Plen
Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.39/09-04-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 30-03-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2009

14. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:

   

După pauză, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm ședința noastră de astăzi cu ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebările adresate de către dumneavoastră membrilor Guvernului.

 
Emil Bostan

Am să încep ședința cu răspunsul pe care domnul secretar de stat Valentin Preda, din partea Ministerului Transportului și Infrastructurii, îl va adresa domnului deputat Emil Bostan, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Domnule secretar de stat, vă rog să poftiți și să răspundeți întrebării adresate de către distinsul nostru coleg.

Domnule ministru, vă rog.

 

Domnul Valentin Preda (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Valentin Preda sunt, de la Ministerul Transporturilor.

Referitor la întrebarea dumneavoastră ce vizează domeniul de activitate al ministerului nostru, înregistrată la Camera Deputaților, vă comunicăm următoarele:

În luna octombrie 2008, a avut loc procedura de achiziție publică aferentă atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivele: 1. reabilitarea sistem rutier, refacere terasamente și consolidare pe DN 15, kilometrul 247+900, la Poiana Largului Bicaz; 2. reabilitare sistem rutier, refacere terasamente și consolidare pe DN 15, kilometrul 268+800, la Poiana Largului Bicaz; 3. Reabilitare sistem rutier, refacere terasamente și consolidare pe DN 15, kilometrul 259+200, kilometrul 259+600, la Hangu.

În data de 22.XII.2008, a fost semnat contractul de execuție, urmând ca, până la sfârșitul lunii martie 2009, să fie dat ordinul de începere a lucrărilor.

Precizăm că lucrările la obiectivele menționate sunt finanțate de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Guvernul României.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Emil Bostan este? Înțeleg că domnul deputat Emil Bostan nu este.

Se pare că nu a manifestat interesul necesar față de răspunsul pe care domnul ministru a binevoit să i-l adreseze.

 
Mircia Giurgiu

În continuare, îl rog pe domnul secretar de stat Valentin Preda să prezinte răspunsul la întrebarea domnului deputat Mircia Giurgiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Dați-mi voie, domnilor colegi, să precizez că, în conformitate cu art.168 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, răspunsul la întrebare nu poate să dureze mai mult de 3 minute, iar intervenția deputatului căruia i s-a dat un răspuns, are dreptul la două minute pentru a face comentarii sau a aduce completări și replica la aceste comentări poate să vină pe parcursul a două minute.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 

Domnul Valentin Preda:

Domnule deputat Mircia Giurgiu,

Referitor la întrebarea dumneavoastră ce vizează domeniul de activitate al ministerului nostru, vă comunicăm următoarele:

În ceea ce privește memoriul doamnei Rusu Maria, vă facem cunoscut că Depoul de locomotive Dej-Triaj a eliberat adeverința nr.929 din 2009, pe care o anexăm în copie și care va folosi petentei pentru recalcularea pensiei de urmaș.

Menționăm că adeverința în original a fost transmisă petentei prin corespondență.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat Mircia Giurgiu, dacă aveți vreun comentariu de făcut?

Vă rog.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, iată că se pot rezolva problemele foarte ușor când se dorește.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

În continuare, domnilor și doamnelor colegi, îl rog pe domnul secretar de stat Andrei Răzvan Micu, din partea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, să răspundă distinsului nostru coleg Mircia Giurgiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, la întrebarea adresată domniei sale.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Andrei Răzvan Micu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea privește situația reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului.

În urma demersurilor noastre, Primăria municipiului Cluj-Napoca ne-a transmis adresa nr.60.252/304 din 19.03.2009, înregistrată la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților cu nr.52.054 din 23.03.2009, pe care o anexăm în copie la răspunsul întrebării dumneavoastră.

De asemenea, alăturat vă transmitem o copie a cererii de restituire a terenurilor adresate Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care aparțin cultelor religioase din România care funcționează în cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, înregistrate la comisia sus-menționată, cu nr.511 din 23.01.2003.

Astfel, din aceste documente rezultă că cererea a fost depusă de către Fundația episcopului Nicolae Ivan și nu de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română Vadului, Feleacului și Clujului.

În consecință, așa cum rezultă din adresa Primăriei Cluj-Napoca, i s-au cerut solicitantei documente din care să rezulte calitatea sa de continuatoare a persoanei juridice deposedate de terenurile solicitate.

Solicitarea are la bază dispozițiile art.27 alin.(7) din Hotărârea de Guvern nr.1832 din 2005, conform căreia, atunci când retrocedarea este solicitată în numele unei persoane juridice, alta decât formele asociative prevăzute la art.26 din Legea nr.1/2000, cu modificările și completările ulterioare, la cerere se vor atașa dovezi care să ateste că aceasta este continuatoarea sau succesoarea fostului proprietar, hotărâri judecătorești sau, în completare, alt dovezi.

Ca urmare, în vederea soluționării cererii sale de reconstituire a dreptului de proprietate, recomandăm petentei să transmită Comisiei municipale de fond funciar Cluj-Napoca documentele solicitate în conformitate cu prevederile legii.

De asemenea, vă informăm că Direcția pentru coordonarea și controlul aplicării legislației din domeniul restituirii proprietății funciare a fost înființată în cadrul ANRP, potrivit dispozițiilor Titlului VI art.2 alin.(1) din Legea nr.247 din 2005 și are atribuții în coordonarea și controlul aplicării legislației în domeniul restituirii proprietății funciare de către instituțiile administrației de stat și comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitară de către acestea a reglementărilor în domeniu.

Astfel, instituția noastră nu este competentă a da dispoziții comisiilor de fond funciar și nici nu se poate substitui acestora în efectuarea lucrărilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

Împotriva propunerilor comisiilor locale de fond funciar se poate face contestație în termen de 10 zile, adresată comisiei județene, aceasta fiind, potrivit art.51 și art.52 alin.(1) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritate administrativ jurisdicțională competentă să soluționeze astfel de contestații.

Potrivit art.53 alin.(2) din același act normativ, singurele abilitate să se pronunțe asupra legalității hotărârilor comisiilor județene sunt instanțele judecătorești.

Persoanele nemulțumite de hotărârile comisiilor județene pot face plângeri la judecătorie în termen de 30 de zile de la comunicare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, dacă aveți vreun comentariu de făcut? Vă rog.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O să transmit acest răspuns Arhiepiscopiei, pentru a intra în legalitate, fiindcă se pare că lipsesc ceva acte acolo pentru completare. Însă, așa cum se vede și de acolo, de vreo 6 ani tot încearcă să recupereze această proprietate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Eugen Bejinariu

Îl invit din nou la microfon pe domnul secretar de stat Andrei Răzvan Micu, pentru a răspunde întrebării adresate aceleiași Autorități Naționale pentru Restituirea Proprietăților, de către domnul deputat Ioan-Nelu Botiș.

Dacă domnul deputat Ioan-Nelu Botiș este? Dacă nu este, îi comunicăm în scris, domnule secretar de stat.

Vă mulțumesc foarte mult.

Îl invit acum la microfon pe domnul ministru al mediului, pe care-l salutăm, cu toată bucuria, de a-l avea în mijlocul nostru și-l rugăm să-i răspundă întrebării domnului deputat Eugen Bejinariu, pe care distinsul nostru coleg i-a adresat-o distinsului coleg de partid, domnul ministru Nicolae Nemirschi.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 

Domnul Nicolae Nemirschi (ministrul mediului):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Domnule deputat,

Îngrijorarea dumneavoastră o înțeleg foarte bine. Să știți că și noi avem o preocupare vizavi de... poate ar trebui să citesc întrebarea.

Deci, întrebarea sună așa: "Vă rog, domnule ministru, să comunicați pentru cetățeni și autoritățile administrației publice locale dacă punerea în funcțiune a unei fabrici de aldehide formică nu va deveni un pericol pentru sănătatea populației din zonă. În cazul în care nu sunt garanții pentru păstrarea sănătății, vă cerem ca, prin organisme, să nu dați avizul."

Există reglementări ale Uniunii Europene care stabilesc foarte clar regulile prin care se poate introduce pe piață astfel de substanțe și preparate chimice.

Procedura pentru evaluarea impactului asupra construirii acestui obiectiv economic a demarat în data de 19.03.2009. Urmează să facă toți pașii prevăzuți de legislația românească, iar răspunsul meu este că, în legătură cu posibilul impact semnificativ produs de forma aldehidă și de adezivi necesari producerii PAL-ului, autoritățile de mediu se pot pronunța abia după întocmirea și analiza studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru activitatea respectivă.

Deci, eu vă sugerez ca autoritățile locale, cetățenii și cei interesați să participe la toate dezbaterile publice care sunt obligatoriu a fi organizate.

O să primiți și în scris răspunsul.

La deputați cred că numai atât am avut. Restul sunt la Senat.

Dacă există alte întrebări? Nu.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Numai atât, domnule ministru.

Vă mulțumim, domnule ministru, pentru participarea dumneavoastră.

 
 

Domnul Nicolae Nemirschi:

Și eu vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, dacă aveți vreun comentariu de făcut? Îl faceți personal, sau la microfon?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Eugen Bejinariu:

În primul rând, dați-mi voie și mie să salut prezența domnului ministru și să-i mulțumesc că s-a deplasat personal să-mi dea un răspuns la această întrebare.

De fapt, întrebarea vine din partea cetățenilor care, sigur că sunt îngrijorați de siguranța mediului, ca să spunem mai bine, de protejarea mediului și sigur că au și participat la o serie de dezbateri cu privire la această situație și, de fapt, rugămintea mea către domnul ministru este ca cei care reprezintă Ministrul Mediului în județul Suceava să se implice cu adevărat în verificarea tuturor normelor și măsurilor care se impun pentru a se putea da avizul de deschidere a acestui obiectiv și să reprezinte cu adevărat cetățeanul și nu cumva interesele celorlalți.

Sigur, este important să se respecte legea.

Vă mulțumesc încă o dată.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Dați-mi voie și mie, încă o dată, să salut prezența domnului ministru și să apreciez prezența domniei sale. Asta este un semn evident că tratează cu tot respectul instituția fundamentală legislativă și pe cei care o reprezintă.

Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă așteptăm întotdeauna cu drag în aula Parlamentului.

Vă dorim o zi bună în continuare.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 14 aprilie 2021, 2:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro