Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 8, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.126/19-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 08-10-2009 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of October 8, 2009

  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru

Ședința a început la ora 10.25.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, împreună cu domnul senator Teodor Viorel Meleșcanu, vicepreședinte al Senatului, asistați de domnul deputat Dumitru Pardău, secretar al Camerei Deputaților, și de doamna senator Doina Silistru, secretar al Senatului.

 

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Senatului și Camerei Deputaților și vă anunț că dintr-un total de 471 de parlamentari și-au înregistrat prezența, până în acest moment, 280 de parlamentari.

Sunt absenți 191 de parlamentari.

Cvorumul legal, de 236 de parlamentari, prevăzut în art. 39 din Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, este îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere au adoptat ieri proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința comună de astăzi, în forma în care v-a fost distribuită fiecăruia la casete.

Insist să vă ocupați locurile în sală și să încercăm să urmărim împreună lucrările ședinței de astăzi.

Dacă la proiectul ordinii de zi sunt observații?

Domnul deputat Mircea Toader, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

Stimați senatori și deputați,

Ordinea de zi aprobată de Birourile permanente are la primul punct prezentarea moțiunii de cenzură, iar la punctul 2 numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

După cum știți, de ceva timp am rămas restanți la nivelul Parlamentului cu numirea acestui consiliu de administrație și, având în vedere că este joi și, din experiența noastră, putem să avem surprize în ceea ce privește îndeplinirea cvorumului, vă solicit, domnule președinte, ca la primul punct al ordinii de zi să fie trecută numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și, apoi, la punctul 2, moțiunea de cenzură.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Aurelia Vasile, din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Ca totdeauna, liderul Grupului parlamentar al PD-L, atunci când este vorba de un interes al partidului Domniei Sale, interpretează regulamentele și legile și, mai ales, Constituția așa cum dorește dânsul.

Readuc aminte că, de la acest microfon, colegul nostru, cu altă ocazie, a spus cam așa: "De ce trebuie să respectăm regulamentul totdeauna?"

Îmi aduc aminte că, acum câteva zile, când era prezentat plenului Camerei Deputaților un raport al unei comisii de anchetă care a lucrat toată vara, s-au invocat tot felul de tertipuri pentru a putea să... sau, mai bine zis, au invocat Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, în condițiile în care s-a spus că liderii stabilesc, apoi aprobă Biroul permanent, se prezintă ordinea de zi și, dacă vrem să schimbăm ordinea de zi, trebuie să ne reîntoarcem la lideri și, din nou, la Birourile permanente reunite.

Domnule președinte de ședință, Domnule vicepreședinte al Senatului, Vă rog să supuneți plenului reunit ordinea de zi, așa cum a fost aprobată de liderii politici și de membrii Birourilor permanente reunite ale celor două Camere în ședința de ieri.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Domnul Eugen Nicolăescu, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte de ședință, Ca să nu lungim fără rost începerea acestei ședințe, plecăm de la Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, și anume de la faptul că un lider de grup poate să solicite modificarea ordinii de zi.

Dumneavoastră aveți o ordine de zi pe care Birourile permanente reunite o propun plenului reunit și, în consecință, trebuie să trecem la vot, să tranșăm prin vot ordinea de zi și să începem lucrările ședinței.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Mircea Toader.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Asta voiam să vă propun, să supuneți la vot propunerea mea, așa cum scrie în Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Doamna deputat Aura Vasile, vă rog.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am să mă adresez Camerelor reunite, pentru stenogramă mai ales, pentru ca în orice moment să pot să-i arăt domnului deputat Toader ceea ce afirmă atunci când are un interes și ceea ce infirmă atunci când interesul nu este al Domniei Sale sau când dorește să apere pe cineva, membru al partidului Domniei Sale, de repercusiunile pe care le poate aduce o comisie de anchetă sau o hotărâre a plenului reunit.

Cred că este corect, domnule președinte de ședință, să supuneți votului ordinea de zi așa cum a fost aprobată de liderii grupurilor parlamentare și de Birourile permanente reunite ale celor două Camere.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat Aurelia Vasile.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Mircea Toader de a trece punctul 2 de pe ordinea de zi la numărul curent 1.

Cine este pentru această propunere?

Rog secretarii de ședință să numere voturile.

97 de voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Din sală: 322!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mi se spune că sunt 322 de voturi împotrivă, dat totuși e prea de tot?! (Aplauze.)

Eu sunt convins că ați vrea să fiți 322, dar nu sunteți.

137 de voturi împotrivă.

Abțineri?

O abținere.

Propunerea nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată.

Supun atenției dumneavoastră propunerea Birourilor permanente, deci ordinea de zi în forma care v-a fost prezentată.

Cine este pentru această ordine de zi?

Îi rog pe colegii mei să numere voturile.

147 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 95 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobată ordinea de zi comunicată fiecăruia dintre noi.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru.

Sunt observații la programul de lucru?

Programul este de la ora 10.00 până la epuizarea ordinii de zi.

Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru pentru ziua de astăzi.

Cine este pentru?

Este cineva împotriva programului de lucru în forma stabilită de Birourile permanente reunite? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost aprobat programul de lucru.

 
Prezentarea moțiunii de cenzură inițiate de 123 de senatori și deputați ai Grupurilor parlamentare ale PNL, UDMR și semnată de 7 deputați PSD+PC, intitulată 11 împotriva României!

Stimați colegi,

Începem programul cu primul punct din ordinea de zi, prezentarea moțiunii de cenzură inițiate de 123 de senatori și deputați ai Grupurilor parlamentare ale PNL, UDMR și semnată de 7 deputați PSD+PC.

O să-mi îngăduiți, înainte de toate, să iau cuvântul pentru a exprima un punct de vedere.

Vă mulțumesc. (Domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților Ioan Oltean se deplasează la tribună.)

 

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Îmi îngădui să iau cuvântul în fața dumneavoastră pentru a exprima un punct de vedere, pe care, de altfel, l-am susținut și ieri în ședința Birourilor permanente reunite.

În opinia mea, moțiunea de cenzură care se dorește a fi citită astăzi este în afara reglementărilor constituționale și ale Regulamentului ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților. (Proteste din sală.)

 
   

Domnul Victor Viorel Ponta (din sală):

Așa este, nu avem voie! Să-i dăm afară!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Apreciez reacția dumneavoastră.

Asta înseamnă că manifestați interesul necesar pentru ceea ce urmează să vă spun.

Apreciez și reacția domnului deputat Ponta, un excelent jurist...

Doamnelor și domnilor colegi,

Am să dau citire unui articol din Constituție, pe care nu puteți să-l comentați, e mai presus de orice gândire juridică exprimată astăzi în această sală, art. 113, care se referă la moțiunea de cenzură, alin. (4), și o să vă rog, mai ales pe distinșii mei colegi juriști, avocați, judecători, procurori, să urmăriți cu atenție dispozițiile acestui alineat:

"Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea potrivit art. 114 din Constituție."

Am în față lista cu inițiatorii moțiunii de cenzură care a fost respinsă doar cu câteva zile în urmă și am lista cu susținătorii moțiunii care astăzi se dorește a fi citită aici.

Primul pe lista veche este domnul deputat Adomniței Cristian, care se regăsește și pe lista de astăzi, domnul deputat Almăjanu Marin se regăsește și pe lista de astăzi, domnul deputat Atanasiu Teodor este și pe lista de astăzi, și evident că lectura ar putea continua până la epuizarea întregii liste cu inițiatori ai moțiunii de cenzură de astăzi.

Doamnelor și domnilor colegi, Constituția spune că cei ce au semnat moțiunea acum două săptămâni, o moțiune care a fost respinsă, nu pot, în această sesiune, să mai semneze o altă moțiune decât dacă moțiunea respectivă are drept consecință angajarea răspunderii Guvernului pe un proiect de lege.

Vă rog să observați că moțiunea de astăzi nu are această motivație și, în consecință, în opinia mea, ea nu poate fi susținută astăzi.

Dar pentru a nu pune în pericol, evident, posibilitatea opoziției de a se exprima în mod democratic, eu aș propune, stimați colegi, să trimitem Comisiilor juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări reunite această moțiune.

De altfel, nu vă fie frică, Guvernul Boc nu pică!

Deci să trimitem Comisiilor juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru a analiza, în ședință comună, dacă, într-adevăr, sunt sau nu îndeplinite condițiile de constituționalitate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul vicepreședinte Ioan Oltean revine la prezidiu. Conducerea ședinței este preluată de domnul vicepreședinte al Senatului Teodor Viorel Meleșcanu.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu domnului vicepreședinte Oltean pentru interpretarea pe care a prezentat-o în legătură cu prevederile Constituției.

Vă aduc aminte, stimați colegi, că ne aflăm în etapa în care avem o ordine de zi aprobată și o să vă rog să mergem mai departe.

Are cuvântul domnul deputat Márton Árpád Francisc, se pregătește domnul deputat Adrian Năstase.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnilor vicepreședinți, Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Ca de obicei, membrii PD-L interpretează Constituția cum cred ei de cuviință.

Eu spun că încearcă s-o încalce zi de zi. (Aplauze.)

Președintele țării, care este susținut de acest partid, și-a expus punctul de vedere în ceea ce privește statul de drept din România, care nu trebuie să aibă Constituția de astăzi, nu trebuie să aibă Parlament și pluripartitism, căci acestea sunt hibele din cauza cărora noi, țara aceasta, trăim așa cum trăim.

Cunoaștem această viziune, pentru noi este clară această viziune, și mie nu mi-e frică, Guvernul Boc pică!

Vă mulțumesc.

 
   

Conducerea ședinței este preluată de domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților Ioan Oltean.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule vicepreședinte Adrian Năstase, aveți cuvântul.

Se pregătește domnul senator Puiu Hașotti.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Nu-mi propun să comentez lecturile domnului vicepreședinte Ioan Oltean.

Constat numai că nici după a doua lectură a art. 150 din Constituție nu a reușit să-l înțeleagă, ceea ce, după părerea mea, este un lucru grav.

Este evident, din lectura articolului nr. 113, că sunt două regimuri diferite, pe de o parte, pentru moțiunile de cenzură care, la un moment dat, sunt la dispoziția opoziției pentru a ataca Guvernul și, pentru ca aceste acțiuni să nu fie șicanatorii pentru Guvern, ele nu se pot repeta, iar, pe de altă parte, este stipulat la art. 114, atunci când se vorbește despre angajarea răspunderii Guvernului și când, să spun așa, Guvernul provoacă Parlamentul pentru a verifica dacă are susținere, și este firesc ca de fiecare dată când Guvernul vine cu o angajare de răspundere să existe posibilitatea unui răspuns, eventual, din partea Parlamentului, o moțiune de cenzură.

Aceasta este o moțiune de cenzură provocată în cazul angajării răspunderii.

Aceasta a fost situația moțiunii anterioare.

În măsura în care Guvernul Boc va mai veni cu încă 20 de angajări de răspundere, vor fi posibile încă 20 de moțiuni de cenzură, ca răspuns la angajarea răspunderii de către Guvern.

Această moțiune însă are regimul general de la art. 113 și nu are niciun fel de legătură cu moțiunea anterioară, care avea un regim juridic complet distinct.

Eu am crezut că am reușit să-l conving pe domnul vicepreședinte încă de ieri, la ședința Birourilor permanente.

Îmi pare rău că nu am reușit.

Probabil că instrucțiunile de partid au fost mai puternice decât comentariile mele juridice și care, într-un fel, ne leagă pe amândoi și pe noi toți, aici, de ceea ce este spiritul Constituției și nevoia de a respecta ceea ce scrie în ea.

În orice caz, mi se pare că am ajuns la o situație cu totul spectaculoasă, ca reprezentanții UDMR-ului să explice cu mai multă claritate sensul Constituției celor din Grupul parlamentar al PD-L, care nu reușesc să-i pătrundă înțelesurile la acest moment. (Aplauze.)

Iar dacă este nevoie de o soluție, eu cred că am putea să ne gândim la o formulă alternativă, să nu trimitem acest text la Comisiile juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, ci să-l trimitem pe domnul vicepreședinte la Comisiile juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, pentru ca toți colegii noștri de acolo să-i mai explice o dată sensul art. 113 și 114

din Constituție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnul senator Puiu Hașotti, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Aveți cuvântul, distinse coleg.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi, Haideți să trecem la lucruri serioase, să lăsăm tertipurile deoparte.

Nu vreau să mai invoc tot ce a spus domnul deputat Adrian Năstase.

În mod evident, colegului și prietenului meu, domnul vicepreședinte Ioan Oltean, i-o fi ieșit broscoiul acum o săptămână, dar acum i-au ieșit porumbei din gură.

Dacă domnul premier Emil Boc, profesor de drept constituțional, fie face atâtea erori în interpretarea Constituției, fie o violează cotidian — mă rog, cât poate el s-o violeze —, nu ne putem aștepta la mai multe de la domnul vicepreședinte Ioan Oltean, un distins parlamentar, dar departe de a fi jurist, astfel încât eu nu pot să ajung decât la o concluzie: marți, Guvernul Boc 2 va cădea.

Adio, domnule Boc! Adio, domnule Băsescu!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

Domnul senator Urban, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnule senator, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Iulian Urban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ca jurist, vă pot spune că dispozițiile art. 113 alin. (4) din Constituția României spun că o moțiune provocată nu poate fi urmată de o moțiune de cenzură depusă de către aceiași semnatari ai moțiunii de cenzură provocate.

Având în vedere faptul că luminile Constituției României sunt, poate, mult prea întunecate pentru mulți dintre noi, vă anunțăm pe această cale că, în cursul acestei zile, vom finaliza strângerea de semnături și depunerea unei sesizări la Curtea Constituțională pentru lămurirea acestor aspecte, iar, pe procedură, din punct de vedere legal, trebuie să fie supusă la vot propunerea care a fost făcută, de a se trimite Comisiilor juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări reunite ale Parlamentului solicitarea de a se pronunța asupra acestui aspect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

Doamna deputat Aurelia Vasile, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trebuie să vă corectez.

Reprezint Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

Și acum vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Aveți dreptate, vă cer scuze că nu am adăugat și ceea ce ați spus dumneavoastră. Mulțumesc.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Vă accept scuzele, domnule președinte de ședință.

Am ascultat cu mult interes discursul colegului de la Partidul Democrat Liberal.

Consilierul prezidențial Cătălin Avramescu, într-o emisiune de televiziune, aseară, încerca să ne explice ceva, timp de o oră, și nu am înțeles ce voia consilierul prezidențial Cătălin Avramescu să ne spună despre Constituție, la fel cum nu am înțeles nici ce a vrut să ne spună colegul mai tânăr.

În condițiile în care cred eu că există o problemă care nu are lămurire între Cătălin Avramescu și colegul de la PD-L, domnule președinte de ședință, poate faceți o scrisoare către Birourile permanente ale Camerelor, să facem un referendum și să vedem cine are dreptate.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc stimatei noastre colege.

Propunerea nu este lipsită de importanță și o vom reține pentru a o prezenta Birourilor permanente.

Mai sunt alte luări de cuvânt?

Dacă nu mai sunt, atunci supun la vot propunerea mea de a retrimite Comisiilor juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări moțiunea, pentru a se pronunța asupra constituționalității acestui demers parlamentar.

Cine este pentru?

Vă rog să ridicați mâinile să se poată număra.

Și în partea stângă vă rog să urmăriți.

Și în partea stângă să ridicați mâinile.

95 de voturi pentru această excelentă propunere.

Voturi împotrivă? 149 de voturi împotrivă. Se pare că ce-i bun pentru unii nu e bun pentru alții.

Abțineri? O abținere.

Deci propunerea nu a fost aprobată.

Domnul Mircea Toader, liderul Grupului parlamentar al Partidului Social... (Aplauze.)... al Partidului Democrat Liberal.

Nu vă bucurați...

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Mai greșește și președintele de ședință - și trebuie să-l scuzăm -, după o perioadă destul de grea de activitate.

Având în vedere solicitarea făcută de Grupul parlamentar al PD-L și modul diferențiat în care s-a analizat și scrisoarea Președintelui României, Grupul parlamentar al PD-L, deputați și senatori, părăsește sala. (Gălăgie în sală, aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamnelor și domnilor colegi.

Domnule Mircea Toader, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Vă rog, în aceste condiții, să consemnați că nu există cvorum.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

O să rog secretarii de ședință să verifice cvorumul. (Domnul deputat Márton Árpád Francisc solicită cuvântul.)

Domnul deputat Márton Árpád Francisc.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnilor vicepreședinți,

Solicit verificarea cvorumului prin apelul nominal.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Începem cu Senatul.

O rog pe doamna secretar Doina Silistru să citească catalogul.

 
 

Doamna Doina Silistru:

- Albert Álmos - absent
- Andrei Florin Mircea - absent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antonescu George Crin Laurențiu - prezent
- Arcaș Viorel - prezent
- Ariton Ion - absent
- Badea Viorel Riceard - absent
- Banias Mircea Marius - absent
- Bara Ion - absent
- Bașa Petru - absent
- Bădescu Iulian - absent
- Bălan Gheorghe Pavel - absent
- Belacurencu Trifon - prezent
- Berca Gabriel - prezent
- Berceanu Radu Mircea - Guvern
- Bîgiu Marian Cristinel - prezent
- Bîrlea Gheorghe - absent
- Blaga Vasile - Guvern
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boitan Minerva - absentă
- Bokor Tiberiu - prezent
- Borza Dorel Constantin Vasile - absent
- Bota Marius Sorin Ovidiu - absent
- Calcan Valentin Gigel - absent
- Câmpanu Liviu - absent
- Chelaru Ioan - absent
- Chirvăsuță Laurențiu - prezent
- Chivu Sorin Serioja - prezent
- Cibu Constantin Sever - absent
- Cinteză Mircea - absent
- Coca Laurențiu Florian - prezent
- Constantinescu Florin - prezent
- Constantinescu Viorel - absent
- Cordoș Alexandru - prezent
- Corlățean Titus - prezent
- Crăciun Avram - prezent
- Cseke Attila Zoltán - prezent
- Daea Petre - prezent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - absent
- Diaconescu Cristian - absent
- Diaconu Mircea - prezent
- Dobra Nicolae - absent
- Dumitru Constantin - absent
- Fekete-Szabó András Levente - prezent
- Feldman Radu Alexandru - absent
- Filip Petru - absent
- Fodoreanu Sorin - absent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Frunda György - absent
- Găină Mihăiță - prezent
- Geoană Mircea Dan - absent
- Ghișe Ioan - prezent
- Greblă Toni - prezent
- Grosu Corneliu - prezent
- Günthner Tiberiu - prezent

(Domnul senator Traian Constantin Igaș vine la microfonul central și discută cu doamna secretar de ședință.)

 
 

Doamna Doina Silistru:

Uitați-l pe domnul senator Petre Daea!

Domnule senator, vă rog să ridicați mâna...

Domnul senator Petre Daea este prezent, domnule, uitați-l acolo!

Chiar sunteți culmea!

Eu vă rog foarte mult să aveți încredere, că nu pun pe nimeni prezent dacă nu este în sală. (Discuții, gălăgie mare în sală, multă rumoare.)

- Gyerkó László - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hărdău Mihail - absent
- Humelnicu Augustin Daniel - absent
- Ichim Paul - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent

 
 

Doamna Doina Silistru:

Domnule senator Igaș, ori părăsiți sala, ori vă trec prezent... (Aplauze în sală.)

Voci din sală:

Să fie trecut prezent!

 
 

Doamna Doina Silistru:

- Ion Vasile - absent
- Iordănescu Anghel - absent
- Jurcan Dorel - absent
- Lazăr Sorin Constantin - prezent
- Luca Raymond - absent
- Mang Ioan - prezent
- Marcu Gheorghe - absent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marian Ovidiu - absent
- Marian Valer - prezent
- Markó Béla - prezent
- Mazăre Alexandru - absent
- Măgureanu Cezar Mircea - prezent
- Mărcuțianu Ovidius - prezent
- Meleșcanu Teodor Viorel - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - prezent
- Mitrea Elena - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - prezent
- Mîrza Gavril - absent
- Mocanu Alexandru - absent
- Mocanu Toader - absent
- Moga Nicolae - absent
- Mustățea Vasile - absent
- Mutu Gabriel - absent
- Necula Marius Gerard - absent
- Nedelcu Vasile - prezent
- Nicoară Marius Petre - absent
- Nicoară Romeo Florin - învoire
- Nicolaescu Sergiu Florin - învoire
- Nicula Vasile Cosmin - prezent
- Nistor Vasile - absent
- Niță Mihai - absent
- Onofrei Orest - absent
- Oprea Dumitru - absent
- Oprea Mario Ovidiu - prezent
- Panțuru Tudor - absent
- Pașca Liviu Titus - prezent
- Păran Dorin - absent
- Pereș Alexandru - absent
- Pintilie Vasile - absent
- Plăcintă Sorina Luminița - Guvern
- Pop Gheorghe - absent
- Popa Cornel - absent
- Popa Mihaela - absentă
- Prodan Tiberiu Aurelian - absent
- Prunea Nicolae Dănuț - prezent
- Rasaliu Marian Iulian - absent
- Rădulescu Cristian - delegație
- Rădulescu Șerban - absent
- Robu Nicolae - absent
- Rotaru Ion - prezent
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Rușeț Ion - absent
- Saghian Gheorghe - prezent
- Savu Daniel - prezent
- Sârbu Ilie - absent
- Sbîrciu Ioan - absent
- Secășan Iosif - absent
- Severin Georgică - absent
- Silistru Doina - prezentă
- Staicu Dumitru Florian - absent
- Stănișoară Mihai - Guvern
- Șova Dan Coman - absent
- Tămagă Constantin - prezent
- Toma Ion - absent
- Țopescu Cristian George - absent
- Țuțuianu Adrian - prezent
- Udriștoiu Tudor - absent
- Urban Iulian - absent
- Valeca Șerban Constantin - prezent
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Verestóy Attila - prezent
- Voicu Cătălin - prezent
- Voiculescu Dan - prezent
- Vosganian Varujan - prezent

Pe domnul senator Igaș l-am trecut prezent.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnul senator Traian Constantin Igaș, liderul Grupului parlamentar al PD-L din Senat.

 
 

Domnul Traian Constantin Igaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte, Conform Regulamentului ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, în numele Grupurilor parlamentare ale PD-L din Senat și Camera Deputaților, cer o pauză de consultări între liderii de grup.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi, vom lua pauză după finalizarea citirii apelului nominal la Camera Deputaților.

Vă rog, domnule deputat Zgonea.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte,

Cu tot respectul pe care vi-l port, este prima dată în istoria Parlamentului când dați cuvântul pe procedură când se face apelul nominal.

Am o rugăminte la dumneavoastră.

Chiar dacă este colegul dumneavoastră, chiar dacă secretarul din dreapta dumneavoastră este de la PD-L, nu dați domnului senator Igaș cuvântul în momentul în care nu are dreptul conform Regulamentului ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților.

Nu aveți dreptul, procedura este să se dea cuvântul după ce se termină prezența.

Ca să știți și dumneavoastră, dacă nu ați învățat în al doilea mandat, vă spun eu acest lucru.

Când erați absent, nu aveați cum să fiți prezent!

Da, probabil că la dumneavoastră în partid se practică chestiunea aceasta.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să faceți prezența la Camera Deputaților, domnule secretar Pardău.

 
 

Domnul Dumitru Pardău:

- Adomniței Cristian Mihai - prezent
- Albu Gheorghe - absent
- Alecu Valeriu - absent
- Almăjanu Marin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Ana Gheorghe - absent
- Anastase Roberta Alma - absentă
- Andon Sergiu - prezent
- Andronache Gabriel - absent
- Anghel Florin Serghei - absent
- Antal István - prezent
- Antochi Gheorghe - absent
- Apostolache Mihai Cristian - prezent
- Ardeleanu Sanda Maria - absentă
- Arion Viorel - absent
- Atanasiu Teodor - prezent
- Avram Marian - absent
- Axenie Carmen - absentă
- Bălan Ioan - absent
- Balcan Viorel - absent
- Banu Mihai - absent
- Barbu Sulfina - absentă
- Barna Maria Eugenia - prezentă
- Bădălan Eugen - absent
- Bădulescu Adrian - absent
- Bănicioiu Nicolae - prezent
- Bărbulescu Daniel Ionuț - absent
- Bejinariu Eugen - absent
- Berci Vasile - prezent
- Béres Ștefan Vasile - absent
- Blaga Iosif Veniamin - absent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Bobeș Marin - absent
- Bode Lucian Nicolae - prezent
- Boghicevici Claudia - absentă
- Boiangiu Victor - absent
- Boldea Mihail - absent
- Borbély László - prezent
- Bordeianu Dan - prezent
- Bostan Emil - prezent
- Bot Octavian - absent
- Botiș Ioan Nelu - absent
- Boureanu Cristian Alexandru - absent
- Brătianu Matei Radu - prezent
- Brînză William Gabriel - absent
- Buciuta Ștefan - absent
- Bud Nicolae - absent
- Buda Daniel - absent
- Buda Viorel Vasile - prezent
- Budurescu Daniel Stamate - prezent
- Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu - absent
- Buican Cristian - absent
- Burcău Doina - prezentă
- Burlacu Cristian Ion - absent
- Burnei Ion - absent
- Buta Sorin Gheorghe - absent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Canacheu Costică - absent
- Cantaragiu Bogdan - absent
- Cazan Mircea Vasile - absent
- Călian Petru - absent
- Călin Ion - prezent
- Cărare Viorel - absent
- Cherecheș Cătălin - absent
- Chircu Doinița Mariana - absentă
- Chirilă Constantin - absent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Chisăliță Ioan Narcis - absent
- Chițoiu Daniel - prezent
- Chiuariu Tudor Alexandru - absent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciobanu Gheorghe - absent
- Ciocan Gheorghe - prezent
- Cionca-Arghir Iustin Marinel - absent
- Ciucă Liviu Bogdan - absent
- Ciuhodaru Tudor - absent
- Coclici Radu Eugeniu - absent
- Coroamă Gheorghe - absent
- Covaci Dorel - prezent
- Cristea Victor - absent
- Cristian Horia - prezent
- Croitoru Cătălin - absent
- Damian Ioan - prezent
- Dascălu Constantin - absent
- Derzsi Ákos - absent
- Dobre Ciprian Minodor - prezent
- Dobre Cristina Elena - absentă
- Dobre Victor Paul - prezent
- Dolineaschi Andrei - absent
- Donțu Mihai Aurel - absent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăghici Mircea Gheorghe - prezent
- Drăghici Sonia Maria - prezentă
- Drăgulescu Iosif Ștefan - absent
- Dugulescu Marius Cristinel - absent
- Dumitrache Ileana Cristina - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitrescu Liana - absentă
- Dumitrică George Ionuț - prezent
- Dumitru Georgică - absent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Edler András György - absent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Farago Petru - prezent
- Farkas Anna Lili - absentă
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Damian - absent
- Florescu Adrian - absent
- Frunzulică Doru Claudian - prezent
- Fuia Stelian - absent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - absent
- Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
- Geantă Florian Daniel - absent
- Georgescu Filip - prezent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Tinel - absent
- Gherasim Vasile - absent
- Ghiță Cornel - absent
- Ghiță-Eftemie Stelian - absent
- Ghiveciu Marian - absent
- Giurgiu Mircia - absent
- Gliga Vasile Ghiorghe - prezent
- Göndör Marius Sorin - absent
- Gorghiu Alina Ștefania - prezentă
- Gospodaru Gabriel Dan - absent
- Grama Horia - prezent
- Grosaru Mircea - absent
- Gurzău Adrian - absent
- Gust-Băloșin Florentin - absent
- Hogea Gheorghe - absent
- Holban Titi - prezent
- Holdiș Ioan - absent
- Horj Pavel - prezent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Iacob-Ridzi Monica Maria - absentă
- Iacob-Strugaru Stelică - absent
- Ialomițianu Gheorghe - absent
- Iancu Iulian - absent
- Ibram Iusein - prezent
- Iftime Dragoș Adrian - absent
- Ignat Miron - absent
- Ionescu George - absent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Luminița - absentă
- Iorguș Zanfir - absent
- Irimescu Mircea - prezent
- Itu Cornel - prezent
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Jolța Nicolae - absent
- Kelemen Atilla Béla Ladislau - absent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Korodi Attila - absent
- Kötő Iosif - prezent
- Lakatos Petru - absent
- Leșe Doru Brașoan - absent
- Liga Dănuț - absent
- Longher Ghervazen - absent
- Lubanovici Mircea - absent
- Luca Ciprian Florin - prezent
- Lup Mircea Silvestru - prezent
- Lupu Mihai - prezent
- Macaleți Costică - absent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marian Dan Mihai - absent
- Marin Mircea - absent
- Marinescu Antonella - absentă
- Martin Eduard Stelian - prezent
- Márton Árpád Francisc - prezent
- Máté András Levente - prezent
- Mazilu Constantin - absent
- Merka Adrian Miroslav - absent
- Militaru Constantin Severus - absent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mocanu Adrian - absent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocioalcă Ion - absent
- Moldovan Carmen Ileana - absentă
- Moldovan Emil Radu - absent
- Morega Dan Ilie - absent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - absent
- Munteanu Ioan - prezent
- Mustea-Șerban Răzvan - absent
- Nassar Rodica - absentă
- Năstase Adrian - prezent
- Neacșu Marian - prezent
- Nechifor Cătălin Ioan - prezent
- Neculai Marius - absent
- Negoiță Robert Sorin - absent
- Negruț Clement - absent
- Nica Dan - prezent
- Nica Nicolae Ciprian - absent
- Nicolăescu Gheorghe Eugen - prezent
- Nicolicea Eugen - absent
- Niculescu-Duvăz Bogdan - absent
- Niculescu-Mizil-Ștefănescu-Tohme Oana - prezentă
- Nistor Laurențiu - prezent
- Niță Constantin - absent
- Nițu Adrian Henorel - absent
- Nosa Iuliu - prezent
- Novac Cornelia Brândușa - absentă
- Oajdea Vasile Daniel - absent
- Olar Corneliu - absent
- Olosz Gergely - absent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - absent
- Oprișcan Mihai Doru - absent
- Orban Ludovic - prezent
- Pál Árpád - prezent
- Palașcă Viorel - absent
- Palăr Ionel - prezent
- Paleologu Theodor - Guvern
- Pálfi Mózes Zoltán - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pandele Sorin Andi - absent
- Panțîru Tudor - prezent
- Pardău Dumitru - prezent
- Păduraru Nicușor - absent
- Păsat Dan - prezent
- Păun Nicolae - absent
- Pâslaru Florin Costin - prezent
- Petö Csilla Mária - prezentă
- Petrescu Cristian - absent
- Petrescu Petre - prezent
- Pieptea Cornel - prezent
- Pirpiliu Ștefan Daniel - absent
- Plăiașu Gabriel - prezent
- Pocora Cristina Ancuța - prezentă
- Ponta Victor Viorel - prezent
- Pop Georgian - prezent
- Pop Virgil - prezent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Florian - prezent
- Popa Octavian Marius - prezent
- Popeangă Vasile - absent
- Popescu Adrian - absent
- Popescu Cosmin Mihai - absent
- Popescu Dan Mircea - prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - prezent
- Popov Dușan - absent
- Popoviciu Alin Augustin Florin - absent
- Postolachi Florin - absent
- Potor Călin - absent
- Preda Cezar Florin - absent
- Prigoană Vasile Silviu - absent
- Radan Mihai - prezent
- Rățoi Neculai - absent
- Rebenciuc Neculai - absent
- Resmeriță Cornel Cristian - prezent
- Riviș-Tipei Lucian - absent
- Rizea Cristian - prezent
- Rogin Marius - absent
- Roman Gheorghe - absent
- Roman Ioan Sorin - prezent
- Roșca Lucreția - prezentă
- Rusu Valentin - absent
- Sava Andrei Valentin - absent
- Săftoiu Ana Adriana - prezentă
- Săniuță Marian Florian - absent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârbu Marian - prezent
- Scutaru Adrian George - absent
- Seremi Ștefan - absent
- Seres Dénes - prezent
- Socaciu Victor - absent
- Solomon Adrian - absent
- Soporan Vasile Filip - absent
- Spînu Teodor Marius - absent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stan Nicolae - absent
- Stanciu Anghel - absent
- Stavrositu Maria - absentă
- Steriu Valeriu Andrei - prezent
- Stoica Mihaela - absentă
- Stragea Sorin Constantin - absent
- Stroe Ionuț Marian - prezent
- Stroe Mihai - absent
- Stroian Toader - absent
- Surdu-Soreanu Raul Victor - prezent
- Surpățeanu Mihai - absent
- Surupăceanu Mugurel - prezent
- Șandru Mihaela Ioana - absentă
- Ștefan Viorel - prezent
- Știrbeț Corneliu - absent
- Știrbu Gigel Sorinel - prezent
- Tabără Valeriu - absent
- Tabugan Ion - absent
- Taloș-Gheorghe Mirel - prezent
- Tărâță Culiță - absent
- Teodorescu Horia - absent
- Timiș Ioan - absent
- Tița-Nicolescu Gabriel - absent
- Tîlvăr Angel - absent
- Toader Mircea Nicu - absent
- Trășculescu Alin Silviu - absent
- Tudose Mihai - prezent
- Turcan Raluca - absentă
- Tușa Adriana Diana - prezentă
- Țaga Claudiu - prezent
- Țintean Ioan - prezent
- Țîmpău Radu Bogdan - prezent
- Țurcanu Florin - prezent
- Țurea Răzvan - prezent
- Udrea Elena Gabriela - Guvern
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Uricec Eugen Constantin - absent
- Vainer Aurel - absent
- Varga Attila - absent
- Varga Lucia Ana - prezentă
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilică Radu Costin - absent
- Vișan Gelu - absent
- Vîlcu Samoil - absent
- Vladu Iulian - absent
- Vlase Petru Gabriel - absent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Mădălin Ștefan - prezent
- Voicu Mihai Alexandru - prezent
- Voinescu-Cotoi Sever - absent
- Vreme Valerian - absent
- Zamfirescu Sorin Ștefan - absent
- Zătreanu Dan Radu - absent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
- Zisopol Dragoș Gabriel - prezent
- Zoicaș Gheorghe - absent

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Vă rog, domnule deputat Mircea Toader.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Așa cum a spus și colegul meu de la Senat, vă rog, o pauză de consultări cu liderii grupurilor parlamentare.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Doamna deputat Aurelia Vasile, vă rog.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Privesc cu multă, multă surprindere cum Grupul parlamentar al PD-L, cel care este partid de guvernământ, îl are pe prim-ministrul Boc, acest Guvern "doi în unu", astăzi, prin maniera prin care procedează, împiedică votarea Consiliului de administrație al Băncii Naționale, în condițiile în care, după ce a scos oamenii în stradă, după ce a dat aberantele legi din ultimele zile, după ce dă pentru a planta iarbă în pădure 30 de milioane de euro, bagă țara în haos.

Stau să mă întreb cât va fi cursul monetar peste o oră și probabil că domnul prim-ministru Boc n-o să mai spună la televizor că suntem nesimțiți.

Nesimțit este el, prim-ministrul României, Emil Boc!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna deputat, v-aș ruga să manifestați mult mai multă eleganță în exprimare.

Suntem totuși în cel mai înalt forum al țării și nu cred că este locul cel mai potrivit.

Domnul deputat Márton Árpád.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule vicepreședinte, cred că aveți dreptate atunci când solicitați sobrietate în exprimare.

Vă rog să aveți aceleași solicitări și față de doamna președinte al Camerei Deputaților, care ieri, la emisiunea "Fabrica", nu și-a măsurat cuvintele lăudătoare la adresa instituției pe care o conduce...

cu mare abilitate.

Și noi suntem pentru o jumătate de oră de consultări.

Dumneavoastră, conform regulamentului, trebuie să anunțați - dacă nu există cvorum - că suspendați ședința și că aceasta va continua peste o jumătate de oră.

Deci aveți această obligativitate regulamentară, dacă nu există cvorum, constatați acest lucru, suspendați ședința și anunțați data și ora când se continuă ședința respectivă.

Noi ne întrunim să încercăm să găsim o cale, pentru că, într-adevăr, dacă de luni nu este persoana care să semneze pentru Banca Națională, atunci chiar băgați de tot țara într-o situație fără ieșire, și este responsabilitatea PD-L-ului în întregime.

Responsabilitatea PD-L-ului! (Aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolăescu, Grupul parlamentar al PNL.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Am să utilizez acest microfon pentru două tipuri de declarații.

Prima este pentru a atenționa Grupurile parlamentare ale PD-L asupra responsabilității pe care trebuie să și-o asume, și anume să lase finanțele țării în aer, să compromită activitatea financiară a României și să ajungem singura țară din lume, probabil, care să nu aibă conducere a băncii centrale, situație în care se poate întâmpla orice.

Vă rog să transmiteți, fiind membru al Grupului parlamentar al PD-L din Camera Deputaților, acest risc și, în același timp, această importantă responsabilitate pe care v-o asumați.

Cine oare o să fie responsabil dacă în România cursul de schimb va sări la 5 lei sau la 6 lei? Grupurile parlamentare ale PD-L, în frunte cu Traian Băsescu și Emil Boc.

Cine va fi responsabil de blocarea finanțelor României?

Traian Băsescu, Emil Boc și Grupurile parlamentare ale PD-L.

Aceasta a fost prima declarație.

A doua declarație.

Sunt surprins că dumneavoastră permiteți unor oameni absenți de la lucrările ședinței comune să solicite pauză de consultări.

Oare cineva care nu există poate să solicite pauză de consultări? Cele două Grupuri parlamentare ale PD-L din Camera Deputaților și Senat au părăsit sala.

În consecință, dumneavoastră, regulamentar, trebuie să procedați în felul următor: să constatați că nu este cvorum de ședință din cauza plecării din sală a Grupurilor parlamentare ale PD-L, să suspendați ședința pentru un termen limitat - și vă propun o jumătate de oră -, timp în care să fie convocați liderii grupurilor parlamentare și Birourile permanente să încerce să găsească o soluție pentru ieșirea din criză.

Dacă nu faceți acest lucru, vă asumați toată responsabilitatea situației grave în care târâți România.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat. (Discuții aprinse în sală.)

Art. 22 alin. (2) din Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților spune: "În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, președintele suspendă ședința și arată ziua și ora de reluare a lucrărilor."

Constatăm că nu avem cvorum.

Suspend ședința.

Ne reîntâlnim la ora 12.00.

 
   

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Procedură!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog, doamna deputat.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte, ați citit numai ultima teză.

Începutul art. 39 precizează: "În toate cazurile în care Camera Deputaților și Senatul, în ședințe comune, adoptă legi, hotărâri sau moțiuni, trebuie să fie prezenți cel puțin jumătate plus unu din membrii care compun cele două Camere ale Parlamentului."

În momentul în care se adoptă, nu când se citește!

Și, într-adevăr, textul curge cum ați spus dumneavoastră, în teza a doua, dar numai în momentul în care se adoptă, nu atunci când se citește, domnule președinte.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule senator, pe procedură. Vă rog.

 
 

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Domnule președinte de ședință, vă rog frumos să nu creăm niște subiecte care nu există.

Sunt în acest Parlament de foarte mult timp, nu beneficiez de pensia de care vă luați atât de mult, dar vă reamintesc că întotdeauna moțiunile de cenzură s-au citit în orice componență.

Vă reamintesc: eram 70% în perioada 2001-2004 și toate moțiunile semnate de dumneavoastră au fost citite în plenul celor două Camere.

Este o prostie să solicitați un cvorum care nu are niciun rost, nu-l veți avea niciodată.

Niciodată, la o moțiune de cenzură, nu veți putea avea cvorum din partea opoziției.

Dumneavoastră anulați, la citirea moțiunii, acest lucru.

La vot este altceva, doamna Aurelia Vasile v-a explicat.

Vă rog foarte mult.

Este o cutumă de care nu puteți trece și vă rog foarte mult să dați voie la citirea moțiunii.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să opun cutumei litera regulamentului, art. 22: "În timpul ședințelor comune, președinții grupurilor parlamentare pot cere președintelui ședinței comune verificarea întrunirii cvorumului.

Președintele ședinței comune va decide dacă acest lucru este necesar.

În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, președintele suspendă ședința și arată ziua și ora de reluare a lucrărilor."

Vreau să vă spun că acest lucru a fost cerut de către domnul deputat Eugen Nicolăescu, din partea Grupului parlamentar al PNL, și de către domnul deputat Márton Árpád, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

În consecință, domnilor colegi, suspend ședința, pe care o vom relua la ora 12.05.

Vă mulțumesc.

Liderii grupurilor parlamentare sunt invitați în sala de ședință a Biroului permanent, pentru consultări.

 
   

- PAUZĂ -

*
* *

- DUPĂ PAUZĂ -

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi, cu tot respectul față de dumneavoastră, vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință.

Înainte de reluarea lucrărilor, dați-mi voie să vă anunț că ședința solemnă a Camerei Deputaților consacrată comemorării Holocaustului va avea loc la sfârșitul ședinței comune, deci până atunci o să rugăm invitații să aibă bunăvoința și răbdarea necesară încă o oră și jumătate, cel puțin.

Reluăm lucrările ședinței comune.

După interesante și lungi negocieri la nivelul grupurilor parlamentare, s-a ajuns la concluzia că lucrările ședinței de astăzi pot fi reluate cu aceeași ordine de zi pe care dimineață plenul celor două Camere a aprobat-o.

Domnul Mircea Toader, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință,

Sigur, au fost dezbateri deosebite asupra punctului nostru de vedere.

Punctul nostru de vedere ni-l menținem: nu putem participa la citirea acestei moțiuni de cenzură, care, după opinia noastră, are un profund caracter neconstituțional, și vă rog să luați act că este o măsură pe care noua majoritate parlamentară dorește să o blocheze în Parlament, o asumare a răspunderii privind pensiile. Și noi suntem, marea majoritate, beneficiarii unei pensii majorate și mari, lucru pe care mulți din cetățenii României nu îl acceptă.

Vă rog să luați act că Grupul parlamentar al PD-L nu participă la acest punct, urmând să ne reîntoarcem la punctul 2 din ordinea de zi, cel referitor la Banca Națională a României.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Călin Popescu-Tăriceanu, din partea Grupului parlamentar al PNL.

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi senatori și deputați,

Constat, cu regret, încercările Partidului Democrat Liberal de a bloca în Parlament dreptul opoziției de a depune și, ca prim pas procedural, de a citi o moțiune de cenzură.

Am avut o discuție la nivelul liderilor grupurilor parlamentare, în care atât președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, domnul Markó Béla, cât și eu le-am prezentat colegilor PD-L-iști consecințele acestui gest politic de a încerca să blocheze dreptul opoziției de a depune o moțiune de cenzură, prin neîntrunirea cvorumului de ședință.

În acest fel, cred că puteți să vă imaginați lesne că pe parcursul unui întreg mandat parlamentar, ca să nu mai vorbesc de o sesiune parlamentară, oricând s-ar putea utiliza acest tertip pentru a interzice opoziției depunerea unei moțiuni de cenzură, care este un instrument fundamental al parlamentarismului și al democrației.

Vreau să atrag atenția, la modul cel mai serios, asupra comportamentului nedemocratic al Partidului Democrat Liberal, asupra modului în care înțelege să trateze instituția fundamentală, care este Parlamentul, ducând în derizoriu această dezbatere și această instituție, cu toate riscurile care decurg de aici pentru funcționarea instituțiilor fundamentale ale statului în România.

Nu cred că acum, astăzi, când aveți alte priorități pe ordinea de zi, a nega acest drept este corect.

Faceți în continuare, domnilor de la PD-L, exces de populism și de demagogie pe tema pensiilor.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă rog...

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Făcând mereu apel la acest subiect, aveți impresia...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să vă limitați, ca să putem să începem dezbaterea.

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Am înțeles, termin imediat, domnule vicepreședinte.

...aveți impresia că reforma instituțiilor statului în România este o temă populară.

Este o temă populară, dar să știți că instituțiile din România nu sunt instituții nereformate.

Vă aduc aminte tuturor că România a aderat la Uniunea Europeană în 2007, tocmai în momentul în care a dat dovada clară că și-a reformat instituțiile, că instituțiile sunt compatibile cu modelul european.

Sigur că tema reformei este o temă populară și tema pensiilor speciale poate să fie o temă...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă anunț că nu suntem la o ședință de declarații politice.

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Nu, nu suntem la subiectul declarații politice, dar și atitudinea dumneavoastră nu era la declarații politice, de a părăsi sala astăzi.

Deci nu cred că aveți dreptul să ne puneți pumnul în gură.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă rog să...

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule vicepreședinte, nu ne puneți pumnul în gură cu legea pensiilor! Înainte de orice, lăsați Parlamentul să funcționeze!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă rog.

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să vă mențineți pentru declarații politice asemenea intervenții.

Doamnelor și domnilor colegi, La primul punct în ordinea de zi este înscrisă prezentarea moțiunii de cenzură inițiate de 123 de deputați și senatori din partea Grupurilor parlamentare ale PNL, UDMR și semnată de la PSD+PC de 7 deputați.

Dau cuvântul domnului Eugen Nicolăescu, din partea Grupului parlamentar al PNL, pentru a da citire moțiunii.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte de ședință,

Înainte de a începe citirea moțiunii de cenzură, vreau să remarcăm cu toții, deputați și senatori, și, în același timp, și invitați - și pentru stenogramă -, că este a treia moțiune de cenzură la care Guvernul nu este prezent atunci când se citește o moțiune de cenzură la adresa Guvernului, ceea ce arată foarte clar modul total nerespectuos în care Guvernul se comportă în relația cu Parlamentul.

Și acum voi citi moțiunea de cenzură.

Ea se numește "11 împotriva României!".

Nu știu cum să-i spun domnului prim-ministru... în absență, în contumacie, fost, dar trebuie să spun, că așa este frumos și așa este corect.

Doamnelor și domnilor parlamentari, Domnule prim-ministru..., care nu sunteți aici, Doamnelor și domnilor miniștri..., care nu știu pe unde sunteți, Stimați colegi, Despre incoerența și incapacitatea Guvernului condus de Emil Boc am mai vorbit cu prilejul altor moțiuni simple sau de cenzură pe care le-am supus atenției publice și pe care le-am dezbătut în Parlament.

Ele au fost demonstrate, se resimt în casa fiecărui român și au generat mișcări de protest fără precedent din partea organizațiilor socioprofesionale.

Lipsa unui program coerent și eficient anticriză, populismul, demagogia și minciuna, lipsa performanței economice capabile să scoată România la liman, ignorarea partenerilor sociali, a Parlamentului, a partidelor politice, incapacitatea de a conduce și de a gestiona România, dar, mai ales, scăderea nivelului de trai și pierderea locurilor de muncă, sunt atributele constante ale Guvernului Boc și tot atâtea motive pentru care am susținut și susținem în continuare că dumneavoastră, guvernanții, trebuie să părăsiți cât mai grabnic Palatul Victoria.

Astăzi a venit timpul să dați socoteală pentru nereprezentativitatea flagrantă în care vă aflați și pentru ilegalitatea pe care v-o asumați în conducerea acestei țări, prin încălcarea Constituției.

Împreună cu Traian Băsescu, stimați domni ce vă aflați acum la masa puterii, ați aruncat România într-o triplă criză:

economică, politică și morală.

Criza economică, despre care se știa încă de la finele anului 2008, nu a fost în niciun fel contracarată prin măsuri guvernamentale care să-i sprijine pe cei loviți.

În timp ce la nivelul Guvernului se împărțeau posturi și "se ungea"

clientela politică cu funcții și demnități, România reală se prăbușea cu fiecare zi care trecea: 700.000 de șomeri, peste 100.000 de firme mici și mijlocii închise sau suspendate, spitale în care oamenii nu-și mai găsesc vindecarea din cauza lipsei de medicamente.

Mai mult decât atât, siguranța cetățeanului este pusă în pericol, fie că vorbim de o creștere fără precedent a infracționalității, fie că vorbim de trenuri care deraiază aproape zilnic, fie că vorbim de aservirea interesului cetățeanului de către o corupție din ce în ce mai agresivă ori de o justiție paralizată.

În loc să caute soluții în interiorul sistemului, Guvernul Băsescu-Boc a preferat să pună gaj România pentru un împrumut împovărător de la FMI, care a adus o datorie de 2.500 de euro pe capul fiecărui salariat.

Acum, cetățenii acestei țări se văd puși în situația cumplită de a lupta pentru supraviețuire, pentru găsirea unor soluții de a-și achita impozitele și taxele tot mai mari, ratele și creditele la bănci, dar și pentru a plăti pentru incompetența Guvernului Băsescu-Boc.

Criza politică a atins apogeul în a doua jumătate a acestui an, când goana pentru găsirea celei mai bune căi de fraudare a alegerilor a devenit o formă de expresie politică.

Pe măsură ce timpul trecea, miniștri, secretari de stat, șefi de deconcentrate deveneau pioni într-un conflict ce a cuprins întreaga Românie.

Partidul pe care îl conduceți a schimbat regulile democrației și trișează flagrant, aducându-l în joc pe aliatul, aparent neutru, președintele Băsescu.

Din acel moment, nimic nu a mai contat pentru actualii guvernanți, decât absurda bătălie pentru putere, pentru cele mai multe voturi furate.

Dacă Băsescu trebuie să câștige, nimic nu mai este prea puțin pentru aceasta: nici sutele de mii de șomeri și nici regresul unei economii fragile.

Unul dintre cei mai importanți membri ai "Coaliției pentru România" recunoștea public că în Cabinetul Boc 95% era politică și doar 5% administrație.

Ați aruncat, domnilor guvernanți, oricare ați fi acum, România cu mulți ani în urmă.

Numai că cetățeanul de rând, cel căruia îi cereți votul ori de câte ori aveți nevoie de el, nu mai are apetența pentru politică pe care o avea în urmă cu 20 de ani.

Plătitorul de taxe și impozite, cel asupra căruia se răsfrâng erorile unui guvern de incompetenți, este mult mai preocupat de însănătoșirea mediului economic și de siguranța zilei de mâine pentru propria familie.

Nimic din mascarada și circul pe care le promovați în fiecare zi nu-l mai interesează, singura reacție a acestuia fiind una de dezgust, care se răsfrânge, din păcate, asupra întregii clase politice.

Criza morală este, cu siguranță, cel mai cumplit efect care a lovit populația României în urma guvernării Băsescu-Boc.

Până acum, cetățeanul român mai avea o speranță:

indiferent de cât de greu i-ar fi fost din punct de vedere economic, indiferent de cât de scârbit ar fi fost de scandalurile politice, știa că este protejat de legile unui sistem democratic.

Președintele-jucător a transformat România întreagă în parcul său de distracții, răsucind și contorsionând într-un montagne russe amețitor legea fundamentală și aruncând în tunelul groazei pe milioanele de cetățeni din această țară.

Șmecheria a fost înălțată la rang de politică publică, iar eludarea legii, privită ca o abilitate personală și ca o virtute ale primului om în stat.

Acest Guvern și-a marcat debutul prin încălcarea Constituției, primul act emis de către Emil Boc fiind declarat neconstituțional - ne referim aici la cumulul pensiei cu salariul -, și a sfârșit tot prin încălcarea legii fundamentale: printr-o ordonanță care afectează regimul Parlamentului și, totodată, drepturile electorale ale cetățenilor.

Ce mai contează că schimbarea unui ministru și a partenerilor din Guvern trebuie făcută în spiritul Constituției, când obiectivul major de fraudare a alegerilor trebuie atins cu orice scop?

Prin criza politică pe care ați generat-o ați pus sub semnul întrebării funcționarea unor instituții fundamentale ale statului și, mai grav, le-ați discreditat și le-ați furat autoritatea, încercând să le aserviți lui Traian Băsescu.

Guvernul Băsescu-Boc a încălcat cu bună știință Constituția, abuzând de procedura angajării răspunderii și încercând astfel să legifereze în domenii importante, chiar dacă interesele cetățenilor nu erau armonizate și respectate.

Ați promis românilor creșterea pensiilor și a salariilor, pentru cadrele didactice chiar cu 50%.

Nu ați făcut nimic.

În schimb, ați avut grijă să le înghețați și chiar să le diminuați veniturile.

Ați promis că nu veți umbla la taxe și impozite.

Ați mințit din nou!

Ați introdus impozitul forfetar, prin care ați determinat închiderea a zeci de mii de firme și, drept consecință, românii și-au pierdut locurile de muncă.

Aflăm prin vocea președintelui Băsescu că, de fapt, sarcina dumneavoastră și a Domniei Sale nu a fost aceea de a scoate România din criză.

Adevărata miză a fost lupta pentru putere, pentru care ați mobilizat energii nebănuite, ați mințit și ați încurajat vrajba între oameni, ați numit și ați pus la treabă clientela politică, împreună cu instituțiile statului, ați încălcat Constituția, toate acestea pentru ca domnul Băsescu să obțină al doilea mandat.

Aflăm tot de la președintele Băsescu că pentru la anul le pregătiți românilor o nouă surpriză: creșterea TVA.

Consecința: deja cu veniturile reduse, cetățenii vor trebui să plătească mai mult pentru asigurarea traiului de zi cu zi, dar pentru dumneavoastră și pentru ambițiile politice și electorale ale președintelui Băsescu niciun cost nu e prea mare, dacă este suportat de români.

Cât despre performanța individuală a fiecărui ministru din Cabinetul dumneavoastră, ați avut grijă, domnule Boc, împreună cu Traian Băsescu, să faceți o evaluare doar a miniștrilor PSD, pe care i-ați forțat să plece de la guvernare.

În schimb, miniștrii PD-L au fost foarte eficienți, iar domnul Băsescu le-a mai oferit în custodie încă un portofoliu, aproape pentru fiecare în parte.

Însă trebuie să știți, domnule Boc, că adevărata evaluare are loc în fața Parlamentului care v-a învestit, iar concluzia noastră și a românilor este simplă: bilanțul activității miniștrilor dumneavoastră este dezastruos.

Actul de guvernare a fost deturnat în dauna interesului legitim al cetățenilor, pentru a face loc în spațiul public atacurilor murdare, șantajului și luptelor interne.

Lupta electorală prezidențială și-a câștigat un loc privilegiat în preocupările Guvernului, în detrimentul Constituției, al respectului public și al bunului-simț, prin abandonarea soluțiilor la criza economică și deteriorarea nivelului de trai al cetățenilor.

Acesta este tabloul conturat de Guvernul Băsescu-Boc în România anului 2009.

Aceasta este realitatea netrunchiată, nefardată cu care i-ați fericit, domnule Boc, pe cetățeni într-un an de criză economică, oferindu-le, așa cum am mai spus, în plus, o criză politică și, mai ales, una morală.

Însă, în acest timp, s-a mai petrecut un lucru grav pentru democrația românească.

Într-un mod fără precedent și periculos pentru corpul națiunii române, în total dispreț față de români, puterea executivă se subsumează, mai nou, doar Palatului Cotroceni.

Prim-ministrul a oferit pe tavă Președintelui României, Traian Băsescu, Guvernul pe care îl conduce, reușind să-l șteargă din paginile Constituției de la capitolul "puterea executivă".

Are nevoie președintele Băsescu de referendum pentru scoaterea din Constituție a Parlamentului bicameral, hop-țop-boc o ordonanță de urgență care ne obligă pe toți să ne pronunțăm în termenul stabilit de Domnia Sa, prin încălcarea Constituției!

Are nevoie Traian Băsescu de secții de votare comasate pentru referendum și alegerile prezidențiale pentru a maximiza și a specula voturile cetățenilor, hop-țop-boc o nouă ordonanță de urgență prin care românii sunt îndemnați să voteze în favoarea președintelui în funcție, din nou cu încălcarea Constituției și a drepturilor electorale!

Are nevoie președintele Băsescu de un guvern docil, care să-i organizeze alegerile, chiar prin fraudarea lor, pentru a-i oferi un nou mandat, hop-țop-boc o remaniere neconstituțională care s-a soldat cu aruncarea "cotei de guvernare PSD" din Palatul Victoria!

Are nevoie președintele Băsescu de toți prefecții pentru a-și asigura liniștea și ordinea în secțiile de votare, hop-țop-boc Guvernul a declanșat în ultimele zile un adevărat jihad împotriva prefecților PSD și a directorilor de deconcentrate!

Are nevoie Traian Băsescu doar de guvernarea PD-L pentru a-și impune puterea politică în România, hop-țop-boc o are!

Astfel, Guvernul Boc a devenit o armă folosită de Traian Băsescu în lupta politică.

Traian Băsescu a devenit purtătorul de cuvânt al Guvernului României, cel care intervine pe o piață liberă și care dă lecții tuturor: analiștilor economici, Bursei de Valori, instituțiilor financiare și chiar Băncii Naționale a României.

Astăzi, acest Guvern se legitimează doar în fața președintelui Băsescu și în favoarea sa, și nu cum este normal, în fața Parlamentului și pentru interesele celor pe care ar trebui să-i reprezinte: milioanele de cetățeni români.

Vă prevenim, domnule Boc, și o facem fără compasiune, că Traian Băsescu se folosește acum de dumneavoastră și se va debarasa în curând ca de un lucru inutil.

Actualul Guvern nu-și mai cunoaște adevăratul izvor de legitimitate democratică și credem că a sosit momentul să restabilim, în limitele constituționale, ordinea raporturilor dintre Legislativ și Executiv.

Prin formula pe care v-ați însușit-o, de interimate, fără acoperirea Constituției, nu aveți legitimitatea de a conduce România, iar miniștrii dumneavoastră - de altfel, fără prea mari performanțe în domeniile lor - mai au și pretenția să reformeze și alte sectoare importante, în numele cetățenilor români.

Vă informăm că în actul de guvernare nu este ca în matematică: minus cu minus nu dau plus și un ministru de două ori mai nepriceput nu este niciodată mai bun.

Guvernul dumneavoastră, al lui Traian Băsescu, și nu al cetățenilor, este incapabil să conducă într-o asemenea formulă și să răspundă interesului public.

Doamnelor și domnilor parlamentari, Actualul Guvern al domnului Băsescu, adevăratul vis împlinit al acestuia, se dovedește a fi un monstru cu picioare de lut.

Președintele Băsescu girează un guvern care nu va face nimic pentru oamenii acestei țări, căci are un singur scop: acela de a asigura soluția politică, și de fraudă, pentru candidatura Domniei Sale.

Dumneavoastră, domnule Boc, în absență, ați preluat puterea sub toate auspiciile favorabile: v-a nășit și protejat domnul Băsescu și v-ați bazat pe o largă majoritate parlamentară.

Din păcate, singura dumneavoastră preocupare a fost să dinamitați stabilitatea politică a României, să scufundați în sărăcie populația țării și să puneți bazele unei fraude electorale în folosul candidatului Băsescu.

Prea mult fariseism în acest prim an de guvernare, domnilor.

Prea multă bătaie de joc la adresa românilor.

Oamenii aud doar acuze la adresa fostului Guvern și scuze patetice ale unor miniștri care, precum niște fecioare neprihănite, se perindă pe la televizor și dau din colț în colț că nu au bani pentru proiectele propuse, întorcându-și buzunarele în văzul lumii, semn al neputinței și al unei incompetențe cronice.

Dar, domnule Boc, vă faceți vinovat nu numai de incompetență.

Principala acuză pe care v-o aducem este cea de disoluție a autorității statului.

Ați blocat instituții, ați încălcat legile țării, v-ați bătut joc de proceduri.

Aveți o singură viziune: asigurarea cu orice preț a supremației lui Traian Băsescu.

V-ați transformat în argatul celui care împinge spre haos România, pe care o considerați moșia președintelui.

Cetățenii români nu sunt iobagii dumneavoastră! Nu ne regăsim în mentalitatea de slugă pe care o afișați în fața domnului Băsescu.

Doamnelor și domnilor - aș fi vrut să spun membri ai Guvernului care sunteți aici, dar nu sunteți niciunul -, această moțiune de cenzură nu este doar o formă de luptă parlamentară, mai mult decât oricând, nu este o formalitate, este urmarea firească a acțiunilor dumneavoastră de devalizare economică și morală a României.

Ați rămas doar 10, și cu Emil, 11.

Dacă am vorbi în termeni sportivi, am putea spune că sunteți cât o echipă de fotbal, dar jocul dumneavoastră se poartă împotriva României.

Antrenorul de la Cotroceni vă conduce în ofensiva împotriva a 22 de milioane de cetățeni români.

Parafrazând un brand deja patentat, putem spune că sunteți "11 împotriva României!".

Și tocmai de aceea, vă spunem astăzi că jocul nu se va termina cu o victorie.

Nu doar că veți pierde, veți ieși huiduiți de pe teren.

V-ați compromis total: ca oameni politici, ca profesioniști, ca moralitate.

Este momentul fluierului final!

Este timpul, doamnelor și domnilor parlamentari, să dați un vot împotriva camarilei restrânse a domnului Băsescu.

Este timpul să găsim pentru dânșii nu un autobuz, ci un microbuz - căci încap acolo, cu Traian Băsescu la volan - și să-i trimitem într-un concediu prelungit.

Să nu ne facem griji, și-au asigurat singuri banii de benzină...

Aceasta a fost moțiunea de cenzură... și remarc cu mare bucurie faptul că în fața tribunei au înflorit crinii.

Vă mulțumesc. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Aura Vasile, vă rog.

Aveți cuvântul pe procedură.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Pentru stenogramă, am numărat de mai multe ori parlamentarii prezenți în sală.

Vă informez că suntem prezenți în sală 241 de parlamentari. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Sunt absolut convins că ați numărat și de la balcon pentru a ieși 241 de parlamentari prezenți, doamnă deputat. (Rumoare în sală.)

Domnilor colegi, vă rog din suflet să nu mai faceți referire la cvorum în acest moment.

Dați-mi voie să spun și eu că hop-țop-poc...

Din sală: Boc!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

...Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în ședința comună din data de 7 octombrie 2009, în prezența liderilor grupurilor parlamentare, au stabilit ca ședința de dezbatere a moțiunii de cenzură să aibă loc marți, 13 octombrie 2009, la ora 10.00, în această sală. (Aplauze în sala de ședință.)

Doriți să luați cuvântul pe procedură, domnule deputat Dobre? Vă rog.

 
 

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea să trecem de această zi și, pentru că urmează un alt punct foarte important din ordinea de zi, vreau să vă aduc la cunoștință o chestiune ce ține de istoria Parlamentului...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule coleg, numai dacă este o problemă de procedură.

Dacă nu este o chestiune de procedură, vă rog să vă ocupați locul în sala de ședință.

 
 

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Domnule președinte...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, dacă nu este o chestiune de procedură, vă rog să luați loc.

Declarațiile politice vor avea loc marți dimineață, la ora 8.30.

Dacă nu este o chestiune de procedură, vă rog să luați loc în sala de ședință sau vă închid microfonul.

 
 

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Domnule președinte, Puteți să închideți microfonul...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Să știți că n-o să am nicio reținere dacă nu vă referiți la o problemă de procedură.

 
 

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Din punctul meu de vedere, domnule președinte, să știți că vă apreciez pentru modul în care conduceți dumneavoastră ședințele Camerei Deputaților mai mult decât pe alții.

Vreau să vă anunț că, în ceea ce privește Parlamentul României, este prima zi în care, la momentul citirii unei moțiuni de cenzură, puterea a părăsit sala de ședință din cadrul Palatului Parlamentului.

Niciodată în istoria parlamentarismului românesc puterea - cei care furnizează Guvernul - nu a ieșit din sală.

Îi aștept să fie consecvenți și la votarea moțiunii de cenzură, când de la acest microfon va vorbi Emil Boc, președintele celor care au părăsit astăzi sala, și să iasă din nou.

Vreau să vă mai spun un lucru: democrația este aici în Parlament, așa că, dragi colegi de la PD-L, nu fugiți de democrație, nu fugiți de Parlament! Suntem destui și o să vă găsim peste tot.

Democrația este peste tot în România.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule coleg.

 
Numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive:

Stimați colegi,

Trecem la punctul 2 din ordinea de zi - Numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive.

Fac apel la liderii grupurilor parlamentare pentru a-i invita pe toți parlamentarii să vină în sala de ședință, pentru a putea să trecem la dezbaterea acestui extrem de important punct din ordinea de zi.

Până când vor ajunge toți colegii noștri în sală, dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Vasile Bleotu, pentru a prezenta raportul comun al celor două comisii ale Parlamentului României, respectiv Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din cadrul Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaților.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

 

Domnul Vasile Bleotu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi, Raport comun privind numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

În baza Hotărârii Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului României, adoptată în ședința comună din 21 septembrie 2009, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au audiat, în ziua de 6 octombrie 2009, candidații propuși pentru Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.

Comisiile reunite au audiat următorii candidați:

 • Mugur Constantin Isărescu, din partea Grupurilor parlamentare ale Alianței politice PSD+PC, a Grupurilor parlamentare ale PD-L și a Grupului parlamentar al minorităților naționale;
 • Florin Georgescu, din partea Grupurilor parlamentare ale Alianței politice PSD+PC;
 • Marin Dinu, din partea Grupurilor parlamentare ale Alianței politice PSD+PC;
 • Nicolae Dănilă, din partea Grupurilor parlamentare ale Alianței politice PSD+PC;
 • Lucian Croitoru, din partea Grupurilor parlamentare ale PD-L;
 • Cristian Popa, din partea Grupurilor parlamentare ale PD-L;
 • Virgiliu Jorj Stoenescu, din partea Grupurilor parlamentare ale PD-L;
 • Bogdan Olteanu, din partea Grupurilor parlamentare ale PNL;
 • Napoleon Pop, din partea Grupurilor parlamentare ale PNL;
 • Ágnes Nagy, din partea Grupurilor parlamentare ale UDMR;
 • Daniel Dăianu, candidat independent, și - Silviu Cerna, candidat independent.

În ședința comună din data de 6 octombrie 2009, comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, înaintarea către plenul celor două Camere ale Parlamentului a următoarelor propuneri pentru numirea în Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României:

 1. Mugur Constantin Isărescu - președinte al Consiliului de administrație și guvernator al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)
 2. Florin Georgescu - vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)
 3. Bogdan Olteanu - membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)
 4. Cristian Popa - membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)
 5. Marin Dinu - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)
 6. Nicolae Dănilă - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)
 7. Virgiliu Jorj Stoenescu - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.
 8. Ágnes Nagy - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)
 9. Napoleon Pop - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)

Anexăm, alăturat, curriculumul vitae pentru candidații propuși să facă parte din Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României și, totodată, ați primit Hotărârea privind numirea noilor membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, pe care urmează să o votăm în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog, domnule senator Radu F. Alexandru.

 
 

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Stimați domni vicepreședinți,

Stimați colegi,

Aș fi putut să vin la acest pupitru cu un vraf de ziare în mână și să vă citesc articolele care au apărut.

Am adus o singură pagină cu titlul "În România totul a devenit cea mai abjectă politică".

Este sentința cea mai succintă și cea mai expresivă a felului în care întreaga mass-media comentează nominalizarea domnului Bogdan Olteanu, din partea PNL, pentru funcția de viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Vorbim de competență, vorbim de criteriul de valoare ca singurul criteriu prin care cineva poate accede într-un post, declamăm guvern de tehnocrați, de specialiști pentru ieșirea din criză și venim și propunem în fruntea Băncii Naționale a României un om lipsit de orice experiență, de orice expertiză.

Doamnelor și domnilor parlamentari, Pe parcursul a 20 de ani de democrație ne-am făcut nu o dată vinovați de erorile pe care le-am comis.

Prin votul care ni se cere astăzi, ne asumăm o culpă nu ca martori, ci în calitate de complici ai unei erori pentru care ne va fi foarte greu să ne mai spălăm obrazul în fața celor care ne-au trimis în Parlament. (Vociferări în sală din partea Grupului parlamentar al PNL.)

Aveți datoria să mă ascultați și aveți datoria să vă oferiți acel moment de reflecție în fața unui vot de o importanță covârșitoare.

Nu am să vă spun niciunuia dintre dumneavoastră rolul esențial pe care această instituție, Banca Națională, îl joacă în orice țară, privind stabilitatea economică, stabilitatea politică, stabilitatea socială într-un moment de criză ca cel cu care se confruntă astăzi România.

Funcționarea echilibrată și corectă a Băncii Naționale a României este mai importantă ca oricând.

Stimați parlamentari, Fac apel la conștiința dumneavoastră, fac apel la corectitudinea dumneavoastră... (Vociferări în sală.)

Ce vă supără, stimați colegi?

Nu aveți răbdare să ascultați un punct de vedere?

În afară de huiduială și lovit banca, domnule Tăriceanu...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule senator, vă rog să nu intrați în dialog cu sala și rog sala să creeze climatul necesar pentru exprimarea punctului de vedere.

Vă rog foarte mult.

În Parlament se spun lucruri care plac și care nu plac. Vă rog să ascultați.

 
 

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Am venit cu tot respectul în fața dumneavoastră, în fața Parlamentului țării, să vă spun un punct de vedere din partea PD-L.

Din sală: Traseistule! (Vociferări.)

 
 

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Aveți datoria să ascultați și, indiferent de cât de multă sau puțină plăcere vă face, să asigurați climatul normal.

Nu v-am jignit cu nimic, m-am adresat onestității și cinstei dumneavoastră, și la asta fac apel din nou.

Refuzați acest vot care nu face decât să arunce într-o grea încercare Banca Națională a României și care aruncă o pată de neșters pe obrazul Parlamentului României.

Vă mulțumesc. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Asta e, ca-n Caragiale! Unii aplaudă, alții hulesc, unii hulesc, alții aplaudă.

Doamnă deputat Aura Vasile, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am fost impresionată.

Am fost impresionată, pentru că, probabil, ceea ce domnul senator a expus în fața Camerelor reunite făcea referire și la miniștrii din Guvernul Boc.

Mă gândesc în momentul acesta la doamna Udrea.

Cred că s-au scris tone de ziare, au curs kilometri de peliculă pe ecranele televizoarelor, iar ca premiu pentru acest lucru i s-a mai dat un minister.

Mă gândesc în acest moment la doamna Ridzi, care, nu mai trebuie să spunem, a fost...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna deputat Aura Vasile, nu suntem la moțiunea de cenzură.

Vă rog să vă referiți la obiectul dezbaterii.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Nu vă supărați, pe domnul senator Feldman nu l-ați întrerupt.

Vă rog să nu mă întrerupeți.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

L-am întrerupt și pe domnul senator.

 
 

Doamna Aura Vasile:

Am să continui.

Mă gândesc acum la ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național.

Ce om de mare calibru!

Mă gândesc acum la ce spune Președintele României, că trebuie să promovăm tineri pregătiți.

Domnule senator, noi, eu și dumneavoastră, poate suntem la sfârșit de carieră.

Vă rog să lăsați loc tinerilor.

Trebuie să-i lăsăm să încerce.

Așa a zis președintele Băsescu, iar președintele Băsescu împreună cu prim-ministrul Boc au promovat numai tineri de mare capacitate, care au făcut cinste Guvernului Boc și care, teoretic, nu au prejudiciat nimic... în pragul iernii, au plantat iarbă în pădurile României de 30 de milioane de euro, în condițiile în care cetățenii României sunt în stradă!

Vă mulțumesc, domnule președinte. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Domnilor colegi, v-aș ruga să aveți în vedere că ne aflăm la momentul dezbaterii punctului 2 din ordinea de zi.

Moțiunea s-a citit, dezbaterea va avea loc marți.

Vă rog să aveți răbdare.

Vă ofer cuvântul pe chestiuni de procedură sau pe cele legate de raport.

Domnule senator Hașotti, aveți cuvântul pe procedură.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu suntem la declarații politice, nici la dezbaterea moțiunii de cenzură.

Domnule președinte de ședință, vă rog să continuați parcursul acestei ședințe cu votul care trebuie să se dea pentru Consiliul de administrație al Băncii Naționale. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnule senator Feldman, aveți 30 de secunde drept la replică.

 
   

Domnul Cristian Mihai Adomniței (din sală):

Nu i s-a pronunțat numele!

 
 

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Stimată doamnă deputat,

Vă cunosc de ani de zile.

Stima mea pentru dumneavoastră este neștirbită și acesta este motivul pentru care am cerut aceste 30 de secunde.

Un om cu experiența dumneavoastră, un om de competența dumneavoastră, un om de cinstea dumneavoastră are voie să facă o eroare în a justifica un gest atât de grav cu alte erori pe care putem oricând să le discutăm și să ni le asumăm?

Acum suntem chemați să ne pronunțăm asupra unui lucru vital pentru țară, Banca Națională a României. (Vociferări în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

Doamnă deputat, aveți 10 secunde drept la replică și trecem la vot.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Cred că este o mare deosebire să fii o persoană într-un consiliu de administrație, având în jur somități de la care poți să te perfecționezi, decât să conduci un minister sau să conduci un guvern și să nenorocești o țară. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, doriți să luați cuvântul pe procedură? Vă rog.

 
 

Domnul Ioan Holdiș:

Doamnelor și domnilor parlamentari, Sunt membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și vreau ca parlamentarii să fie informați cu adevărul.

Aseară, pe un post de televiziune, domnul președinte Crin Antonescu a afirmat că l-a supus spre aprobare Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital ca viceguvernator pe domnul Daniel Dăianu.

Acest lucru nu este adevărat.

Am participat la toate ședințele și vreau ca parlamentarii să fie informați de acest lucru și să nu acceptăm un politician în fruntea Băncii Naționale a României. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Îi ofer cuvântul domnului deputat Mircea Toader - Grupul parlamentar al PD-L, pe procedură.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință, Pe procedură, pentru că ați spus că va începe procedura de vot.

Așa cum prevede regulamentul, trebuie să avem buletine de vot.

Pentru ușurare, sigur că există o cutumă să avem listă, dar noi am avut o propunere la nivelul celor trei mandate care reveneau PD-L, motiv pentru care, dintr-o înțelegere politică între celelalte grupuri parlamentare...

Deci există un protocol încheiat între PSD - PD-L - UDMR și minorități ca PD-L să aibă trei membri în consiliul de administrație.

Pentru a nu ajunge într-o situație delicată, ca să nu păstrăm o cutumă și, până la urmă, o prevedere regulamentară referitoare la numărul de locuri care revine unui grup parlamentar în funcție de numărul acestora, vă propun ca procedura de vot să fie în felul următor: toate propunerile să fie pe o listă comună, mai puțin domnul Bogdan Olteanu, care, împreună cu domnul Lucian Croitoru, candidatul nostru - pe care cred că nu-l poate contesta nimeni din punct de vedere al profesionalismului -, să fie pe un buletin separat.

Nu se creează niciun fel de problemă.

Vom vota o listă și, de asemenea, un buletin de vot cu două nume.

Numele care va ieși...

Sunt convins că nu vrem să politizăm Banca Națională a României.

Sunt convins că și colegii noștri din PSD și PNL nu vor accepta ca, pentru prima dată, să ducem un om politic în Banca Națională a României, care a fost cea mai importantă și de echilibru instituție a României.

Vă rog să țineți cont de propunerea mea. (Aplauze în sală.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Numai puțin, domnule deputat Zgonea.

Vreau să vă informez, stimați colegi, că numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive, se exprimă prin vot secret.

În ședința Birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților de ieri, 7 octombrie 2009, s-a hotărât ca, în ceea ce privește exprimarea votului prin bile asupra listei candidaților - așa cum s-a votat la precedenta situație - sau prin buletine de vot, să se hotărască în ședința comună de astăzi.

Avem o propunere privind procedura de vot.

Mai sunt propuneri?

Domnule deputat Nicolăescu, vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte de ședință,

Sper că, după modul ambiguu în care s-a desfășurat prima parte a ședinței comune, putem să ajungem, în sfârșit, la litera regulamentului, și anume:

Parlamentul, în plenul său, cele două Camere reunite sunt sesizate nu cu ce vrea unul sau altul dintre deputați, ci cu raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din cadrul Senatului și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaților.

Acolo sunt făcute niște propuneri și numai acelea se discută în plenul Parlamentului.

Orice altă propunere în afara regulamentului nu poate fi luată în considerare.

Ca atare, dumneavoastră nu puteți să supuneți la vot ceea ce a propus domnul deputat Toader, pentru că este în afara regulamentului, în afara a ceea s-a stabilit prin ordinea de zi, a ceea ce s-a stabilit în cadrul Birourilor permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților.

În schimb, ceea ce ați spus dumneavoastră referitor la ce s-a hotărât în Birourile permanente reunite, să se supună votului celor două Camere reunite, este corect.

Astfel, Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și Camera Deputaților vă propun ca procedură de vot pe cea mai sigură din punct de vedere al votului secret: buletin de vot cu listă și, evident, votat secret cu bile.

În felul acesta nu este niciun dubiu că se respectă spiritul regulamentelor noastre.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi, Îngăduiți-mi să vă precizez reglementări din art. 32 alin. (3) din Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților.

Votul secret poate fi exprimat prin buletine de vot, prin bile sau electronic.

Nu avem posibilitate de vot electronic, rămân celelalte două variante: fie votul prin bile, cunoscut și folosit de multe ori, fie votul prin buletine de vot.

Nu există altă variantă.

Domnul Mircea Toader a propus o variantă.

Eu mă simt obligat să o supun atenției dumneavoastră.

Majoritatea va decide.

Domnule deputat Zgonea, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte,

Onorabili colegi,

Probabil că dacă domnul deputat Mircea Toader, liderul Grupului parlamentar al PD-L, nu vorbea astăzi, nu ne dădeam seama de scopul propus de acest partid și rămâneam într-un joc politic.

Scopul pe care-l are acest partid în acest moment este să poată face orice, chiar să pună și Banca Națională a României într-o postură delicată, doar pentru a păstra Guvernul Boc.

Cred că dacă nu vorbea astăzi, rămâneam la jocul acela politicianist.

Pe procedură, Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, distinși colegi, stabilește foarte clar cum se votează persoanele.

Toate persoanele care trec de un raport al unei comisii permanente - numai rapoartele se votează - sunt supuse votului dumneavoastră.

Dumneavoastră, ca parlamentari, adică noi, ca parlamentari, avem două instrumente de vot: fie lista comună stabilită prin raportul comisiei permanente...

Dacă unul cade și nu are jumătate plus unu din numărul celor care sunt participanți, toată lista pică.

La fel ca și la votul cu bile.

Să fie foarte clar și să nu ne mai păcălim că interpretăm regulamentul, și cei care joacă pe piețele financiare nu știu Regulamentul Camerei Deputaților, și cum un anumit grup democrat sau mai puțin democrat-liberal îl interpretează, distinși colegi?

Propunerea noastră este următoarea: lista este stabilită.

Sunt nouă posturi, au fost votate inclusiv pe funcții, ceea ce liderii grupurilor parlamentare, în special un lider de grup parlamentar - ar fi fost corect pentru Domnia Sa să recunoască, astăzi, aici - a refuzat, la propunerea celorlalte grupuri parlamentare, să semneze și funcțiile, și am lăsat la latitudinea comisiilor permanente reunite să stabilească funcțiile și cum merg.

În acel moment am spus că se creează un precedent.

Funcțiile și oamenii care sunt în Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României sunt cei stabiliți prin raportul comun.

Consiliul de Administrație are 9 funcții: președinte, vicepreședinte și doi membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, care au statut de viceguvernator.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, conform art. 32 alin. (2) al Legii nr. 312/2004, este guvernatorul României, iar vicepreședintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României este prim-viceguvernator.

Noi vă propunem, dacă dumneavoastră doriți, să mergem cu votul pe bile.

Avem jumătate plus unu, este conform cu regulamentul, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României este în putere.

Restul discuțiilor politicianiste nu se vede la televizor și nu se vede pe piețele financiare.

Dacă vreți să mai băgăm un miliard de euro și să mai luăm un împrumut, haideți să facem acest joc, domnule deputat Toader.

Eu sunt de acord, dar după ce votăm Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.

V-am pronunțat numele pentru că sunt un tip corect și pentru că mă știți de atâția ani, niciodată nu am semnat un document, ca apoi să nu-mi păstrez decizia.

În momentul în care nu am votat și funcțiile, în acel moment am lăsat comisiilor să stabilească cine trece de votul lor.

Suntem corecți.

Avem nouă oameni care au obținut majoritatea de voturi în Comisiile de buget, finanțe ale celor două Camere, sunt stabiliți, sunt conform legii, și propunerea mea este să susținem propunerea liberalilor, vot cu bile.

Domnule președinte de ședință, După ce dați cuvântul celor doi distinși colegi ai mei de la celelalte două partide politice... pentru că nu există în regulament, repet, nu există în regulament comentarii la un raport, rapoartele nu sunt dezbătute când este vorba de numiri pe funcții.

Rapoartele nu se dezbat.

Dumneavoastră v-am reproșat acest lucru, că așa ați făcut și la moțiunea de cenzură.

Ați deschis o "cutie a Pandorei".

Trebuia să supuneți la vot, să întrebați dacă există vreo procedură legată de vot și să dăm vot pe listă comună sau vot cu bile.

Dându-i cuvântul domnului senator Radu Alexandru Feldman, ați început o dezbatere pe ceva ce nu avem.

Domnul senator putea să exprime un punct de vedere în numele grupurilor după ce se exercita votul.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dau cuvântul domnului deputat Mircea Nicu Toader.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Eu consider intervenția ca drept la replică și spun domnului deputat Zgonea că este adevărat, niciodată nu-și retrage semnătura, dar erau trei candidați ai Partidului Democrat Liberal.

Adunând acolo, rămân doi.

Trei minus doi, rămâne unu.

Asta am spus eu, și sigur că vă mulțumesc pentru că vă mențineți punctul de vedere, și aș dori ca și colegii dumneavoastră...

Pe de altă parte, mi s-a părut corect și, dacă discutăm pe regulament, a fost un raport.

În raport există și o propunere a PD-L-ului, de exemplu domnul Croitoru, care poate fi susținută în plen ca amendament.

Nu ne oprește nimeni să susținem în plus față de ceea ce a fost discutat în comisie, în comisie a fost respins, deci eu consider că pot lua în calcul un asemenea lucru.

O persoană respinsă la propunerea Partidului Democrat Liberal, a unui membru din comisie, sigur că este considerat un amendament respins.

Vreți să mergem pe propunerea dumneavoastră, sigur, noi ridicăm problema amendamentului respins, dumneavoastră îl respingeți, este dreptul dumneavoastră să vi-l asumați, noi avem un punct de vedere.

Deci în raport există prevedere că a fost supus la vot - există un număr de voturi pentru fiecare - și propunerea noastră a fost respinsă.

Dacă a fost respinsă, o susținem în continuare.

Mi se pare logic.

Am propus acel sistem de vot pentru a elimina, până la urmă, și ambiguitatea, nu ducem Banca Națională într-o zonă politică.

Domnule deputat Zgonea, cât voi fi parlamentar sau indiferent în ce zonă economică, nu voi gândi niciodată că vreun partid încearcă să aibă ingerințe politice în cea mai puternică instituție a României, și îi mulțumesc domnului Isărescu pentru tot ceea ce a făcut în această perioadă. (Aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dau cuvântul domnului senator Verestóy Attila - Grupul parlamentar al UDMR.

 
 

Domnul Verestóy Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi, Eu mă simt liniștit în momentul de față, pentru că vom respecta regulamentul și vom avea ceea ce avem nevoie, conducerea Băncii Naționale, care va asigura, în continuare, sunt convins, o stabilitate a monedei naționale, a politicii pe care o avem în acest domeniu delicat și dificil al fiscalității la nivel internațional.

Cred, sunt convins că toți și-au exprimat părerea.

Urmează, conform regulamentului, cererea noastră de sistare a discuțiilor și trecerea la vot.

Din păcate, regret acest lucru, domnule coleg - mă adresez domnului coleg antevorbitor -, nu se poate face altcumva decât conform regulamentului, propunerea comisiilor să fie supusă la vot.

Toți am avea câte o idee și câte o mică schimbare pe care am dori-o, eventual.

Eu nu o doresc.

Mie îmi place componența pe care o văd acolo, accept raportul.

Grupul nostru va vota pentru.

Cerem sistarea discuțiilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

Dau cuvântul domnului deputat Zgonea.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte,

Vă cer scuze, în numele Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, pentru că vreau să intervin zece secunde.

În primul rând, nu aveți niciun amendament respins.

În ședința comună din 6 octombrie 2009, în unanimitate de voturi, s-a votat înaintarea listei cu cei nouă.

În al doilea rând, vreau să vă spun că noi, socialdemocrații, în momentul în care dumneavoastră guvernați în Alianța CDR, șase ani nu am avut reprezentanți în Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, pentru că nu ați vrut să ne dați, și am tăcut.

Stenogramele Parlamentului există și arată că, în perioada 1998-2004, Partidul Social Democrat, PDSR de atunci, nu a avut reprezentanți în Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, deși avea dreptul.

Deci invocarea pe care dumneavoastră o faceți nu este corectă.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Pentru corecta informare a dumneavoastră, am să citesc din raport: "În ședința comună din data de 6.10.2009, Comisiile reunite de buget, finanțe au hotărât, cu majoritate de voturi, înaintarea către plenul celor două Camere ale Parlamentului a următoarelor propuneri", și urmează propunerile, deci nu "în unanimitate", ci "cu majoritate" de voturi.

Domnule vicepreședinte, vă rog, treizeci de secunde.

 
 

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru informarea completă, vreau să spun că propunerile au venit pe funcții de la partide, candidații au fost votați în mod individual, fiecare a primit un număr de voturi.

Nu a fost o aprobare în cele două comisii, adică să votăm lista.

Am luat fiecare candidat și l-am supus la vot, deci nu a fost vorba de o listă.

Comisia nu s-a pronunțat asupra listei, ci asupra fiecărui candidat.

Din această cauză, cerem și plenului celor două Camere să se pronunțe prin vot pentru fiecare candidat.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Dau cuvântul doamnei deputat Aurelia Vasile.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte, Rămân surprinsă și spun încă o dată că legile și regulamentele sunt făcute pentru a fi respectate, nu așa cum un distins coleg din Partidul Democrat Liberal spunea de la acest microfon: "de ce să respectăm regulamentul?".

Vă rog să sistați discuțiile și să trecem la vot.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da.

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului deputat Varujan Pambuccian - Grupul parlamentar al minorităților naționale.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că la tribuna Parlamentului putem auzi de foarte multe ori chestiuni care țin de dispute politice, și este normal așa, ține de jocul democratic.

Este bine așa.

Atunci când vorbim însă de economie sau când vorbim de sistemul financiar al unei țări, cuvintele care se spun aici pot influența, pe termen mai lung sau mai scurt, ce se întâmplă în piețe.

Eu cred că cel mai înțelept este să dăm un semnal de sprijin al Parlamentului către noul - nici nu mă interesează că îl cheamă Olteanu, Georgescu sau Isărescu - Consiliu de administrație al Băncii Naționale a României.

În clipa de față, acesta este cel mai important lucru.

Nu suntem într-o situație economică simplă, nu suntem într-o situație în care lucrurile să poată fi discutate foarte mult, amânate foarte mult.

Cred că este important să dăm, măcar în zona aceasta, care este chiar mai importantă decât zona politică, un semnal limpede, comun, de sprijin al unei instituții fundamentale a economiei și statului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dau cuvântul domnului deputat Márton Árpád Francisc.

 
 

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule președinte,

Eu am crezut că supuneți votului sistarea discuției sau dumneavoastră sistați discuția pentru că a cerut-o colegul nostru.

Fiecare grup parlamentar și-a expus punctul de vedere, deși pentru mine este clar că legea prevede că raportul se supune votului.

Cum se lucrează în comisie? Cei care am lucrat în comisie știm.

În fiecare comisie se procedează astfel: se audiază fiecare persoană, se votează, unii trec de comisie, alții nu.

Au mai fost și miniștri care au fost schimbați, deși guvernul se numește și se votează tot în bloc, dar au mai fost schimbați.

Au fost consilii de administrație sau alte instituții în care chiar Președintele României a avut un candidat minunat care nu a trecut de comisie.

Lista a fost votată fără Domnia Sa.

Deci este clar.

Au fost propuneri din partea a două grupuri parlamentare, noi ne raliem la propunerea votului cu bile.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Vă rog să îmi permiteți să constat că fiecare grup parlamentar a avut posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, că suntem în faza exprimării votului.

De asemenea, din intervențiile colegilor noștri, s-au desprins două propuneri privind votul.

Nu voi merge pe combinații, pentru că regulamentul prevede doar votul prin buletinul de vot sau votul cu bile, și nu o combinație între cele două sau o combinație a buletinului de vot.

Prima propunere care s-a făcut este aceea a votului cu bile și, ulterior, din partea Grupului parlamentar al PD-L, propunerea cu buletine de vot pentru fiecare membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Cred că am reținut exact cele două propuneri și, în ordinea în care s-au făcut, le supun votului dumneavoastră.

Supun votului dumneavoastră prima propunere, votul cu bile al întregii echipe.

Cine este pentru? Vă rog, mâinile sus. 169 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 114 voturi împotrivă.

Cine se abține? Nicio abținere.

Cu 169 de voturi pentru, 114 voturi împotrivă și nicio abținere, a fost aprobată procedura de vot cu bile.

Dau cuvântul domnului deputat Mircea Nicu Toader - Grupul parlamentar al PD-L.

 
 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Iau cuvântul pe procedură, poate vă va surprinde plăcut.

Până se pregătesc bilele, cer permisiunea și v-aș ruga să acceptăm ca domnul Isărescu să ne spună câteva cuvinte. (Aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Cred că, printr-o asemenea propunere, am anticipat deja rezultatul votului.

Rog chestorii să-și ocupe locul pentru a distribui bilele.

Domnule guvernator, vă rog să ne faceți onoarea să vă adresați plenului celor două Camere. (Aplauze.)

 
 

Domnul Mugur Constantin Isărescu - președintele Consiliului de administrație și guvernatorul Băncii Naționale a României:

Onorat prezidiu,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

În primul rând, trebuie să vă mulțumesc că ne-ați primit aici.

Cu o zi înainte de expirarea termenului actualului Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României ați pus pe ordinea de zi alegerea unui nou consiliu, conform legii.

Fiind la sfârșitul unui mandat, cred că este de datoria mea să spun câteva vorbe despre vechiul consiliu.

Am cuvinte de apreciere pentru vechiul consiliu, care, prin coeziune, prin profesionalism și prin echilibru și înțelepciune a reușit să împlinească câteva dintre obiectivele importante legate de intrarea României în Uniunea Europeană, de exemplu liberalizarea contului de capital într-o perioadă cu multe tentații și capcane, pe care aș numi-o o perioadă înșelătoare.

Noul consiliu pe care dumneavoastră îl veți vota și care își va începe activitatea în perioada următoare are, din multe puncte de vedere, o sarcină mai grea.

Demarează într-o perioadă dificilă de criză, dar eu pot să spun că el își va face datoria.

Așa cum am văzut, lista prezentată de către comisiile de specialitate beneficiază de un atu, are o majoritate care asigură continuitatea, și cred că această majoritate, împreună cu proaspăt-veniții, va trebui să asigure stabilitatea financiară, stabilitatea prețurilor, sănătatea monedei, a creditului și a circulației monetare.

Acesta este, de fapt, un fel de angajament pe care îl prezint în fața Parlamentului României la schimbarea de mandat.

Mai cred, și este datoria mea să o spun aici, în fața dumneavoastră, că principalul obiectiv strategic al noului consiliu va fi adoptarea monedei euro la orizontul anilor 2014-2015.

Este, parcă, un făcut ca acest obiectiv stabilit încă din 2007 să se suprapună peste un nou mandat.

Cred că, în ciuda dificultăților prezentului, acest obiectiv va fi realizat, este realizabil, ambițios, dar realizabil.

Cred că el poate fi catalizatorul care să dea acea coerență necesară politicilor macroeconomice.

Închei prin a adresa mulțumiri Parlamentului României, de această dată în mod personal, pentru încrederea pe care mi-a acordat-o pentru mandatul care se încheie și pentru propunerea făcută de comisiile de specialitate, pe care am auzit-o aici.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule guvernator.

Stimați colegi,

Dați-mi voie să dau citire listei membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive, pentru a fi cu toții în deplină cunoștință de cauză:

 • Isărescu Mugur Constantin - președintele Consiliului de administrație și guvernatorul Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Georgescu Florin - vicepreședintele Consiliului de administrație și prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Olteanu Bogdan - membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Popa Cristian - membru al Consiliul de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Dinu Marin - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Dănilă Nicolae - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Stoenescu Virgiliu Jorj - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Nagy Ágnes - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze.)
 • Pop Napoleon - membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. (Aplauze.)

Stimați colegi,

Iată echipa asupra căreia sunteți chemați să vă exprimați votul prin procedeul de vot cu bile.

Îi rog pe chestorii Dan Motreanu și Constantin Dumitru să-și ocupe locurile pentru a distribui bilele.

Din sală: Astăzi este de serviciu Senatul!

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Vă rog să verificați dacă urnele sunt goale, să nu fie bile puse dinainte acolo. (Se verifică urnele.)

Vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art. 36 din regulament, fiecare parlamentar primește o bilă albă și o bilă neagră.

Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru lista candidaților.

Bila albă introdusă în urna neagră și bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot împotrivă.

De asemenea, vă reamintesc că numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive, se aprobă cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, conform art. 77 alin. (2) din Constituția României și art. 38 alin. (7) din Regulamentul ședințelor comune.

Domnii chestori sunt la locul lor.

Domnule Seres Dénes, s-a făcut o rocadă.

Vom începe cu Senatul.

Vă rog, atenție la vot!

O rog pe doamna secretar de ședință să dea citire listei senatorilor.

Doamne-ajută! Succes!

 
 

Doamna Doina Silistru:

- Albert Álmos - absent
- Andrei Florin Mircea - prezent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Arcaș Viorel - prezent
- Ariton Ion - prezent
- Badea Viorel Riceard - prezent
- Banias Mircea Marius - prezent
- Bara Ion - prezent
- Bașa Petru - absent
- Bădescu Iulian - absent
- Bălan Gheorghe Pavel - absent
- Belacurencu Trifon - prezent
- Berca Gabriel - prezent
- Berceanu Radu Mircea - Guvern
- Bîgiu Marian Cristinel - prezent
- Bîrlea Gheorghe - prezent
- Blaga Vasile - Guvern
- Boagiu Anca Daniela - prezentă
- Boitan Minerva - absentă
- Bokor Tiberiu - prezent
- Borza Dorel Constantin Vasile - absent
- Bota Marius Sorin Ovidiu - absent
- Calcan Valentin Gigel - absent
- Câmpanu Liviu - absent
- Chelaru Ioan - absent
- Chirvăsuță Laurențiu - prezent
- Chivu Sorin Serioja - prezent
- Cibu Constantin Sever - absent
- Cinteză Mircea - absent
- Coca Laurențiu Florian - prezent
- Constantinescu Florin - prezent
- Constantinescu Viorel - prezent
- Cordoș Alexandru - prezent
- Corlățean Titus - prezent
- Crăciun Avram - prezent
- Cseke Attila Zoltán - prezent
- Daea Petre - prezent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - absent
- Diaconu Mircea - prezent
- Dobra Nicolae - prezent
- Dumitru Constantin - prezent
- Fekete-Szabó András Levente - prezent
- Feldman Radu Alexandru - prezent
- Filip Petru - absent
- Fodoreanu Sorin - prezent
- Frâncu Emilian Valentin - absent
- Frunda György - absent
- Găină Mihăiță - prezent
- Geoană Mircea Dan - absent
- Ghișe Ioan - prezent
- Greblă Toni - prezent
- Grosu Corneliu - prezent
- Günthner Tiberiu - absent
- Gyerkó László - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hărdău Mihail - prezent
- Humelnicu Augustin Daniel - absent
- Ichim Paul - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ion Vasile - absent
- Iordănescu Anghel - absent
- Jurcan Dorel - prezent
- Lazăr Sorin Constantin - prezent
- Luca Raymond - prezent
- Mang Ioan - prezent
- Marcu Gheorghe - absent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marian Ovidiu - prezent
- Marian Valer - prezent
- Markó Béla - prezent
- Mazăre Alexandru - absent
- Măgureanu Cezar Mircea - prezent
- Mărcuțianu Ovidius - prezent
- Meleșcanu Teodor Viorel - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - prezent
- Mitrea Elena - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mîrza Gavril - absent
- Mocanu Alexandru - absent
- Mocanu Toader - prezent
- Moga Nicolae - absent
- Mustățea Vasile - absent
- Mutu Gabriel - prezent
- Necula Marius Gerard - absent
- Nedelcu Vasile - prezent
- Nicoară Marius Petre - absent
- Nicoară Romeo Florin - învoire
- Nicolaescu Sergiu Florin - învoire
- Nicula Vasile Cosmin - prezent
- Nistor Vasile - prezent
- Niță Mihai - absent
- Onofrei Orest - absent
- Oprea Dumitru - prezent
- Oprea Mario Ovidiu - prezent
- Panțuru Tudor - prezent
- Pașca Liviu Titus - prezent
- Păran Dorin - absent
- Pereș Alexandru - prezent
- Pintilie Vasile - prezent
- Plăcintă Sorina Luminița - Guvern
- Pop Gheorghe - absent
- Popa Cornel - absent
- Popa Mihaela - prezentă
- Prodan Tiberiu Aurelian - absent
- Prunea Nicolae Dănuț - prezent
- Rasaliu Marian Iulian - prezent
- Rădulescu Cristian - delegație
- Rădulescu Șerban - absent
- Robu Nicolae - absent
- Rotaru Ion - prezent
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Rușeț Ion - prezent
- Saghian Gheorghe - prezent
- Savu Daniel - prezent
- Sârbu Ilie - absent
- Sbîrciu Ioan - absent
- Secășan Iosif - absent
- Severin Georgică - prezent
- Silistru Doina - prezentă
- Staicu Dumitru Florian - absent
- Stănișoară Mihai - Guvern
- Șova Dan Coman - absent
- Tămagă Constantin - prezent
- Toma Ion - absent
- Țopescu Cristian George - absent
- Țuțuianu Adrian - prezent
- Udriștoiu Tudor - prezent
- Urban Iulian - prezent
- Valeca Șerban Constantin - prezent
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Verestóy Attila - prezent
- Voicu Cătălin - prezent
- Voiculescu Dan - absent
- Vosganian Varujan - absent

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, doamna senator.

Urmează votul deputaților.

Îi rog pe colegii mei din Camera Deputaților să nu uite că, la sfârșitul acestei ședințe, urmează ședința solemnă a Camerei Deputaților consacrată comemorării Holocaustului.

V-aș ruga să nu părăsiți sala după vot.

Membrii Birourilor permanente reunite se vor întâlni, la sfârșitul votului, în sala Biroului permanent al Camerei Deputaților pentru a participa la numărarea voturilor.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Dumitru Pardău:

- Adomniței Cristian Mihai - prezent
- Albu Gheorghe - prezent
- Alecu Valeriu - absent
- Almăjanu Marin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Ana Gheorghe - absent
- Anastase Roberta Alma - absentă
- Andon Sergiu - absent
- Andronache Gabriel - prezent
- Anghel Florin Serghei - prezent
- Antal István - prezent
- Antochi Gheorghe - prezent
- Apostolache Mihai Cristian - prezent
- Ardeleanu Sanda Maria - prezentă
- Arion Viorel - prezent
- Atanasiu Teodor - prezent
- Avram Marian - prezent
- Axenie Carmen - prezentă
- Bălan Ioan - prezent
- Balcan Viorel - absent
- Banu Mihai - absent
- Barbu Sulfina - prezentă
- Barna Maria Eugenia - prezentă
- Bădălan Eugen - prezent
- Bădulescu Adrian - prezent
- Bănicioiu Nicolae - prezent
- Bărbulescu Daniel Ionuț - prezent
- Bejinariu Eugen - absent
- Berci Vasile - prezent
- Béres Ștefan Vasile - absent
- Blaga Iosif Veniamin - prezent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Bobeș Marin - absent
- Bode Lucian Nicolae - prezent
- Boghicevici Claudia - prezent
- Boiangiu Victor - prezent
- Boldea Mihail - prezent
- Borbély László - prezent
- Bordeianu Dan - prezent
- Bostan Emil - absent
- Bot Octavian - prezent
- Botiș Ioan Nelu - prezent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Brătianu Matei Radu - prezent
- Brînză William Gabriel - prezent
- Buciuta Ștefan - absent
- Bud Nicolae - absent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Viorel Vasile - prezent
- Budurescu Daniel Stamate - prezent
- Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu - absent
- Buican Cristian - absent
- Burcău Doina - prezentă
- Burlacu Cristian Ion - absent
- Burnei Ion - absent
- Buta Sorin Gheorghe - prezent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Mircea Vasile - absent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Cărare Viorel - prezent
- Cherecheș Cătălin - absent
- Chircu Doinița Mariana - prezentă
- Chirilă Constantin - prezent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Chisăliță Ioan Narcis - absent
- Chițoiu Daniel - prezent
- Chiuariu Tudor Alexandru - absent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciobanu Gheorghe - prezent
- Ciocan Gheorghe - prezent
- Cionca-Arghir Iustin Marinel - prezent
- Ciucă Liviu Bogdan - prezent
- Ciuhodaru Tudor - absent
- Coclici Radu Eugeniu - absent
- Coroamă Gheorghe - absent
- Covaci Dorel - prezent
- Cristea Victor - absent
- Cristian Horia - prezent
- Croitoru Cătălin - prezent
- Damian Ioan - prezent
- Dascălu Constantin - prezent
- Derzsi Ákos - absent
- Dobre Ciprian Minodor - prezent
- Dobre Cristina Elena - absentă
- Dobre Victor Paul - prezent
- Dolineaschi Andrei - absent
- Donțu Mihai Aurel - absent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăghici Mircea Gheorghe - prezent
- Drăghici Sonia Maria - prezentă
- Drăgulescu Iosif Ștefan - absent
- Dugulescu Marius Cristinel - prezent
- Dumitrache Ileana Cristina - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - absent
- Dumitrescu Liana - absentă
- Dumitrică George Ionuț - prezent
- Dumitru Georgică - absent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Edler András György - absent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Farago Petru - prezent
- Farkas Anna Lili - absentă
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Damian - absent
- Florescu Adrian - prezent
- Frunzulică Doru Claudian - prezent
- Fuia Stelian - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - prezent
- Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
- Geantă Florian Daniel - absent
- Georgescu Filip - prezent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Tinel - prezent
- Gherasim Vasile - prezent
- Ghiță Cornel - prezent
- Ghiță-Eftemie Stelian - prezent
- Ghiveciu Marian - absent
- Giurgiu Mircia - absent
- Gliga Vasile Ghiorghe - prezent
- Göndör Marius Sorin - prezent
- Gorghiu Alina Ștefania - prezentă
- Gospodaru Gabriel Dan - prezent
- Grama Horia - prezent
- Grosaru Mircea - absent
- Gurzău Adrian - prezent
- Gust-Băloșin Florentin - absent
- Hogea Gheorghe - prezent
- Holban Titi - prezent
- Holdiș Ioan - prezent
- Horj Pavel - prezent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Iacob-Ridzi Monica Maria - prezentă
- Iacob-Strugaru Stelică - prezent
- Ialomițianu Gheorghe - prezent
- Iancu Iulian - absent
- Ibram Iusein - prezent
- Iftime Dragoș Adrian - prezent
- Ignat Miron - absent
- Ionescu George - prezent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Luminița - prezentă
- Iorguș Zanfir - prezent
- Irimescu Mircea - prezent
- Itu Cornel - prezent
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Jolța Nicolae - absent
- Kelemen Atilla Béla Ladislau - absent
- Kelemen Hunor - absent
- Kerekes Károly - prezent
- Korodi Attila - absent
- Kötő Iosif - prezent
- Lakatos Petru - absent
- Leșe Doru Brașoan - prezent
- Liga Dănuț - prezent
- Longher Ghervazen - absent
- Lubanovici Mircea - prezent
- Luca Ciprian Florin - prezent
- Lup Mircea Silvestru - prezent
- Lupu Mihai - prezent
- Macaleți Costică - absent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marin Mircea - prezent
- Marinescu Antonella - absentă
- Martin Eduard Stelian - absent
- Márton Árpád Francisc - prezent
- Máté András Levente - prezent
- Mazilu Constantin - absent
- Merka Adrian Miroslav - absent
- Militaru Constantin Severus - prezent
- Mircovici Niculae - absent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mocanu Adrian - absent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocioalcă Ion - absent
- Moldovan Carmen Ileana - prezentă
- Moldovan Emil Radu - absent
- Morega Dan Ilie - absent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Munteanu Ioan - prezent
- Mustea-Șerban Răzvan - prezent
- Nassar Rodica - absentă
- Năstase Adrian - prezent
- Neacșu Marian - prezent
- Nechifor Cătălin Ioan - prezent
- Neculai Marius - prezent
- Negoiță Robert Sorin - absent
- Negruț Clement - prezent
- Nica Dan - prezent
- Nica Nicolae Ciprian - absent
- Nicolăescu Gheorghe Eugen - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan - absent
- Niculescu-Mizil-Ștefănescu-Tohme Oana - prezentă
- Nistor Laurențiu - prezent
- Niță Constantin - absent
- Nițu Adrian Henorel - prezent
- Nosa Iuliu - prezent
- Novac Cornelia Brândușa - prezentă
- Oajdea Vasile Daniel - prezent
- Olar Corneliu - prezent
- Olosz Gergely - absent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - absent
- Oprișcan Mihai Doru - prezent
- Orban Ludovic - prezent
- Pál Árpád - prezent
- Palașcă Viorel - absent
- Palăr Ionel - prezent
- Paleologu Theodor - Guvern
- Pálfi Mózes Zoltán - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pandele Sorin Andi - absent
- Panțîru Tudor - prezent
- Pardău Dumitru - prezent
- Păduraru Nicușor - prezent
- Păsat Dan - absent
- Păun Nicolae - prezent
- Pâslaru Florin Costin - prezent
- Petö Csilla Mária - prezentă
- Petrescu Cristian - prezent
- Petrescu Petre - prezent
- Pieptea Cornel - prezent
- Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent
- Plăiașu Gabriel - absent
- Pocora Cristina Ancuța - absentă
- Ponta Victor Viorel - absent
- Pop Georgian - prezent
- Pop Virgil - prezent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Florian - prezent
- Popa Octavian Marius - prezent
- Popeangă Vasile - absent
- Popescu Adrian - prezent
- Popescu Cosmin Mihai - prezent
- Popescu Dan Mircea - prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - prezent
- Popov Dușan - absent
- Popoviciu Alin Augustin Florin - prezent
- Postolachi Florin - prezent
- Potor Călin - absent
- Preda Cezar Florin - prezent
- Prigoană Vasile Silviu - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Rățoi Neculai - absent
- Rebenciuc Neculai - absent
- Resmeriță Cornel Cristian - absent
- Riviș-Tipei Lucian - prezent
- Rizea Cristian - absent
- Rogin Marius - prezent
- Roman Gheorghe - prezent
- Roman Ioan Sorin - prezent
- Roșca Lucreția - absentă
- Rusu Valentin - prezent
- Sava Andrei Valentin - prezent
- Săftoiu Ana Adriana - prezentă
- Săniuță Marian Florian - absent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârbu Marian - prezent
- Scutaru Adrian George - absent
- Seremi Ștefan - prezent
- Seres Dénes - prezent
- Socaciu Victor - absent
- Solomon Adrian - absent
- Soporan Vasile Filip - absent
- Spînu Teodor Marius - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - absent
- Stan Nicolae - absent
- Stanciu Anghel - absent
- Stavrositu Maria - absentă
- Steriu Valeriu Andrei - prezent
- Stoica Mihaela - prezentă
- Stragea Sorin Constantin - absent
- Stroe Ionuț Marian - prezent
- Stroe Mihai - prezent
- Stroian Toader - prezent
- Surdu-Soreanu Raul Victor - prezent
- Surpățeanu Mihai - absent
- Surupăceanu Mugurel - prezent
- Șandru Mihaela Ioana - prezentă
- Ștefan Viorel - prezent
- Știrbeț Corneliu - prezent
- Știrbu Gigel Sorinel - prezent
- Tabără Valeriu - prezent
- Tabugan Ion - absent
- Taloș-Gheorghe Mirel - prezent
- Tărâță Culiță - absent
- Teodorescu Horia - absent
- Timiș Ioan - absent
- Tița-Nicolescu Gabriel - absent
- Tîlvăr Angel - absent
- Toader Mircea Nicu - prezent
- Trășculescu Alin Silviu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Turcan Raluca - prezentă
- Tușa Adriana Diana - prezentă
- Țaga Claudiu - absent
- Țintean Ioan - prezent
- Țîmpău Radu Bogdan - prezent
- Țurcanu Florin - prezent
- Țurea Răzvan - prezent
- Udrea Elena Gabriela - Guvern
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Uricec Eugen Constantin - prezent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - absent
- Varga Lucia Ana - prezentă
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilică Radu Costin - absent
- Vișan Gelu - prezent
- Vîlcu Samoil - prezent
- Vladu Iulian - prezent
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Mădălin Ștefan - absent
- Voicu Mihai Alexandru - prezent
- Voinescu-Cotoi Sever - prezent
- Vreme Valerian - prezent
- Zamfirescu Sorin Ștefan - prezent
- Zătreanu Dan Radu - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
- Zisopol Dragoș Gabriel - prezent
- Zoicaș Gheorghe - absent

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi, invit membrii Birourilor permanente ale celor două Camere să se întâlnească în sala de ședințe ale Biroului permanent al Camerei Deputaților.

 
   

- PAUZĂ -

*
* *

- DUPĂ PAUZĂ -

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Îl rog pe domnul deputat Dumitru Pardău să citească procesul-verbal în care s-au consemnat rezultatele votului.

 
 

Domnul Dumitru Pardău:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de senatori și deputați cu privire la numirea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive.

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu bile de către senatori și deputați asupra listei candidaților propuși pentru a fi numiți membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive, conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) și art. 32 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare, și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor: 471;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți: 293;
 • numărul total de voturi exprimate: 293;
 • numărul de voturi anulate: 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate: 293, din care:
  • voturi pentru: 251;
  • voturi împotrivă: 42. (Aplauze.)

Potrivit art. 38 alin. (7) teza a doua din Regulamentul ședințelor comune ale Senatului și Camerei Deputaților, membrii Consiliului de administrație al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, se numesc cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Având în vedere că din totalul de 471 de deputați și senatori au fost prezenți 293 și au votat pentru listă 251, Parlamentul României numește membrii Consiliului de administrație al BNR, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de cinci ani, începând cu data de 11 octombrie 2009, după cum urmează:

 • Isărescu Mugur Constantin, președintele Consiliului de administrație și guvernatorul BNR. (Aplauze.)
 • Georgescu Florin, vicepreședintele Consiliului de administrație și prim-viceguvenatorul BNR. (Aplauze.)
 • Olteanu Bogdan, membru al Consiliului de administrație și viceguvenator al BNR. (Aplauze.)
 • Popa Cristian, membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al BNR. (Aplauze.)
 • Dinu Marin, membru al Consiliului de administrației al BNR. (Aplauze.)
 • Dănilă Nicolae, membru al Consiliului de administrație al BNR. (Aplauze.)
 • Stoenescu Virgiliu Jorj, membru al Consiliului de administrație al BNR. (Aplauze.)
 • Nagy Ágnes, membru al Consiliului de administrație al BNR. (Aplauze.)
 • Pop Napoleon, membru al Consiliului de administrație al BNR. (Aplauze.)
 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Dați-mi voie ca, în numele conducerii celor două Camere, în numele tuturor deputaților și senatorilor, să-i felicit pe toți cei nouă membri ai Consiliului de administrație al BNR, să le urăm din suflet să fie sănătoși, să aibă succes în activitate și să păstreze banul nostru, leul nostru, cât mai tare, să-l consolideze cât mai mult și, evident, cât mai mulți bani pentru popor!

Felicitări!

Îl rog pe domnul guvernator, din nou, cu tot respectul cuvenit, să adreseze Parlamentului câteva cuvinte, cu ocazia alegerii în funcția cu care a fost învestit, guvernator al Băncii Naționale a României.

Domnule guvernator, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mugur Constantin Isărescu:

Onorat prezidiu,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră.

Prin votul dumneavoastră ne-ați încredințat conducerea Băncii Naționale a României pentru următorii cinci ani.

În conformitate cu prevederile legii, vă asigur că vom promova politici prin care vom asigura stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară în România.

De asemenea, cred că, într-o bună colaborare cu Guvernul României, vom face ceea ce trebuie ca să ne îndeplinim obiectivul ca în 2014-2015 România să treacă la moneda unică europeană.

Vă mulțumim foarte mult pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o. (Aplauze.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumim, domnule guvernator.

Ședința noastră continuă.

Ne cerem scuze că lucrările au durat mai mult decât era prevăzut.

Toate cele bune, domnilor membri ai Consiliului de administrație al BNR!

Domnul deputat Pambuccian, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Astăzi, în România se comemorează Holocaustul și noi aveam, la o oră pe care am depășit-o, o sesiune comemorativă.

Vă propun, domnule președinte, să sistăm ordinea de zi de astăzi aici, să o continuăm într-o altă ședință și să începem sesiunea comemorativă, cerându-ne iertare invitaților pentru întârziere, și să comemorăm Holocaustul așa cum se cuvine.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Supun votului dumneavoastră propunerea de a sista lucrările pentru ziua de astăzi și de a relua într-o ședință următoare punctele din ordinea de zi rămase nediscutate.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu o largă - prea largă! - majoritate, s-a aprobat propunerea făcută. (Discuții, râsete.)

Doamnelor și domnilor colegi, ședința se încheie aici.

Vă doresc tuturor o săptămână bună!

După o pauză de 5 minute, la Camera Deputaților vom avea o ședință solemnă consacrată Holocaustului.

Vă rog să rămâneți pentru a participa în număr cât mai mare la această ședință.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 14.30.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 5 december 2021, 15:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro