Horia Cristian
Horia Cristian
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/04-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009

14. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate de către următorii deputați membrilor Guvernului:  
  14.2 Horia Cristian
 
see:

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Îl invit la microfon pe domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul profesor universitar Irinel Popescu, pentru a prezenta răspunsul domnului deputat Horia Cristian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Domnul Irinel Popescu (președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate):

Bună seara!

Referitor la adresa dumneavoastră cu nr.2916/23.04.2009, înregistrată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu nr.2.112/27.04.2009 prin care ne transmiteți interpelarea formulată de domnul deputat Horia Cristian, vă comunicăm: aspectele semnalate în interpelarea domnului deputat Horia Cristian sunt supuse unei analize a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Ministerului Sănătății, urmând ca, în urma acestei analize, să se decidă oportunitatea modificărilor legale în vigoare, în sensul solicitat.

Menționăm că pe site-ul CNAS, la adresa www.cnas.ro, în cadrul secțiunii legislație - proiecte legislative se află postat un proiect de ordin de modificare a Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS cu nr.416 - 428/2009 pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.

Proiectul urmează a fi actualizat în urma analizei tuturor observațiilor și propunerilor primite și înregistrate în baza de date a CNAS, inclusiv a celor transmise de domnul deputat Horia Cristian.

Precizăm că proiectul de ordin mai sus-menționat va fi prezentat în vederea consultării tuturor partenerilor prevăzuți la art.217 alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, respectiv Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Colegiul Farmaciștilor, Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, organizațiile patronale și sindicale reprezentative în domeniul medical.

Facem mențiunea că, în continuare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate este receptivă la orice propunere viabilă care poate să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite asiguraților.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă mulțumim și noi.

Dacă domnul deputat dorește să ia cuvântul?

Vă rog, domnule deputat, dacă aveți vreun comentariu de făcut.

Domnul Horia Cristian:

Domnule președinte de ședință,

Domnule președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Stimați colegi,

Răspunsul este, consider eu, nesatisfăcător, întrucât aspectele semnalate în interpelare nu numai că nu au fost luate în considerare, dar ele au fost ignorate în totalitate, la fel cum în stabilirea contractului-cadru și a normelor metodologice nu au fost luate în considerare niciun fel de propuneri din partea furnizorului de servicii medicale.

Îmi este foarte greu să cred că veți mai putea modifica contractele odată semnate, prin modificarea acestor norme sau ordine. Contractele odată semnate au dus la angajamente bugetare care nu mai pot fi schimbate.

Eu cred că rămâne o problemă de viitor și sper că vă veți apleca cu atenție asupra acestor elemente semnalate, astfel încât contractul-cadru pe 2010 să înlăture asemenea disfuncționalități din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule deputat.

Domnule profesor, vă mulțumim frumos. Vă dorim o seară bună.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 3:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro