Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/28-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 18-03-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2008

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 18/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.29. Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport comun de adoptare din partea Comisiei juridice și Comisiei pentru sănătate și familie.

Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul, vă rog, domnul secretar de stat Pătuleanu.

Domnul Marin Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare stabilește condițiile în care pot fi prelevate probe biologice la anumite categorii de persoane fizice sau din urmele biologice recoltate la locul comiterii unor infracțiuni, în vederea determinării profilului genetic, precum și condițiile în care pot fi prelucrate date cuprinse în sistemul național de date genetice judiciare.

Prin elaborarea acestui proiect de act normativ, se asigură compatibilitatea internațională a sistemului național de date genetice judiciare cu baze de date similare existente în Uniunea Europeană.

Având în vedere aceste considerente, vă adresăm rugămintea să adoptați acest proiect de lege, cu amendamentele cuprinse în raportul comun al Comisiei juridice și Comisiei pentru sănătate.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisiile, vă rog. Domnul deputat Boeriu, aveți cuvântul.

Domnul Valeriu-Victor Boeriu:

Raport comun, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare.

S-au primit avize favorabile din partea Consiliului Legislativ, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților, precum și din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea condițiilor în care pot fi prelevate probe biologice de la anumite categorii de persoane fizice sau din urmele biologice recoltate la locul comiterii unor infracțiuni, în vederea determinării profilului genetic.

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege privind organizarea și funcționarea sistemului național de date genetice judiciare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Comisiei juridice, domnul vicepreședinte Iordache, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Am o singură observație: anexa care este prezentă în raport este pe forma adoptată de Senat. Nu a fost modificată. Am ținut să fac precizarea pentru a se consemna în stenogramă.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Rog să se consemneze în stenogramă.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Nu există amendamente respinse.

Dacă de la pct.1 la pct.10 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Adoptate.

De la pct.11 la pct.20?

Adoptate.

De la pct.21 la pct.26, există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt.

Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 october 2019, 11:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro