You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-04-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2009

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 152/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea Politehnica din Timișoara.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, vom dezbate acest proiect de lege în procedură de urgență.

Are cuvântul inițiatorul. Este prezent? Nu.

Din partea comisiei raportoare, vă rog.

Doamna Carmen Axenie:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea Politehnica din Timișoara.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008, în sensul achiziționării unui teren de către Universitatea Politehnica din Timișoara, în vederea desfășurării activităților sportive în condiții optime.

Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească raport de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Dușan Popov:

Stimată doamnă președinte,

Stimați colegi,

Sunt deputatul Dușan Popov din cadrul Grupului parlamentar al minorităților naționale și aș dori să argumentez susținerea mea referitoare la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea Politehnica din Timișoara.

Acest teren este adiacent Bazei sportive nr.2, aparținând Universității Politehnica, bază care a fost reabilitată, dezvoltată și modernizată conform cerințelor la nivel european, și unde își desfășoară activitatea sportivă și recreativă un număr de circa 15.000 de studenți și 900 cadre didactice.

Pe lângă terenuri de sport corespunzătoare diferitelor ramuri sportive, care au fost modernizate, baza cuprinde și două bazine de înot, acoperit și respectiv descoperit, realizate ca investiții în ultimii ani.

Terenul propus spre achiziționare se află lângă baza sportivă. Mai mult, accesul se face prin incinta acesteia, astfel încât achiziționarea de către Universitate a acestui teren apare nu numai logică, ci și practică, orice alt eventual cumpărător ar perturba activitatea din baza sportivă, prin desfășurarea unor activități incompatibile cu ale Universității.

În plus, Universitatea ar fi obligată, prin lege, să asigure servitutea privind accesul pe acest teren, fapt aproape imposibil datorită topografiei terenului.

Să precizăm că terenul despre care este vorba nu este cauza niciun litigiu privind proprietatea sau alte spețe de orice altă natură, achiziționarea lui fiind aprobată în unanimitate de către Senatul Universității, după consultarea prealabilă a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Deoarece, actualmente, pe Baza Sportivă nr.2 se mai execută lucrări de modernizare, ar fi și păcat de a se pierde ocazia achiziționării acestui teren, care ar întregi în felul acesta spațiul aferent bazei sportive.

Prin urmare, considerăm că achiziționarea terenului în cauză este absolut necesară și oportună pentru dezvoltarea în continuare a bazei sportive a Universității Politehnica din Timișoara și susținem acest proiect de lege, ceea ce v-aș ruga și pe dumneavoastră să o faceți.

Alături de votul meu favorabil acestui proiect de lege, am susținerea și a colegilor mei din Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Sorin-Cristian Dumitrescu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

Nu pot să mă abțin. Iată că universitățile mai și cumpără terenuri!

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Alte înscrieri la cuvânt din partea celorlalte grupuri parlamentare? Nu mai sunt înscrieri la cuvânt.

Potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, nefiind amendamente admise sau respinse, urmează votul final.