este hotărârea comisiei, vreau să vă citesc, de fapt, un singur articol care este propus pentru lege: "Cadrele didactice care predau limba și literatura română în unitățile de învățământ din localitățile unde cetățenii de etnie română sunt minoritari, inclusiv cele care predau în anul pregătitor din învățământul preșcolar, beneficiază de un spor salarial echivalent cu salariul mediu brut pe economie, care se adaugă la salariul de bază".

Stimați colegi, dacă până acum mai existau discuții și dispute, în cancelarie, atunci când venea un dascăl de limba română și intra într-o zonă unde mai sunt și alți dascăli de altă limbă, acum va mai intra când o să aibă un salariu mai mare cu un salariu mediu pe economie. Acesta este motivul pentru care noi am dat un raport de respingere.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnule secretar de stat Remus Pricopie, punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Remus Pricopie:

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, din același motiv. Este vorba de discriminare, din punctul nostru de vedere. De asemenea, mai sunt și alte motive. Suma propusă este sumă variabilă. Ar fi dificil de ținut evidența, lunar, a acestei sume pe care anumite categorii de profesori ar trebui să le primească suplimentar și, de asemenea, nu sunt precizate sursele de finanțare.

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale. Îl invit la microfonul 3 pe domnul profesor Athanasiu, din partea Grupului parlamentar al PSD. În ordinea grupurilor parlamentare, dacă grupurile mari solicită cuvântul.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să mă adresez colegilor senatori, punându-le în discuție un singur aspect care, sigur, fără a fi în afara chestiunii de fond pe care o aduce în discuție propunerea legislativă aici formulată, vizează, totuși, o chestiune privind structura salariului, deci o chestiune tehnică. Domnul secretar de stat, sigur, a invocat ceea ce, cutumiar, orice guvern invocă: dificultatea implementărilor, greutatea identificării resurselor financiare. Mă așteptam, însă, să spună altceva. Probabil, starea de confuzie de la începutul ședinței persistă în mintea domnului secretar de stat.

Ceea ce vreau să spun însă este altceva. Într-un sistem salarial, partea principală a salariului este, întotdeauna și peste tot în lume, salariul de bază. Sporul salarial nu poate, prin definiție, pe de o parte să fie mai mare decât salariul de bază, pentru că, prin aceasta noi am perverti conceptul despre venitul salarial, iar, pe de altă parte, invocarea salariului mediu care nu este un concept legal și este un element statistic, el tocmai variind în raport cu mutațiile care se produc în economie, nu poate fi avut în vedere ca un referențial. Conchizând, nu putem accepta ca sporul salarial să fie mai mare decât salariul de bază, pentru că, niciunde, un asemenea lucru nu este admis, iar pe de altă parte, luarea în calcul, la stabilirea salariului, a unui referențial - salariul mediu - care nu este un concept legal cum este salariul minim, ci este unul ce-și are izvorul într-o evaluare periodic-statistică, sunt elemente care ne determină, pe Grupul parlamentar al PSD, să nu putem fi de acord, chiar dacă oferta este generoasă, cu fundamentarea ei pe asemenea criterii.

În concluzie, suntem de acord cu raportul. Solicităm respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PRM, doamna senator Verginia Vedinaș. Microfonul 2, vă rog.

Doamna Verginia Vedinaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din magistrala explicație făcută de profesorul meu și colegul meu de universitate, am dedus un lucru - poate că mă înșel - pe de o parte, faptul că ideea în sine este generoasă are o anumită legitimitate și ar putea fi susținută, pe de altă parte, că argumentele pe care Domnia Sa le-a invocat, nu permit ca legea să fie votată într-o asemenea formă în care ea cu adevărat a fost redactată.

Eu vă supun atenției o cale de mijloc. Dacă și Grupul parlamentar al PSD, și noi, și poate și alți colegi sunt de acord ca aceste cadre didactice aflate în situația vizată de inițiativa legislativă să fie încurajate cu un anumit spor, atunci găsim o soluție legislativă pentru ca în locul sporului care este incorect stabilit de către inițiatori, să introducem un spor care să fie stabilit, respectând legislația muncii și principiile care o guvernează, motiv pentru care vă solicit retrimiterea acestei inițiative legislative la comisie, pentru ca, în cadrul comisiei să se găsească soluția potrivită.

Precizez că și președintele comisiei sau vicepreședintele comisiei, atunci când și-a argumentat raportul de respingere, a avut în vedere același aspect privind salariul mediu brut etc. și reprezentantul ministerului a pledat într-un sens asemănător, astfel încât consider că o soluție riguroasă ar putea fi găsită la comisie.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Gheorghe Constantin, microfonul 3.

Domnul Constantin Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, făcând abstracție de faptul că, în text, cetățenii români sunt considerați minoritari, măcar și pentru anumite zone ale țării, și nu beneficiază de un statut specific minorităților - consider că este și o greșeală modul de exprimare - vreau să îmi exprim îndoiala că fondul acestei legi rezolvă problemele și, mai mult, aș putea să spun că se deschide o cutie a Pandorei. Da, se poate să fie un deficit de cadre didactice cu predare în limba română în aceste zone, dar, vreau să extind problema și să vedem cum o rezolvăm, dacă există o rezolvare sau deschidem cutia Pandorei. Sunt zone rurale unde este un deficit general de cadre didactice, unde este un deficit de medici ș.a.m.d. Ce facem, folosim această măsură să le mai acordăm un salariu tuturor celor care acceptă periodic, sezonier sau pasager să funcționeze în anumite zone? Eu cred că fondul problemei nu este rezolvat. Este doar o inițiativă care atacă niște zone populiste și cred că nu așa este rezolvată problema, prin conținutul acestui articol 50 plus 1, pentru că, într-adevăr, dacă vrem să acoperim și aceste zone cu profesori de limba română, trebuie să găsim o altă soluție, pe un proiect unitar, pentru că, mă repet, avem nevoie și de medici în unele zone unde nu se duc, avem nevoie și de profesori în zonele unde nici nu există minorități de altă etnie. Așa că, nu cred că se rezolvă problema prin această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Înainte de a oferi cuvântul domnului senator Eckstein Kovacs Peter, inițiatorul are dreptul să intervină oricând în dezbateri. Ofer cuvântul domnului senator Gavrilă Vasilescu.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vreau să vă rog să fiți de acord cu mine, să-i mulțumesc domnului senator Athanasiu. Se pare că aveți dreptate și se pare că noi am greșit ceva în momentul în care am redactat. Iertați-mă, eu sunt jurist, nu sunt finanțist. De asemenea, vreau să-i mulțumesc și doamnei senator Verginia Vedinaș, pentru că a anticipat. Suntem Cameră decizională și cred că putem, în cadrul comisiei, să găsim o soluție foarte bună. Din partea inițiatorilor, disponibilitatea noastră este totală pentru a rezolva această problemă într-un mod cât mai corect și din punct de vedere al regulilor financiar-contabile ș.a.m.d., dar, și din punct de vedere al nevoii ca limba română să fie învățată de copii de la vârste preșcolare. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnule senator Eckstein Peter Kovacs, microfonul 2.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al UDMR nu sprijină această inițiativă și aici sunt chiar două momente de discriminare:

  1. Într-o cancelarie, cum a spus foarte bine domnul vicepreședinte Cismaru, în care titularul uneia dintre catedre primește un salariu dublu, semnificativ mai mult decât al tuturor celorlalte alte catedre, eu nu cunosc să fi existat în momentul de față, în legislația românească, o astfel de discriminare.
  2. În legătură cu a doua discriminare, aceasta are la bază teritorială. Legea a fost gândită pentru o anumită zonă a țării, acolo unde salariile ar fi diferite pentru aceeași muncă, față de toate celelalte zone ale țării.

Eu, personal, nu sprijin retrimiterea la comisie, întrucât concepția fundamentală este una greșită. Pe mine mă bucură că în comisia de specialitate votul a fost unanim împotriva acestei inițiative, care poate să fie una dată cu gând bun, dar forma în care s-a făcut este inacceptabilă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule senator Sabin Cutaș, vă rog să vă referiți, în numele inițiatorilor, și la solicitarea de retrimitere la comisie.

Domnul George Sabin Cutaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu doresc să spun faptul că e clar că inițiatorii au identificat o problemă și e clar pentru toată lumea că, așa cum s-a spus, probabil nu e numai cazul cadrelor din învățământ. Putem extrapola oricând și discuta ce soluții găsim pentru aceste zone, ce soluții găsim pentru zona rurală, astfel încât să stimulăm, pentru că problema există și l-aș ruga pe domnul secretar de stat, dacă poate să-mi răspundă, cum vede Guvernul să găsească o soluție în acest sens, pentru că aceasta este realitatea. Pentru că soluția propusă, așa cum s-a văzut și din dezbateri, nu este cea mai bună, în numele Grupului parlamentar al PC, achiesăm și noi și solicităm retrimiterea la comisie, pentru a încerca să găsim o soluție mai bună. Aștept răspuns la întrebarea pe care am pus-o mai devreme.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog să oferiți răspuns, domnule secretar de stat.

Domnul Remus Pricopie:

Domnule senator Cutaș, vă rog să-mi permiteți să analizăm întrebarea dumneavoastră la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și, după aceea, să vă transmitem un răspuns.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi, chestiunea retrimiterii la comisia sesizată în fond, pentru o nouă dezbatere, poate fi aprobată de plenul Senatului cu majoritatea senatorilor prezenți, deși nu este o chestiune care ține de caracterul legii, care este lege organică. Pentru acest motiv, în primul rând, voi supune la vot retrimiterea la comisie. În situația în care va fi respinsă, vom da vot final pe raport și pe lege în ședința de săptămâna viitoare.

Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie. Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Rog colegii senatori prezenți în sală să voteze. Resupun votului dumneavoastră cererea de retrimitere la comisie. (Discuții în sală)

Nu vă supărați, nu a întrunit nici într-un sens, nici în alt sens - discutăm de dimineață - și atunci o lăsăm în ordinea de zi. Stimați colegi prezenți în sală, vă rog să vă pronunțați prin vot asupra cererii de retrimitere la comisie.

Cu 30 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă și 7 abțineri, solicitarea de retrimitere la comisie a fost respinsă.

Votul pe raport și votul final în ședința de luni.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 8 mars 2021, 3:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro