Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.46/17-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 114/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Inițiatorul are cuvântul. Doamna secretar de stat Grațiela Iordache, vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Actul normativ are drept obiect de reglementare completarea cu un nou alineat, potrivit căruia salariile de bază, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale ale conducătorilor și adjuncților conducătorilor instituțiilor aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cele aflate în coordonarea primului-ministru, se stabilesc de către organele împuternicite să numească aceste persoane, conform legii, fără a depăși în mod cumulativ nivelul indemnizației lunare a funcției de secretar de stat și, respectiv, a funcției de subsecretar de stat din ministere.

În luna decembrie 2008, a fost elaborată o Ordonanță de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare. Aceasta, la art.4, include prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 și chiar le extinde, întrucât Ordonanța de urgență a Guvernului nr.222/2008 se aplică conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, în timp ce Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2008 se aplică numai conducătorilor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei raportoare.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 16 februarie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

La lucrările comisiei au participat 23 de deputați, din totalul de 30 de membri ai comisiei.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În ședința din data de 18.03.2009, comisia propune, spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Acest proiect de lege, neavând amendamente, nici admise, nici respinse, urmează să meargă la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 23 september 2020, 8:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro