Plen
Sittings of the Senate of September 17, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-09-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-09-2008 Printable version

Sittings of the Senate of September 17, 2008

14. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind parcările pe domeniul public (L341/2008)
 
see bill no. L341/2008

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 23 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă privind parcările pe domeniul public.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Dacă inițiatorii sunt prezenți, îi invit la tribună.

Din partea Executivului, domnul secretar de stat Pătuleanu.

Vă rog, aveți cuvântul pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Marin Pătuleanu - secretar de stat în Ministerul Internelor și Reformei Administrative:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative, întrucât prin ea s-ar încălca principiul autonomiei autorităților administrației publice locale, consacrat și de Constituție, și de legea specială.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul președinte Dan Cârlan să prezinte raportul.

Domnul Dan Cârlan:

Raportul Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, stimați colegi, domnule președinte, este un raport de respingere, în acord cu punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Nefiind intervenții, supun votului dumneavoastră raportul de respingere întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Vă rog să votați prin ridicarea mâinii, la solicitarea domnului senator Frunda.

Cine este pentru?

Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? 4 voturi.

Se abține cineva?

Cu 108 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și nicio abținere, raportul de respingere este adoptat de plenul Senatului.

Pe cale de consecință, propunerea legislativă este respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 10:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro