You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-10-2009

Sittings of the Senate of October 14, 2009

17. Dezbateri asupra Proiectului de lege - Legea Poliției Locale (L235/2009); (continuare dezbateri generale în ședința de luni, 19 octombrie a.c.)  
 
see bill no. L235/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 16 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind Legea Poliției Locale.

Proiectul de lege are caracter de lege organică.

Din partea Ministerului Administrației și Internelor participă doamna secretar de stat Irina Alexe.

Raportul a fost întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și va fi prezentat de domnul președinte Filip.

Îi ofer cuvântul inițiatorului, doamna secretar de stat Irina Alexe. Vă rog.

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Prin proiectul de lege supus astăzi adoptării se prevede ca poliția locală să fie organizată ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului sau ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică.

Atribuțiile poliției locale sunt semnificativ mai ample decât cele ale poliției comunitare, fiind prevăzute noi domenii de competență pe lângă cele deja în vigoare, în special în domeniul siguranței rutiere și ordinii publice.

Acest organism se constituie distinct de poliția națională și va avea atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

Totodată, poliția locală va integra compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, responsabile cu inspecția și controlul în construcții, urbanism, protecția mediului și comerț, consolidând capacitatea de acțiune în aceste domenii.

În plus, poliția locală va sprijini serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor în activitatea de teren a acestora, ceea ce va permite o mai bună aplicare a prevederilor legale specifice acestui domeniu.

Personalul poliției locale va fi format din funcționari publici și personal contractual.

În vederea operaționalizării serviciilor de poliție locală vor putea fi detașați polițiști din cadrul unităților teritoriale ale Poliției Române.

Atribuțiile din domeniile circulație rutieră, ordine publică vor fi exercitate exclusiv de funcționari publici, pregătirea acestora fiind obligatorie în instituțiile subordonate Ministerului Administrației și Internelor, sau de către furnizorii autorizați de formare profesională a adulților.

De asemenea, proiectul de lege conține prevederi specifice referitoare la uzul de armă.

În ceea ce privește finanțarea, aceasta va fi asigurată din bugetele locale, venituri proprii sau alte surse constituite în condițiile legii.

În vederea sprijinirii efortului financiar al bugetelor locale, în Legea bugetului de stat vor fi prevăzute anual sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor curente ale polițiilor locale, pe baza unor standarde de cost specifice.

În considerarea tuturor acestor aspecte, vă rugăm să adoptați proiectul de lege și menționez acum că, pe unul dintre amendamentele admise de comisie, aș dori să fac o corelare, dar o să intervin la momentul respectiv, cu permisiunea dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnule președinte Filip, aveți cuvântul. Microfonul 7.

Domnul Petru Filip:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cred că acest proiect de lege este unul dintre primele proiecte de lege care ne stau în față și care sunt legate de autonomia publică locală.

Am avut în nenumărate rânduri consultări cu reprezentanții administrațiilor publice locale, adică Asociația primarilor de municipii și Asociația orașelor și comunelor.

Din aceste discuții au rezultat și atâtea amendamente: 18 amendamente admise și 5 amendamente respinse. Și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a venit cu câteva amendamente care au fost supuse discuției în Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Concluzia a fost una de bun-simț din partea administrațiilor publice locale, care vor deveni, de fapt, beneficiarii unui astfel de proiect de lege.

În primul rând, este un proiect de lege care trebuie aplicat, care reprezintă un pas înainte în ceea ce privește un serviciu public ce va deveni un serviciu public comunitar la dispoziția cetățeanului și coordonat de către primari, este un proiect de lege evident perfectibil.

El nu este perfect și probabil că, în urma aplicării lui în următorul an, administrațiile publice locale vor veni cu lucruri reale prin punerea în practică a acestui Proiect de lege - Legea Poliției Locale.

Un subiect aparte a constat sau a fost și el legat de finanțarea acestui serviciu public.

Nu am ajuns, vă spun sincer, la o concluzie care să fie cuantificată într-un amendament sau un procent la o sursă de buget predictibilă în așa fel încât administrațiile publice locale să-și poată prevedea în termen cum vor acoperi sursele pentru acest serviciu public.

Este clar că acest proiect de lege statuează, de fapt, modul de organizare a poliției locale și cred că acest lucru este cel mai important.

Sigur că am fost foarte deschiși în discuțiile avute cu autoritățile publice locale și cred că am făcut bine.

Comisia a adoptat un raport de admitere și comentariile fie de aici, din plen, fie comentariile de mai departe, din Camera Deputaților, cred că vor duce la un proiect de lege care să poată fi aplicat cât mai bine.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu, domnule senator Filip.

Sunt solicitări la dezbateri generale?

Vă rog, domnule senator Corlățean, microfonul 3.

Domnul Titus Corlățean:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Aș avea o întrebare, și nu neapărat retorică.

Cineva, fie reprezentantul Guvernului, fie președintele comisiei de specialitate, îmi poate explica coerent și credibil motivația pentru care mergem spre înființarea unei a treia structuri de poliție? Pe lângă structura clasică de poliție avem și poliția comunitară, și acum înțeleg că mergem, pe principiul descentralizării invocate mai devreme - principiu generos în sine -, spre o a treia structură de poliție.

Altfel spus, ce ne împiedică - dacă sunt chestiuni legate de competențe insuficient dezvoltate pentru poliția comunitară sau alte chestiuni care pot fi tratate la nivel local - să modificăm Legea nr. 371/2004 privind poliția comunitară?

A doua întrebare: care este impactul bugetar, ce se întâmplă cu preluarea unor oameni care trebuie să-și găsească un loc în organigrame și în structuri? Care este motivul coerent și credibil pentru care trebuie să acceptăm înființarea unei a treia structuri de poliție în România?

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule senator Attila Cseke, aveți cuvântul la dezbateri generale. Microfonul 2. Vă rog.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Orice act normativ sau lege, reglementare în domeniul juridic, care încearcă să aducă mai aproape serviciile oferite cetățeanului față de acesta - și o principală posibilitate este mult discutata descentralizare - este bine-venită.

Din punctul nostru de vedere, al Grupului parlamentar al UDMR, trebuie susținută.

Sigur, acest proiect de lege nu este perfect.

Am încercat și noi să-l mai îmbunătățim, avem și amendamente respinse pe care dorim să le susținem în plen, dar, în genere, credem că totuși este un pas înainte, poate ar fi putut să fie mai mare, dar este un pas înainte.

Este un act prin care se înființează o structură în subordinea autorităților administrației publice locale și, din punctul nostru de vedere, acesta nu poate duce decât - chiar dacă puțin - la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățeanului, drept pentru care noi vom susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule senator Șerban Mihăilescu, aveți cuvântul. Microfonul 4.

Domnul Petru Șerban Mihăilescu:

Domnule președinte,

Este un proiect de lege surpriză, ca să nu-i spun altfel.

În toată această perioadă, în care noi am încercat intrarea României în structurile europene, nu a fost vorba decât de descentralizarea poliției centrale.

Recunosc, surpriza este că nu avem textul și este vina noastră că nu-l avem, dar nu cred că este util să formăm încă o structură deoarece se constată, de cel puțin două mandate, că ideea de a descentraliza Poliția este totdeauna amânată.

Este o chestiune pe care noi ne-am angajat, am făcut chiar și câteva demonstrații la televizor.

Cel puțin din zona în care reprezint interesele electoratului nimeni nu s-a gândit...

Am înțeles din expunerea doamnei secretar de stat că funcționarii publici vor asigura siguranța rutieră și alte chestiuni de genul acesta.

Am înțeles că primarii, cel puțin cei din zona Teleormanului, doresc ca cei doi sau trei polițiști din comună să fie în subordinea primăriei, în niciun caz să se creeze o nouă structură din niște oameni pe care nu-i văd la ora actuală și din niște fonduri care nu sunt disponibile.

Cred că trebuie să medităm mai serios pe această chestiune.

Văd că s-a folosit aceeași metodă, pentru că punctul următor din ordinea de zi este o propunere legislativă cu același text și cred că va trebui să mai vedem cât de utilă este o asemenea chestiune.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Întrucât...

Domnule senator Țuțuianu, vă rog, aveți cuvântul. Microfonul 3.

O să-i rog pe doamna secretar de stat și pe domnul senator Filip, poate mai iau cuvântul o dată și să se refere la intervențiile făcute în plen.

Vă rog, domnule senator Țuțuianu, aveți cuvântul.

Domnul Adrian Țuțuianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Prima observație.

Avem două proiecte de lege cu poliția comunitară aproape identice, unul depus de un grup de senatori de la PD-L și unul propus de Guvern.

Dacă la primul proiect de lege avem un raport de admitere, la al doilea avem un raport de respingere.

Dați-mi voie să vă spun că am participat la ședința Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări în cadrul căreia s-au făcut discuțiile generale.

Am pus atunci mai multe întrebări.

Din păcate, la ședința comisiei, când s-a făcut raportul, nu am fost prezent.

Cred că ceea ce se scrie în raportul de respingere a inițiativei legislative a colegilor noștri este valabil și pentru propunerea Guvernului.

V-aș ruga să observați cu toții că trecem la această poliție comunitară: trafic rutier, inspecție de urbanism, comerț și protecția mediului.

Nu am lămurit atunci cu reprezentanții Guvernului, la discuțiile generale, dacă cumva, de exemplu, funcționarii publici din aparatul de specialitate al autorităților administrației publice locale sunt transferați automat în noua structură.

Nu am lămurit dacă toți vor face același lucru, pentru că avem personal necontractual, avem polițiștii comunitari de astăzi, care au niște atribuții legate de ordinea publică, și nu am lămurit dacă toți polițiștii pe care-i înființăm acum vor aplica sancțiuni de urbanism sau în materie de comerț, pentru că nu sunt toți specialiști.

Sunt niște lucruri pe care trebuie să le gândim foarte bine și propunerea mea este de a supune aprobării plenului Senatului retrimiterea la comisiile de specialitate pentru a clarifica aceste lucruri.

De asemenea, nu cred că este în regulă ca toată conducerea și organizarea acestei poliții comunitare să țină de primar, și nu de consiliul local.

Sunt numai câteva elemente asupra cărora cred că trebuie să discutăm foarte serios în comisii și să revenim cu un raport suplimentar.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Am înțeles.

Vă mulțumesc și eu, domnule senator Țuțuianu.

Îi ofer cuvântul domnului senator Emilian Frâncu, se pregătesc domnii senatori Daea și Iulian Urban.

Aveți cuvântul, domnule senator Frâncu. Microfonul 1.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc.

Pentru că în acest moment se pot discuta observațiile...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator, vă rog să mă iertați că vă întrerup.

Mai avem aproximativ trei minute până la sfârșitul ședinței de astăzi.

Mai sunt înscriși trei colegi.

V-aș ruga să fiți mai conciși, pentru că la ora 13.00 trebuie să închidem ședința și să lăsăm dezbaterile generale pentru ședința de luni, 19 octombrie 2009, când se va da votul, fiind lege organică.

Dacă puteți să mergeți la esență, vă rog.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Doar o singură problemă în legătură cu art. 46 alin. (1).

Vreau să precizez că modificarea făcută de comisie în locul sintagmei "are obligația de a solicita prefectului..." - deci primarul, în cazul în care constată nereguli, are obligația de a solicita -, s-a înlocuit cu "poate solicita prefectului sprijinul".

Eu cred că întotdeauna cuvântul "poate" lasă loc la interpretări, este o chestiune subiectivă și cred că sintagma potrivită este "va solicita prefectului".

Este o chestiune care...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator Frâncu, vă mulțumesc respectuos.

Vreau să vă informez însă că pe regulament nu se pot face amendamente.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Era o observație legată de fond.

A doua chestiune.

Consider că în locul primarului, care poate să constate, consiliul local este organismul abilitat.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

În cazul în care se va da curs propunerii domnului senator Țuțuianu, de retrimitere la comisie, o să vă rog să le reluați și comisia să țină cont de ele.

Îi ofer cuvântul domnului senator Daea.

Vă rog, rapid.

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Un asemenea act normativ nu poate trece prin Senatul României din două motive esențiale: primul este că vrea să facă o structură care să instaleze ordinea când în actul normativ nu este ordine, al doilea - rămâi stupefiat -, vrem să descentralizăm ce?, și nu ne spune.

Vrem să construim ceva și nu avem cu ce.

Cine a mai pomenit, până la acest act normativ - uitați-vă la Capitolul 6 - Uzul de armă...

Judecați logic și veți vedea că întâi spune să nu tragă și prezintă ordinea în care să tragă.

Este inadmisibil așa ceva! Motiv pentru care nu vreau să pedalez mai mult asupra conținutului actului normativ.

Ca filozofie este greșit, ca redactare, de asemenea, motiv pentru care mă alătur inițiativei colegului meu să retrimitem proiectul de lege la comisie.

Eu cred că ar fi necesar un raport comun al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, pentru că instalează norme juridice care trebuie să fie riguroase și clare.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului senator Iulian Urban. Vă rog. Microfonul 2.

Domnul Iulian Urban:

În legătură cu retrimiterea la comisie, îmi aduc aminte de discuțiile care au fost în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, îmi aduc aminte de domnii secretari de stat de la Ministerul Administrației și Internelor, care veneau la noi la comisie.

Eu cred că nu avem de ce să retrimitem proiectul de lege la comisie, pentru că îmi aduc aminte că acest proiect de lege era susținut la momentul respectiv, pentru că aceasta era direcția în care inclusiv fostul ministru de interne a fost de acord să meargă.

În momentul de față, noi să retrimitem la comisie, ca să ce?

Este foarte adevărat că s-au ridicat anumite probleme care însă au avut posibilitatea de a fi tranșate prin amendamente.

Au existat amendamente admise și amendamente respinse.

Eu vă propun să continuăm discuția în ședința noastră viitoare, să ne uităm și la acele amendamente, pentru că din punctul meu de vedere, chiar dacă retrimitem proiectul de lege la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări sau la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, comisia care a întocmit raportul, nu vom rezolva absolut nimic în acest moment.

Totul va ține de discuțiile pe care le vom avea pe amendamentele respinse și admise.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, Întrucât este un proiect foarte important și complex, eu vă propun să urmăm sugestia dezbaterii amendamentelor, după care să decidem și modul în care vom acționa în continuare.

Domnule președinte Petru Filip, vă rog, aveți cuvântul. Microfonul 7.

Domnul Petru Filip:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Proiectul de lege - Legea Poliției Locale are o istorie foarte veche.

Mă mir că nu o cunoașteți! Primarii tuturor partidelor, fie că este vorba de domnul Pendiuc de la Pitești, fie că este vorba de domnul Chiliman de la București - care au fost la audieri și care au venit și au susținut acest proiect de lege -... nu are nicio legătură cu poliția comunitară.

Poliția comunitară se transformă în poliția locală.

Au fost nenumărate discuții la Ministerul Administrației și Internelor, sub președinția domnului Nica, fost ministru al acestui minister, cu cei ai Inspectoratului General al Poliției.

Această lege - tehnică și în același timp de bun-simț pentru administrațiile publice locale - a parcurs un întreg proces de discuții, inclusiv discuția dacă este bine să ridice pușca, să spună stai și să tragă în picior sau să tragă în gleznă.

Aceste lucruri au fost discutate chiar de oameni implicați în acest proces.

Să nu credeți că a fost un proces simplu.

Pe de o parte, Ministerul Administrației și Internelor, Direcția IGP-ului, nu dorește să transfere o parte din asemenea responsabilități la administrația locală, inclusiv cu personalul.

Mie îmi pare rău că acest proiect de lege, discutat de luni de zile, nu a putut să fie consultat până acum, în așa fel încât aceste întrebări la care s-a răspuns în decursul timpului să nu mai constituie subiect de discuție și întrebări într-un plen.

Părerea mea este...

Sigur, orice se poate vota: să fie retrimis la comisie, să chem primarii și să le spun că lucrurile pe care le-am discutat de nenumărate ori trebuie să le rediscutăm, orice se poate.

Rugămintea mea ar fi, chiar dacă se votează retrimiterea la comisie...

În momentul în care se vor face din nou audieri cu primarii, care sunt din tot spectrul politic, veți constata că toți susțin acest proiect de lege.

Vă rog să mă credeți, nu este vorba de primari ai Partidului Democrat Liberal, din contră, Poliția Sectorului 1, care este cea mai bine organizată, cu Andrei Chiliman, de exemplu, vedeți cum a sărbătorit nu știu câți ani de la organizarea Poliției.

Luați-l pe Tudor Pendiuc de la Pitești, organizarea Poliției Comunitare de la Pitești, este bună sau rea, nu știu, dar oamenii aceștia susțin acest proiect de lege.

Vă rog foarte mult, dacă se hotărăște retrimiterea proiectului de lege la comisie, cei care sunt interesați pentru acest proiect de lege, să participe la discuții cei care au observații în așa fel încât multe dintre întrebările tehnice și de amănunt privind această lege să le știe din interior, pentru că, altfel, dacă m-ar întreba pe mine cineva cum se operează un om de sus în jos sau de la dreapta la stânga, nu știu, și poate că nici nu mă interesează foarte tare.

De aceea cred că este o primă lege foarte importantă, care trebuie să pornească cu dreptul, dar rugămintea mea este să o discutăm în comisie cu toți cei care, într-adevăr, au legătură cu subiectul și vor să contribuie la îmbunătățirea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu.

Stimați colegi, Propun să continuăm dezbaterile generale folosind până luni termenul pe care îl avem la dispoziție pentru o studiere atentă.

Într-adevăr, este un proiect foarte complex.

Ne revedem luni după-amiază.

Așa cum am mai anunțat, probabil luni la ora prânzului avem Birou permanent.

Vă mulțumesc tuturor și vă doresc spor la muncă în circumscripțiile dumneavoastră!

Ședința s-a încheiat la ora 13.08.