Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 06-10-2008

Ședința Camerei Deputaților din 6 octombrie 2008

57. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:  
  57.5 Andrian-Sirojea Mihei
 
consultă:

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prima interpelare este adresată domnului ministru Eugen Nicolăescu, Ministerul Sănătății Publice, referitor la fondurile alocate unităților spitalicești din județul Constanța.

Stimate domnule ministru,

Care sunt fondurile alocate și livrate unităților spitalicești din județul Constanța în anul 2008, dacă este posibil defalcate pe unități spitalicești și pe destinații, dacă este cazul, și care sunt - în afară de fonduri - echipamentele, aparatele medicale etc. cu care acestea au fost dotate prin programele desfășurate de minister?

A doua interpelare, adresată domnului ministru Cristian David, Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Interpelarea este referitoare la starea tehnică a navelor din dotarea Poliției de Frontieră.

Stimate domnule ministru,

În cadrul documentării parlamentare din județul Constanța, mi-au fost aduse la cunoștință mai multe incidente legate de starea tehnică, de vitalitatea navelor din dotarea Poliției de Frontieră. Pentru protejarea personalului ambarcat, ocrotirea vieții pe mare, menținerea navelor într-o stare bună de navigabilitate și asigurarea vitalității acestora de ce aceste nave nu se supun reglementărilor tehnice și de navigație în conformitate cu reglementările Autorității Navale Române?

De ce prevederile legislative în domeniu, mai precis Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/1999, cu toate modificările adoptate de Parlamentul României, pentru navele din dotarea poliției necesită a fi anulate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2008?

A treia interpelare este adresată domnului ministru Attila Korody, Ministerului Mediului.

Întrebare referitoare la stadiul de delimitare a falezelor, plajelor și intabularea acestora.

Stimate domnule ministru,

Având în vedere noua reglementare legală de administrare a zonei costiere, vă rog să ne informați asupra stadiului de delimitare cadastrală a falezelor, plajelor și intabularea acestora.

Dacă această operațiune nu a fost finalizată, vă rugăm să specificați dacă predarea/primirea zonei costiere în vederea administrării se va face în lipsa delimitărilor cadastrale și a intabulărilor?

A patra interpelare este adresată domnului ministru Eugen Nicolăescu, Ministerul Sănătății Publice.

Întrebarea este referitoare la procedura de acordare a permisului de "liberă practică" navelor care fac escală în porturile românești.

Stimate domnule ministru,

Chiar dacă au trecut 18 ani de la Revoluție, această procedură a rămas neschimbată, învechită, neadaptată cerințelor și posibilităților tehnice actuale, rămânând generatoare de corupție și producând întârzieri în operarea navelor, implicit pierderi economice, financiare.

În toate porturile europene, și nu numai, acordarea permisului de "liberă practică" se realizează electronic prin radio, internet, astfel ca navele, în conformitate cu Convenția FAL, să nu fie întrerupte din fluxul lor comercial.

De ce această procedură nu se poate modifica și la noi, astfel încât navele care fac escală în porturile românești să poată primi permisul de "liberă practică" prin radio?

Iar ultima interpelare, a cincea, adresată domnului ministru Cristian David, Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Interpelarea este referitoare la aplicarea Convenției FAL.

Stimate domnule ministru,

A trecut un an de la adoptarea ultimelor amendamentele la Convenția FAL, convenție votată de Parlament și promulgată de Președintele României. Cu toate acestea, convenția nu se aplică, iar întârzierea aplicării ei în sensul și scopul în care a fost promulgată creează întârzieri, timpi morți și pierderi economice și financiare în operarea navelor și a mărfurilor.

De ce nu se întrunește Comisia FAL pentru elaborarea normelor de aplicare a convenției FAL?

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.