Plen
Sittings of the Senate of May 13, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.53/23-05-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-05-2008 Printable version

Sittings of the Senate of May 13, 2008

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L134/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 19 mai a.c.)
 
see bill no. L134/2008

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 8 - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este prezentă.

Vă rog, inițiatorii sunt prezenți?

Au fost anunțați, da?

Din sală: Da.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule Tiberiu Aurelian Prodan, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială.

Domnul Tiberiu Aurelian Prodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat,

În ședința din 4 martie comisia a luat în dezbatere inițiativa legislativă a colegului nostru, domnul deputat Mircia Giurgiu, și, în unanimitate, a adoptat un raport de respingere a propunerii legislative, motivat de următoarele considerente: propunerea încalcă principiile de bază ale Legii privind sistemul public de pensii, încalcă Directiva-cadru nr. 89/391 și Legea nr. 319/2006 și, cel mai grav, elimină condițiile privind stagiul complet, ceea ce duce la perturbări foarte grave în sistemul public de pensii.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Doamna secretar de stat Denisa Oana Pătrașcu, aveți cuvântul la microfonul 10, vă rog.

Doamna Denisa Oana Pătrașcu - secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține această inițiativă legislativă din motivele deja enunțate de către președintele comisiei și care stau la baza motivării punctului de vedere al Guvernului.

Aș dori doar să punctez faptul că, prin Directiva-cadru nr. 89/391 pe care domnul președinte a menționat-o, angajatorul are ca obligație principală asigurarea sănătății în muncă în toate aspectele legate de muncă și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor și normalizarea condițiilor de muncă, motiv pentru care, din momentul în care România este stat membru al Uniunii Europene, nu poate să mai accepte varianta de condiții deosebite sau speciale în muncă.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Vă rog, dezbateri generale.

Sunt luări de cuvânt?

Vă rog, domnule senator Alexandru Athanasiu, aveți cuvântul la microfonul 3.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Domnule președinte,

Nu voi reitera aici ceea ce s-a spus de președintele comisiei de specialitate și de reprezentantul Guvernului cu privire la această inițiativă legislativă, pentru că nu Directivacadru nr. 89/391 este un argument solid în această materie, deoarece în materie de securitate socială, de asigurări sociale nu există acquis comunitar, legislația europeană nu injoncționează, nu are niciun fel de cădere să se opună legislațiilor naționale.

Cu alte cuvinte, statul este cel care ordonează sistemul de asigurări sociale.

Deci motivul esențial pentru respingerea acestei inițiative constă în faptul că prin revenirea la grupele I și II de muncă, adică la acel sistem pe baza căruia se fixau pensiile cu bonusuri la pensionare, înainte de intrarea în vigoare a actualei legi, a fost abandonat în România, tocmai pentru că s-a considerat frauduloasă, abuzivă, netemeinică, după caz, introducerea, mai ales în grupa II de muncă, a unor activități care în realitate nu se justificau a fi introduse acolo... și, pe această cale, de multe ori, în decursul deceniului IX al secolului trecut, bugetul de pensii era extrem, extrem de apăsat de această introducere a oricărei activități care părea că este mai complicată sau că duce la o transpirație mai abundentă a lucrătorului într-o condiție deosebită de muncă.

Așa fiind, întrucât Legea nr. 19/2000 a abandonat acest sistem, a aproba această propunere legislativă ar însemna o revenire la trecut, o dezarticulare a întregului sistem conceptual pe temeiul căruia s-a construit actuala lege, și toate acestea sunt suficiente motive pentru ca Senatul să se opună, printr-un vot negativ, unui asemenea demers legislativ.

Grupul parlamentar al PSD va vota împotriva acestei propuneri legislative.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Mai sunt intervenții? Nu mai sunt.

Stimați colegi, vom încerca votul la ora 12.15.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 8 mars 2021, 3:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro