Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 27-10-2009

Ședința Senatului din 27 octombrie 2009

6. Continuarea dezbaterii și adoptarea Proiectului de lege - Legea Poliției Locale (L235/2009)
 
consultă fișa PL nr. L235/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la cele două acte legislative care se referă la poliție, potrivit deciziei pe care am luat-o.

Punctul 11 din ordinea de zi, Proiectul de lege - Legea Poliției Locale.

Stimați colegi, Proiectul de lege - Legea Poliției Locale a fost luat în dezbatere în ședința noastră din 14 octombrie 2009.

Avem un raport al comisiei, care este de admitere, cu amendamente admise și amendamente respinse.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și vă informez respectuos că noi suntem Cameră decizională.

Pe lângă dezbaterile generale, va trebui să dezbatem amendamentele respinse de către comisie, dacă sunt susținute în plen, și după aceea vom intra în procedură de vot.

Deci vă rog frumos să vă aplecați asupra raportului.

Raportul are amendamente admise și amendamente respinse.

Primul lucru pe care îl voi face este să întreb dacă amendamentele respinse se susțin.

Văd de la domnul Cseke, care dă din cap, că se susțin.

Da? Atunci o să vă rog, domnule senator Cseke, să susțineți la microfon. (Discuții în sală.)

O fi așa, dar la mine scrie că suntem Cameră decizională.

Doamna Călinoiu, o să vă rog frumos să-mi spuneți dacă suntem prima Cameră sau Cameră decizională, cum scrie la mine.

Domnul senator Cseke, microfonul 2.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Am cinci amendamente care sunt propuse pentru respingere, din care am să încerc să susțin patru și să încerc să vă conving asupra necesității lor.

Primul amendament este amendamentul formulat la art. 6.

În proiectul de lege, așa cum este formulat de Guvern, poliția locală are ca atribuție "executarea mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată".

Am propus eliminarea acestui text, deoarece consider că, având în vedere competențele totuși sumare care sunt prevăzute pentru poliția locală, acest organism nu va avea forța juridică necesară pentru a pune în executare mandate și parcă îi și văd pe polițiștii din poliția locală cum execută mandate de aducere a unor oameni cu antecedente penale semnificative.

Eu cred că această forță a statului, această atribuție ar trebui să revină Poliției Române, și nu Poliției Locale.

Acesta este primul amendament. Îl susțin.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu.

În legătură cu amendamentul care figurează la numărul curent 1, în anexa cu amendamente respinse, sunt alte puncte de vedere?

Din partea grupurilor?

Din partea Guvernului cine participă? Microfonul 10.

Domnul Dan Valentin Fătuloiu - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor:

Bună ziua!

Sunt secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor.

Noi am propus acest articol în conținutul respectiv având în vedere că poliția locală, în municipii, are o structură deja formată și ar degreva poliția națională de aceste sarcini, dar suntem întru totul de acord cu amendamentul, avem capacitatea de a rezolva această problemă.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult domnului Fătuloiu.

Stimați colegi, dacă nu sunt alte intervenții, o să supun la vot primul amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 53 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și nicio abținere, amendamentul a fost adoptat.

Trecem la amendamentul care figurează la numărul curent 2.

Domnule senator Cseke, aveți cuvântul. Microfonul 2.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art. 30 alin. (4) se prevede că, în cazul municipiului București, Comisia locală "elaborează proiectul Planului unic de ordine și siguranță publică" și că acest plan "va fi avizat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și aprobat de prefect".

Această reglementare de avizare de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și aprobare de către prefect nu este însă prevăzută în cazul Comisiei locale din comune, orașe, municipii și sectoare ale Bucureștiului și am crezut de cuviință că trebuie să existe o corelare, adică, dacă la municipiul București prevedem avizarea de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, atunci și în celelalte cazuri de comisii locale este necesară o asemenea avizare.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule Fătuloiu, microfonul 10.

Domnul Dan Valentin Fătuloiu:

Nu avem comentarii pe această modificare.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, supun votului amendamentul propus de domnul senator Cseke, amendament care figurează la numărul curent 2, amendamente respinse.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 58 de voturi pentru, două voturi împotrivă și două abțineri, amendamentul a fost adoptat.

Amendamentul de la numărul curent 3.

Domnule senator Cseke, microfonul 2.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La art. 36 alin. (1) lit. c), "polițistul local are dreptul la suportarea de către unitatea administrativ-teritorială a sumelor necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu".

Am propus o modificare, în sensul de a avea o reglementare mai cuprinzătoare.

În loc de "suportarea" să spunem "asigurarea de către unitatea administrativteritorială", ceea ce ar însemna, din punctul nostru de vedere, că se dă posibilitatea unității administrativ-teritoriale de a decide modalitatea concretă de asigurare a asistenței juridice: ori prin consiliile juridice proprii, ori prin suportarea unor sume necesare angajării unui avocat.

Deci, din punctul nostru de vedere, este un text mai cuprinzător.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule secretar de stat Fătuloiu, microfonul 10.

Domnul Dan Valentin Fătuloiu:

Nu avem comentarii.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Dacă nu sunt alte observații...

Da, vă rog, domnule senator Urban, microfonul 2.

Domnul Iulian Urban:

O întrebare de ordin tehnic.

Dacă este vorba de aducerea în fața instanței de judecată a unui polițist local și, în acest caz, acuzațiile îl vizează pe el ca persoană fizică, din punct de vedere procedural, în fața instanțelor de judecată din România, un consilier juridic nu poate să reprezinte o persoană fizică, asta apropo de explicațiile pe care ni le-a dat colegul nostru la formularea acestui amendament.

Poate ar putea să ne detalieze, pentru că, în fața organelor de urmărire penală, atunci când este adusă în discuție o persoană fizică, aceasta poate fi asistată și reprezentată numai de către un avocat.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Cseke, vă rog să interveniți și să răspundeți la problema ridicată de domnul senator Urban. Microfonul 2.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este logică.

Așa cum este formulat și în proiectul guvernului, această suportare se referă la cazuri de fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu.

Deci vorbim de situații în care polițistul are o problemă sau este ascultat, cercetat, urmărit și așa mai departe pentru fapte care sunt în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu pentru alte categorii de fapte.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, în aceste condiții, dacă nu mai sunt alte observații, supun la vot cel de-al treilea amendament al domnului senator Cseke.

Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, amendamentul a fost adoptat.

Amendamentul de la numărul curent 4, la art. 39, vă rog, domnule senator Cseke, îl mai susțineți?

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, amendamentul de la numărul curent 4 nu l-aș mai susține și aș trece la amendamentul de la numărul curent 5.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Este în regulă.

Vă rog să luăm notă, nu se mai susține.

Vă rog să prezentați amendamentul de la numărul curent 5.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

La art. 41 am propus introducerea unui nou alineat, cu următorul cuprins: "În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, la încadrarea personalului Poliției Locale, prevăzut la art. 14 din prezenta lege, se va avea în vedere necesitatea reprezentării proporționale a acestei categorii de cetățeni."

Este o corelare cu reglementările prevăzute în Legea nr. 215/2001 și cred că este un lucru bun atât pentru poliția locală, cât și pentru cetățeni, care vor avea servicii și contacte cu polițiști locali care cunosc și limba minorității respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Sunt comentarii față de această propunere a domnului senator Cseke?

Vă rog, domnule secretar de stat Fătuloiu, microfonul 10.

Domnul Dan Valentin Fătuloiu:

Nu am fi de acord cu această prevedere, pentru că ea este prevăzută în Legea privind administrația publică locală.

Mai mult, noi am avut în județele Harghita și Covasna angajări din cadrul minorităților și operează principiul concursului, al angajării pe bază de concurs și nu putem să discriminăm celelalte cadre.

Introducând această prevedere, ar trebui să anulăm concursul și, după cum știți, în programul de aderare am avut și clauza de salvgardare, unde ni s-a impus ca în cadrul autorităților publice să se organizeze concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul senator Attila Verestóy, microfonul 2.

Domnul Verestóy Attila:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

După remarcabilele succese prin care am avut suportul și votul pentru a trece peste aceste amendamente, cele trei pe care le-ați acceptat, mă așteptam ca acest elan să continue fără oprire, dar, într-adevăr, este o problemă mai delicată și care necesită și un pic de reflecție, și trebuie să ne aplecăm și asupra experienței și modului cum operează în celelalte țări europene sisteme similare.

Trebuie să vă asigur că acest amendament are ca scop eficientizarea și o bună funcționare a instituțiilor de poliție.

În țările europene unde s-au adoptat astfel de măsuri, sigur, există concurs pentru aceste locuri, există respectarea întru totul a reglementărilor pe care le avem și în momentul de față, numai că se introduce și un criteriu în plus.

Așa cum un anumit sistem are nevoie de specialiști în anumite domenii, în cazul nostru specialistul are ca atribut, are ca, cum să spun, cunoștință în plus un lucru necesar pentru a duce la bună îndeplinire activitatea de poliție, și anume cunoaște limba maternă a comunității care trăiește în acea zonă.

Sigur că nu dorim să avem o poliție locală formată din cei care sunt numai din comunitatea respectivă, de aceea niciodată nu se va întâmpla ca într-o poliție locală să existe o pondere mai mare a polițiștilor decât ponderea însăși a locuitorilor și, din păcate, trebuie să recunoaștem că sunt asemenea situații, dorința noastră de a pune în acord exact ceea ce știe polițistul și ceea ce știe infractorul.

Trebuie să recunoaștem acest lucru.

A urmări, a duce la bun sfârșit munca polițienească este, credeți-mă, spre ajutorul nostru, spre o societate mai liniștită, spre o societate pe care dorim să o controlăm, să o avem.

Sunt sigur că, ținând cont de faptul că va exista concurs pentru aceste locuri, tot așa, ministerul s-ar putea să acorde o atenție acestui amendament și să ne susțină.

Rog ca domnul secretar de stat să reflecteze asupra acestor considerente și să ne acorde sprijinul pentru acest amendament.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții?

Vă rog, domnule secretar de stat Dan Fătuloiu, microfonul 10.

Domnul Dan Valentin Fătuloiu:

Îmi cer scuze că trebuie să comentez din nou acest amendament.

Nu putem impune un criteriu procentual, pentru că i-am discrimina pe alții.

Nu este totuna principiul de a cunoaște limba minorității cu a impune un criteriu de selecție.

Știți foarte bine că în perioada 2005-2007, când am fost șeful Poliției Române, nu am impus un principiu, dar am făcut o popularizare, o mediatizare în județele Harghita și Covasna pentru ca cei de etnie maghiară să vină la concursuri, pentru că nu accesau aceste funcții.

Vom oferi toată susținerea pentru ca minoritățile să participe la aceste concursuri, dar nu putem să impunem un criteriu bazat pe procente, pentru că îi discriminăm pe alții și nu există niciun model european în acest sens.

Vă asigur de acest lucru.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă rog, domnule senator Titus Corlățean. Microfonul 3.

Domnul Titus Corlățean:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Este un subiect important și delicat în același timp, și nu vă ascund că unii dintre noi am mai participat la astfel de discuții și în țară, dar și în străinătate, și la Strasbourg, la Consiliul Europei, și chiar la anumite dezbateri în Parlamentul European.

Pentru că, pe de o parte - și discuția este realmente cu cea mai mare deschidere și bună-credință -, este firesc ca în astfel de situații, atunci când este nevoie de un contact direct cu populația, cetățenii care trăiesc într-o anumită localitate, într-o anumită zonă, comunicarea directă să fie bună, să se facă și în limba română, limba oficială a statului, dar și în limba care este, poate, mai bine înțeleasă de cetățeanul care trăiește în acea zonă, dar, pe de altă parte - și aceasta este o poziție europeană, vă asigur, și, în consecință, o poziție românească -, criteriul competenței, criteriul profesional este cel care are rolul decisiv, și nu criteriul etnic.

Și asta poate că pune în valoare o diferență a școlilor de gândire, dar și soluția normativă este cea pe care am îmbrățișat-o și la nivel european și, în consecință, o susținem și la nivelul statului român.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Urban, microfonul 2, vă rog.

Domnul Iulian Urban:

Mai mult de atât, vreau să vă spun că în Germania, acum trei ani, a existat o situație similară, în zona Frankfurt, acolo unde a existat o decizie luată de poliția locală, întrucât aveau o comunitate foarte mare de cetățeni turci și s-a încercat introducerea unui asemenea criteriu.

Consecința a fost că s-a declanșat o dezbatere care a ajuns în fața Curții Supreme de Justiție din Germania și apoi la CEDO, unde a fost tranșată, întrucât, într-adevăr, așa este: s-a considerat că este vorba de o discriminare, s-a considerat că singurul criteriu care trebuie să ducă la accederea în funcțiile publice trebuie să fie acela al competenței, astfel încât, din punctul meu de vedere, atâta timp cât sunt cetățenii unei anumite etnii, ai unei anumite minorități, și vor participa la aceste concursuri, nimeni nu-i împiedică să facă acest lucru.

Însă, pe cale de consecință, aș putea să vă întreb cum ar funcționa un asemenea criteriu într-una din localitățile, de exemplu, din colegiul meu, acolo unde ar trebui să favorizăm pe cine?, pentru că avem foarte mulți etnici romi.

Deci este o decizie care, din punctul meu de vedere, ar duce la contestarea acestor concursuri și ar duce la anularea lor în justiție, astfel încât ne complicăm inutil.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule senator Oprea, microfonul 2.

Urmează domnul senator Verestóy.

Domnul Dumitru Oprea:

Într-adevăr, subiectul este făcut de noi sensibil, pentru că buna intenție a colegilor de la UDMR poate să fie împotriva etnicilor maghiari, pentru că știu că sunt oameni foarte bine pregătiți profesional și, dacă s-ar lucra cu procente, în anumite zone în care dumnealor nu au decât 21%, și sunt 80% foarte buni, le-ar lua această șansă.

Invers, în comunitățile în care sută la sută sunt români și coabitează cu etnicii maghiari, nu ar avea nicio șansă? Dacă sunt profesioniști, cum să nu!

Cred că este un subiect pe care noi îl amplificăm fără suport.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule senator Attila Verestóy, microfonul 2.

Domnul Verestóy Attila:

Domnule președinte,

Onorați colegi,

Nu este vorba de a impune o componență a unei poliții locale după anumite rapoarte, este vorba de un criteriu de competență, pentru că polițiștii cu care vrem să lucrăm trebuie să aibă aptitudini, trebuie să aibă cunoștințe pentru a rezolva cazurile concrete.

Un criteriu de competență poate să fie, de exemplu, să știe să conducă mașina, să aibă carnet de condus mașina, pentru că este nevoie de polițiști care să poată să satisfacă anumite probleme care necesită această cunoștință.

Este un criteriu de competență.

Un alt criteriu de competență s-ar putea să fie ca polițiștii să aibă anumite pregătiri, de exemplu, să cunoască limba minorității naționale cu care lucrează, deci e vorba de introducerea criteriului de competență, în măsura în care e nevoie de ea.

Noi am apreciat că într-o comunitate unde trăiesc, de exemplu, jumătate de etnici romi și jumătate de etnici români sau un sfert din fiecare - pot să fac o componență ipotetică, deși există cazuri concrete care reflectă aceste componențe - este nevoie, într-o pondere apropiată de ponderea comunității respective, de polițiști care să poată avea acces direct în comunicarea cu cetățenii din comunitatea respectivă.

Deci este vorba de introducerea unui criteriu de competență în alcătuirea poliției locale.

De ce ne cramponăm pentru a...

Contravine, de fapt, ideii de concurs.

Nu există niciun impediment ca cineva născut la Galați și crescut la București să fie un bun cunoscător al limbii ucrainene și să fie, într-un concurs, câștigător în zona Suceava, unde este nevoie de polițiști care să cunoască limba ucrainenilor de acolo.

Deci este vorba de introducerea unui criteriu de competență pentru o mai bună funcționare a poliției, mai ales că este vorba de poliția locală.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult.

Înainte de a le oferi cuvântul domnilor senatori Mărcuțianu și Berca, în calitate personală - deci nu vorbesc în calitate de președinte de ședință, dar ca să câștig timp vorbesc de aici -, eu aș fi fost de acord cu argumentația dumneavoastră dacă propunerea de amendament ar fi fost legată de cunoașterea limbii.

În amendament se spune altceva, că trebuie să reprezinte acest grup etnic.

Deci nu este vorba de cunoașterea limbii, domnule senator Verestóy.

Vă rog să mă scuzați, a fost o observație personală.

Îi ofer cuvântul domnului senator Mărcuțianu, urmează domnul senator Berca.

Aveți cuvântul.

Microfonul 3.

Domnul Ovidius Mărcuțianu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu tot respectul pentru colegii din UDMR și pentru toți prietenii maghiari pe care-i am în această țară, din câte știu eu, limba oficială în România este limba română și nu cred că, în organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi din această țară, cunoașterea limbii române poate fi socotită un criteriu de competență.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Berca, vă rog, cât mai scurt, să tranșăm până la urmă.

Aveți cuvântul. Microfonul 2.

Domnul Gabriel Berca:

Domnule președinte, mulțumesc pentru această intervenție.

Eu cred că în România de astăzi, a anului 2009, competențele nu se măsoară în procente, ci în cunoștințe și cred că ce spuneau colegii mei cu privire la competență, la profesionalism, nu sunt doar deziderate ale fiecăruia dintre noi.

De foarte multe ori, carnetele de partid au decis cu privire la "competențe" în privința administrațiilor locale.

Eu cred că trebuie să fim foarte atenți și, dacă avem aceste două principii în vigoare, vom și vota în consecință și cred că astfel de criterii, care nu țin de cele două elemente, ar trebui să ne lase indiferenți și să adoptăm o poziție cuvenită, pentru că, până la urmă, discutăm de poliții locale care trebuie să-și facă datoria în condiții, uneori, foarte dificile, și asta nu ține cont nici de criteriul etnic și nici de procentul respectiv din zona respectivă.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult.

Îi ofer cuvântul în final autorului amendamentului, domnul senator Cseke.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Microfonul 2. Vă rog.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să încerc să fiu scurt la final.

Nu am dorit, prin acest amendament, decât să încercăm să eficientizăm activitatea poliției locale și vreau să observați exact formularea textului:

"Se va avea în vedere necesitatea reprezentării proporționale a acestei categorii de cetățeni."

Nu am spus că unde sunt 80% etnici maghiari vor fi 80% polițiști locali de minoritate maghiară, nici unde sunt 30% sau 20% vor fi proporțional cu aceste procente.

Am instituit un principiu, cred eu, de bun-simț, acela de a avea în vedere necesitatea reprezentării și a acestei categorii de cetățeni din România, din județul respectiv, din municipiul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi, cred că am avut...

Vă rog, domnule senator Radu F. Alexandru, aveți cuvântul. Microfonul 2.

Până atunci, o să vă rog, întrucât intrăm în faza de vot, să vă anunțați colegii să vină în sală, pentru că este un proiect de lege organică și ar fi păcat, după atâtea dezbateri, inclusiv adoptarea unor amendamente, să nu reușim să finalizăm propunerea respectivă.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Domnul Radu Alexandru Feldman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Îmi pare rău că intervin în final, după ce, cu siguranță, s-au emis o sumă de opinii dintre cele mai interesante.

Am ținut totuși, v-am cerut permisiunea să vin la microfon pentru a semnala un lucru asupra căruia cred că este important să reflectăm.

Când vorbim de poliție, de asigurarea în bune condițiuni a unei instituții atât de importante cum este instituția Poliției, cred că trebuie să facem abstracție, trebuie să avem luciditatea să facem abstracție de componenta etnică și, în speță, de limba pe care un procent semnificativ sau un procent chiar majoritar al populației din zona respectivă o are ca limbă maternă.

În Constituție se prevede foarte limpede - și un antevorbitor a făcut această precizare - că limba oficială este limba română.

Cu toată considerația pentru cultura, pentru limba, pentru tradițiile minorităților, pe care nimeni nu le contestă - și aș fi ultimul care aș pune în discuție aceste lucruri -, mi se pare că, dacă vorbim de competență, competența în niciun caz nu poate fi invocată prin limba minorităților locale.

Este o abordare, aș îndrăzni să spun, eronată, este o abordare care îl pune în dificultate pe cel care se angajează în poliție. Știm foarte bine că lucrătorii din poliție, ca și lucrătorii, în general, din Ministerul Administrației și Internelor sau din Ministerul Apărării Naționale sunt mutați frecvent dintr-o zonă în alta a țării și nu pot să introduc acest criteriu ca un criteriu care recomandă sau, din contră, pune sub semnul îndoielii capacitatea profesională prin limba pe care o vorbește o bună parte din populația țării.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră amendamentul respins, propus de domnul senator Cseke.

El figurează la numărul curent 5 din anexa nr. 2 - Amendamente respinse.

Vă rog să votați. (Tabela electronică indică 22 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și 21 de abțineri.)

Din păcate, amendamentul nu a întrunit numărul de voturi necesar. (Discuții în sală.)

Vă rog, domnule senator. (Intervenție neinteligibilă din sală.)

Poftiți? Listă pentru grupurile parlamentare.

Stimați colegi, am încheiat, practic, discutarea amendamentelor respinse.

Unele au fost adoptate.

Deja fac parte din categoria amendamentelor admise și o să supun votului dumneavoastră adoptarea...

Vă rog, domnule senator Corlățean, microfonul 3.

Domnul Titus Corlățean:

O chestiune de procedură, domnule președinte, pentru că proiectul de lege este realmente important.

În ședința trecută solicitasem o serie de elemente.

Nu le-am primit, din păcate, din partea Guvernului.

Din fericire, le-am primit ulterior și ele ne îndreptățesc, cel puțin la nivelul Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, să votăm în favoare.

Constat însă că s-ar putea să avem probleme de cvorum, fiind o lege organică.

De aceea, solicitarea către dumneavoastră este de a vă adresa liderilor de grup să-i cheme pe colegi în sală înainte de vot.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Stimați colegi, din numărătoare rezultă că, dacă votăm toți cei care suntem în sală, avem cvorum.

Vă rog doar să fiți atenți și să votați.

Dacă nu, vă anunț de acum, ca să nu fie discuții, că, dacă nu veți vota, voi cere apel nominal și, dacă vreți, vot prin apel nominal, ca să știm foarte clar cum stăm.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră raportul comisiei, raport de admitere, cu amendamente, în care au fost incluse și amendamente respinse.

Vă rog să votați.

Cu 74 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere, raportul comisiei, cu amendamente, a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, care are și el nevoie de 69 de voturi pentru.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 76 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, proiectul de lege a fost adoptat.