Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 18-03-2008

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2008

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.37 Mircea Dușa - declarație politică cu tema "Ajutați agricultura din zona de munte!";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

 

Domnul Mircea Dușa:

"Ajutați agricultura din zona de munte!"

În urma studierii documentelor, Programul național de dezvoltare rurală, Ghidul solicitantului și anexele la acestea, am constatat că o serie de localități din județul Harghita cu potențial agricol cel puțin mediu pentru anumite culturi și specii de animale (Ghidul solicitantului pentru măsura 121 Cap. 2.2 și Anexa 10 la măsura respectivă) sunt trecute la categoria cu potențial scăzut, iar acest lucru limitează depunerea de proiecte cel puțin la Măsura 121. Determinarea zonelor cu potențial agricol de diferite nivele are la bază studiul efectuat de către Institutul de Cercetări Pedologice și Agrochimice și Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru economie Agrară în anul 2004. Consider această determinare în cazul unor localități neelocventă și greșită atât din punct de vedere al producției vegetale, cît și al celei animaliere.

Concluzia mea este că se complică documentația pentru depunerea de proiecte (sau unele proiecte vor fi excluse în totalitate), deoarece vor fi necesare studii și analize din partea acestor organisme care necesită mult timp și un efort financiar mare din partea celor care doresc să acceseze fonduri în cadrul Măsurii 121.

În zona montană, terenurile sunt în pantă și sunt exploatate în marea lor majoritate ca pășuni și fânețe, deci n-ar trebui luate în calcul la stabilirea notelor medii de bonitate împreună cu terenul arabil, întrucât media pe localitate scade foarte mult.

În al doilea rând, din cele 8 culturi luate ca bază de calcul, unele sunt total nespecifice pentru zona montană, datorită cărora nota medie de bonitare pentru terenul arabil scade din nou foarte mult, și nu numai atât. Un exemplu elocvent este bazinul Gheorgheni care are condiții foarte favorabile pentru cultura cartofului și producerea de sămânță de cartof, dintr-o eroare credem noi două localități învecinate cu condiții climatice și de sol similare (Lăzarea-Zoseni) prima este încadrată la potențial ridicat pentru cartof, iar a doua la potențial scăzut. OSPA Harghita dispune de date recente în cazul cărora cartarea pedologică a fost executată mai recent (anii 1995-2007), mai ales la localități ale căror date nu figurează în anexă. Exemple: Căpâlnița, Cristuru Secuiesc.

În privința creșterii animalelor, menționăm că județul nostru oferă condiții favorabile creșterii speciilor rumegătoare (bovine, ovine), dată fiind ponderea de 76,82% a suprafețelor de pășuni și fânețe în structura terenului agricol, aceasta reprezentând o șansă pentru dezvoltarea zootehniei. În cadrul comunelor, propunem o evaluare individuală a potențialului agricol pentru cei care doresc să depună proiect de Măsura 121.

În acest context, raportat la totalul localităților din județ, 24% sunt cu potențial scăzut la pășuni și fânețe, 12% la taurine și 38% la ovine. Totuși, îmi exprim o nedumerire referitor la potențialul creșterii bovinelor, care în mai multe localități din județ este declarat "scăzut", pentru că avem producții medii de lapte, superioare mediei pe țară în cazul rasei Bălțata Românească.

Mi-am permis să vă aduc la cunoștință aceste aspecte pentru că în caravana de informare organizată de Departamentul de Dezvoltare Rurală în cursul anului 2007, noi nu cunoaștem aceste aspecte (de potențial agricol) și mesajul nostru a fost către toți fermierii interesați să se pregătească pentru depunerea de proiecte, mai ales la Măsura 121-Modernizearea fermelor. Momentan, cei cu potențial "scăzut" au restricții în a depune proiecte sau necesită costuri suplimentare de analiză din partea unor organisme de specialitate (OSPA, UARZ).

Având în vedere cele mai sus prezentate, trebuie să reanalizați Anexa 10, în cazul județului Harghita.

Domnule ministru, nu discriminați județul Harghita și, mai ales, partea de nord a acestuia.