Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 30-03-2009

Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2009

15. Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului:  
    15.1 Valeriu Tabără
 
consultă:

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Îl rog pe domnul deputat Valeriu Tabără, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, dacă dorește să-și dezvolte interpelarea pe care domnia sa o are pregătită.

Domnul Valeriu Tabără:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu am să dezvolt, am să prezint în rezumat. Sunt trei interpelări. Una este adresată domnului ministru de externe, Cristian Diaconescu, și are ca obiect poziția României față de minoritatea română din Serbia, cu referire directă la ceea ce se întâmplă în minoritatea românească de pe Valea Timocului, știute fiind problemele cu care se confruntă această minoritate și mai ales este problema modului cum privim noi, românii, o astfel de chestiune și cum ne implicăm în rezolvarea ei. Este o primă interpelare.

A doua este adresată domnului ministru Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, iar obiectul interpelării este situația patrimoniului funciar din portofoliul ADS din județele Timiș, Călărași și Dolj. Fac această interpelare către domnia sa pentru a ne prezenta situația reală a ceea ce înseamnă proprietatea privată a statului și proprietatea publică din cele trei județe și modul cum această proprietate a fost gestionată, retrocedată sau dată sau înstrăinată, pentru că și aceasta este o mare problemă, și care dintre cele două proprietăți are prioritate în a fi retrocedată, în cazul în care se cere de către comisia de fond funciar.

Și o a treia interpelare care are ca obiect activitatea de cercetare agricolă din agricultura României, știut fiind cât de important este acest domeniu pentru tot ceea ce înseamnă progres în agricultura României și modul cum în ultimul an, deci în 2009, practic, fondurile pentru cercetarea agricolă, deși sunt contracte sectoriale semnate, s-au redus cu până la 60%, în așa fel încât, dacă nu se vor aduce bani prin rectificările de buget, practic, cercetătorii, și nu numai cercetătorii, nu-și vor mai putea desfășura activitatea, și întreaga activitate de cercetare din agricultură va fi blocată.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am să depun textul acestor interpelări la secretariat.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Apreciez operativitatea cu care v-ați prezentat pe scurt cele trei interpelări. Vă rugăm să le depuneți la secretariatul tehnic al Camerei Deputaților.