Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/27-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-03-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 54/2008

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.3, Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și S.U.A., semnat la București la data de 10 septembrie 2007.

Lege ordinară.

Suntem în procedură de urgență.

Rog inițiatorul să prezinte pe scurt proiectul de la pct.3, ratificarea Tratatului de extrădare.

Domnul Gheorghe Mocuța (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cooperarea între România și Statele Unite ale Americii, în materia extrădării, se desfășoară în temeiul Convenției de extrădare dintre România și Statele Unite ale Americii, semnată la București, la data de 23 iulie 1924, al Tratatului de amendare al acestuia, semnat în anul 1936, precum și în baza instrumentelor Națiunilor Unite, aplicabile.

În perioada 12 - 14 septembrie 2005, la București, și în perioada 10 - 13 octombrie 2006, la Washington D.C., au avut loc două runde de negocieri în vederea încheierii unui nou Tratat de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, negocierile fiind finalizate în cursul lunii iulie 2007.

Tratatul de extrădare va facilita aplicarea în relația bilaterală a Acordului de extrădare între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, semnat la Washington, la 25 iunie 2003.

Tratatul, în esență, conține dispoziții moderne în ceea ce privește extrădarea propriilor cetățeni, art.3, extrădarea simplificată, art.18, și foarte important, elimină una din deficiențele majore ale Convenției în vigoare, acordarea extrădării pe baza unei liste limitative de infracțiuni, dispozițiile art.2, pe deplin conforme cu cele ale art.4 din Acordul de extrădare dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, prevăzând posibilitatea acordării extrădării pentru orice faptă care întrunește condițiile privind durata minimă a pedepsei prevăzută de lege sau a pedepsei aplicate, după caz, precum și posibilitatea acordării extrădării pentru infracțiuni săvârșite în afara teritoriului statului solicitant.

Noul tratat va asigura, de la data intrării sale în vigoare, un nou cadru bilateral, adecvat pentru extrădarea infractorilor, adaptat noilor realități ale criminalității transnaționale.

Pentru aceste motive, vă înaintăm proiectul de lege alăturat, pe care vi-l supunem atenției și pe care vă rugăm să-l votați.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Florin Iordache va prezenta raportul Comisiei juridice.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat.

În urma examinării, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru Ratificarea Tratatului de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, semnat la 10 septembrie 2007.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Având în vedere că nu sunt amendamente admise sau respinse în raportul comisiei, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, respectiv prevederilor art.106, vom supune proiectul direct votului final, mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 20 may 2019, 11:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro