Plen
Sittings of the Senate of May 12, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.51/22-05-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 12-05-2008 Printable version

Sittings of the Senate of May 12, 2008

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz (L176/2008)
 
see bill no. L176/2008

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Doamna senator Norica Nicolai.

Vă ajut eu dacă nu aveți instrumentele necesare.

Doamna Norica Nicolai (din sală):

Domnul senator Szabó va prezenta expunerea de motive.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Szabó? Nu este nicio problemă, de fapt este o mare plăcere să-l avem în mijlocul nostru.

Inițiatorul este, da?

Acum aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Constantin Teodorescu:

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz are ca obiective prioritare asigurarea accesului unui număr cât mai mare de utilizatori la infrastructura de comunicații electronice în bandă largă, în scopul reducerii digital divide existent între mediul rural și cel urban, precum și al celui înregistrat față de celelalte state membre ale U.E.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul Szabó Károly Ferenc, secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, ne va prezenta raportul comisiei.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Szabó Károly Ferenc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă informez, totodată, că doamna senator Norica Nicolai este președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și nu mai este...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Am înțeles.

Domnul Szabó Károly Ferenc:

Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională este favorabil și aduc aici câteva pasaje pe care le consider semnificative.

Societatea Națională de Radiocomunicații - SA este deținătoarea licenței de utilizare a frecvențelor de radio la care se face referire, deci între 3600 și 3800 MHz, și utilizează aceste frecvențe în scopul transmiterii programelor naționale de radio și televiziune.

Prin urmare, este necesară eliberarea benzilor între 3600 și 3656 MHz, respectiv 3700-3756 MHz, în vederea utilizării pentru sisteme BWA Broadband Wireless Access, acces pe suport radio în bandă largă.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, precum și Comisia economică, industrii și servicii au transmis avize favorabile.

Având în vedere aceste considerente, cu majoritate de voturi, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a hotărât să adopte raport de admitere, cu amendamentul cuprins în anexă.

În conformitate cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Există o anexă cu un amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Guvernul este de acord cu amendamentul?

Domnul Constantin Teodorescu:

De acord cu amendamentul.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale?

Luări de cuvânt?

Doamna senator Verginia Vedinaș. Microfonul 2.

Doamna Verginia Vedinaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu m-am putut abține.

Uitându-mă pe această ordonanță cu care, în principiu, nu am nimic în mod concret, am niște observații pe care simt nevoia să le fac.

Mai întâi, constatăm că este o ordonanță dată pe considerentul unui subiect de drept unui singur beneficiar - Curtea Constituțională s-a pronunțat, în mai multe rânduri, că o lege trebuie să aibă un caracter general, impersonal etc. - și nu soluționează cazuri concrete care se referă la un subiect determinat.

În al doilea rând, analizând conținutul și modul de redactare, cu tot respectul pentru onor Guvernul, nu pot să nu sesizez că se prezintă ca un fel de program, așa, făcut de un primar dintr-o comună din județul pe care îl reprezint eu:

"societatea va face în termen de 6 luni", "după eliberare va notifica", "dreptul de... se va acorda"...

Nu știu.

Închei prin a spune că nu este o ordonanță de urgență sau un act normativ care să se încadreze, cel puțin prin modul în care este redactat, în exigențele unui act normativ pe care trebuie să-l elaboreze Guvernul și pe care să-l aprobe Parlamentul.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Mai sunt și alte intervenții?

Nu sunt.

Stimați colegi...

Cine?

Domnul senator Athanasiu.

Microfonul 3.

Mă scuzați că nu v-am observat.

E puțin mai întuneric în partea aceea a sălii.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Am intrat la apă cu campania.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Se mai întâmplă.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Domnule președinte,

Distinși colegi,

Pe lângă fundamentalele întrebări adresate plenului Senatului de doamna senator Vedinaș, aș mai adăuga un element care cred că este esențial în judecata Senatului asupra acestei ordonanțe.

Actualul Guvern ne-a obișnuit nu doar cu incompetența lui, ci ne-a obișnuit și cu acest mod de tratare a oricărei "relații de afacere" printr-un act normativ.

Nu vreau să dezvolt aici, deoarece vom dezvolta în alt loc ce se ascunde în spatele acestei ordonanțe, dar vreau să spun în mod răspicat că este inadmisibil ca un Guvern minoritar să invoce urgența pentru a-și rezolva, pe ultimii metri, toate problemele care să-i asigure o liniștită opoziție de câteva decenii, care vor urma, evident.

În mod ferm, Grupul parlamentar al PSD va vota împotriva acestei ordonanțe care nu fundamentează urgența prin niciun text, prin niciun argument, și supun atenției colegilor senatori această practică evident neconstituțională, evident abuzivă, de apel sistematic și fără niciun fel de fundamentare la ordonanțele de urgență.

Repet, Grupul parlamentar al PSD va vota împotriva acestui proiect de lege. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PSD.)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Mai sunt intervenții?

Nu mai sunt.

Stimați colegi, În parte, suntem vinovați de ceea ce se întâmplă.

Atunci când am revizuit Constituția, deși au fost discuții nenumărate, nu am dorit până la urmă să stabilim exact în ce domenii se pot elabora ordonanțele de urgență.

Aceasta este urmarea.

Suntem în fața unui raport favorabil, cu un amendament admis de comisie, propus de comisie, acceptat de Guvern.

Sunt obiecții la acest amendament?

Nu sunt.

Mai doriți să completați ceva? Nu.

Pe cale de consecință, supun votului dumneavoastră raportul favorabil cu acest amendament.

Vă rog să votați.

Rog toată lumea să voteze.

Dacă votați da, înseamnă că sunteți de acord cu raportul favorabil cu amendamentul în cauză.

Cu 18 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă și 7 abțineri...

Nu s-au pronunțat toți colegii.

Reluăm votul.

Stimați colegi, vă rog să votați.

Așteptăm, pentru că domnul senator Cinteză are o discuție cu o doamnă care nu știu de unde este.

Vă rog să părăsiți sala.

Vă rog foarte mult să părăsiți sala. (Rumoare, discuții.)

Vă mulțumesc.

Resupun votului dumneavoastră raportul favorabil cu acest amendament admis. (Rumoare, discuții.)

Vă rog să votați.

Legea are caracter ordinar.

Rog toată lumea să voteze.

Stimați colegi, trebuie să avem jumătate plus unu din numărul de voturi.

Deși suntem prezenți, nu votează toată lumea. (Rumoare, discuții.)

Rog secretarii să numere câți suntem în sală. (Rumoare, discuții.)

Vă rog să luați loc, nu vă faceți probleme pentru noi, vedeți-vă de treburile dumneavoastră. (Rumoare, discuții, râsete.)

Bun. Rămâne să dăm votul mai târziu.

................................................

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raport favorabil, cu un amendament.

Termen: 13.05.2008.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, cu un amendament.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

30 de voturi împotrivă.

Abțineri?

9 abțineri.

S-a adoptat raportul. (Din 89 de voturi, 50 de voturi pentru).

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

33 voturi împotrivă.

Abțineri?

9 abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 1 mars 2021, 9:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro