Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/04-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 250/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008.

Dacă din partea inițiatorului, avem reprezentant? Același reprezentant, domnul secretar de stat Radu Stancu.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Radu Stancu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Necesitatea semnării documentului de cooperare a rezultat din preocuparea părților privind combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere, precum și din dorința de a contribui la stabilirea și dezvoltarea unui cadru adecvat pentru colaborare în acest domeniu între autoritățile competente în cele trei state și conlucrare pentru prevenirea și combaterea amenințărilor și riscurilor neconvenționale la adresa securității în cele trei state și în regiune.

Protocolul cuprinde prevederile referitoare la domeniile și formele cooperării, la livrările controlate, autoritățile competente pentru aplicarea prevederilor protocolului, prevederi referitoare la formularea, acceptarea ori respingerea cererii de cooperare, dispoziții privind protecția datelor personale și a informațiilor clasificate, dispoziții referitoare la asigurarea unui comitet comun, limbile de lucru, suportarea cheltuielilor ocazionate în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin documentul de cooperare, precum și prevederi finale.

Având în vedere cele precizate, vă adresez rugămintea, domnule președinte și doamnelor și domnilor deputați, să adoptați Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare multilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnul vicepreședinte Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este raportul comun al celor două comisii, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Camera Deputaților este primă Cameră.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat, de asemenea, favorabil.

Domnul secretar de stat Radu Stancu v-a prezentat obiectul de reglementare.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea în forma prezentată de Guvern.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții?

Dacă nu avem intervenții, doamnelor și domnilor colegi, vă rog să observați că sunt întrunite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, care prevede că se trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când raportul comisiei sesizate în fond cuprinde amendamente admise și respinse.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 4:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro