Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.46/17-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 116/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2008 pentru modificarea art.3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege îl vom dezbate în procedură de urgență.

Are cuvântul inițiatorul. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Szakal Andras Zsolt (președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În data de 14 iulie 2008, a fost publicată în Monitorul Oficial al României HG nr.611 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care a intrat în vigoare în data de 28 august 2008, dată la care a fost aprobată Hotărârea nr.1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Art.3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008, aprobată prin Legea nr.192/2008, face referire expresă la dispozițiile hotărârii Guvernului nr.1209, act normativ abrogat, motiv pentru care în vederea menținerii aplicabilității ordonanței de urgență, este necesară modificarea acestei trimiteri și înlocuirea ei cu trimiterea la actul normativ în vigoare, în ceea ce privește organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, respectiv Hotărârea nr.611/2008.

Se impune astfel adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ, care are drept scop consolidarea capacității administrative de gestionare a instrumentelor structurale, prin întărirea structurii de personal, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat-membru al Uniunii Europene.

În acest fel, Guvernul susține adoptarea actului normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare. De fapt este un raport comun, Comisia pentru administrație cu Comisia pentru muncă și protecție socială.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din regulament, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost sesizate cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2008.

La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și punctul de vedere al Guvernului, care este favorabil.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008, în sensul ca textul să facă trimitere la prevederile HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, deoarece HG 1.209/2003, la care textul se referă în prezent, a fost abrogată.

Comisiile propun plenului aprobarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La dezbateri, au fost prezenți 29 de deputați din totalul de 31 de membri ai Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și 18 membri din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru muncă.

Raportul comun a fost adoptat cu 28 de voturi pentru și o abținere.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 16 februarie 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, dacă nu sunt amendamente admise sau respinse, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 23 september 2020, 10:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro