Plen
Sittings of the Senate of September 17, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-09-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 17, 2008

12. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie (L454/2008)
 
see bill no. L454/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Trecem la punctul 14 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Comisia economică, industrii și servicii este raportoare.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Dorel Constantin Onaca:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul Comisiei economice, industrii și servicii este favorabil.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a dat aviz favorabil.

Vă rog să supuneți la vot Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit la cuvânt pe domnul secretar de stat Darius Meșca pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Darius Meșca - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, În contextul preocupărilor de combatere a efectelor schimbărilor climatice și creșterii previzionate a dependenței Uniunii Europene de importul de energie, a apărut necesitatea adaptării legislației-cadru naționale din domeniul eficienței energetice la evoluțiile intervenite în abordarea acestei politici la nivel comunitar.

Schimbările preconizate în noul act normativ vizează introducerea de noi responsabilități pentru Agenția Română pentru Conservarea Energiei, introducerea unui capitol privind stimulentele financiare și fiscale destinate creșterii eficienței energetice și a utilizării surselor regenerabile de energie la consumatorii finali, noi responsabilități pentru distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuție a energiei și societățile de vânzare cu amănuntul a energiei, respectiv obligația autorităților administrației publice de a utiliza în procedura de achiziții publice cel puțin două dintre măsurile care vizează eficiența energetică.

Față de cele de mai sus, vă rog să aprobați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog, dacă sunt intervenții?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil întocmit de Comisia economică, industrii și servicii, precizând caracterul legii, de lege ordinară, precum și faptul că Senatul este primă Cameră sesizată.

Nu sunt amendamente, deci supun unui singur vot atât raportul, cât și proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 53 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 4 abțineri, plenul Senatului a adoptat raportul Comisiei economice, industrii și servicii și proiectul de lege în ansamblu.

La punctul... (Intervenție neinteligibilă din sală.)

Numai puțin!

Stați, că mai avem! Imediat! (Discuții la masa prezidiului.)

Nu s-au întors de la negocieri. (Discuții în sală.)

Vă ofer cuvântul imediat.

Să terminăm câteva legi cu caracter ordinar, după care vom discuta.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 10:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro