Plen
Sittings of the Senate of March 5, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.24/14-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 05-03-2008 Printable version

Sittings of the Senate of March 5, 2008

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru

Ședința a început la ora 9.45.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului, asistat de domnii Gavrilă Vasilescu și Pete Ștefan, secretari ai Senatului.

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi, vă invit în sală.

Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința Senatului de astăzi, 5 martie 2008.

Ședința este condusă de subsemnatul, în calitate de vicepreședinte al Senatului, asistat de domnii senatori Gavrilă Vasilescu și Pete Ștefan, secretari ai Senatului.

Cvorumul de ședință este de 69 de senatori.

Absentează, motivat de la lucrările Senatului un număr de 11 colegi: 5 colegi sunt membri ai Guvernului, 5 colegi sunt în delegații ordonate de Senat, iar un coleg, domnul Rădulescu Cristache, este învoit.

De asemenea, vă reamintesc că un loc este vacant.

Membrii Biroului permanent al Senatului, împreună cu liderii grupurilor parlamentare propun plenului Senatului următorul program de lucru: lucrări în plen până la ora 13.00; după-amiază au loc ședințele comisiilor permanente.

Ordinea de zi care v-a fost distribuită cuprinde o serie de chestiuni de ordin organizatoric și dezbaterea unor proiecte de lege și propuneri legislative.

În legătură cu ordinea de zi, ieri, la Biroul permanent, domnul președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a ridicat o problemă, în sensul includerii în ordinea de zi și a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

În legătură cu această dezbatere avem o problemă, în sensul că raportul a fost semnat în această dimineață și distribuit colegilor senatori.

Rugămintea este să-l ridicați de la căsuțe și, doar în situația în care nu vom avea probleme, vom vedea dacă în partea finală a ședinței putem să-l luăm în dezbatere.

Dacă nu, va fi luat în dezbatere în ședința de luni.

Aveți observații în legătură cu programul de lucru? Nu sunt observații.

Vă consult dacă aveți obiecțiuni legate de ordinea de zi.

Vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Îmi revine rolul să apelez la îngăduința dumneavoastră și să vă rog să fiți de acord ca punctele 4, 6, 7 și 8 din ordinea de zi să fie dezbătute, succesiv, după punctul 2 din ordinea de zi.

Este vorba de o urgență la ședința de guvern.

Vă rog să aveți îngăduință.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Eu am îngăduință, nu am niciun fel de probleme.

Am obligația să supun votului plenului Senatului această solicitare.

De altfel, fusesem anunțat.

Vă mulțumesc pentru intervenție.

Mai sunt alte observații?

Dacă nu mai sunt alte observații, stimați colegi, supun votului dumneavoastră, în primul rând, programul de lucru, respectiv lucrări în plen până la ora 13.00, iar după-amiază ședințe în comisiile permanente ale Senatului.

Vă rog să votați.

Cu 43 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, programul de lucru a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi, cu precizarea ca proiectele de lege de la punctele 4, 6, 7 și 8 din ordinea de zi să fie dezbătute, cu prioritate, după chestiunile organizatorice, având în vedere solicitarea venită din partea Ministerului Economiei și Finanțelor, și, de asemenea, includerea în ordinea de zi, chiar dacă nu îl luăm în dezbatere, a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Cu 50 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, ordinea de zi a fost aprobată.

 
Domnul senator Eckstein Kovács Péter anunță demisia sa din funcția de președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări

Vă rog, domnule președinte Petér Eckstein Kovács. Microfonul 2.

 

Domnul Eckstein Kovács Petér:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îmi prezint demisia din funcția de președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și cu acest prilej țin să mulțumesc staff-ului și, în principal, colegilor pentru profesionalismul și pot să spun chiar prietenia de care au dat dovadă în relațiile cu mine.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim, domnule președinte.

Sigur că în legătură cu demisia nu avem dreptul să facem comentarii, fiind însă colegul nostru, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, din partea noastră este un regret.

Sigur că este dreptul dumneavoastră, în funcție de motivația expusă ieri în comisie sau în public, să luați o decizie care vă privește pe dumneavoastră.

 
Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:

Stimați colegi, Doresc, de asemenea, să vă prezint Nota de exercitare de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curții Constituționale:

  • Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - SA;
  • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004;
  • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" București - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - SA, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - SA, Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - SA, Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" -SA și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene locale;
  • Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Aveți posibilitatea, în situația în care apreciați că anumite texte sau legile în ansamblu sunt neconstituționale sau conțin prevederi contrare Constituției, să sesizați Curtea Constituțională.

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 10-15 martie 2008

La punctul 1 din ordinea de zi avem o serie de chestiuni organizatorice.

Membrii Biroului permanent împreună cu liderii grupurilor parlamentare vă propun pentru săptămâna 10-15 martie a.c.

următorul program de lucru: luni, 10 martie, și miercuri, 12 martie a.c., lucrări în plenul Senatului, cu precizarea că ședința din data de 12 martie, de miercuri, va avea loc atât dimineața, cât și după-amiază, întrucât avem aproape 100 de legi care au rapoarte.

Astfel, avem posibilitatea să le luăm în dezbatere marți, 11 martie, și joi, 13martie a.c., când lucrăm în comisiile permanente, urmând ca vineri și sâmbătă să avem activitățile obișnuite în circumscripțiile electorale.

Vă consult dacă aveți observații în legătură cu programul de lucru pentru perioada 10-15 martie a.c.

Dacă nu sunt observații, vă rog să vă pronunțați prin vot.

Rog colegii senatori să voteze.

Cu 48 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere, programul de lucru pentru perioada 10-15 martie a.c. a fost aprobat.

Adoptarea prin împlinirea termenului, la data de 3 martie 2008, a Propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean (L748/2007)

La punctul 2 din ordinea de zi avem înscrisă adoptarea prin împlinirea termenului a unei inițiative, respectiv Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean.

Vă aduc la cunoștință, stimați colegi, că această propunere legislativă a fost adoptată tacit și, potrivit prevederilor Constituției, ar trebui să fie transmisă Camerei Deputaților pentru dezbatere și adoptare, în calitate de Cameră decizională.

Vă rog, domnule senator Gavrilă Vasilescu.

 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu vreau să mă refer la ușurința cu care a fost tratată această problemă, prin faptul că nu a fost niciodată pe ordinea de zi, nu a fost repartizată, nu știu cum s-a făcut repartizarea ei.

Personal - nu vorbesc în numele Grupului parlamentar al PC - sunt împotriva acestei inițiative legislative.

Este pentru prima oară când alegerea președintelui consiliului județean se face prin vot uninominal.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimate coleg, care este chestiunea de procedură?

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Domnule președinte, este pe procedură.

Vreau să mă refer la text.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu aveți cum să vă referiți la text, pentru că propunerea legislativă a fost adoptată tacit.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Tocmai pentru faptul că a fost adoptată tacit, tocmai pentru faptul că a trecut cu ușurința cu care a trecut prin Senatul României, legea încalcă niște principii democratice.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule senator, Este vorba despre o lege care nu a fost luată în dezbatere, în Senat, o anumită perioadă, iar adoptarea tacită este o modalitate prevăzută în Constituție.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Este, domnule președinte, dar modalitatea aceasta de trecere a unei legi importante și a unei legi asupra căreia am fi avut multe lucruri de spus...

Arătați-mi și mie unde, în lumea asta, președintele consiliului județean este ales prin vot uninominal! Alegem un manelist președinte, nu are nicio susținere acolo și ce va face?

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Înțeleg că susțineți votul uninominal.

Veți avea posibilitatea săptămâna viitoare, atunci când vom lua în dezbatere acea Lege privind introducerea votului uninominal pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum și alegerea președinților consiliilor județene, să vă expuneți punctul de vedere.

Vă mulțumesc.

Adoptarea tacită este o formă prevăzută în Constituție.

Sigur că este incorect că nu am luat în dezbatere o lege, pentru că grupurile parlamentare aveau multe de spus, dar asta este.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (L36/2008)

La punctul 3 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, dar îl vom lua în dezbatere după punctul 8 din ordinea de zi.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (L126/2008)

La punctul 4 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Comisia sesizată în fond, Comisia economică, industrii și servicii.

Din partea Executivului participă la dezbateri domnul secretar de stat Eugen Teodorovici.

Vă rog, aveți cuvântul pentru a prezenta expunerea de motive.

Microfonul 8.

 

Domnul Eugen Teodorovici - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 prevede distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală de către o comisie constituită de titularul de drept.

Aceste prevederi nu au putut fi puse în aplicare, comisiile neputând fi constituite, deoarece o serie de titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală nu au reprezentanți în România.

În vederea deblocării acestei situații, prin prezentul proiect de lege comisia de preluare și distrugere este convocată prin decizia instituției publice deținătoare.

Un alt aspect îl reprezintă faptul că Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 prevedea că unele categorii de bunuri intrate în proprietatea statului pentru care nu se plăteau drepturile de import pot fi atribuite cu titlu gratuit unor instituții ca: școli, spitale, cămine de bătrâni.

Acest lucru vine în contradicție cu prevederile Regulamentului Comisiei CEE nr. 2.454/1993.

Pentru eliminarea acestei contradicții, prin proiectul de lege se prevede să se plătească dreptul de import și asupra bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului și atribuite cu titlu gratuit.

Un al treilea aspect reglementat este completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 și introducerea prevederii potrivit căreia "prin hotărârea Guvernului se vor stabili contravenții și sancțiuni", un aspect omis în actul inițial.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna președinte Silvia Ciornei să prezinte raportul Comisiei economice, industrii și servicii.

Aveți cuvântul, doamna președinte.

 
 

Doamna Silvia Ciornei:

Mă scuzați, domnule președinte, înțelesesem că se amână și punctul 4 din ordinea de zi.

Comisia a luat în dezbatere Proiectul de lege în ședința din data de 19 februarie și a hotărât, cu majoritate de voturi, să întocmească raport de admitere, fără amendamente.

Menționăm că există avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și al Comisiei pentru privatizare și administrarea activelor statului.

Precizez că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult, stimați colegi, dacă doriți să interveniți în numele grupurilor parlamentare sau în nume personal.

Vă rog, domnule senator. Microfonul 3.

 
 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere clarificarea modului în care bunurile intră în proprietatea statului și prevederile referitoare la distrugerea anumitor bunuri ai căror proprietari cu drepturi de autor nu se găsesc, noi susținem ordonanța.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc domnului senator Crețu.

Alte intervenții?

Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări.

Legea are caracter de lege ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată, iar raportul prezentat de doamna președinte Silvia Ciornei este favorabil, fără amendamente, motiv pentru care supun votului dumneavoastră, deci printr-un singur vot, atât raportul întocmit de Comisia economică, industrii și servicii, cât și proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Rog colegii senatori să voteze.

Cu 50 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 9 abțineri, au fost adoptate atât raportul prezentat de Comisia economică, industrii și servicii, cât și proiectul de lege.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 (L855/2007)

La punctul 6 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este raportoare.

Inițiatorii, colegii deputați din Grupul parlamentar al PC, dacă sunt prezenți, îi invit să susțină propunerea legislativă.

Dacă nu sunt prezenți, vă invit, domnule secretar de stat, să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

Aveți cuvântul. Microfonul 8.

 

Domnul Eugen Teodorovici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ministerul Economiei și Finanțelor nu susține promovarea propunerii legislative, aceasta nu mai are obiect de reglementare întrucât prevederile ei au fost preluate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl invit pe domnul președinte Aron Ioan Popa, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, să prezinte raportul.

 
 

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nici Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital nu a avizat favorabil această propunere legislativă din cauza argumentelor care au fost prezentate și vă propunem să adoptați un raport de respingere a acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții.

Legea are caracter de lege ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată, raportul prezentat de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este negativ.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Vă rog să votați.

Cu 58 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri, plenul Senatului aprobă raportul negativ întocmit de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și, pe cale de consecință, respinge propunerea legislativă.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (L913/2007)

La punctul 7 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.

Comisia sesizată în fond este Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Inițiator este domnul deputat Mircia Giurgiu.

Dacă este prezent, îl invit la tribună, dacă nu, ofer cuvântul domnului secretar de stat pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Microfonul 8.

 

Domnul Eugen Teodorovici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Similar punctului de vedere anterior, Ministerul Economiei și Finanțelor nu susține promovarea acestei propuneri legislative deoarece nu mai are obiect de reglementare.

Obiectul de reglementare a fost preluat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule președinte al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, vă rog să prezentați raportul.

Microfonul 7.

 
 

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi fi foarte scurt.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a întocmit un raport de respingere a propunerii legislative cu mențiunea că aceasta face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale. Nu sunt.

Legea are caracter de lege ordinară, Senatul fiind primă Cameră sesizată, raportul întocmit de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este negativ.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Vă rog să votați.

Raportul negativ întocmit de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a fost adoptat de plenul Senatului cu 58 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 3 abțineri.

Pe cale de consecință, propunerea legislativă este respinsă.

 
Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) (L945/2007)

La punctul 8 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat, pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

 

Domnul Eugen Teodorovici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, până la data de 30 noiembrie 2007 Ministerul Economiei și Finanțelor urma să preia, pe bază de protocol (predare-primire) încheiat cu ordonatorii principali de credite, obligațiile financiare aferente împrumuturilor interne și externe contractate de ordonatorii principali de credite, cu sau fără garanția statului.

Având în vedere portofoliul mare de credite care necesita amendare pentru aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, compusă din peste 150 de credite contractate cu bănci comerciale și instituții financiare internaționale, timpul necesar pentru punctul de vedere asupra acestor modificări din partea băncilor cu care avem încheiate astfel de acorduri de împrumut, precum și modificarea, după consultare, a actelor normative de aprobare sau de ratificare a raportului de împrumut, este necesară prelungirea termenelor prevăzute la art. 14 din ordonanță pentru exercițiul bugetar aferent anului 2009 în regim de urgență.

De asemenea, subliniem faptul că, în prezent, nu există bază legală necesară efectuării plății din bugetul de stat a tuturor cheltuielilor ocazionate de amendarea acestor acorduri de împrumut.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Ofer cuvântul domnului președinte Aron Ioan Popa pentru a prezenta raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

 
 

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a supus dezbaterii acest proiect de lege în data de 20 februarie 2008.

La dezbatere au participat reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor.

Ca urmare a dezbaterilor din plenul comisiei, s-a hotărât să se adopte un raport de admitere fără amendamente.

Fac precizarea că avem în față o lege organică.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale.

Vă consult dacă doriți să interveniți în dezbateri.

Vă rog, domnule senator, altfel vom avea o problemă cu partea stângă a noastră și partea dreaptă a sălii.

Aveți cuvântul, doamna senator Verginia Vedinaș.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte, și sper că domnul secretar de ședință din partea stângă a dumneavoastră va fi atent de acum înainte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îmi cer scuze.

Am să fiu mai atent având în vedere "bunele" relații care există între Partidul România Mare și UDMR.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Am înțeles, domnule președinte.

Eu cred că tocmai aceste "bune" relații au determinat ignorarea mea, dar nu mai contează, domnule președinte, deși vă mărturisesc că în ședința pe care am avut-o în această dimineață noi am hotărât, în principal, să susținem această ordonanță de urgență.

Vreau să vă mărturisesc - și vă rog să mă ascultați, domnule președinte, și mulțumesc că mă ascultați - că, uitându-mă pe conținutul ei, am constatat unele prevederi care sunt cel puțin discutabile și care mă îndrituiesc pe mine să pun în discuție necesitatea ca această ordonanță de urgență să primească și avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Am în vedere, de pildă, art. 1

punctul 1 în care se spune că "contractarea de împrumuturi pentru finanțare" etc. "se va face pe baza unor proceduri specifice, care urmează să fie prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

Din punctul meu de vedere, ca jurist, domnule președinte, cred că aceste proceduri care privesc contractarea de împrumuturi pentru finanțarea deficitului și pentru finanțarea datoriei publice în niciun caz nu trebuie să fie stabilite și reglementate prin acte subsecvente legii.

Cred că noi, ca Parlament, avem datoria să legiferăm care sunt aceste modalități, urmând ca prin acte subsecvente legii, respectiv prin hotărâri de guvern, prin ordine ale ministrului, să se stabilească elemente de detaliu.

Hotărârea de guvern nu poate să se subroge unei legi și să reglementeze ceea ce legea, cu valoare de principiu, nu consacră.

Mai sunt și alte chestiuni, de exemplu, la punctul 3 este o formulare absolut deficitară.

Nu vreau să mă refer la toate situațiile.

Deși este vorba despre o reglementare importantă, este regretabil că și de data aceasta, ca și anterior, s-a apelat la ordonanță de urgență.

Vreau să vă mărturisesc că, citind acea motivare care precede ordonanța de urgență, nu m-a convins nici pe departe că este vorba de o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, așa cum impune Constituția, și, pentru aceste considerente, eu apreciez că este necesară reluarea discuției cu privire la această ordonanță de urgență și întocmirea unui aviz din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții.

Vă rog, punctul de vedere al Guvernului legat de intervenția doamnei senator Verginia Vedinaș.

 
 

Domnul Eugen Teodorovici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Desigur, această procedură, acest mod de abordare se bazează în principal pe sistemul de drept existent astăzi în România.

Exact acest mecanism a fost folosit și în trecut pentru orice act normativ, pentru orice lege care avea un termen clar stipulat în normele de aplicare.

Deci nu am făcut altceva decât să urmăm ceea ce astăzi este practicat în România.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Înțeleg că doamna senator nu este de acord cu explicația primită.

Stimați colegi, Având în vedere solicitarea venită din partea doamnei senator, în numele unui grup parlamentar, sunt nevoit să supun votului dumneavoastră retrimiterea acestui proiect de lege la comisii, dar nu la comisia sesizată în fond, ci la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, pentru a analiza punctele de vedere expuse.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Solicitarea nu a întrunit numărul de voturi necesar. (Tabela electronică indică 34 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă și 9 abțineri.)

Rog colegii senatori prezenți în sală să voteze.

Adresez rugămintea colegei nesenator, care se află în penultima bancă, să nu voteze.

Stimați colegi,

Resupun votului dumneavoastră solicitarea de a fi învestită și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări în prezentarea unui raport pe baza susținerilor doamnei senator Verginia Vedinaș.

Vă rog să votați. (Tabela electronică indică 34 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă și 12 abțineri.)

Vă rog să verificați cvorumul.

Invit colegii senatori în sală.

Supun votului dumneavoastră pentru a treia oară această solicitare, care trebuie să fie adoptată cu cvorum de lege ordinară.

Vă rog să votați. (Discuții în sală.)

Nu a fost adoptată.

Au votat 34 de senatori, trebuie 35 să voteze "pentru" sau "împotrivă".

Nu a căzut.

Nu facem prezența toată ziua ...

Vom resupune votului atunci când vom fi în cvorum.

Continuăm dezbaterile.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România (L36/2008)

La punctul 3 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.

Comisia sesizată în fond este Comisia economică, industrii și servicii.

Din partea Guvernului participă la dezbateri domnul secretar de stat Barna Tánczos.

Îi ofer cuvântul pentru a prezenta expunerea de motive.

Microfonul 8.

 

Domnul Tánczos Barna - secretar de stat în Ministerul Transporturilor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea perioadei de valabilitate de o zi la rovinietele care se plătesc pentru utilizarea infrastructurii rutiere, introducerea definiției pentru utilizatorii români și străini în funcție de țara de înmatriculare a vehiculelor, eliminând astfel confuziile create inclusiv din punctul de vedere al aplicării sancțiunilor contravenționale.

De asemenea, prevede revizuirea categoriilor vehiculelor de transport marfă din anexele nr. 1 și 2, "vehiculul de transport marfă" fiind definit ca un vehicul conceput și construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

Proiectul de lege stipulează schimbarea perioadelor pentru care se achită tariful de utilizare, astfel încât acestea se vor achita pentru o zi, cu excepția autoturismelor și vehiculelor de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, 7 zile, 30 de zile și 12 luni.

De asemenea, proiectul de lege prevede unificarea din punct de vedere al nivelului tarifului a mai multor tipuri de vehicule, schimbarea modelului de rovinietă, pentru a avea siguranța că aceste roviniete nu sunt falsificate, scutirea de la plata tarifului de utilizare a vehiculelor "istorice", posibilitatea aplicării sancțiunilor contravenționale utilizatorilor străini pe rețeaua internă și alte modificări prevăzute, necesare în transpunerea prevederilor Directivei nr. 2006/38 CE a Parlamentului European și a Consiliului European.

Necesitatea introducerii prezentei ordonanțe de urgență constă în faptul că, dacă nu se adopta acest act normativ, se putea declanșa de către Comisia Europeană procedura de infringement față de România.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

O invit pe doamna senator Silvia Ciornei să prezinte raportul.

 
 

Doamna Silvia Ciornei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia economică, industrii și servicii a fost sesizată cu adresa L 36/2008 pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege.

În urma analizei care a avut loc în ședința din 19 februarie, în prezența inițiatorilor, s-au operat o serie de amendamente la proiectul de lege care se referă în principal la: reașezarea scutirilor de la plata tarifului de utilizare în sensul eliminării vehiculelor "istorice" și a vehiculelor aparținând "Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România" și introducerea în această categorie a utilajelor agricole, cu excepția tractoarelor rutiere; eliminarea posibilității de a plăti pe loc amenda și micșorarea cuantumului amenzilor pentru autoturisme.

Pe parcursul dezbaterilor au fost analizate avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, precum și amendamentele depuse de domnul senator Corneliu Pascu.

În unanimitate, membrii comisiei au adoptat raport de admitere cu amendamentele care se regăsesc în anexa nr. 1 la raport.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi, declar deschise dezbaterile generale.

Vă consult dacă aveți întrebări pentru Guvern.

Domnul senator Ardelean, din partea Grupului parlamentar al PRM.

Microfonul 1.

 
 

Domnul Aurel Ardelean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am o întrebare pentru domnul secretar de stat.

  1. Vă rog să definiți care este categoria vehiculelor "istorice", ca să înțelegem și noi mai bine.
  2. Cum intenționează Guvernul să prevină falsificarea rovinietelor, dat fiind faptul că au fost foarte multe cazuri de falsificare a acestora.
 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Mai sunt și alte întrebări?

Vă rog să oferiți răspunsurile.

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vehiculele "istorice" sunt cele fabricate cel mult acum 30 de ani.

Modelele care nu mai sunt în fabricație de cel puțin 30 de ani sunt considerate "vehicule istorice".

În ceea ce privește modelul de rovinietă, am inclus mai multe elemente de siguranță pentru acelea care vor fi distribuite de acum încolo, astfel încât să nu fie posibilă falsificarea acestora.

 
 

Domnul Aurel Ardelean (din sală):

Exemple!

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Nu știu.

Sunt elementele de siguranță tipice care se includ de către societățile specializate în tipărirea acestora.

Nu știu, fire de nu știu care... nu cunosc elemente tehnice.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

După procedura cunoscută la actele de identitate, la timbre ...

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Sunt cele standard.

Sunt probleme tehnice, recunosc că nu le știu: holograme, fire de identificare...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Domnul senator Viorel Ștefan, Grupul parlamentar al PSD.

Aveți cuvântul, domnule senator. Microfonul 3.

 
 

Domnul Viorel Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Având în vedere că modificările pe care le aduce această ordonanță sunt bine-venite, noi vom vota pentru adoptarea acestei ordonanțe de urgență, însă aș vrea să atrag atenția și să adresez o rugăminte Executivului în legătură cu rezolvarea unei probleme.

Deși s-au introdus elemente de siguranță, deși aceste roviniete se lipesc astfel încât nu pot fi dezlipite de pe parbriz, în continuare persistă o obligație pe care eu nu o înțeleg - și este greu de înțeles -, dar ne chinuie pe toți.

Conducătorul auto este obligat să prezinte organului de control și chitanța cu care trebuie să dovedească că și-a cumpărat rovinietă. (Discuții.)

Aș fi foarte încântat dacă domnul secretar de stat ar fi atent la ce spun eu, că altminteri nu are rost discuția.

Pentru colegii mei nu este o noutate, toți știu că această absurditate există.

Deci, deși există rovinietă, deși aceasta este asigurată, deși se lipește pe parbriz, în continuare, prin lege, suntem obligați să ținem în mașină chitanța cu care să dovedim că am cumpărat rovinieta.

Este o aberație, domnule secretar de stat.

Vă rog frumos, găsiți o soluție.

Chinuim milioane de oameni cu acest lucru.

Eu am crezut că nu este adevărat, dar, în dezbaterile din comisie, reprezentantul Ministerului Transporturilor, foarte senin, mi-a explicat că altfel nici nu se poate și că așa este normal să fie, să avem și rovinietă, să avem și chitanța la îndemână.

Dacă ne prinde fără chitanță, e ca și cum nu am avea rovinietă.

Vă mulțumesc. (Discuții, râsete.)

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Între timp, chitanțele s-au șters și nu se mai vede scrisul.

Dacă nu mai sunt intervenții...

Domnule secretar de stat, vă rog să oferiți răspunsuri.

Dacă nu știți, cel puțin rețineți solicitarea venită din partea domnului senator Viorel Ștefan.

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, pe vechile modele de roviniete nu erau elemente de identificare, astfel încât rovinieta să fie prinsă de mașină.

Pe noul model de rovinietă, prevăzut la art. 1 alin. 5 lit. b), rovinieta-matcă-cupon deja are prevăzute elemente de identificare.

Pentru noul model de rovinietă nu mai este nevoie de prezentarea chitanței; identificarea și crearea legăturii între document și mașină se poate face numai cu ajutorul rovinietei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da.

Informația este interesantă, numai că noi am lăsat-o în lege și reprezintă contravenție.

Vă rog, domnule senator. Microfonul 3.

 
 

Domnul Viorel Ștefan:

Sună bine ce spune domnul secretar de stat, numai că la art. 1 rovinieta este valabilă conform a1), a2), iar la lit. i) spune: "pentru utilizatorii persoane fizice documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare în original sau în copie legalizată".

Deci persistă obligația ca eu să umblu cu chitanța după mine, deși am rovinieta pe parbriz. (Rumoare, discuții.)

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Exact ce v-am spus.

Rovinieta-ecuson este modelul vechi, care nu a mai fost comandată, dar, până la punerea în circulație și executarea rovinietelor noi, în 2008 trebuia să avem prevederea de la lit. a) ii).

Din momentul în care se vor comercializa noile roviniete, și deja a început comercializarea lor sub denumirea "matcă-cupon", nu va mai fi nevoie de prezentarea chitanței.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dumneavoastră ne spuneți despre rovinietele pe care conducătorii auto le-au cumpărat în decembrie 2007.

Acestea sunt cele noi sau cele vechi?

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Cele din decembrie 2007 sunt vechi.

Cele care s-au cumpărat după februarie 2008 sunt noi.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci este vorba de cele pe care le vom cumpăra în decembrie 2008 sau de cele care au fost cumpărate după februarie 2008.

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Deja vindem "matcă-cupon".

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Bun. Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Vă consult dacă doriți să susțineți amendamentele respinse.

Domnul senator Crețu, apoi domnul senator Pascu, pe care nu-l văd...

 
 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de amendamentul de la poziția 3.

Este un alin. 71 al art. 1 care exceptează autoturismele și vehiculele de transport marfă cu masa totală mai mică sau egală cu 3,5 tone, pentru care nu se eliberează roviniete pentru o zi.

Amendamentul meu prevede, pentru că la toate celelalte categorii există taxa pentru o zi, ca rovinieta să se introducă și la aceste autovehicule, autoturisme și mașini de marfă cu o masă totală mai mică sau egală cu 3,5 tone, iar taxa pentru o zi să fie de un euro.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Tánczos Barna:

Guvernul nu a fost de acord cu acest amendament, deoarece cheltuielile necesare tipăririi sau distribuirii acestora depășesc valoarea rovinietei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, numai puțin, să ascultăm și punctul de vedere al comisiei.

Doamna președinte, vă rog.

 
 

Doamna Silvia Ciornei:

Comisia și-a însușit explicația Guvernului, care a fost expusă și astăzi de domnul secretar de stat, și a respins cu majoritate de voturi acest amendament.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator Crețu Ovidiu.

 
 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Referitor la costul rovinietei, calculul este greșit.

Am discutat în comisie și este vorba de 0,53 euro costul rovinietei pentru o zi, iar taxa este de un euro.

Informația este greșită.

Costurile pentru tipărire și distribuire nu sunt mai mari decât taxa.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră amendamentul existent în anexa nr. 2 la raport, la poziția 3, amendament susținut în plen de domnul senator Ovidiu Teodor Crețu, Grupul parlamentar al PSD, la art. 1 alin. 7.

Deci alin. 71 doreați dumneavoastră să îl introduceți. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 40 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 7 abțineri, amendamentul a fost aprobat de plenul Senatului.

Vă consult dacă mai sunt și alte amendamente pe care doriți să le susțineți.

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente, la care se adaugă amendamentul aprobat de plenul Senatului.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Legea are caracter de lege ordinară.

Raportul, cu amendamente, a fost adoptat de plenul Senatului cu 53 de voturi pentru și 4 abțineri.

Cu precizarea faptului că la nivelul Comisiei economice, industrie și servicii raportul a fost favorabil, cu amendamente, că Senatul este prima Cameră sesizată, iar legea are caracter de lege ordinară, supun votului dumneavoastră legea în ansamblu.

Cu 49 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul de lege a fost adoptat de plenul Senatului.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură (L28/2008)

La punctul 5 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură.

Din partea Executivului participă la dezbateri doamna secretar de stat Cornelia Harabagiu.

Microfonul 10.

Aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este sesizată în fond.

 

Doamna Cornelia Harabagiu - secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare prefinanțarea schemelor de plăți directe pentru agricultură, pe baza veniturilor provenite din privatizare, măsură aplicată temporar până la finanțarea acestora din fonduri alocate de Comunitatea Europeană.

România, optând pentru schema de plăți simplificată, unică pe suprafață pe 3 ani, pentru prefinanțare are nevoie de aceste fonduri.

Din veniturile obținute din privatizare se vor vira într-un cont de disponibilități, distinct, deschis în numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în sumă de 1.907.374,11 mii lei, din care se vor asigura următoarele scheme:

  1. prefinanțarea cheltuielilor aferente schemelor de plată, implicate în derularea Fondului European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), 1.498.868,09 mii lei;
  2. prefinanțarea cheltuielilor aferente schemei de plată națională directă complementară în sectorul vegetal implicată în derularea Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), în sumă de 408.506,02 mii lei.

După ce vom încasa sumele de la Comisia Europeană, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va reconstitui veniturile obținute din privatizare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul președinte Ioan Aron Popa să prezinte raportul.

Microfonul 7.

 
 

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a adoptat un raport de admitere fără amendamente.

Votul a fost în unanimitate pentru acest tip de raport.

Fac precizarea că avem în față o lege din categoria legilor ordinare.

Senatul este prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Ofer cuvântul domnului senator Apostol Neculai. Microfonul 3.

 
 

Domnul Neculai Apostol:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură, care are ca obiect de reglementare finanțarea schemelor de plăți pentru agricultură, bineînțeles, o măsură cu caracter temporar, cred că este bine-venit, având în vedere faptul că vine campania agricolă de primăvară, agenții economici din agricultură au nevoie de sume consistente, zic eu, pentru începerea campaniei și Guvernul, în speță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cred că a luat cea mai bună măsură.

Am rugămintea la toți colegii să fim foarte atenți și să aprobăm acest Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Petre Daea. Microfonul 4.

 
 

Domnul Petre Daea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori, Actul normativ vine să pună în pagina realității un mecanism care facilitează mersul susținerii efective a producătorilor agricoli.

Am avut aprecieri pozitive vizavi de conținutul actului normativ în comisia de specialitate, fac acest lucru și în plenul Senatului, dar, și acolo, și aici, nu pot să trec cu vederea peste o chestiune de fond, deoarece, din nefericire, Guvernul, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stăruie într-o greșeală pe care o socoteam, prin atitudinea critică din luările mele de cuvânt, apusă, apusă vizavi de interesul pe care îl manifestăm cu toții față de acest act normativ, cu atât mai mult cei care așteaptă de la noi un sprijin concret în acest sens.

Care este această greșeală? V-aș ruga să vă uitați la art. 6 din actul normativ, unde se spune foarte clar: "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor".

Întreb reprezentanții Guvernului, după atâtea zile lucrătoare care au trecut, dacă acum, când au venit în plenul Senatului, există aceste norme metodologice aprobate, pentru că, la data discutării în comisie, aceste norme nu primiseră girul instituțiilor care au fost nominalizate în proiectul de act normativ.

Iată deci cum Guvernul vine cu o ordonanță de urgență, înțelegând prin caracter de urgență că este mare nevoie, o nevoie imediată pentru a interveni, și tot Guvernul, plasând răspunderea în interiorul său, nu finalizează o țesătură de acte normative în așa fel încât ordonanța și normele juridice stabilite în articolele acestei ordonanțe de urgență să poată fi aplicabile și să-și atingă ținta proiectată prin actul normativ.

Aștept răspuns.

Noi votăm actul normativ, dar atragem pentru ultima dată atenția Guvernului României asupra acestei atitudini de inconsecvență legislativă, asupra întârzierii acestei acțiuni ce trebuie să fie directă și rapidă, în interesul economiei naționale, al producătorilor agricoli și, încununate la un loc, în interesul tuturor, al celor care astăzi își dau girul prin vot asupra acestui act normativ.

Vă rog, aștept răspunsul.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Pascu Corneliu, din partea Grupului parlamentar al PC. Microfonul 3.

 
 

Domnul Corneliu Pascu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, doresc să-mi exprim satisfacția că s-a emis această ordonanță de urgență ca o consecință a scrisorii pe care am adresat-o domnului prim-ministru în urma unei vizite a președintelui Senatului în Cipru și Grecia, cu o delegație, unde acest model este practicat de câțiva ani de zile.

Aș dori totuși să spun că acest model de lucru ar trebui să intervină cu promptitudine, astfel încât să fie făcute aceste plăți, pentru 2008, în anul 2008, iar agricultorii să beneficieze de aceste ajutoare în anul de referință, pentru a-și putea finanța culturile de toamnă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții mai sunt?

Dacă nu mai sunt alte intervenții, ofer cuvântul reprezentantului Guvernului, pentru a oferi explicațiile solicitate de colegii senatori.

 
 

Doamna Cornelia Harabagiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să vă informez că acest ordin care se referă la normele metodologice de aplicare a fost discutat și am căzut de acord cu Ministerul Economiei și Finanțelor, mai sunt câteva detalii tehnice care vor fi perfectate săptămâna aceasta, practic documentul este elaborat și urmează să fie aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și avizat de Ministerul Economiei și Finanțelor.

O informație pe care aș vrea să o fac aici este legată de faptul că, începând cu 15 martie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va derula plățile directe pentru anul 2007, într-o primă fază, pentru 24 de județe, reprezentând 350.000 de fermieri, urmând ca celelalte plăți să se facă în decursul lunii aprilie și mai.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunteți mulțumit de răspuns, domnule senator?

 
 

Domnul Petre Daea:

Din nefericire, răspunsul doamnei secretar de stat confirmă ceea ce am spus eu.

Iată că după 3 luni de zile, deși actul normativ există de anul trecut, cele două ministere aflate în structura Guvernului României nu sunt în stare să elaboreze niște norme metodologice care să pună în planul aplicabilității actul normativ.

Se discută acum de probleme tehnice, deși se știe foarte bine că, în condițiile în care lansezi un act normativ cu caracter de urgență, cum este această ordonanța de urgență, dai drumul și la actele secundare, în așa fel încât aplicabilitatea lui să fie imediată, pentru că orice întârziere nu rămâne pe umerii celor care au efemer această misiune, ci pe umerii țăranilor români, ai acelora care așteaptă sprijin de la noi, un sprijin pe care să-l poată folosi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Să avem speranța că cel puțin acum, în al 12-lea ceas, ministerele vor promova rapid aceste acte normative subsecvente.

Mai sunt intervenții? Nu mai sunt.

Stimați colegi, Precizez că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar raportul este favorabil, fără amendamente.

Supun votului dumneavoastră raportul întocmit de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, raport fără amendamente.

Cu 48 de voturi pentru și două abțineri, plenul Senatului a adoptat atât raportul, cât și proiectul de lege.

Invit colegii senatori în sală.

Vom lua în dezbatere mai multe legi organice.

 
Dezbateri asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi; reexaminare la solicitarea Președintelui României (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) (L729/2007)

Stimați colegi,

La punctul 9 din ordinea de zi avem înscrisă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi.

Cerere de reexaminare formulată de Președintele României.

Comisia raportoare este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

În ședința precedentă, colegii senatori au solicitat să nu încheiem dezbaterile, înțelegând să mai intervină la dezbaterile generale sau în legătură cu soluțiile propuse de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog, domnule președinte, dacă doriți să interveniți.

Știam că doreați să o faceți și în nume propriu.

 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Desigur, o fac în nume propriu.

În același timp, fac și un apel la membrii Senatului să fie de acord cu retrimiterea la comisie.

Cu acest raport interimar al Comisiei Europene s-au invocat anumite disfuncționalități în legislația noastră pe domeniul justiției și cred că, în ultimele zile, cu o largă majoritate, exprimând o voință politică, în acord cu Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, am găsit, cred eu, soluții pentru o formulă favorabilă și nouă, formulă care exprimă voința politică a Parlamentului, la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2007 și la Legea privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Integritate.

A mai rămas Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, în care a rămas nediscutat un aspect, respectiv puterile avocatului de a participa la toate actele de urmărire penală.

Eu sunt avocat, nu vorbesc împotriva breslei din care fac parte, dar această prevedere, dacă o lăsăm așa și nu o reanalizăm, poate să creeze interpretări și cred că una dintre hibele noastre mari este că dăm unele acte normative care pot să fie interpretate, și atunci clar că interpretările nu vor fi unitare.

Ca atare, eu îmi mențin solicitarea de retrimitere la comisie pentru discutarea acestei ordonanțe, sigur, nu mă pot angaja pentru că nu mai sunt președinte, dar colegii mei, cu siguranță, cu celeritate, vor dezbate și vor exprima un punct de vedere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi, mai sunt alte intervenții?

Vă rog, domnul senator Constantin Gheorghe. Microfonul 3.

 
 

Domnul Constantin Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că apreciez propunerea colegului Eckstein.

Eu consider că este încă președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, dar, sigur, se va clarifica cu sine însuși în următoarele zile.

Dacă tot e vorba să discutăm despre poziția avocatului în toate fazele de cercetare, ar trebui să reluăm în discuție punctul 5 din cererea de reexaminare, care invocă niște puncte sensibile în ceea ce privește interceptările, înregistrările.

Sigur, colegul meu Șerban Nicolae a evocat data trecută că aproape toate solicitările președintelui au fost luate în discuție și chiar dată o soluție favorabilă, dar în ceea ce privește înregistrarea de către procurori în cazurile ce necesită o soluție urgentă comisia a hotărât să nu fie de acord și acest lucru să intre în sarcina organelor specializate.

S-a vorbit, în cadrul comisiei, de abuzuri din partea procurorilor.

Eu am ridicat o altă problemă.

Se poate vorbi de corupție în zona celor care fac interceptări, chiar dacă sunt specializați în domeniu.

Nu s-a ajuns la un acord, nu am primit satisfacție pe această temă, iar diferența dintre abuz și corupție o știm foarte bine, deci dacă tot e să retrimitem la comisie, aș

vrea să discutăm și această solicitare de la punctul 5.

Noi suntem de acord să retrimitem la comisie pentru perfecționare.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Alte intervenții mai sunt? Nu mai sunt.

Doamna secretar de stat, în legătură cu cele două solicitări.

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Domnule președinte, Noi am afirmat că ne-am supus, sigur, deciziei de a discuta numai acele aspecte care sunt date cu titlu de exemplu în cererea de reexaminare, dar mai sunt și alte articole care ar necesitata o reanalizare din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Din acest punct de vedere, suntem de acord cu cererea de retrimitere la comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Voi supune votului dumneavoastră această solicitare de retrimitere la comisie, care poate fi votată cu vot de lege ordinară, deci cu majoritatea senatorilor prezenți în sală, dar vreau să vă comunic faptul că, în condițiile în care veți accepta ca legea să fie retrimisă, de fapt cererea de reexaminare a proiectului de lege să fie retrimisă la comisie, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări să ia în dezbatere și alte aspecte care rezultă din interpretarea cererii de reexaminare a legii, nu numai exemplele concrete date în cerere.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Solicitarea a fost aprobată de plenul Senatului cu 59 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere.

 
Dezbaterea Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului; reexaminare la solicitarea Președintelui Românei (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L429/2007)

La punctul 10 în ordinea de zi este înscrisă Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Cerere de reexaminare formulată de Președintele României.

Ofer cuvântul domnului Eckstein Kovács Péter ca, în numele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, să prezinte raportul întocmit.

 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Mulțumesc.

Raportul este de admitere deoarece Curtea Constituțională a constatat, prin Decizia nr. 355 din 4 aprilie 2007, că prevederile Legii pentru modificarea și completarea Legii privind referendumul sunt neconstituționale în integralitate.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări concluzionează că aceste constatări sunt necesare pentru scoaterea acestei legi din evidența legislativă a Senatului, respectiv a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Legea are caracter de lege organică.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Aveți cuvântul, doamna senator Vedinaș. Microfonul 2, vă rog.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este neîndoielnic că noi nu putem, din punct de vedere strict formal, procedural, să facem altceva decât să ne punem de acord cu decizia Curții Constituționale, dar dreptul la opinie este liber și este garantat de Constituție, domnule președinte, și nu pot să mă abțin ca, de la tribuna Senatului, să nu-mi exprim punctul de vedere, în sensul că, în opinia mea, această decizie face o interpretare forțată a Constituției.

O interpretare forțată nu numai a Constituției, dar și a corespondenței dintre sistemul și principiile dreptului și ceea ce, la nivel european, este deja hotărât, statuat, și mă refer la faptul că este de notorietate că există documente la nivel comunitar care recomandă ca pentru obiectivitatea procesului electoral să nu se suprapună datele alegerilor pentru mai multe categorii de autorități.

Este normal să fie așa, cu atât mai mult cu cât suntem un stat în care există mandate diferite între președinte și Parlament, cu cât suntem un stat care a fost de curând primit în Uniunea Europeană, astfel încât alegerile europarlamentare au avut acum loc și trebuie să ne alegem procedurile de constituire a autorităților statului sau a reprezentanților în Parlamentul European într-un mod care să corespundă cu adevărat democrației.

Vreau să spun că, altfel spus și mai pe ocolite, din punctul meu de vedere, este vorba despre o decizie a Curții Constituționale adoptată pentru a face pe plac cuiva și nu pot să nu mă întristez și, de la tribuna Senatului, să nu-mi exprim tristețea și în același timp să-mi exprim speranța că această autoritate, care trebuie să garanteze supremația Constituției, în viitor va ține cont numai de această misiune a ei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie 2008, atunci când vor fi dezbătute și adoptate legile organice.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L768/2007)

La punctul 11 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice.

Inițiatori sunt colegi din mai multe partide.

Este prezent domnul senator David Gheorghe.

Comisia sesizată în fond este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnule senator David, aveți cuvântul pentru a prezenta propunerea legislativă.

 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este o propunere legislativă a câtorva parlamentari din județul Timiș care am avut în vedere cele prezentate de mai mulți președinți ai asociațiilor de proprietari și asociațiilor de locatari din cadrul Federației Asociațiilor de Locatari din Timișoara, și anume, la acea dată, ni s-a prezentat faptul că pentru aceeași faptă există două sancțiuni, ceea ce nu era corect.

Din acest motiv noi am intervenit la art. 47 alin. (1), ca să se elimine partea de contravenție și sancțiunea cu amendă pentru acea faptă, rămânând ca utilizatorul să plătească numai penalitățile, pentru o zi sau două de întârziere, la o factură de valoare relativ mică.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului, are cuvântul domnul secretar general Alexandru Mircea.

 
 

Domnul Alexandru Mircea - secretar general adjunct în Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Aș putea să spun că distinșii inițiatori ai acestei propuneri legislative pot avea un motiv de satisfacție întrucât reglementarea ca atare s-a rezolvat prin Ordonanța Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006, ordonanță care a fost publicată în Monitorul Oficial din 26.02.2008.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, vă rog.

Aveți cuvântul, domnule președinte Eckstein Kovács Péter.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Raportul este de respingere, pentru motivele arătate de domnul secretar general.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Domnule senator David, aveți cuvântul. Microfonul 8, vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Da, suntem de acord, era deja pe procedură, de aceea nu am mai putut s-o retragem, dar suntem mulțumiți că s-a rezolvat problema.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie 2008.

 
Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L120/2008)

La punctul 12 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități au întocmit raportul.

O invit pe doamna secretar de stat să prezinte expunerea de motive.

 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Distins Senat, Necesitatea acestei ordonanțe de urgență supusă aprobării dumneavoastră s-a impus din considerente strict de ordin practic, respectiv întârzierile care au survenit din pricina numirii președintelui Agenției Naționale de Integritate au făcut ca și cheltuielile curente ale agenției să nu poată fi acoperite, din lipsa unei delegări exprese, care nu putea fi făcută decât prin lege, în sarcina vicepreședintelui de a îndeplini aceste atribuții.

Nu s-au ridicat discuții în cadrul comisiei.

Raportul este unul de admitere.

Vă rugăm să vă exprimați votul în acest sens.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sunteți de acord cu amendamentul existent în anexă, da?

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Era un amendament respins.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cel admis.

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Da, cel care a fost admis de corectură, pentru acoperire, da.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Noi am discutat și ieri altă ordonanță.

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Așa este, era celălalt de la Comisia de buget. Da.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Ofer cuvântul colegilor președinți ai celor două comisii.

Domnule președinte Frunda, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, în ședința din 26 februarie 2008, cele două comisii au luat în dezbatere inițiativa legislativă și am hotărât cu majoritate de voturi, un raport de admitere cu două amendamente.

Astfel, s-a adoptat un amendament de eliminare a alin. (3) din art. 36, care prevede că mandatul de membru încetează înainte de termen prin revocarea de către Senat, prin demisie ori în caz de deces, menținându-se astfel textul ordonanței, și s-a respins un alt amendament transmis de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, amendament care este cuprins în anexa la raport.

Obiectul de reglementare îl constituie modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, pentru a se asigura condițiile de funcționare a acesteia până la finalizarea procedurii de numire a președintelui agenției.

Așa cum a fost înființată prin Legea nr. 144/2007, Agenția Națională de Integritate are atribuții de verificare a averilor, incompatibilităților și a potențialelor conflicte de interese, precum și competența de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancțiuni descurajatoare.

Pentru realizarea acestor atribuții sunt necesare atât adoptarea cadrului juridic, cât și buna funcționare a agenției.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a transmis un aviz favorabil, cu un amendament, care a fost respins și, așa cum v-am spus, avem un raport de admitere.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din Constituție, precum și ale art. 88 alin. (2) punctul 2 din Regulamentul Senatului, Senatul urmează să ia în discuție acest proiect, fiind Cameră decizională.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule președinte Eckstein Kovács Péter, doriți să argumentați suplimentar?

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

O singură precizare vreau să fac: nu este vorba despre legea de fond asupra Agenției Naționale de Integritate, unde așteptăm raportul, este o dispoziție tehnică pentru a asigura funcționalitatea instituției.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Așa este, colegilor senatori li se va distribui acel raport pe care noi l-am discutat în cele două comisii în ziua de 4 martie 2008.

Totuși, insist, există un amendament admis care vizează art. 36 alin. (3), se elimină ceva din textul respectiv, bănuiesc că formularea "pentru neîndeplinirea atribuțiilor legale", ceva legat de pierderea mandatului membrilor consiliului, ca să știm dacă este raport cu amendament. (Discuții la masa prezidiului.)

Cu cel care este respins nu am o problemă, am o problemă cu cel admis.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Nu sunt intervenții.

Votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie 2008.

 
Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) (L24/2008)

La punctul 13 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești.

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deși raportul este de respingere, aș dori, în măsura în care este posibil - mă uitam la termenul de adoptare tacită -, să se retrimită la comisie, întrucât cred că s-a înțeles greșit că prin această ordonanță de urgență s-au dorit modificări privind onorariile executorilor judecătorești.

Până în prezent și până la amendamentele care au fost făcute, de fapt, la Camera Deputaților, onorariile executorilor judecătorești, la fel ca și cele ale notarilor, altă categorie de profesie liberală, erau stabilite prin ordin al ministrului justiției.

Întrucât s-a dorit, și legiuitorul și-a impus voința, la data respectivă au fost fixate câteva prevederi legale în ce sens să se stabilească onorariile executorilor, însă, cu prilejul acelor amendamente, nu s-a observat...

Deci observațiile noastre sunt de a corecta strict aritmetic anumite chestiuni.

La fiecare - și noi vă putem pune la dispoziție un astfel de tabel comparativ, reglementarea actuală și cea propusă - veți observa că, în măsura în care un executor va trebui să execute o creanță cuprinsă între 50.000-50.001 lei sau 80.000-80.001 lei - și acestea deja s-au ivit în practică -nu are temei legal să-și fixeze onorariul și au început disfuncționalitățile cu privire la acest aspect.

De asemenea, și la stabilirea progresivității sunt aceleași probleme strict de calcul aritmetic.

De aceea, și în măsura în care veți analiza acest aspect și vă veți convinge că nu am vrut nici să mărim onorariile deja fixate, repet, tot de către legiuitor - pentru că s-a părăsit ideea fixării de către ministrul justiției, prin ordin, a acestor cuantumuri -, se vor observa aceste greșeli, care nu pot fi în practică corectate fără să se considere că se încalcă legea, deși au intervenit o serie de contestații la executare din această pricină.

Deci, strict pentru aceste considerente, aș considera necesară o reanalizare a acestei ordonanțe de urgență.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul senator Eckstein să prezinte raportul comisiei.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Domnule președinte, Raportul este de respingere, adoptat cu majoritate de voturi, o soluție mai rară în cazul ordonanțelor de urgență.

O asigur pe onorata reprezentantă a Ministerului Justiției că membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări au înțeles foarte bine conținutul acestei ordonanțe de urgență.

Sunt multiple motive pentru care am ajuns la această soluție, de a infirma prin votul nostru o ordonanță emisă de Guvern.

Unele sunt pe speță, dacă vreți.

Se fixează onorarii maxime, dar nu și minime pentru executorii judecătorești.

Limita propusă de către Executiv sporește cheltuielile de judecată, pentru că o judecată se termină cu executarea creanței, în cele mai multe cazuri, ceea ce tinde spre a limita accesul liber la justiție.

Un al treilea motiv, practic, a fost că în materie de legislație privind executorii judecătorești sunt multe disfuncționalități care nu sunt tratate prin această ordonanță de urgență.

De aceea, am recomandat Guvernului să se aplece mai cu grijă asupra funcționării acestui segment din sistemul românesc de justiție.

Totuși, motivul principal pentru care am hotărât respingerea este că s-a dat o ordonanță de urgență pentru reglementarea onorariilor executorilor judecătorești, iar acest lucru este profund neconstituțional.

Ordonanțele de urgență ar trebui motivate prin indicarea situației extraordinare care impune urgența, or noi am considerat că această situație extraordinară nu există, ca atare, noi, comisia, ne opunem și față de cererea de retrimitere la comisie.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale.

Ofer cuvântul domnului senator Gavrilă Vasilescu.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, În momentul în care vorbim despre justiție, despre înfăptuirea justiției, trebuie să înțelegem un lucru foarte clar.

O hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă trebuie pusă în executare.

Nu o luăm să o înrămăm și să o ținem undeva, într-un loc de cinste al locuinței.

Ca să vorbim despre justiție și despre înfăptuirea justiției, trebuie să vorbim și despre finalitate. Finalitate înseamnă executarea hotărârii respective. În marea majoritate a cazurilor, executarea trebuie făcută silit.

Ceea ce spunea domnul președinte Eckstein Kovács Péter este corect, pentru că în comisie am analizat aceste lucruri și am constatat - și vă spun că lucrurile cam așa stau - că onorariile fixate sunt prea mari, iar eu susțin că este bine să avem onorarii minimale, și nu maximale.

De ce vă spun minimale? Pentru că în acel moment intervine concurența.

Nimeni nu-și permite să suprasolicite ceva peste pragul minimal.

De asemenea, susțin punctul de vedere al doamnei secretar de stat. Este bine să se revină la comisie, pentru ca noi să modificăm unde este nevoie. În legătură cu acest lucru, poate veniți și dumneavoastră cu altă propunere.

E adevărat că nu prin ordonanță de urgență trebuia realizată o astfel de reglementare, dar, dacă așteptăm o lege, poate să treacă foarte mult timp.

Ceea ce în momentul de față cred eu că este foarte important - și dumneavoastră puteți aprecia dacă ar însemna sau nu o problemă de urgență - este faptul că hotărârile care sunt deja în executare sau numărul celor care urmează să fie în executare este destul de mare, iar onorariile sunt foarte mari, sunt exagerat de mari.

Nu au nicio responsabilitate din punctul de vedere...

Ați făcut comparația cu notarii. Notarul, pentru actul pe care îl semnează, răspunde din toate punctele de vedere; dacă se produce o greșeală, răspunde material, răspunde penal, răspunde disciplinar, răspunde civil, răspunde din toate punctele de vedere.

Executorul judecătoresc nu răspunde sub nicio formă.

Deci valoarea creanțelor pe care el le execută sau procentul din creanță, așa cum l-ați trecut dumneavoastră aici, în opinia mea, este foarte mare.

Eu personal susțin retrimiterea la comisie pentru reanalizarea acestei ordonanțe de urgență, pentru că este bine ca, în momentul în care o vom aproba, să existe un echilibru între ceea ce face executorul și hotărârea judecătorească.

De fapt, tot cetățeanul este cel care beneficiază de acest lucru, de soluții corecte.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții?

Doamna senator Verginia Vedinaș, aveți cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PRM.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Și Grupul parlamentar al PRM va vota împotriva acestui act normativ și pentru raportul de respingere pe care l-am redactat și cu care am fost de acord la nivelul comisiei. Țin să atrag atenția și pe această cale, cum am mai făcut-o și cu alte prilejuri, că este cel puțin neserios, ca să nu spun altfel, să venim cu o ordonanță de urgență în care să motivăm așa-zisa urgență prin necesitatea creării unui cadru juridic transparent sau prin susținerea altor aspecte care nu au nici pe departe caracterul unei motivări a urgenței, așa cum impune Constituția. Deci vom vota raportul de respingere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Are cuvântul domnul senator Frunda György.

 
 

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și stimați domni senatori,

Grupul parlamentar al UDMR este de acord cu retrimiterea la comisie, cu discutarea acestui segment foarte important din activitatea jurisdicțională.

Eu cred că reglementările în vigoare astăzi, în România, aduc atingere atât Convenției Europene a Drepturilor Omului, cât și Constituției României în privința accesului liber la justiție, și spun aceasta pentru că accesul la justiție, în România lui 2008, este foarte scump.

Singurul segment unde onorariile s-au reglementat datorită pieței este cel al onorariilor avocaților.

Numărul avocaților a crescut de cel puțin 10 ori față de 1989, există o concurență mare, iar o concluzie firească a fost reducerea onorariilor avocațiale.

Însă taxa de timbru pe care trebuie să o plătească cel care ajunge în instanță este mare, este mult prea mare față de posibilitățile cetățeanului, și cred că aceasta este o plajă pe care Ministerul Justiției, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii, de asemenea, trebuie să o analizeze.

În același timp, trebuie ca Parlamentul să adopte o lege de reducere a taxelor judiciare și, la fel, a taxelor de executare.

Antevorbitorii mei, distinși juriști, au avut dreptate.

Din păcate, suntem în situația - au fost cetățeni care au venit la biroul meu senatorial - în care oamenii câștigă în instanță și nu-și pot pune în aplicare hotărârile judecătorești definitive și irevocabile.

Aceasta se întâmplă din cauza unei slabe activități a executorilor judecătorești, se întâmplă de multe ori din cauza diferitelor presiuni care se exercită asupra executorilor judecătorești, aceștia neavând curajul, efectiv, de a executa sentințele definitive ale instanțelor, și atunci, normal, se pune întrebarea: de ce am o hotărâre definitivă și irevocabilă, dacă nu o pot executa? Este, oare, acesta un act de justiție?

Întrebarea este retorică.

Această hotărâre care nu se execută nu are o finalitate și este o împiedicare a actului de justiție, dar și activitățile colaterale, judiciare, ca, de exemplu, cele ale notarilor, sunt mult prea scumpe.

Asupra acestui lucru trebuie să ne polarizăm atenția și noi, parlamentarii, pentru că notarii au reușit să-și facă o castă, un grup închis în cadrul sistemului judiciar.

Dacă judecătorii sunt prea puțini, dacă procurorii sunt prea puțini - avem un deficit de judecători și procurori de 10% - 15 % la nivel național -, avocații, în schimb, sunt suficienți, sunt prea mulți.

Notarii sunt cei care au reușit să-și realizeze o castă, să-și zidească o cetate, o fortăreață ale cărei ziduri nu pot fi demolate.

Au onorarii exagerat de mari, au o răspundere mai mult sau mai puțin discutabilă, după cum arăta domnul senator Gavrilă Vasilescu.

Din fericire, eu nu știu notari care să fi fost urmăriți penal sau condamnați, și acesta este un semn bun, sau sunt puțini, să spunem așa.

Sunt puțini, e normal, dar faptul că ei sunt foarte puțini nu justifică faptul că au onorarii extraordinar de mari, onorarii din cauza cărora mulți oameni nu-și dezbat succesiunile, din cauza cărora mulți oameni nu-și vând casele cu acte în regulă.

Toate acestea sunt probleme colaterale, care sunt în legătură cu executarea...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Rugămintea este să nu-i supărați pe colegii notari și să vă referiți doar la subiect.

 
 

Domnul Frunda György:

Nu, nu, nu.

Vreau să-i provoc la o discuție și vreau să găsim soluții, pentru că este și interesul dânșilor să deschidă porțile și să fie mai mulți.

Nu este posibil ca la nivelul județului Mureș - de unde sunt eu - să fie doar 30, 40 de notari, nu cu mult mai mulți față de câți erau în 1989.

De aceea, eu cred că toate aceste probleme trebuie discutate.

Bineînțeles, rădăcinile sunt mult mai adânci, soluțiile alternative sunt mult mai multe, dar ele nu trebuie să se facă în plen, ci în cadrul comisiei.

Trebuie să avem o gândire cuprinzătoare, care să rezolve toate problemele adiacente actului de justiție, fie că este vorba despre începerea actului, fie că este vorba despre executarea acestuia.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule senator Ioan Chelaru, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Chelaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să încerc, după ce au vorbit colegii mei, să fac o sinteză a concluziilor pe care le-am putea trage și o sinteză privind opoziția pe care Grupul parlamentar al PSD o manifestă față de această ordonanță.

1. Din 1992, parcă fiecare Guvern se întrece în a da ordonanțe de urgență, dar acest Guvern le-a depășit pe toate și a ținut neapărat să fie campion național.

Să reglementezi un asemenea domeniu extrem de sensibil, cu implicații majore în viața aproape a fiecărui cetățean sau a fiecărei familii, printr-o ordonanță de urgență numai de dragul de a stabili niște onorarii pentru o categorie profesională - pe care ne place să o numim liberală, dar care are o anumită independență - mi se pare, evident, împotriva prevederilor constituționale.

2. Într-adevăr, din anul 2000, de la apariția Legii nr. 188/2000, lege care reglementează activitatea executorilor judecătorești, au apărut, aproape zilnic, incidente în activitatea aceasta de finalizare a actului de justiție, de punere în executare a hotărârilor judecătorești, multe nemulțumiri, uriașe chiar, și foarte multe reclamații.

Noi apreciem, ca Grup parlamentar al PSD care este legat direct de interesele și nevoile oamenilor, apreciem că este nevoie de o modificare a actului din anul 2000, chiar în părțile esențiale, dar nu printr-o ordonanță de urgență, și nu mai vreau să intru în amănunte vizavi de minimum sau maximum și așa mai departe în ceea ce privește activitățile pe care executorii le desfășoară.

În aceste condiții - spuneam că sintetizez - Grupul parlamentar al PSD va vota raportul de respingere a ordonanței, așteptând și de la conducerea acestei categorii profesionale, dar în primul rând de la Guvern, un act normativ complet vizând acest domeniu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, Declar încheiate dezbaterile generale.

Să încercăm să facem sinteza sintezei.

Două probleme avem: reprezentantul Guvernului a solicitat să reluăm dezbaterea acestui act normativ la nivelul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, iar punctul de vedere al președintelui comisiei era că, efectiv, la nivelul comisiei discuțiile au fost importante, profunde și nu are rost să se reia dezbaterile.

Regulamentul Senatului mă obligă însă să supun votului plenului Senatului această solicitare.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Vă rog să votați.

Am supus votului solicitarea de retrimitere la comisie.

Rog colegii senatori prezenți în sală să-și ocupe locurile și să voteze.

Supun votului retrimiterea la comisie.

Este adevărat că retrimiterea este solicitată doar de reprezentanta Guvernului.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a spus "Nu".

 
 

Domnul Frunda György (din sală):

Grupul parlamentar al UDMR a spus "Da".

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mă refeream doar la nivelul relației reprezentant Guvern - comisie sesizată în fond.

Vă rog să verificați cvorumul. Bun.

Vom da votul exact ca și la proiectul de lege de la punctul 8, în final, în momentul în care vom face apelul.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) (L859/2007)

Punctul 14 din ordinea de zi: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.

Mai mulți colegi senatori sunt inițiatori.

Este prezent domnul senator Gheorghe David.

Aveți cuvântul.

Din sală: Nu suntem în cvorum.

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Suntem în cvorum, suntem peste 70 de senatori prezenți, dar, dacă colegii nu vor să voteze...

Vom face apelul spre sfârșitul ședinței și le vom supune votului pe toate.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să mă iertați.

Înainte de a vă oferi cuvântul, domnul senator Gavrilă Vasilescu a solicitat un drept la replică.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Îl rog pe domnul senator Frunda să fie puțin atent.

Domnule senator, Ați vorbit de o castă, de un grup închis.

Nu este adevărat.

Există, într-adevăr, reguli de intrare mai stricte.

Vreau să vă spun că în prezent, față de momentul zero '89, notarii sunt de șase ori mai mulți.

Notarii răspund cum nu răspunde nimeni din justiție.

Nu răspunde judecătorul, procurorul, avocatul, executorul judecătoresc, nu răspund toți cei care sunt prinși în acest sistem cum răspunde notarul.

Acesta răspunde din toate punctele de vedere pentru actul pe care îl îndeplinește.

Mulțumesc. (Discuții în sală.)

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Având în vedere zâmbetul pe care îl afișați, sigur doriți să-i dați o replică colegului senator, pentru că verbul vă caracterizează.

Vă rog.

 
 

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc.

Domnule senator,

Poate că sunt de șase ori mai mulți notari ca în '89, ca în momentul zero, dar tot sunt mult mai puțini decât ar fi posibil.

Știu că avocații, care sunt de zeci de ori mai mulți, nu reușesc să câștige - unii dintre ei - 3-4 sute de lei noi.

Nu este de lăudat, dar este o realitate.

Nu știu însă, la ora actuală, să existe notar în țara aceasta care să nu aibă propriul cabinet, propria mașină, propriii angajați și care să nu câștige mii de lei noi.

Nu sunt împotriva acestui lucru, ci sunt pentru acest lucru.

Cu ceea ce nu sunt de acord este faptul că au reguli de intrare atât de severe încât nu pot intra decât nepoții, fiii și amantele.

Aceasta este singura mea problemă. (Aplauze.)

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Să revenim la dezbaterile legislative.

Punctul 14.

Ofer cuvântul domnului senator Gheorghe David.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea noastră legislativă are în vedere modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, întrucât, de la intrarea în vigoare a acestei legi până în prezent, au intervenit o serie de modificări legislative care au incidență și asupra activității de înregistrare a actelor de stare civilă.

Prezenta propunere legislativă are în vedere descentralizarea activității de soluționare a cererilor privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate și descentralizarea unor activități prin transferul unor competențe ale autorităților administrației publice centrale la instituțiile cele mai apropiate de comunitate.

Vreau să fac precizarea că, în prezent, această activitate se realizează prin colaborarea a trei categorii de autorități:

ofițerul de stare civilă, serviciul public comunitar local sau județean de evidență a persoanelor și, respectiv, Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Aceste proceduri actuale îngreunează termenul de soluționare a cererilor de referință, care poate să ajungă - ceea ce am constatat, de exemplu, în luna decembrie - chiar până la 6 luni de zile.

Actuala propunere legislativă are în vedere simplificarea procedurilor pentru reducerea unităților de timp alocate soluționării unor date ori cereri și, de asemenea, reglementează normele prin care să fie simplificate procedurile specifice prin eliminarea unor verigi birocratice.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Ofer cuvântul domnului președinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, de fapt domnului senator Eckstein Kovács Péter, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, să prezinte raportul.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Mulțumesc.

În calitate de membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări țin să protestez față de afirmațiile colegului meu György Frunda, care a pomenit numai de amante de notar, nu și de amanți.

Corect ar fi fost să menționeze ambele categorii.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Reținem pentru stenogramă și pentru istorie.

Vă rog să vă referiți doar la raport.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Cu privire la raport, domnule președinte, raportul este de respingere.

Comisia pentru egalitatea de șanse a avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități a trimis un aviz negativ.

Cu privire la obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul senator Ioan Chelaru, din partea Grupului parlamentar al PSD.

 
 

Domnul Ioan Chelaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș ruga colegii senatori să fie un pic atenți, pentru că este o chestiune deosebit de importantă și riscăm să o trecem la "printre altele".

Parafrazându-l pe colegul Eckstein Kovács Péter, de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, și pe colegul György Frunda, vreau să precizez că dumnealor au uitat să treacă la categoria celor care au intrat la notariate pe soția primului-ministru, pe fiica președintelui și pe alte asemenea persoane.

Dar, intrând în subiectul care ne interesează, suntem în Uniunea Europeană, auzim și discutăm de cifre de două, trei milioane de români care trăiesc și muncesc în străinătate.

Propunerea legislativă a colegilor noștri este foarte bună, poate nu neapărat extraordinar de bine redactată juridic, dar este foarte bună și foarte necesară.

Anual se nasc zeci, sute sau chiar mii de copii din familii de români.

Părinții acestor copii revin în țară și îi înregistrează când pot, majoritatea vara.

La Sectorul 1 din București este imposibil să se realizeze înregistrarea actelor de stare civilă (așa cum au fost ele completate în străinătate), pentru ca aceste persoane să fie luate în evidență și pentru a primi și ceea ce este necesar, certificatul acela de naștere.

Eu nu înțeleg Guvernul - și nu este pentru prima dată -, această propunere legislativă a fost înregistrată în luna iunie 2007, Guvernul vine și spune: "Nu suntem de acord, pentru că avem și noi de gând să modificăm Legea privind actele de stare civilă." Poate, dar nu știu în care legislatură.

Eu nu pot lăsa atâtea sute și mii de familii de români să stea la cozi, să aștepte câte 6-7 luni până când se va învrednici un funcționar de stare civilă să înregistreze aceste acte mai repede, peste rând.

Eu nici acum nu-mi dau seama cum a primit, în mod inexplicabil, aviz negativ, pentru că este o normă juridică absolut necesară și foarte importantă pentru cetățenii României.

Ne-am preocupat, ca Guvern, să emitem o ordonanță de urgență pentru executorul judecătoresc, dar nu ne-am găsit timp să facem un act normativ pentru milioanele de români care lucrează în străinătate.

Soluția care se impune acum, pentru că avem un raport de respingere, este retrimiterea la comisie.

În numele Grupului parlamentar al PSD solicit plenului să aprobe retrimiterea acestei propuneri legislative la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru reluarea dezbaterilor, pentru modificarea unor texte, pentru amendamente complete și revenirea în plen cu un act normativ pe care să-l putem trece.

Este un act normativ urgent, absolut necesar pentru românii care trăiesc și lucrează în străinătate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, punctul de vedere al ministerului.

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deși legea privind actele de stare civilă nu este neapărat în curtea Ministerului Justiției, pentru că ține strict de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, observațiile care au fost comunicate prin punctul de vedere al Guvernului nu sunt neapărat de respingere de plano a acestei propuneri legislative, ci de necesitate a unor corelări privind Legea nr. 215/2001.

Astfel, pe de o parte, ar trebui ca această delegare care se face către viceprimar să fie corelată cu dispozițiile art. 65 din Legea nr. 215/2001, iar, pe de altă parte, la punctul 3 se și propune cum ar trebui să sune textul pentru a se respecta și prevederile Legii descentralizării, și anume, după caz, sintagma "ofițerul de stare civilă al unității administrativteritoriale"

să fie înlocuită cu sintagma "ofițerul de stare civilă din cadrul primăriilor unităților administrativ-teritoriale în care nu funcționează servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor".

La punctul 4 se face precizarea că Ministerul Internelor și Reformei Administrative elaborează un proiect în care sunt conținute aceste dispoziții.

De aceea, în ceea ce mă privește, nu fac decât să dau citire acestei poziții a Guvernului, dar, de altfel, Ministerul Internelor și Reformei Administrative ar fi trebuit să vină cu corecturile de rigoare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Doamna senator Verginia Vedinaș.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mă alătur și eu argumentelor care au fost aduse aici de colegul Chelaru Ioan, și anume faptul că este vorba despre o reglementare care acoperă niște carențe, răspunde la o realitate și, de aceea, consider că atât noi, cât și Guvernul trebuia să o tratăm cu mai multă atenție.

Mă refer la Guvern, pentru că mi s-ar fi părut mai decent și mai elegant ca în raporturile cu noi, în loc să spună că respinge această propunere legislativă, să fi fost în consonanță, de altfel, cu propunerile și observațiile pe care le-a făcut și să se fi implicat efectiv în modificarea acestui proiect, în punerea lui în acord atât cu Legea administrației publice locale, cât și cu alte aspecte pe care le-a sesizat aici.

De aceea, susțin propunerea făcută de colegul Chelaru Ioan și vă solicit și eu retrimiterea la comisie pentru definitivarea legii.

Sperăm ca și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, nu Ministerul Justiției - pentru că mi se pare că este, mai degrabă, treaba Ministerului Internelor și Reformei Administrative -, să se implice în acest proces.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Eckstein Kovács Péter. Microfonul 6.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Suntem de acord cu retrimiterea.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Închei dezbaterile generale. (Discuții în sală.)

Supun votului dumneavoastră această cerere de retrimitere.

Dacă va fi respinsă, continuăm dezbaterile.

Supun votului dumneavoastră cererea de retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog să votați.

Solicitarea a fost aprobată cu 57 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (votul final se va da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L685/2007)

La punctul 15 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (propunere legislativă).

Inițiatori sunt câțiva colegi senatori și deputați din mai multe grupuri parlamentare.

Comisia sesizată în fond este Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog să prezentați punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Raportul este de admitere și se impune pentru a respecta Decizia Curții Constituționale nr. 660 din 4 iulie 2007.

În raport cu obiectul de reglementare, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este Cameră decizională.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

 
 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Domnule președinte, Având în vedere că, deși nu s-a solicitat oficial, este vorba despre o corectură adusă Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 în baza unei decizii a Curții Constituționale, iar reformularea, într-adevăr, repară în sensul în care s-a pronunțat Curtea Constituțională, susținem acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Nu sunt intervenții.

Votul final se va da în ședința de luni.

 
Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (L883/2007)

Punctul 16 din ordinea de zi: Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Inițiatori sunt câțiva colegi senatori și deputați din mai multe grupuri parlamentare.

Este prezent domnul deputat Adrian Moisoiu, da?

Îi ofer cuvântul pentru a prezenta propunerea legislativă.

Microfonul 8.

Comisia sesizată în fond este Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Din partea Executivului participă la dezbateri doamna secretar de stat Denisa Oana Pătrașcu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 

Domnul Adrian Moisoiu - deputat:

Stimate doamne și stimați domni senatori,

Inițiativa legislativă pe care am înaintat-o și care va fi dezbătută astăzi vrea să stabilească, în primul rând, un lucru care este foarte clar, și anume că acel copil care s-a născut în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945 este refugiat.

Este logic că este refugiat, pentru că atunci s-a născut.

Nu ne interesează când anume a fost conceput, nu ne interesează dacă s-a născut la 7 luni sau la 9 luni.

În momentul când s-a născut acel copil, în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, părinții săi erau refugiați, în consecință și copilul ia acest statut de refugiat.

De aceea, mi se pare cel puțin hilară o motivație pe care am văzut-o în raportul comisiei, și anume aceea că nu este precizat dacă acel copil s-a născut în timpul călătoriei spre locul de refugiu sau la întoarcere.

Nu are relevanță, nu este important acest lucru.

Copilul respectiv exista la momentul respectiv.

Pe de altă parte, este vorba de faptul că multe dintre persoanele care se găsesc în această situație, adică cele născute în perioada menționată mai sus, simțindu-se discriminate, s-au adresat justiției, iar la conținutul inițiativei noastre parlamentare au fost atașate sentințe ale tribunalelor locale, ale curților de apel, ba, mai mult, și decizia Curții Supreme de Justiție, unde se dă câștig de cauză acestor persoane.

Dacă se dă câștig de cauză acestor persoane de către instituțiile care au fost menționate, este clar că au dreptate.

Noi ar trebui, de fapt acesta este rolul Parlamentului, să evităm o asemenea trecere prin justiție.

Se merge la o judecătorie sau la tribunal, iar acestea resping sau dau câștig de cauză; Casa de Pensii face recurs la Curtea de Apel, Curtea de Apel respinge recursul sau dă câștig de cauză; Casa de Pensii face recurs la Curtea Supremă de Justiție...

De ce avem nevoie să pierdem atâta timp și de ce să ne zbatem prin atâtea trepte judiciare?

Pe de altă parte, în momentul în care este vorba de un drept câștigat, în momentul în care se dau niște bani pentru această situație, în momentul când oamenii au câștigat la tribunal asemenea drepturi, este logic să se mai pună problema efortului financiar? Efortul financiar se face oricum, pentru că se câștigă prin lege, prin hotărâre judecătorească.

Bazându-mă pe aceasta - și cu asta am încheiat, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați fost atât de amabil -, vă mulțumesc și vă rog, deși raportul este așa cum s-a menționat, să dați un vot favorabil acestei inițiative legislative.

Am încredere în dumneavoastră și vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl invit pe colegul nostru, secretarul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, domnul senator Corodan, să prezinte raportul.

 
 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Țin să vă informez că în data de 11 decembrie 2007, în prezența reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a luat în dezbatere propunerea legislativă și a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un raport de respingere.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a avut în vedere faptul că acordarea acestui statut tuturor persoanelor născute în perioada 6 martie 1940 - 6 martie 1945, indiferent dacă părinții se aflau sau nu la noul domiciliu, ar crea discriminări față de persoanele născute imediat după această perioadă și care se află în aceeași situație cu cele născute în perioada menționată și ai căror părinți fuseseră deja expulzați sau strămutați.

De asemenea, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, este necesar să se menționeze sursele de finanțare pentru acoperirea creșterii cheltuielilor.

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, iar Comisia pentru egalitatea de șanse și Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități au dat aviz negativ.

Guvernul nu susține această propunere legislativă.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Ofer cuvântul doamnei secretar de stat Denisa Pătrașcu.

Microfonul 9.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu - secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse:

Guvernul nu susține această inițiativă legislativă din motivele deja expuse de reprezentantul comisiei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Doamna senator Vedinaș. Microfonul 2.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de inițiativa legislativă care a fost susținută de un număr de colegi parlamentari din PRM și care, din păcate, a primit un raport de respingere, raport care sper să fie respins prin votul dumneavoastră negativ, și o să încerc să vă argumentez, citând chiar din motivația pe care a utilizat-o comisia în raportul său.

Se menționează în raport că principalul motiv al respingerii a fost acela că se precizează în inițiativa noastră "doar perioada nașterii copilului, fără a se menționa dacă s-a născut în timpul călătoriei spre localitățile de refugiu" etc.

Bine că nu au spus că trebuia să se precizeze și dacă s-a născut cu moașă comunală sau nu.

Eu nu cred că o inițiativă legislativă care răspunde unei asemenea necesități, care nu angajează un efort financiar extraordinar și care nu are altă finalitate decât să îndrepte o nedreptate și să acopere, până la urmă, o omisiune trebuie să fie respinsă și, mai ales, cu o motivație care este mai mult decât rizibilă.

Pentru aceste considerente, rog colegii parlamentari de la celelalte grupuri să susțină această inițiativă a noastră și vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Este importantă propunerea legislativă și, dacă nu mă înșel, beneficiarii, în condițiile în care această propunere legislativă va fi adoptată, vor beneficia de prevederile Legii nr. 118/1990.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule senator David.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, aș vrea să-i amintesc colegei noastre că sunt inițiatori și de la alte partide, printre care sunt și eu.

De fapt, cum spunea și doamna senator, ce dorim prin această propunere legislativă este să îndreptăm o nedreptate, iar această propunere legislativă nu dorește altceva decât reglementarea acestei calități de beneficiar al Legii nr. 189/2000.

De aceea, noi vom vota împotriva raportului de respingere și pentru această propunere legislativă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă mai sunt și alte intervenții.

Nu mai sunt alte intervenții.

Stimați colegi, Supun votului dumneavoastră raportul de respingere întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, cu precizarea că propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă rog să votați.

Cu 15 voturi pentru, 36 de voturi împotrivă și 4 abțineri, raportul de respingere a fost respins.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă, având în vedere caracterul de lege ordinară, care poate fi adjudecată în ședința de astăzi.

Vă rog să votați.

Cu 43 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă și 5 abțineri, propunerea legislativă a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, și va fi înaintată Camerei Deputaților.

Vă rog, domnule deputat, 30 de secunde.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Și mai puțin.

Mulțumesc din suflet și apreciez că Senatul a făcut un act de dreptate.

Vă mulțumesc în numele beneficiarilor acestei legi.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și noi vă mulțumim.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (L864/2007)

La punctul 17 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este raportoare.

Mai mulți colegi senatori sunt inițiatori.

Din partea inițiatorilor, îi dau cuvântul doamnei senator Tomoiagă.

Aveți cuvântul.

 

Doamna Lucia Liliana Tomoiagă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, intervențiile legislative propunând un plus de beneficii membrilor acestor entități pentru îmbunătățirea nivelului de trai, prin extinderea de servicii, inclusiv medicale, și crearea de facilități pentru persoanele de vârsta a treia.

Mulțumesc și vă rog, stimați colegi, să susțineți inițiativa noastră legislativă.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul senator Ioan Corodan, secretarul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, să prezinte raportul.

 
 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ședința din data de 11 decembrie 2007, în urma analizei, s-a decis, cu majoritate de voturi, să se adopte un raport de respingere a propunerii legislative.

Votul de respingere a fost determinat de următoarele considerente: casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizate, potrivit legii, pe principii care guvernează asociațiile și fundațiile și, ca atare, statutele proprii sunt cele care stabilesc scopul și activitatea pe care urmează să o desfășoare, desigur, în limitele legii.

Introducerea unor termeni ca "salariați în pragul pensionării"

nu poate fi admisă în lipsa unei definiții juridice, ca atare supunem spre adoptare raportul de respingere.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna secretar de stat Denisa Pătrașcu să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Guvernul nu susține această inițiativă legislativă.

Aș dori să menționez faptul că introducerea sintagmei "salariați în pragul pensionării" care se pot înscrie în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor nu poate fi admisă în lipsa unei definiri a acestei noțiuni juridice, precum și faptul că modalitatea prin care se decontează furnizarea serviciilor medicale de către casele de ajutor reciproc ale pensionarilor nu poate fi realizată în forma prevăzută de inițiatori, deoarece asistența medicală se realizează prin unitățile sanitare, constituite și organizate conform legii, iar serviciile medicale se decontează potrivit prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asigurării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin hotărâre de guvern.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții.

Raportul întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este un raport de respingere.

Îl supun votului dumneavoastră.

Vă rog să votați.

Legea are caracter de lege ordinară, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Rog colegii senatori prezenți să voteze.

Vă rog să vă ocupați locurile.

Vă rog să votați.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Vă rog să votați. (Tabela electronică afișează 16 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și 13 abțineri.)

Vom da vot final la sfârșitul ședinței.

Avem deja trei inițiative legislative pe care nu putem să dăm vot.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari (L895/2007)

La punctul 18 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a întocmit raportul.

Mai mulți colegi deputați sunt inițiatori.

Dacă este prezent vreun coleg deputat, îl invit la tribuna Senatului.

Dacă nu, ofer cuvântul domnului senator Ioan Corodan, să prezinte raportul.

 

Domnul Ioan Corodan:

Obiectul de reglementare al legii presupune compensarea în bani, în cuantum de 20 de lei, a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari și familiile acestora și completarea reglementărilor în vigoare cu normele de sancționare.

Comisia a dezbătut inițiativa legislativă și a adoptat un raport de respingere a propunerii legislative.

Votul de respingere a fost motivat de faptul că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri din domeniul cheltuielilor de personal, "începând cu anul 2008, pensionarii beneficiază de compensarea în bani pentru tichetele de călătorie neutilizate".

În scurt timp, normele de aplicare a reglementării privind compensarea în bani a acestor tichete vor fi aplicate.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

O invit pe doamna secretar de stat să prezinte punctul de vedere al Guvernului. Vă rog, microfonul 9.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere că scopul urmărit de inițiatori a fost deja atins prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2006, consider că modificările propuse nu se mai justifică.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Doamna senator Vedinaș, din partea Grupului parlamentar al PRM. Microfonul 2.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

M-aș fi bucurat ca doamna ministru, atunci când a spus că obiectivul unei asemenea reglementări a fost atins prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2006, să precizeze că aceasta nu este prima inițiativă legislativă cu un asemenea obiect de reglementare, că în ceea ce mă privește am avut o asemenea inițiativă - de altfel, la sesizarea cetățenilor din județul Bihor -, astfel încât ordonanța de urgență nu a venit, ca și altele, decât să răspundă unei soluții pe care noi o propusesem deja, ca parlamentari, dar pe care Guvernul, ca de fiecare dată, a respins-o.

Noi ne bucurăm că influențăm și inspirăm Guvernul în actele pe care le emite, astfel încât sunt de acord că actul normativ a rămas fără obiect în prezent.

Am ținut să precizez aceste lucruri.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumim și, cu siguranță, nu va fi nici ultimul.

Stimați colegi, Legea are caracter de lege ordinară, raportul este negativ, Senatul este primă Cameră sesizată.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Sper să fi reținut explicațiile date atât de doamna secretar de stat, cât și de doamna senator de Verginia Vedinaș, în sensul că problemele ridicate prin propunerea legislativă au fost rezolvate.

Vă rog să votați raportul negativ.

Doar 38 de colegi au votat pentru, 3 împotrivă și 7 s-au abținut.

Deci au înțeles foarte exact, dorind să existe o dublă reglementare într-un domeniu.

Raportul negativ întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a fost aprobat, pe cale de consecință, propunerea legislativă este respinsă.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L890/2007)

La punctul 19 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este raportoare.

Inițiatori sunt 3 colegi deputați.

Dacă sunt prezenți, îi invit la prezidiu.

Nu sunt prezenți.

Vă rog, punctul de vedere al Guvernului.

Doamna secretar de stat Pătrașcu.

 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Prin această propunere legislativă se dorește reintroducerea art. 26 din Legea 448/2006, care a fost abrogat prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România nu mai poate acorda prin legi naționale scutiri de drepturi de import, acestea acordându-se exclusiv la nivel comunitar, cum stabilește și Regulamentul 2.913 al Consiliului Europei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul secretar Corodan să prezinte raportul.

 
 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a analizat propunerea legislativă și a adoptat în unanimitate de voturi un raport de respingere.

În consecință, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Senatului raportul de respingere, cu mențiunea că legea face parte din categoria legilor organice.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Vă rog, domnule senator Ioan Nasleu, la microfonul central sau la microfonul 1, unde doriți.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Nasleu:

Mulțumesc domnule președinte,

Stimați colegi,

Știm cu toții că persoanele cu dizabilități duc o luptă permanentă cu viața, pentru că așa a fost viața vitregă cu aceștia.

Haideți, prin votul nostru, să asigurăm acestei categorii năpăstuite de soartă un drept constituțional, și anume dreptul la liberă circulație.

Grupul parlamentar al PRM va vota pentru această inițiativă.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții mai sunt?

Declar închise dezbaterile generale.

Vot pe raport și vot final în ședința de luni, legea având caracter de lege organică.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000 (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L901/2007)

La punctul 20 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială raportoare.

Inițiator este domnul deputat Mircea Giurgiu.

Punctul de vedere al comisiei este prezentat de domnul secretar Ioan Corodan. Microfonul 7.

 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă aparține unui deputat independent și are ca obiect de reglementare introducerea ca stagiu de cotizare a duratei cursurilor școlare profesionale.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a adoptat un raport de respingere.

Votul comisiei este motivat de faptul că aceste cursuri școlare profesionale sunt o continuare a învățământului obligatoriu de 10 ani, perioadă în care nu se pot desfășura activități profesionale.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Doamna secretar de stat Pătrașcu, vă rog să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Guvernul nu poate susține această propunere legislativă, deoarece perioada în care ai calitatea de asigurat sau de asimilat al stagiului de cotizare este din momentul în care poți avea activitate de salariat.

În perioada în care ești în învățământul obligatoriu de 10 ani nu poți desfășura activități profesionale.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Domnul senator Alexandru Athanasiu, din partea Grupului parlamentar al PSD. Microfonul 3. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Alexandru Athanasiu:

Domnule președinte,

Susținând punctul de vedere exprimat în raportul comisiei și în numele grupului nostru parlamentar, aș adăuga un argument care se impune de la sine, dar care trebuie totuși anunțat colegilor senatori.

Este vorba de art. 38, care asimila perioadelor contributive 4 situații în Legea nr. 19/2000, în care, deși nu se plătea cotizație, perioadele respective erau luate în calcul pentru stabilirea stagiului de cotizare complet și valorificarea dreptului la pensie.

Ideea a fost că cine urmează cursuri școlare care nu fac parte din învățământul obligatoriu, dar la nivelul cursurilor universitare, alături de alte situații, există acest beneficiu al asimilării perioadei de studii cu perioada de cotizare.

Aici argumentul principal nu este acela invocat de reprezentantul Guvernului, că școala profesională care se realizează acum prin școlile de arte și meserii se petrece la un moment când nu se poate dobândi calitatea de salariat, ci este vorba de faptul că, în general, ceea ce este sub auspiciile învățământului obligatoriu nu poate da, mai departe, dreptul la acest bonus al legii.

Legea a vrut să-i încurajeze pe cei care urmează studii universitare, care reprezintă palierul cel mai înalt al educației școlare pentru persoanele în cauză.

Deci ne alăturăm argumentelor de respingere cu această mențiune în plus, faptul că școlile de arte și meserii fac parte prin definiție din învățământul obligatoriu, nu că asta ar exclude posibilitatea angajării, doamna secretar de stat -, pentru că, potrivit Constituției, ne putem angaja în muncă la 15 ani, chiar în timpul învățământului obligatoriu, dar cu anumite condiții pe care le prevede Codul muncii -, ci pentru faptul că legiuitorul a vrut să dea un bonus celor care urmează studii universitare, asimilându-le cu perioada de cotizare.

Concluzia: și grupul nostru parlamentar susține raportul comisiei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închise dezbaterile generale.

Vot pe raport și vot final în ședința de luni.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L904/2007)

La punctul 21 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată.

Raportor este Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Inițiatori sunt mai mulți colegi senatori și deputați.

Stimați colegi,

Vă consult dacă doriți să susțineți legea în calitate de inițiatori.

Dacă nu, ofer cuvântul domnului secretar Corodan, să prezinte raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială.

 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea salariilor prin negocieri libere între angajatori și salariați sau prin legi speciale, salariile negociate astfel să nu fie mai mici decât salariul minim brut pe țară, iar salariul minim brut pe țară să nu fie mai mic decât costul minim de consum lunar, care să fie stabilit anual în luna septembrie pentru anul următor.

Acest lucru să fie adoptat prin hotărâre de guvern.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a analizat propunerea legislativă și, cu majoritate de voturi, a întocmit un raport de respingere.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Doamna secretar de stat Denisa Pătrașcu, punctul de vedere al Guvernului. Microfonul 9.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Guvernul nu susține această propunere legislativă.

Aș dori să menționez faptul că salariul minim se stabilește prin negociere, la nivelul contractului colectiv de muncă unic, la nivel național, prin negocieri între confederațiile sindicale reprezentative ale sindicatelor și patronatelor, iar salariul minim brut garantat în plată pe țară, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre de guvern, după consultarea sindicatelor și a patronatului.

Doresc să menționez că prin Ordonanța de urgență nr. 11/2004 evaluarea coșului minim de consum se realizează sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, iar acesta este un instrument de fundamentare a unor componente importante ale politicii sociale și de evaluare a gradului de sărăcie a populației.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții.

Legea are caracter de lege organică.

Atât raportul, cât și proiectul de lege vor fi supuse votului în ședința de luni.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L911/2007)

La punctul 22 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Inițiator este domnul deputat Liviu Almășan.

Nu este prezent.

Ofer cuvântul domnului Ion Corodan, secretar al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, să prezinte raportul.

 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei, în sensul ca persoanele care în ultimul an anterior nașterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale nete de peste 1.280 lei să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și de o indemnizație lunară în procent de 70% din venitul lunar net obținut în primul an, respectiv 60% pentru cel de-al doilea an.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a întrunit, cu majoritate de voturi, un raport de respingere.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului, doamna secretar de stat, vă rog. Microfonul 9.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține această propunere legislativă.

Aș dori să precizez că această indemnizație nu este contributivă - ea este egală pentru toți beneficiarii și nu privește veniturile realizate de aceștia, condiția de bază pentru a beneficia de acest drept este aceea ca solicitantul să fi realizat venituri profesionale timp de 12 luni -, nu are caracter contributiv și nu se raportează la valoarea contribuției pe care o datorează o persoană care este activă pe piața muncii.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții.

Legea are caracter de lege organică.

Votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni.

 
Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (L914/2007)

La punctul 23 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Comisia sesizată în fond este Comisia pentru politică externă.

Inițiatori sunt mai mulți colegi din Grupul parlamentar al PNL.

Domnule senator Hașotti, doriți să prezentați propunerea legislativă?

Aveți raport pozitiv, ați avut relații bune cu Comisia pentru politică externă.

Invit pe unul dintre colegii din Comisia pentru politică externă să-și ocupe locul pentru a putea prezenta raportul.

Din partea Guvernului participă la dezbateri domnul secretar de stat Mihai Gheorghiu.

Îi ofer cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului referitor la această propunere legislativă.

Vă rog.

 

Domnul Mihai Gheorghiu - secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe:

Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Guvernul sprijină această propunere legislativă și, de altfel, mulțumește inițiatorilor și Comisiei pentru politică externă.

Inițiativa vine să rezolve câteva dintre problemele mari ale acestui domeniu de activitate.

În primul rând, modernizarea sistemului de încasare a taxelor consulare, implementarea dispozițiilor Recomandării 761/2005 a Comisiei Europene, introducerea taxei unice și alocarea din taxele de urgență de fonduri pentru rezolvarea unor probleme urgente privind transportul persoanelor fără resurse financiare sau al corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor români din afara granițelor țării.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Îl invit pe domnul senator Hașotti să prezinte în câteva cuvinte propunerea legislativă.

Știu că sunteți nerăbdător.

Sunteți membru în Comisia pentru politică externă?

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Nu.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vine un alt senator să prezinte raportul Comisiei pentru politică externă?

Vă rog, în calitate de inițiator.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La cele arătate de domnul secretar de stat, aș mai adăuga că această propunere legislativă mai vizează introducerea monedei unice ca valoare de referință pentru serviciile consulare, acoperirea prin încasări consulare a diferitelor costuri fixe și variabile implicate în efectuarea serviciilor, posibilitatea ca aceste taxe să asigure transportul cetățenilor români aflați în situații deosebite, repatrierea cetățenilor decedați pe teritoriul acestor state, plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul oficiilor consulare și procurarea unor materiale care sunt necesare unei bune desfășurări a activității.

Mai vreau să adaug un fapt care, după părerea mea, este important.

Această propunere legislativă nu are implicații financiare, în sensul de a diminua veniturile pentru bugetul de stat.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule senator Mardare, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru politică externă.

 
 

Domnul Radu Cătălin Mardare:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere, cu 3 amendamente admise, cuprinse în anexa nr. 1, și 3 amendamente respinse, cuprinse în anexa nr. 2.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Invit colegii senatori în sală.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Domnul senator Gavrilă Vasilescu, Grupul parlamentar al PC.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, Din start trebuie să spun autorilor că eu apreciez efortul pe care l-au depus pentru elaborarea acestei inițiative legislative și probabil că ea se și impunea, din moment ce și Guvernul este de acord.

Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru - și mă adresez inițiatorilor -, recent am votat în Senat o inițiativă legislativă prin care dădeam ambasadelor și oficiilor consulare atribuțiuni notariale mai largi.

În această inițiativă legislativă a dumneavoastră nu aveți prinse și atribuțiile pe care le au din punct de vedere notarial.

Este adevărat, poate că nici nu aveați cum, pentru că nu s-au corelat.

Dacă ar fi fost la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, sigur s-ar fi corelat.

În afară de niște certificări pe care le aveau, conform legii, pe cele care au venit acum nu le-ați prins și zic eu că am putea rezolva această problemă, dacă ar mai fi timp.

Trimiteți și la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, să ne spunem punctul de vedere, pentru că noi știm ce s-a modificat acolo și știm și cum să luăm vizavi de ceea ați trecut dumneavoastră aici și modul în care sunt taxate actele notariale.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Dacă nu mai sunt alte intervenții, aveți cuvântul, domnule senator Hașotti, în calitate de inițiator.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur, propunerea pe care a făcut-o domnul senator Gavrilă Vasilescu poate fi luată în discuție la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, dar, în opinia mea, cred că ar fi bine să trecem acest proiect și, dacă există, cumva, adăugiri, amendamente, retușuri, să le facă un coleg sau mai mulți colegi...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Suntem primă Cameră sesizată.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Sigur că da.

Mai ales că - voiam să spun - la Camera Deputaților se poate rezolva orice fel de adăugire și îmbinarea de care vorbea domnul senator Gavrilă Vasilescu.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă amendamentele respinse sunt susținute.

Domnul senator Gheorghe Funar.

Numai puțin, mă iertați, o intervenție a domnului senator Mardare.

Vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Radu Cătălin Mardare:

Îmi cer scuze, domnule președinte.

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe ne-a atras atenția asupra unei erori la amendamentele admise, și anume la al treilea amendament admis, care este un amendament de eliminare, printre altele, și a textului de la lit. c) de la alin. 1:

"plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul reprezentanțelor diplomatice sau persoane din afara reprezentanțelor diplomatice care prestează astfel de servicii".

La motivație se spune că aceste cheltuieli ar fi prevăzute în bugetul general al Ministerului Afacerilor Externe.

Nu este această situație, de aceea am solicita revenirea asupra acestui amendament.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stați puțin. Deci amendamentul de eliminare a căror litere din alin. 1 al art. 15? Aici aveți patru litere: c), d), e) și f).

 
 

Domnul Radu Cătălin Mardare:

Numai cu litera c) ar fi problema.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dimpotrivă.

Am înțeles că ar trebui să rămână eliminarea punctelor d) e) și f).

 
 

Domnul Radu Cătălin Mardare:

Da, exact.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci punctul c) să nu fie eliminat.

 
 

Domnul Radu Cătălin Mardare:

Exact.

Comisia a fost de acord.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, domnule senator Gheorghe Funar, aveți cuvântul.

Vă rog să precizați care dintre amendamente le susțineți.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doar 3.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Toate 3.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Da, toate 3.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Primul amendament.

Inițiatorii au propus o taxă de 10 euro pentru serviciile consulare prestate în regim de urgență.

După opinia mea, taxa aceasta nu este liberală, ci este împovărătoare și, ca atare, am propus diminuarea ei la numai 2 euro.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

Este vorba de politica liberală a taxelor, în sensul că, dacă o taxă mare este liberală, și o taxă mică este, eventual, de stânga.

 
 

Domnul Mihai Gheorghiu:

Nu susținem acest punct de vedere privind reducerea taxei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă rog să vă pronunțați prin vot în legătură cu amendamentul susținut de domnul senator Gheorghe Funar la art. 7 alin. 1.

Amendamentul este respins, întrunind doar 22 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 10 abțineri.

Al doilea amendament, la art. 7 alin. 2.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Cel de-al doilea amendament, domnule președinte, onorat Senat, se referă la reducerea numărului de ore.

Inițiatorii au propus pentru serviciile efectuate în regim de urgență termenul de 48 de ore.

Eu am propus reducerea la 24 de ore.

48 de ore nu mai este regim de urgență.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Trebuie să știm care este regimul normal, să vedem dacă, într-adevăr, 48 de ore, 3 zile, 24 de ore este în regim de urgență.

Îl rog pe reprezentantul Executivului să ne spună care este termenul normal de prestare a acestor servicii.

 
 

Domnul Mihai Gheorghiu:

La ora actuală, termenul de urgență este cel înscris în proiect, de 48 de ore.

Deși am putea fi de acord, teoretic, cu termenul de 24 de ore pentru procesarea anumitor informații, care, uneori, se primesc din țară, de la agenții guvernamentale sau ministere, 24 de ore nu ar fi îndeajuns, de aceea încercăm să menținem termenul de 48 de ore.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și care este termenul normal?

 
 

Domnul Mihai Gheorghiu:

Depinde de serviciul consular care este prestat.

Există anumite termene, de 3 zile, de 5 zile sau de 7 zile, pentru diverse servicii pe care consulatul le oferă.

Nu există un termen uniform, general.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Gheorghe Funar la art. 7 alin. 2.

Termenul propus de Guvern este de 48 de ore, Domnia Sa propune înjumătățirea.

Amendamentul este respins, întrunind 15 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și 8 abțineri.

La art. 8 alin. 3, lit. b) propuneți eliminarea.

Vă rog, aveți cuvântul. Microfonul 2.

 
 

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat,

Am propus eliminarea de la art. 8 alin. 3 a lit. b) "persoanele cu vârstă de peste 65 de ani". Respectiv, inițiatorii au propus scutiri de la plata taxelor, la lit. a) pentru persoanele cu dizabilități și apoi, la litera b), pentru "persoanele cu vârsta peste 65 de ani".

În opinia mea, se face o discriminare pe criterii de vârstă, care nu este constituțională.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Inițiatorul. Vă rog, domnul Hașotti.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Noi considerăm că propunerea pe care am făcut-o este rezonabilă, a fost acceptată și de comisie, nu a stârnit niciun fel de comentarii în sensul amendamentului pe care l-a propus domnul senator Funar.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Guvernul?

 
 

Domnul Mihai Gheorghiu:

Este o practică generală această scutire pentru persoanele trecând de o anumită vârstă. Este o practică generală europeană, deci susținem ca această discriminare pozitivă să rămână.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Funar.

Ați ascultat contraargumentele prezentate atât de domnul Hașotti, cât și de domnul secretar de stat.

Vă rog să votați.

Amendamentul este respins, întrunind 13 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă și 13 abțineri.

Să fim înțeleși că în raportul cu amendamente, la poziția 3

în anexa cu amendamente admise, cu referire la art. 15, se propune de comisia sesizată în fond eliminarea textelor de la lit. d), e) și f).

Vă rog, aveți cuvântul, domnule senator Gavrilă Vasilescu.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să rog autorii să fie puțin atenți.

Mă refer la ceea ce am votat...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu vă supărați, am terminat dezbaterile generale, domnule senator.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Stați o clipă, domnule președinte!

Sunt situații în care, dacă vrei să faci o certificare de fapt, trebuie s-o faci atunci.

Faptul că eu sunt în ziua de, la ora de, la Paris, dacă spuneți că este o problemă care nu ține de urgență...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule senator, mergeți la Paris, dar am terminat dezbaterile generale.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Numai atât vreau să spun și vă rog frumos...

Nu e pentru dezbateri.

Domnule Hașotti, vorbiți cu cei de la Camera Deputaților...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stați lângă domnul Hașotti atunci și stați de vorbă cu dânsul.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

...pe categorii, ceea ce reprezintă...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci doriți...

Nu, stați puțin, domnule senator! Domnule senator...

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Lăsați-mă să termin, că e o lege bună...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule senator, vă rog, să respectăm regulamentul.

Propun plenului continuarea dezbaterilor, să-i oferim cuvântul domnului senator Gavrilă Vasilescu.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Bine.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stați puțin, să aprobe plenul.

Nu vorbește fiecare când vrea și cum vrea.

S-au terminat dezbaterile generale.

 
 

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Domnule președinte, Eu vreau să ajut legea asta, pentru că ea e bună, dar sunt niște lucruri care, așa cum sunt trecute aici, este foarte greu să mă considerați în regim de urgență, acum, când m-am prezentat la ambasadă sau la consulat să-mi certificați faptul că sunt în acest loc.

De ce să fie de urgență când acela nu are ce face acolo? Eu vin de la 200 de kilometri sau de la 500 de kilometri, trebuie să stau să-mi iau cameră la hotel și așa mai departe și trebuie să-i plătesc o taxă de urgență pe ceva care acum, în ziua asta, pentru că mă privește treaba asta, că fac o dovadă pentru o problemă?

De asta vă spun, la Camera Deputaților, faceți modificări pe categorii de operațiuni, care sunt urgente și care nu sunt urgente.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc că ați fost înțelegător cu mine.

Propun plenului Senatului să nu aprobăm reluarea dezbaterilor.

Deci n-o să vă ofer cuvântul, domnule senator Hașotti, pentru că dezbaterile generale au fost încheiate... pentru a vă răspunde la această chestiune care viza doar o propunere de dezbatere viitoare a legii, o observație.

Stimați colegi, Mai sunt observații legate de amendamentele admise? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente, cu excepția amendamentului de eliminare a lit. c) de la art. 15, ca să nu avem discuții.

Legea are caracter de lege ordinară.

Raportul cu amendamente a fost adoptat de plenul Senatului cu 44 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 13 abțineri. (Discuții la masa prezidiului.)

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Uitasem dacă vreunul dintre amendamentele respinse a fost admis.

Precizez că legea are caracter de lege ordinară, iar Senatul este prima Cameră sesizată, dezbaterea făcându-se în procedură de urgență.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege, cu modificări, a fost adoptat de plenul Senatului cu 52 de voturi pentru, un vot împotrivă și 9 abțineri.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind subvenționarea salariilor preoților (L905/2007)

La punctul 24 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind subvenționarea salariilor preoților.

Inițiatori sunt mai mulți colegi deputați.

Dacă sunt prezenți, îi invit la pupitru.

Dacă nu, domnule senator Terinte, vă rog să prezentați raportul întocmit de Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități.

 

Domnul Radu Terinte:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ședința din 19 februarie membrii comisiei noastre au luat în dezbatere propunerea legislativă a colegilor deputați și, având în vedere că există, practic, o dublă reglementare, au adoptat un raport de respingere, întrucât există deja o reglementare legală cu același obiect, respectiv Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.

Legea are caracter de lege ordinară.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule secretar al Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, pentru raportul prezentat.

Ofer cuvântul doamnei secretar de stat Denisa Pătrașcu, pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din motivul deja menționat de domnul președinte al comisiei și deoarece prin această inițiativă legislativă nu se dorește abrogarea Legii nr. 142/1999 și se creează un cadru legal paralel, propunem Senatului respingerea acestei inițiative.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă sunt luări de cuvânt la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții.

Raportul este negativ, legea are caracter de lege ordinară, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Vă rog să votați.

Cu 45 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 8 abțineri, plenul Senatului adoptă raportul întocmit de Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități și, pe cale de consecință, respinge propunerea legislativă.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L898/2007)

La punctul 25 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, comisia sesizată în fond.

Din partea Guvernului participă doamna secretar de stat Kibedi.

 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiecțiile comunicate în punctul de vedere al Guvernului se referă, în principal, la 3 aspecte.

Unul rezolvă problema excepției de care trebuie să se bucure totuși accesul la informațiile de interes public, și anume să ne referim la cele care ar conține informații clasificate care se situează în domeniul apărării naționale, al siguranței și ordinii publice.

În măsura în care observăm modul de formulare al aplicabilității textelor și cu privire la contractele în derulare, atunci acestea încalcă dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituția României, având în vedere că legea nu poate dispune decât pentru viitor.

În ceea ce privește prevederea care ar sancționa persoana, în sensul de a se prevedea ca infracțiune măsura în care o autoritate refuză o informație care totuși este de interes public, apreciem că aici ar trebui să se atragă răspunderea persoanei juridice, situație în care prevederea privind numai închisoarea aplicabilă și care poate fi numai în situația persoanelor fizice nu și-ar putea găsi locul în domeniul practic.

Pentru aceste considerente, nu susținem inițiativa.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Îl invit pe domnul senator Radu Terinte, secretarul Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, să ne prezinte raportul.

 
 

Domnul Radu Terinte:

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități a luat în discuție inițiativa legislativă.

Așa cum a arătat și Guvernul, aceleași obiecții le avem și noi, de aceea am decis un raport de respingere, întrucât la momentul actual se asigură transparența actelor încheiate sau emise de autoritățile publice prin cadrul actului normativ existent.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, vă consult dacă doriți să interveniți.

Nu sunt intervenții.

Legea are caracter de lege organică.

Declar închise dezbaterile generale.

Vot pe raport și vot final în ședința de luni.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă (L903/2007)

Înainte de a trece la punctul 26 din ordinea de zi, dispun ca staff-ul Senatului să distribuie colegilor senatori prezenți în sală raportul întocmit la Legea privind înființarea Agenției Naționale de Integritate.

La punctul 26 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a întocmit raport de respingere.

Inițiator este domnul deputat Mircia Giurgiu.

Din partea Guvernului participă doamna secretar de stat Cristina Pocora. Microfonul 9.

 

Doamna Cristina Ancuța Pocora - secretar de stat în Departamentul pentru Relația cu Parlamentul:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat, Guvernul nu susține această propunere legislativă pentru că ea nu poate fi pusă în aplicare.

Suntem întru totul de acord cu raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul senator David să prezinte raportul.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală au hotărât, în unanimitate, întocmirea unui raport de respingere.

De asemenea, fac precizarea că la această propunere legislativă Senatul este prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Consult colegii senatori prezenți în sală dacă doresc să intervină în dezbateri.

Nu sunt intervenții.

Legea are caracter de lege ordinară, deci ne putem pronunța în ședința de astăzi.

Raportul este negativ.

Supun votului dumneavoastră raportul negativ întocmit de Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, cu precizarea că Senatul este prima Cameră sesizată.

Vă rog să votați.

Rog colegii senatori să voteze.

Cu 45 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 5 abțineri, Senatul a adoptat raportul negativ întocmit de Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală și, pe cale de consecință, a respins propunerea legislativă.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002 (L917/2007)

La punctul 27 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 673/2002.

Inițiator este un coleg deputat.

Comisia sesizată în fond este Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Marin Pătuleanu.

Vă rog, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului. Microfonul 9.

 

Domnul Marin Pătuleanu - secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative pentru motivele invocate și în raportul comisiei.

Aș vrea să fac precizarea că nu toate funcțiile din aparatul autorităților administrației publice contribuie, așa cum prevede Legea nr. 188/1999, la realizarea prerogativelor de putere publică de către autoritățile administrației publice.

Ca atare, așa cum am menționat, Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Ofer cuvântul domnului senator Mario Ovidiu Oprea pentru a prezenta raportul negativ întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Vă rog, aveți cuvântul. Microfonul 7.

 
 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a dezbătut și analizat propunerea legislativă și a hotărât să adopte, cu majoritate de voturi, un raport de respingere.

Funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică, și personalul contractual avut în vedere în capitolul VI nu exercită anumite atribuții privind statutul funcționarilor publici.

Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți.

Nu sunt intervenții.

Raportul este negativ, iar legea are caracter de lege ordinară, Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Cu 43 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 7 abțineri, Senatul a adoptat raportul întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și, pe cale de consecință, a respins propunerea legislativă.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate (L894/2007)

La punctul 28 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate.

Senatul este prima Cameră sesizată.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Inițiatori, mai mulți deputați.

Sunt prezenți? Nu sunt.

Ofer cuvântul reprezentantului Guvernului, doamna secretar de stat Georgeta Ionescu.

Vă rog, aveți cuvântul.

 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu - secretar de stat în Ministerul Apărării:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Propunerea legislativă nu este susținută de Guvern pentru mai multe considerente.

Reamintim și faptul că, odată cu adoptarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, s-a creat un cadru legal prin care instituția militară care administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflat în patrimoniul său, poate să le concesioneze, poate să le închirieze ori să le valorifice, în funcție de regimul juridic al acestora, în condițiile legislației în vigoare.

În acest sens, la nivelul instituției militare, au început operațiunile necesare pentru valorificarea unor imobile disponibile, precum și a celor pentru care se poate elabora transformarea în locuințe de intervenție și cămine de unitate destinate, în special, tinerelor cadre militare, precum și soldaților și gradaților voluntari.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Ofer cuvântul domnului senator Mario Ovidiu Oprea, pentru a prezenta raportul negativ întocmit de comisie.

 
 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a dezbătut și analizat propunerea legislativă și a hotărât să adopte, cu majoritate de voturi, raport de respingere.

Conform prevederilor legii, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Vă rog, domnul senator.

Microfonul 3.

 
 

Domnul Marius Marinescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Inițiativa este lăudabilă. La ora actuală avem un necesar foarte mare de locuințe sociale, sunt foarte mulți chiriași care au fost evacuați din casele naționalizate, sunt în jur de 13.000 de familii, și trebuie să le găsim o soluție.

De asemenea, nu avem grădinițe, nu sunt cămine de bătrâni, nu avem terenuri pentru spitale.

Până acum s-au dat peste o sută de hotărâri de guvern și au mers aceste terenuri de la unitățile militare dezafectate către consiliile locale, către Consiliul General al Municipiului București, dar, din păcate, au ajuns aceste terenuri, în mare măsură, la mafioți, gen Constanda, și nu numai.

Pentru a stopa acest jaf național, soluția este alta.

În primul rând, să le declarăm de utilitate publică aceste unități militare dezafectate și, la cerere, să le transferăm către consiliile locale, Consiliului Municipiului București, unde sperăm să fie oameni responsabili în viitor, de asemenea, și către celelalte autorități de stat, pentru a se construi spitale, locuințe sociale, așa cum am mai spus, deci pentru a folosi interesului public.

Avem o astfel de inițiativă legislativă în dezbatere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Noi, cei 64 de senatori de bună-credință, ne-am pus de acord și cu reprezentanți ai Ministerului Apărării, săptămâna viitoare va fi discutată în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și sperăm că va fi adoptată și de Parlament, în felul acesta să rezolvăm problema locuințelor sociale și nu numai.

Astfel, vom stopa și jaful național.

Este singura soluție.

Repet, această inițiativă este lăudabilă, dar nu este acoperitoare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator Marinescu.

Domnul senator Mihai Popescu, după care urmează doamna senator Verginia Vedinaș.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mihail Popescu:

Ca să răspund domnului senator Marinescu, eu nu cunosc ca vreo cazarmă de pe teritoriul României să fi intrat în proprietatea lui Constanda.

Vă rog să vorbim acum despre ce este vorba.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator, preventiv, a spus.

Să nu ajungă...

 
 

Domnul Mihail Popescu:

Aici cred și eu că acest cadru care este propus în această lege e prea îngust.

Toate aceste cazărmi pot fi valorificate și altfel decât prin transformarea lor în locuințe sociale.

Dacă vreți, nu știu câți au stat într-o cazarmă.

Sunt dormitoare de câte o sută de oameni.

Ce să facem cu ele? Ce locuință socială să faci? Pe cine să punem acolo? Sinistrații? Cum să-i punem? Aici trebuie și niște investiții.

De aceea, prin alt cadru de lege, al cărei coautor sunt și eu, și domnul senator Marius Marinescu, am propus ca ministerul să propună, iar Guvernul să estimeze modul cum pot fi valorificate aceste imobile și aceste locuri la nivel național.

De ce să facem locuințe sociale într-un loc unde nu-i nevoie de așa ceva.

Mie îmi pare rău că sunt foarte mulți colegi de-ai mei de la PSD care au propus acest mod de valorificare, intenția este lăudabilă, dar limităm până la absurd, aproape, modul de valorificare a acestor cazărmi.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da. Mulțumesc.

Vă rog, domnul senator, v-ați expus punctul de vedere. Să-i ascultăm pe toții colegii.

Culmea este că raportul este de respingere.

Doamna senator Vedinaș, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raportul este de respingere, dar proiectul de lege abordează o problemă care este de interes general.

Domnul senator Popescu spunea: "Ce să facem, să le transformăm în locuințe sociale?"

Chiar în ultimele zile - cred că și aseară, și astăzi -, la televiziune, ați văzut situația dintr-o localitate unde foarte multe case, gospodării, din cauza alunecărilor de teren, urmează să fie dezafectate, iar oamenii refuză să se mute, pentru că nu li se asigură locuințe cât de cât corespunzătoare.

Suntem o țară care am dat, cu o larghețe absolut condamnabilă, tot ce putea fi utilizat - și mă refer la spații, la clădiri - pentru locuințe de serviciu, pentru situații de urgență etc. și nu avem soluții pentru o stare de calamitate, pentru o categorie defavorizată etc.

Este ușor să spui că sunt nu știu câte încăperi, dar decât să dai un om afară dintr-o casă naționalizată sau de oriunde altundeva și să nu-i asiguri nimic, și, pe de altă parte, să ai totuși o soluție, cred că această a doua variantă ar trebui să fie abordată.

Conchid asupra acestei prime categorii de argumente că legea răspunde la o necesitate.

Cum o face? Este discutabil, din punctul meu de vedere, pentru că, dacă mă uit, chiar din primul articol, spune "cazărmile (...) trec în subordinea consiliilor județene".

Raportul de subordonare se stabilește între oameni, nu între obiecte și instituții.

Este evident că legea, dacă ar fi fost mai riguros analizată, ar fi determinat o altă soluție.

De aceea, dacă vrem să fim constructivi și dacă recunoaștem cu toții că deja suntem într-o fază a adoptării, în care ar fi păcat să pierdem timpul care s-a scurs până acum, eu v-aș propune o soluție de retrimitere a acestei legi...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Doamna senator, Săptămâna viitoare avem în dezbatere altă lege, cu același obiect, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

La Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, am înțeles.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dezbatem săptămâna viitoare altă inițiativă legislativă.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Atunci, măcar să dăm satisfacție autorilor...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

S-a descoperit faptul că toate aceste locații pot fi transferate, și atunci fiecare gândește...

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Atunci, măcar să dăm satisfacție autorilor, valorificăm și idei în direcția asta.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Fiecare se gândește la sinistrați, la cetățeni sau la teren.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Am înțeles.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Sau la terenul din cazărmi.

 
 

Doamna Verginia Vedinaș:

Am înțeles.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

După ce au fost tăiate plantațiile, viile, tot ceea ce era experimental.

Da, domnule senator Marinescu, bănuiesc că doriți dreptul la replică împotriva domnului general.

 
 

Domnul Marius Marinescu:

Da, sigur.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Marius Marinescu:

Vreau să-i spun și oficial domnului general că există multe situații de genul celor despre care am vorbit eu mai devreme, cu privire la oameni - afaceriști gen Constanda - care au pus mâna pe astfel de unități militare...

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Constanda nu a făcut armata, lăsați-l în pace.

 
 

Domnul Marius Marinescu:

Am informații că o unitate militară din localitatea Chiajna a ajuns la TITAN MAR - SA și nu numai.

Cer Comisiei pentru cercetarea abuzurilor și combaterea corupției să înceapă imediat o anchetă și să vadă unde au ajuns aceste unități militare dezafectate - până acum sunt peste o sută de unități militare dezafectate -, este și președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții aici, domnul senator Toma Ion, și-i cer oficial, de la tribuna Senatului, acest lucru.

Deci să înceapă o anchetă la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, să analizeze pe ce mâini au ajuns aceste unități militare dezafectate, fiindcă este vorba de subminarea economiei naționale și acești mafioți trebuie să ajungă în pușcărie o dată pentru totdeauna.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Din momentul în care au fost închise unitățile militare, cred că putem să discutăm de o altă destinație.

Dacă această altă destinație este cea corectă sau asumată de Executiv sau de Ministerul Apărării, sigur că putem să vorbim, dar alta este să vorbim despre unități militare care au fost închise.

 
 

Domnul Marius Marinescu:

Domnule președinte, Dacă-mi permiteți, ar trebui să vedem unde este interesul public.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Am înțeles, dar nu-i mai scoateți pe colegi din sală.

 
 

Domnul Marius Marinescu:

Este interesul public să ajungă la TITAN MAR - SA, la Constanda sau la locuințe sociale? Despre asta vreau eu să vorbim și asta vreau să analizeze Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Luni, la declarații politice, vorbim despre ceea ce vreți.

Astăzi, stimați colegi, vă rog să rămâneți în sală și să nu plecați la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, pentru a da voturi în continuare.

Vă rog frumos să rămâneți aici.

Raportul întocmit pentru această propunere legislativă este de respingere.

Propunerea legislativă are caracter de lege ordinară.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Raportul Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a fost adoptat de plenul Senatului cu 47 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Pe cale de consecință, propunerea legislativă a fost respinsă.

 
Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și în cele care sunt expuse la inundații (L908/2007)

La punctul 29 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a întocmit raportul.

Domnule senator Funar, în calitate de inițiator, aveți cuvântul, vă rog să prezentați expunerea de motive.

 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat,

Așa cum ați constatat și dumneavoastră, în județele unde alegătorii au avut șansa să vă voteze și să ajungeți în Senatul României, sunt în toate județele României numeroase localități care au avut de suferit de pe urma inundațiilor, unele localități au fost inundate, zilele trecute, în județul Maramureș, și ați constatat și dumneavoastră faptul că nu există dotarea necesară pentru a se interveni în caz de inundații.

Eforturile pe care le-au făcut diversele Guverne până acum au fost timide și, ca atare, s-a ajuns în situația în care, în marea majoritate a localităților României, nu există nici măcar o motopompă pentru a interveni spre a scoate apa din subsoluri sau din locuințe.

Pentru a rezolva această problemă și a veni în sprijinul autorităților locale, inițiatorii propun să colaboreze Guvernul cu autoritățile publice locale pentru a asigura numărul și tipul motopompelor strict necesare pentru intervenția din timpul inundațiilor și după aceea.

În acest sens, la propunerea primarilor, consiliile locale să hotărască numărul și felul motopompelor de care au nevoie, mai departe, în colaborare cu Guvernul, să se recurgă la achiziționarea acestora și să fie distribuite, să intre în proprietatea consiliilor locale motopompele, astfel putem rezolva problema și să ajungem să ne apropiem de standardele europene.

Până la dotarea la nivelul standardelor europene mai avem încă multe de făcut.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul senator Mario Oprea să prezinte raportul comisiei.

 
 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a dezbătut și analizat propunerea legislativă și a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de respingere, deoarece, potrivit atribuțiilor conferite de Legea administrației publice locale, consiliile locale au inițiativă și hotărăsc, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, astfel că nu se impune adoptarea unei legi speciale privind achiziționarea de mijloace fixe de orice natură ar fi acestea.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule secretar de stat Pătuleanu, aveți cuvântul. Microfonul 9, vă rog.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Așa cum menționa și domnul senator Oprea, în raportul comisiei, nu era nevoie de o lege specială, întrucât problema putea fi rezolvată pe baza legii-cadru a consiliilor locale, respectiv Legea nr. 215/2001, republicată.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, doriți să interveniți?

Domnule senator Nasleu, aveți cuvântul.

Microfonul 1, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Nasleu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După cum vă amintiți, județul Timiș a fost greu încercat de inundații și nu s-a găsit o soluție, nu am avut motopompe, nu am avut bărci.

A trebuit să apelăm la vecinii noștri unguri, la vecinii noștri sârbi ca să ne ajute.

Vreau să le spun colegilor că județul Timiș nici acum nu a achiziționat motopompe, nici măcar bărci.

Dacă, Doamne ferește!, vin din nou inundații, ce o să facem, iar o să fim descoperiți, iar n-o să avem unde să cazăm oamenii, nu o să știm încotro s-o luăm?

Grupul parlamentar al PRM susține această inițiativă legislativă și sper să avem și concursul celorlalți colegi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții? Nu.

Declar închise dezbaterile generale.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Legea are caracter de lege ordinară.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Vă rog să votați.

Raportul întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a fost adoptat de plenul Senatului cu 37 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 6 abțineri.

Pe cale de consecință, propunerea legislativă a fost respinsă.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 7 alin. (9) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L896/2007)

La punctul 30 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (9) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a întocmit raportul.

Inițiatori sunt colegii deputați.

Dacă sunt prezenți, îi invit la tribună.

Domnule senator Mario Ovidiu Oprea, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei.

 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a dezbătut și analizat propunerea legislativă și a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere, cu 3 amendamente admise, pentru că propunerea legislativă adaugă un plus de claritate, stabilind, fără echivoc, faptul că răspunderea pentru eventualele litigii privind dreptul de proprietate asupra terenului sau construcției existente, în momentul obținerii autorizației, aparține exclusiv solicitantului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule secretar de stat Horia Irimia, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului. Microfonul 10, vă rog.

 
 

Domnul Horia Irimia - secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor:

Doamnelor și domnilor senatori, Guvernul a susținut această inițiativă legislativă sub rezerva însușirii câtorva amendamente.

Aceste amendamente au fost parțial preluate de comisie.

Sper ca la viitoarea dezbatere, în Camera Deputaților, să clarificăm și aspectele nesoluționate încă.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, doriți să interveniți? Nu sunt intervenții.

Propunerea legislativă are caracter de lege organică.

Votul pe raportul cu amendamente și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 10 martie 2008.

 
Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L802/2007)

La punctul 31 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru înființarea comunei Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a întocmit raportul.

Domnule senator Mario Ovidiu Oprea, vă rog să prezentați punctul de vedere al comisiei.

 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Mulțumesc.

Domnule președinte, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a examinat proiectul de lege, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere cu 4 amendamente admise.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule secretar de stat Pătuleanu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul susține adoptarea acestei propuneri legislative, cu condiția completării documentației, așa cum este prevăzut și în raportul comisiei.

Suntem de acord cu cele 4 amendamente propuse de comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Legea are caracter de lege organică.

Votul pe raportul cu amendamente și votul pe proiectul de lege se vor da în ședința de luni, 10 martie 2008.

Aveți cuvântul, domnule senator Eckstein Kovács Péter.

 
 

Domnul Eckstein Kovács Péter:

Mulțumesc.

Am o întrebare pentru reprezentantul Guvernului: care sunt criteriile Guvernului de a avea o poziție pozitivă sau negativă față de astfel de inițiative care sunt votate prin referendum? În alte cazuri au fost îndeplinite condițiile, și cele cu privire la numărul de locuitori, și cele referitoare la celelalte amplasamente, iar Guvernul ori zice că este albă, ori zice că este neagră.

Care sunt criteriile Guvernului când ia o decizie în acest sens?

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

De data aceasta sunt gri.

Vă rog, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Există, la nivelul ministerului, o comisie care analizează fiecare documentație în parte și, în funcție de îndeplinirea criteriilor prevăzute de Legea nr. 351/2001, face propuneri Guvernului de admitere sau de respingere a propunerii legislative în cauză.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Votul pe raportul cu amendamente și votul final pe proiectul de lege se vor da în ședința de luni, 10 martie 2008.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L753/2007)

La punctul 32 din ordinea de zi este Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Propunerea legislativă este respinsă de Camera Deputaților.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a adoptat un raport de respingere.

Îl rog pe domnul senator Mario Oprea să prezinte raportul Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a analizat propunerea legislativă și a hotărât, cu majoritate de voturi, raport de respingere, pentru că legislația existentă prevede organizarea de adunări cetățenești organizate pe sate în mediul rural și pe cartiere sau străzi în mediul urban.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnule secretar de stat Pătuleanu, vă rog să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Așa cum menționa și raportorul din partea comisiei, aceste probleme erau reglementate atât de Legea nr. 215/2001, cât și de Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Având în vedere caracterul organic al acestei propuneri legislative, votul pe raport și votul pe propunerea legislativă se vor da în ședința de luni, 10 martie 2008.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L923/2007)

La punctul 33 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

De asemenea, a fost sesizată Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Raportul întocmit de comisie este de respingere.

Propunerea legislativă are caracter de lege organică.

Aveți cuvântul, domnule senator Mario Oprea.

 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Vă rog să-mi permiteți câteva cuvinte și în calitate de inițiator, iar după aceea, bineînțeles, voi prezenta raportul comisiei.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

În calitate de inițiator, alături de colegul nostru, domnul senator Mircea Mereuță, am venit în fața dumneavoastră cu această propunere legislativă care are rolul de a reduce costurile salariale suportate din bugetul local și din bugetul de stat. Și ne referim, în special, la angajații încadrați la cabinetul primarului.

De asemenea, noi am considerat oportun ca funcția de administrator public să fie deținută de licențiați în științe economice sau administrative.

Guvernul a venit cu un punct de vedere negativ, foarte laborios, dar nu acesta este motivul pentru care eu și colegul meu, domnul senator Mircea Mereuță, nu insistăm pentru aprobarea acestei propuneri legislative, ci pentru că ultima parte a sa, care se referă la președintele consiliului județean, în urma votului de ieri al Camerei Deputaților, a rămas fără obiect.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă ascultăm pentru că până acum ați vorbit în calitate de inițiator, dar vă rog să prezentați și punctul de vedere al comisiei.

 
 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Revin, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Reveniți, vă rog.

 
 

Domnul Mario Ovidiu Oprea:

Domnule președinte, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a luat în dezbatere, a analizat propunerea legislativă și a hotărât să adopte, cu majoritate de voturi, raport de respingere.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat Marin Pătuleanu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Marin Pătuleanu:

Domnule președinte, Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative, atât pentru motivele invocate în raportul comisiei, cât și pentru cele prevăzute în Legea nr. 215/1999, potrivit cărora, reducând numărul de consilieri încadrați la cabinetul primarului, s-ar încălca principiul autonomiei acestei autorități.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Rog colegii senatori să nu plece, pentru a nu fi nevoiți să facem apelul, mai avem de dat trei voturi foarte importante.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Legea are caracter organic, de aceea votul pe raport și votul final pe lege se vor da în ședința de luni.

Stimați colegi, Am dezbătut, dar nu am reușit să finalizăm trei proiecte de lege.

Vi le reamintesc, sunt proiectele înscrise la punctele 8, 13 și 17 din ordinea de zi.

Invit colegi senatori în sală, altfel vom fi nevoiți să facem apelul.

 
Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) (L945/2007)

La punctul 8 din ordinea de zi era vorba despre Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

Din sală: Este lege organică.

 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu are importanță că are caracter de lege organică, solicitarea venită din partea grupurilor parlamentare a fost de retrimitere la comisie pentru analiză, iar votul nu a întrunit jumătate plus unu.

Deci resupun votului plenului Senatului cererea de retrimitere la comisie, care poate fi admisă sau respinsă.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra acestei cereri de retrimitere la comisie.

Rog colegii prezenți în sală să voteze, pentru că altfel vom pierde o jumătate de oră, în loc să finalizăm în 5 minute, fiindcă vom face apelul.

Resupun votului dumneavoastră cererea de retrimitere la comisie a proiectului de lege înscris la punctul 8 din ordinea de zi.

Vă rog să votați.

Sunt 70 de colegi în sală și votează doar 30 de colegi senatori.

Cu 36 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 10 abțineri, solicitarea a fost aprobată.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări urmează să se pronunțe conform dezbaterilor din plenul Senatului.

Rugămintea către staff-ul Senatului este să înainteze dezbaterile la acest proiect de lege Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Acesta a fost punctul 8 din ordinea de zi.

 
Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești (retrimitere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări) (L24/2008)

Trecem la punctul 13 din ordinea de zi.

La punctul 13 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești.

De asemenea, a fost formulată, din partea a două grupuri parlamentare, cererea de retrimitere la comisia sesizată în fond, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Nu a întrunit 35 de voturi pentru sau împotrivă.

Vă rog să vă pronunțați prin vot în legătură cu retrimiterea acestui proiect de lege la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog să votați.

Cu 56 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere, solicitarea este aprobată de plenul Senatului.

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (L864/2007)

La punctul 17 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Suntem în prezența unei legi cu caracter ordinar, unele dezbateri au fost în sensul susținerii raportului de respingere a propunerii legislative, altele au fost împotriva acestuia.

Vă reamintesc că legea are caracter de lege ordinară.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Raportul întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este de respingere a propunerii legislative.

Supun votului dumneavoastră raportul întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Vă rog să votați.

Cu 43 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 3 abțineri, plenul Senatului a adoptat raportul de respingere întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și, pe cale de consecință, potrivit Regulamentului Senatului, a respins propunerea legislativă.

Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (continuarea dezbaterilor în ședința de luni, 10 martie a.c.)

Stimați colegi,

Conform aprobării date astăzi de dimineață, raportul întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate a fost distribuit colegilor senatori.

Vă adresez rugămintea să acceptăm ca, cel puțin în ședința de astăzi, doamna secretar de stat Katalin Kibedi să prezinte expunerea de motive, urmând ca dezbaterile viitoare, inclusiv prezentarea raportului, să le înscriem pe ordinea de zi a ședinței de luni.

Vă ofer cuvântul, doamna secretar de stat, pentru a prezenta expunerea de motive.

Este vorba de o lege extrem de importantă care vizează înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.

Aveți cuvântul, vă rog.

 

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Distins Senat, M-aș rezuma la faptul că s-a solicitat întocmirea unui raport suplimentar pentru a dezbate acele articole care au suscitat discuții.

Raportul a fost întocmit în comun de către Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Veți vedea că sunt numeroase amendamente admise, iar acestea - trebuie să subliniez - au fost făcute în consens cu poziția Ministerului Justiției și, în această situație, rugămintea este de a fi aprobat acest raport suplimentar împreună cu anexa cuprinzând amendamentele admise.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor senatori.

Vă adresez rugămintea să luați din casete, cei care nu ați primit, raportul întocmit în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Există mai multe amendamente.

Vă adresez, de asemenea, rugămintea, domnule președinte, să nu prezentați astăzi raportul, pentru ca în momentul în care este prezentat să intrăm și în dezbaterile

legislative, în numele grupurilor parlamentare și pe baza amendamentelor formulate.

Dați-mi voie să declar închisă ședința de astăzi a plenului Senatului.

Ordinea de zi a fost epuizată.

Mulțumesc pentru prezență, doamnelor și domnilor senatori.

Din sală: Ați condus cu operativitate. Felicitări!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 13.00.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 20:06
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro