Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 18-03-2008

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2008

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 18/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.29. Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport comun de adoptare din partea Comisiei juridice și Comisiei pentru sănătate și familie.

Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul, vă rog, domnul secretar de stat Pătuleanu.

Domnul Marin Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare stabilește condițiile în care pot fi prelevate probe biologice la anumite categorii de persoane fizice sau din urmele biologice recoltate la locul comiterii unor infracțiuni, în vederea determinării profilului genetic, precum și condițiile în care pot fi prelucrate date cuprinse în sistemul național de date genetice judiciare.

Prin elaborarea acestui proiect de act normativ, se asigură compatibilitatea internațională a sistemului național de date genetice judiciare cu baze de date similare existente în Uniunea Europeană.

Având în vedere aceste considerente, vă adresăm rugămintea să adoptați acest proiect de lege, cu amendamentele cuprinse în raportul comun al Comisiei juridice și Comisiei pentru sănătate.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisiile, vă rog. Domnul deputat Boeriu, aveți cuvântul.

Domnul Valeriu-Victor Boeriu:

Raport comun, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare.

S-au primit avize favorabile din partea Consiliului Legislativ, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților, precum și din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea condițiilor în care pot fi prelevate probe biologice de la anumite categorii de persoane fizice sau din urmele biologice recoltate la locul comiterii unor infracțiuni, în vederea determinării profilului genetic.

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Comisiei juridice, domnul vicepreședinte Iordache, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Am o singură observație: anexa care este prezentă în raport este pe forma adoptată de Senat. Nu a fost modificată. Am ținut să fac precizarea pentru a se consemna în stenogramă.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Rog să se consemneze în stenogramă.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Nu există amendamente respinse.

Dacă de la pct.1 la pct.10 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Adoptate.

De la pct.11 la pct.20?

Adoptate.

De la pct.21 la pct.26, există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.