Plen
Sittings of the Senate of March 5, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.24/14-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 05-03-2008 Printable version

Sittings of the Senate of March 5, 2008

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (L126/2008)
 
see bill no. L126/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Comisia sesizată în fond, Comisia economică, industrii și servicii.

Din partea Executivului participă la dezbateri domnul secretar de stat Eugen Teodorovici.

Vă rog, aveți cuvântul pentru a prezenta expunerea de motive.

Microfonul 8.

Domnul Eugen Teodorovici - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 prevede distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală de către o comisie constituită de titularul de drept.

Aceste prevederi nu au putut fi puse în aplicare, comisiile neputând fi constituite, deoarece o serie de titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală nu au reprezentanți în România.

În vederea deblocării acestei situații, prin prezentul proiect de lege comisia de preluare și distrugere este convocată prin decizia instituției publice deținătoare.

Un alt aspect îl reprezintă faptul că Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 prevedea că unele categorii de bunuri intrate în proprietatea statului pentru care nu se plăteau drepturile de import pot fi atribuite cu titlu gratuit unor instituții ca: școli, spitale, cămine de bătrâni.

Acest lucru vine în contradicție cu prevederile Regulamentului Comisiei CEE nr. 2.454/1993.

Pentru eliminarea acestei contradicții, prin proiectul de lege se prevede să se plătească dreptul de import și asupra bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului și atribuite cu titlu gratuit.

Un al treilea aspect reglementat este completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 și introducerea prevederii potrivit căreia "prin hotărârea Guvernului se vor stabili contravenții și sancțiuni", un aspect omis în actul inițial.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna președinte Silvia Ciornei să prezinte raportul Comisiei economice, industrii și servicii.

Aveți cuvântul, doamna președinte.

Doamna Silvia Ciornei:

Mă scuzați, domnule președinte, înțelesesem că se amână și punctul 4 din ordinea de zi.

Comisia a luat în dezbatere Proiectul de lege în ședința din data de 19 februarie și a hotărât, cu majoritate de voturi, să întocmească raport de admitere, fără amendamente.

Menționăm că există avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și al Comisiei pentru privatizare și administrarea activelor statului.

Precizez că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă consult, stimați colegi, dacă doriți să interveniți în numele grupurilor parlamentare sau în nume personal.

Vă rog, domnule senator. Microfonul 3.

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere clarificarea modului în care bunurile intră în proprietatea statului și prevederile referitoare la distrugerea anumitor bunuri ai căror proprietari cu drepturi de autor nu se găsesc, noi susținem ordonanța.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc domnului senator Crețu.

Alte intervenții?

Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să-mi permiteți să fac câteva precizări.

Legea are caracter de lege ordinară, Senatul este primă Cameră sesizată, iar raportul prezentat de doamna președinte Silvia Ciornei este favorabil, fără amendamente, motiv pentru care supun votului dumneavoastră, deci printr-un singur vot, atât raportul întocmit de Comisia economică, industrii și servicii, cât și proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Rog colegii senatori să voteze.

Cu 50 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 9 abțineri, au fost adoptate atât raportul prezentat de Comisia economică, industrii și servicii, cât și proiectul de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 7 march 2021, 5:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro