Plen
Sittings of the Senate of May 20, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.72/29-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-10-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 20-05-2009 Printable version

Sittings of the Senate of May 20, 2009

11. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România (L107/2009)
 
see bill no. L107/2009

Doamna Anca Daniela Boagiu:

................................................

Trecem la punctul 9 al ordinii de zi, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Valentin Preda.

Vă rog, aveți cuvântul la microfonul 10.

Domnul Valentin Preda - secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, Proiectul de lege are drept scop completarea și modificarea unor prevederi generale privind activitățile reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 78/2000, precum și completarea și modificarea prevederilor referitoare la obligațiile producătorului de vehicule rutiere și sancțiunile aplicabile acestora, în concordanță cu modificările introduse de Directiva 2007/46/CE față de situația actuală.

Prin adoptarea prezentului proiect de lege se ating următoarele obiective:

  • se asigură crearea cadrului general necesar pentru modificarea reglementărilor existente în scopul transpunerii prevederilor Directivei 2007/46/CE;
  • se asigură completarea prevederilor privind obligațiile producătorilor de vehicule și sancțiunile aplicabile acestora, în conformitate cu aceeași directivă;
  • se asigură îmbunătățirea prevederilor ordonanței, în baza experienței acumulate pe perioada aplicării acesteia;
  • se asigură respectarea cerințelor Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind includerea în legislația națională a sancțiunilor prevăzute de regulament și punerea în aplicare a acestora.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnule senator Trifon Belacurencu, aveți cuvântul.

Domnul Trifon Belacurencu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Comisia a fost sesizată pentru un raport suplimentar la acest proiect de lege, ca urmare a observației domnului senator Attila Cseke, care a dorit să afle dacă alin. (2) de la art. 71 are susținere în directiva invocată de către inițiator în acest proiect de lege.

Răspunsul a fost dat în ședința Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului din data de 12.05.2009, la care au participat și reprezentanții Registrului Auto Român, în sensul că respectivul alineat este susținut de Capitolul IV - Desfășurarea procedurilor de omologare CE de tip, art. 8 - Dispoziții generale.

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui raport suplimentar de admitere, cu două amendamente admise, în anexa nr. 1, și un amendament respins, în anexa nr. 2.

Prin natura reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnule senator Attila Cseke - microfonul 2 -, vă rog.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Am citit și eu raportul suplimentar și textul invocat de RAR prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și vreau să vă spun că nu sunt lămurit.

Sunt două ipoteze și două situații diferite.

Situația invocată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este, într-adevăr, prevăzută în directivă și se referă la situația în care un stat membru poate refuza să acorde omologarea.

Eu am invocat alin. (2).

Această situație supusă atenției de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se găsește, într-adevăr, la art. 71 alin. (1).

Ni se spune că RAR poate refuza să acorde omologarea în anumite situații.

Este absolut conform cu directiva, doar că la alin. (2) al aceluiași articol avem o altă situație, care a fost invocată de subsemnatul săptămâna trecută sau acum două săptămâni, și anume situația în care un autovehicul deține deja omologare comunitară de tip, iar RAR, totuși, din cauza unor motive descrise aici, refuză, pe o perioadă de șase luni, eliberarea cărții de identitate.

Or, această situație nu se regăsește în directivă.

Din punctul meu de vedere, este o adăugare, iar RAR își asumă o atribuție prin care depășește prevederile directivei și, până la urmă, va cenzura o omologare emisă de un alt stat membru, ceea ce, în principiu, în Comunitatea Europeană nu este permis.

Deci nu sunt lămurit, nu văd textul din directivă care ar da acest drept României, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și RAR-ului.

Și m-am uitat, stimați colegi, și în tabelul de concordanță care însoțește proiectul de lege atunci când pleacă de la Guvern.

În tabelul de concordanță, dacă vă uitați, în stânga este textul directivei, iar în dreapta avem textul inițial al proiectului de lege, în care nu se regăsește acest text.

Și mă întreb și eu, retoric, de unde a apărut acest text pe ruta de la Guvern până la Parlament, pentru că, după părerea mea, încă o dată, este o adăugire la directivă și ne asumăm o atribuție pe care România nu o are.

Aștept un răspuns de la domnul secretar de stat.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Mai sunt alte intervenții din partea colegilor senatori?

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul la microfonul 10, vă rog.

Domnul Valentin Preda:

Dacă-mi permiteți, profit de faptul că reprezentantul RAR-ului este în stânga mea - eu am și directiva în față, capitolul și clauzele de salvgardare - și vom face mențiunile necesare.

Domnul Cristian Uță - șef departament la Registrul Auto Român:

Mulțumesc.

Cred că este o confuzie.

Domnul senator a avut dreptate când a vorbit de alin. (1), care se regăsește în art. 8 din directivă.

Cu referire la alin. (2) de la art. 71, și acesta este tot o transpunere a prevederilor directivei, pe care domnul senator o poate găsi la art. 29 alin. (1) din directivă, la capitolul "Clauzele de salvgardare".

Deci este o clauză care permite tuturor statelor membre să amâne introducerea pe piața proprie a unor vehicule care au fost omologate comunitar de alt stat membru, în anumite condiții.

Directiva stabilește aceste condiții care se referă la "lacunele din actele de reglementare relevante" sau la "aplicarea incorectă a cerințelor relevante".

Este, deci, o amânare de maximum șase luni pe care o poate aplica un stat membru, perioadă în care cele două state membre, statul membru care a acordat omologarea comunitară și statul membru care nu o recunoaște, sub monitorizarea Comisiei, trebuie să cadă la un acord privind omologarea respectivă.

La sfârșitul celor șase luni, Comisia Europeană emite o decizie, care este obligatorie pentru cele două părți.

Mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule senator Cseke Attila, microfonul 2, vă rog.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Din păcate, textul acesta nu îl am la mine, și este prima dată când se invocă acest text, dar am buna-credință de a crede că este așa.

Totuși, eu cred că, în principiu, nu este corect, nici pentru România, nici pentru un alt stat membru, de a impune un drept de a cenzura o omologare emisă de un alt stat membru.

Deci aici vorbim despre o omologare emisă în Germania, iar noi vom spune despre acel vehicul rutier că, totuși, deși omologarea este emisă în Germania, noi credem că nu emitem acea carte de identitate a autovehiculului.

Dar am buna-credință de a crede că acest lucru este prevăzut în directivă.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă rog, domnule senator.

Aveți cuvântul la microfonul 3.

Domnul Marius Sorin Ovidiu Bota:

Mulțumesc, doamna președinte.

Cred că textul prezentat de reprezentanții Guvernului este așa, dar problema se pune în ceea ce se întâmplă în practică.

Cine sesizează acest lucru?

Persoana fizică sau juridică care vine la omologare ce face timp de șase luni?

Cade în sarcina acelei persoane să umble cu jalba în proțap între cele două state?

Cred că acel text care s-a prezentat astăzi trebuia să însoțească nota de fundamentare.

Prin urmare, cred că cetățeanul, în primul rând, va fi păgubit și va fi plimbat pe drumuri.

Dacă este să dăm crezare textului care a fost prezentat astăzi, foarte bine.

Registrul Auto Român nu are decât, când sesizează asemenea cazuri, să pună în aplicare prevederile pe care directiva i le permite, să facă toate diligențele cu statul respectiv și de-acolo încolo să ia act și să reglementeze problema respectivă.

Probabil că, din practică, s-a ajuns să se facă această prevedere, dar nu au explicitat-o corect, iar oamenii vor fi plimbați pe drumuri și vor sta cu mașinile șase luni pe dreapta sau, chiar mai rău, vor trebui să meargă cu ele înapoi, în statul de unde le-au cumpărat.

Prin urmare, cred că nu este corect cum s-a procedat, iar autoritățile statului nu au decât să facă diligențele și să reglementeze ceea ce întâlnesc în practică.

Mulțumesc.

Eu nu susțin această inițiativă.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Mulțumesc domnului senator Marius Sorin Bota.

Domnule senator Iulian Urban, aveți cuvântul la microfonul 2.

Vă rog.

Domnul Iulian Urban:

Vă mulțumesc frumos, doamna președinte.

Vreau să vă spun că în momentul la care noi, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, am dezbătut și în momentul în care am dat avizul pe acest proiect de lege am avut, într-adevăr, dificultăți. Și aici nu pot decât să apreciez faptul că, de fiecare dată, colegul nostru, domnul senator Attila Cseke, ne atrage atenția asupra transpunerii în legislația națională a acestor directive.

Să știți că noi întâmpinăm serioase dificultăți în a ne face treaba, cel puțin la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, întrucât, iată, apar lămuriri suplimentare pe care le primim uneori abia în plen sau este nevoie să amânăm acordarea unui aviz ca să se vină din partea inițiatorilor - când acesta este Guvernul - cu lămuriri suplimentare.

Dacă vrem să fim eficienți în activitatea noastră, dacă vrem să evităm asemenea dezbateri sau să se ajungă la acordarea unor avize sau a unor rapoarte nefavorabile pe nedrept, trebuie totuși să avem la dispoziție, de la început, prin notele de fundamentare, absolut toate aceste trimiteri, mai ales când este vorba de transpunerea în legislația națională a unor directive europene.

Și am cerut în repetate rânduri ca, atunci când se invocă o directivă europeană, să ne fie atașată la aceste materiale, însă, din păcate, nu primim așa ceva.

Fac acest apel din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări - văd că nu este aici domnul președinte Toni Greblă - și vă rugăm frumos ca, atunci când transpuneți directive europene, să ne puneți la dispoziție textul acestora, pentru că și nouă ni s-a părut ciudat ca România, ca RAR să poată, de exemplu pe ultimul tip de Mercedes, să spună că nu-l omologhează întrucât consideră că poate să prezinte un risc pentru circulația din România.

Repet - domnule director, degeaba dați din cap -, dacă nu ne puneți la dispoziție toate materialele pe care noi să le putem consulta când dăm aceste avize, pierdem timpul și noi, și dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc.

Îi ofer cuvântul domnului senator Verestóy Attila.

Microfonul 2, vă rog.

Domnul Verestóy Attila:

Doamnă președinte, Onorat Senat, Cred că este și în favoarea legii, a actului normativ, și a noastră, a tuturor, dacă, în urma celor auzite, veți înțelege că este bine să mai aveți o discuție în comisie, unde să aduceți aceste directive, să le puneți în fața domnilor senatori, nu să se afle aici că mai aveți anumite argumente care ne pun în situația ingrată să luăm o decizie fără să fim informați asupra unor detalii care, sigur, ar trebui să fie cunoscute de noi.

Dar, iată, mai avem și noi scăpări.

De aceea, este bine ca în comisie să aduceți aceste documente și să le prezentați tuturor.

Vă solicit să mai aveți o discuție în comisie asupra acestor divergențe și în următoarea revenire în plenul Senatului să putem lua o decizie în conformitate cu binele tuturor.

Vă mulțumesc.

Solicit retrimiterea la comisie.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc, domnule senator, pentru intervenție.

Sper să fi luat notă și reprezentanții Guvernului de propunerea pe care o fac domnii senatori, de altfel foarte constructivă în relația cu Guvernul și foarte eficientă, într-un final.

Îi ofer cuvântul domnului senator Trifon Belacurencu, președintele comisiei.

Domnul Trifon Belacurencu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Observația colegului Cseke este valabilă, în sensul că în raportul suplimentar pe care l-am întocmit s-a strecurat o eroare, și anume motivația pentru alin. (2) al art. 71 este cea prevăzută la punctul 29/1 din tabelul comparativ.

Aici se explică foarte clar și, cu permisiunea dumneavoastră, am să citez din directivă: "Dacă un stat membru consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate noi prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător sau sănătății publice, deși sunt conforme cerințelor aplicabile sau sunt marcate corespunzător" - fac o paranteză: la întrebarea pe care am pus-o reprezentantului Guvernului în comisie, dacă această sintagmă, repet, "sunt conforme cerințelor aplicabile sau sunt marcate corespunzător", înseamnă omologarea de tip comunitar, mi s-a răspuns că da -, continui citatul: "statele membre pot refuza, pentru o perioadă de maximum șase luni de zile, să înmatriculeze astfel de vehicule."

Deci vreau să iau, într-un fel, apărarea reprezentantului Guvernului, de aici și a celui care a fost în comisie, pentru că la momentul respectiv ne-a explicat, iar această prevedere a fost cuprinsă în tabelul comparativ care a fost la dispoziția comisiei noastre și a celorlalte comisii sesizate pentru aviz.

Mulțumesc.

De aceea, vă propun să susțineți raportul suplimentar, de admitere, pe acest proiect de lege.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îi ofer cuvântul domnului senator Bota.

Aveți cuvântul. Microfonul 3.

Domnul Marius Sorin Ovidiu Bota:

Mulțumesc.

Clauza de salvgardare nu avea un termen până la care România trebuia să uziteze de ea sau poate oricând să facă acest lucru? Aceasta este o întrebare pentru reprezentantul Guvernului.

Noi am mai retrimis acest proiect de lege la comisie, prin urmare, nu cred că-l mai putem retrimite, pentru că nu mai avem timp.

Mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Mai sunt intervenții din sală?

Vă rog, domnule senator Urban, aveți cuvântul.

Domnul Iulian Urban:

Doamnă președinte, În principiu, nu suntem împotriva acestui act normativ și îl vom vota, dar vreau și rog alte comisii ca, atunci când noi, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, spunem că nu am avut un tabel comparativ de genul celui pe care l-ați avut dumneavoastră la dispoziție, să ne creadă, pentru că nu cred că suntem 11 oameni care nu înțelegem ce scrie în hârtiile pe care le primim.

Deci nu am avut un asemenea tabel comparativ, iar dacă dumneavoastră l-ați avut la dispoziție, atunci, cu atât mai mult, nu putem decât să avem încredere că ați luat cea mai bună hotărâre.

Repet, trebuie ca tuturor comisiilor, indiferent că se solicită de la ele aviz sau raport, să le puneți la dispoziție materialul informativ complet.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Și eu vă mulțumesc, domnule senator.

Dați-mi voie să iau cuvântul înainte de a oferi cuvântul reprezentantului Guvernului.

(Doamna senator Anca Daniela Boagiu, președintele de ședință, se deplasează de la prezidiu la tribună pentru a lua cuvântul.)

Susțin întru totul poziția colegilor care au menționat puțin mai devreme faptul că, atunci când fundamentezi o modificare legislativă, trebuie să pui la dispoziția celor cărora le ceri s-o voteze și documentele necesare, astfel încât lumea să înțeleagă despre ce vorbim.

Nu aș vrea să pledez în favoarea Guvernului doar de dragul de a pleda în favoarea Guvernului, dar pentru că au existat o serie de întrebări din sală, ca om care știe ce înseamnă acquis comunitar și directive europene, aș vrea să justific de ce au venit cu această propunere și să încerc să vă transfer încrederea că în ceea ce facem astăzi nu este nicio ilegalitate.

Practic, noi am avut un termen de transpunere, care este depășit, și, pentru a nu risca declanșarea procedurii de infringement, Guvernul a luat decizia ca prin acest amendament să prelungească termenul pe care și-l asumase inițial pentru transpunerea directivei cu 60 de zile.

De aceea au venit cu acest amendament.

Este adevărat că, din păcate, nu au explicat foarte bine despre ce este vorba și ce înseamnă, până la urmă, tot acest procedeu de infringement și care sunt consecințele pe care le-ar putea avea asupra cetățenilor români și asupra României, dar cred că, explicând mai bine, data viitoare, cu siguranță, propunerile vor avea mult mai mult succes, și văd că "unde-s doi puterea crește".

Poate veniți câte doi la comisii, și atunci este mult mai simplu.

Mulțumesc.

(Doamna senator Anca Daniela Boagiu, președintele de ședință, își reia locul în prezidiu.)

Îi ofer cuvântul reprezentantului Guvernului.

Domnul Valentin Preda:

Ca răspuns la întrebarea domnului senator Bota, se poate declanșa oricând clauza de salvgardare.

Ca o precizare, în cazul în care unul dintre statele membre refuză, în astfel de cazuri statul membru în cauză informează de îndată producătorul, celelalte state membre și Comisia, specificând motivele care au condus la decizia sa și, în particular, dacă aceasta este rezultatul - și aici se dau exemple - "lacunelor din actele de reglementare relevante sau al aplicării incorecte a cerințelor relevante".

Așa că nu cel în cauză depune un raport către Comisie și se zbate singur pentru a-și omologa produsul respectiv.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Mai sunt intervenții din sală?

Vă rog, domnule senator Bota.

Domnul Marius Sorin Ovidiu Bota:

Și ce se întâmplă după șase luni?

Mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Domnule secretar de stat, vă rog.

Microfonul 10.

Domnul Valentin Preda:

Obligatoriu, în termen de șase luni, Comisia trebuie să ia o decizie și să admită sau nu omologarea în statul respectiv.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc.

Mai sunt intervenții?

Domnule senator Verestóy Attila, vă mențineți propunerea de retrimitere la comisie?

Domnul Verestóy Attila:

Cred că trebuie să mergem pe bună-credință și, într-adevăr, să avem încredere că cei care au fost suficient de bine informați și documentați - și există în comisiile noastre - au luat decizia cea mai bună.

Un singur lucru trebuie să aveți în vedere: o omologare, deci apartenența sub jurisdicția acestui stat a unui vehicul, nu exclude faptul că acele vehicule pe care, teoretic, nu le-am omologa funcționează, staționează, lucrează și circulă fără niciun impediment în această țară, pe termen de șase luni, un an etc., pentru că suntem deja într-o comunitate europeană și, probabil, aceste excepții pe care noi le solicităm, le invocăm nu-și vor avea efectele și rostul de-a lungul timpului, dar am buna-credință că, într-adevăr, colegii care au fost informați și au reflectat asupra acestor aspecte au luat decizia cea mai bună.

Deci nu insist pe retrimiterea la comisie.

Vă mulțumesc.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Există un amendament respins.

Dorește cineva să susțină acest amendament?

Nu.

Atunci supun votului dumneavoastră amendamentul, respins de comisie, la art. 1 alin. (5). (Discuții la prezidiu.)

Dacă nu se susține, rămâne respins.

Supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu amendamentele admise.

Vă rog să votați.

Cu 59 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere, raportul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România.

Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere, proiectul de lege a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 22 octobre 2021, 2:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro