You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 05-03-2008

Sittings of the Senate of March 5, 2008

23. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000 (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 10 martie a.c.) (L901/2007)
 
see bill no. L901/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 20 din ordinea de zi avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială raportoare.

Inițiator este domnul deputat Mircea Giurgiu.

Punctul de vedere al comisiei este prezentat de domnul secretar Ioan Corodan. Microfonul 7.

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă aparține unui deputat independent și are ca obiect de reglementare introducerea ca stagiu de cotizare a duratei cursurilor școlare profesionale.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a adoptat un raport de respingere.

Votul comisiei este motivat de faptul că aceste cursuri școlare profesionale sunt o continuare a învățământului obligatoriu de 10 ani, perioadă în care nu se pot desfășura activități profesionale.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Doamna secretar de stat Pătrașcu, vă rog să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

Doamna Denisa Oana Pătrașcu:

Guvernul nu poate susține această propunere legislativă, deoarece perioada în care ai calitatea de asigurat sau de asimilat al stagiului de cotizare este din momentul în care poți avea activitate de salariat.

În perioada în care ești în învățământul obligatoriu de 10 ani nu poți desfășura activități profesionale.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Domnul senator Alexandru Athanasiu, din partea Grupului parlamentar al PSD. Microfonul 3. Aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Domnule președinte,

Susținând punctul de vedere exprimat în raportul comisiei și în numele grupului nostru parlamentar, aș adăuga un argument care se impune de la sine, dar care trebuie totuși anunțat colegilor senatori.

Este vorba de art. 38, care asimila perioadelor contributive 4 situații în Legea nr. 19/2000, în care, deși nu se plătea cotizație, perioadele respective erau luate în calcul pentru stabilirea stagiului de cotizare complet și valorificarea dreptului la pensie.

Ideea a fost că cine urmează cursuri școlare care nu fac parte din învățământul obligatoriu, dar la nivelul cursurilor universitare, alături de alte situații, există acest beneficiu al asimilării perioadei de studii cu perioada de cotizare.

Aici argumentul principal nu este acela invocat de reprezentantul Guvernului, că școala profesională care se realizează acum prin școlile de arte și meserii se petrece la un moment când nu se poate dobândi calitatea de salariat, ci este vorba de faptul că, în general, ceea ce este sub auspiciile învățământului obligatoriu nu poate da, mai departe, dreptul la acest bonus al legii.

Legea a vrut să-i încurajeze pe cei care urmează studii universitare, care reprezintă palierul cel mai înalt al educației școlare pentru persoanele în cauză.

Deci ne alăturăm argumentelor de respingere cu această mențiune în plus, faptul că școlile de arte și meserii fac parte prin definiție din învățământul obligatoriu, nu că asta ar exclude posibilitatea angajării, doamna secretar de stat -, pentru că, potrivit Constituției, ne putem angaja în muncă la 15 ani, chiar în timpul învățământului obligatoriu, dar cu anumite condiții pe care le prevede Codul muncii -, ci pentru faptul că legiuitorul a vrut să dea un bonus celor care urmează studii universitare, asimilându-le cu perioada de cotizare.

Concluzia: și grupul nostru parlamentar susține raportul comisiei.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închise dezbaterile generale.

Vot pe raport și vot final în ședința de luni.