Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 14, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.7/25-01-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 14-01-2010 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of January 14, 2010

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.
 
see bill no. 722/2009 L709/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Vom trece acum la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Îi dau cuvântul domnului ministru Șeitan pentru a susține legea. Vă rog.

Domnul Mihai Constantin Șeitan (ministrul muncii, familiei și protecției sociale):

Domnilor președinți ai Camerelor,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Dați-mi voie să vă prezint succint bugetul asigurărilor sociale de stat.

Bugetul acesta include un total al veniturilor de 41.316 milioane lei, din care cele aferente pensiilor sunt de 41.066 milioane lei, iar cele pentru accidente de muncă și boli profesionale de 310 milioane lei.

Trebuie spus că pentru susținerea acestui buget există transferuri de la bugetul de stat, sub formă de subvenții, în sumă de 7.056 milioane lei.

În ceea ce privește cheltuielile acestui sistem, ne regăsim într-o sumă de 41.060 milioane lei, care față de anul trecut reprezintă o creștere nominală de 1,5%.

Aș vrea să mai spun că la fundamentarea acestui buget am avut în vedere faptul că valoarea punctului de pensie se menține în cursul anului 2010 la nivelul de acum, adică 732,8 lei. O referim la un număr mediu de 4.690.000 de pensionari. Cuprindem în acest buget și bugetul de șomaj, care include pentru anul viitor o rată medie a șomajului de 7,3% la sfârșitul anului 2010, adică un număr de 645.000 de șomeri, comparativ cu 7,8%, cât aveam la sfârșitul anului trecut.

Toate cotele de contribuții de anul viitor, care se referă la pensii, atât angajat, cât și angajator, la șomaj, atât angajat, cât și angajator, la participarea la fondurile de pensii private, în ceea ce privește contribuțiile referitoare la accidente de muncă și boli profesionale, ca și cele pentru creanțele salariale, rămân la nivelul anului trecut, cu excepția contribuției pentru fondurile private de pensii, care anul trecut a fost înghețată la 2%, deși trebuia să fie 2,5. Anul acesta se aduce la 2,5, deși trebuia să fie 3.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Îi mulțumesc domnului Șeitan. Am să dau cuvântul comisiei, pentru raport. Domnul Viorel Ștefan.

Domnul Viorel Ștefan:

Stimați colegi,

În urma examinării proiectului de Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, a amendamentelor depuse de comisiile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului și a celor depuse de către parlamentari, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, care au fost sesizate în fond, propun ca proiectul de lege să fie supus spre dezbaterea și aprobarea Parlamentului, cu amendamentele prezentate în anexele nr.1 și nr.2 la prezentul raport. Fac mențiunea că proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

În cadrul dezbaterilor generale sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Domnule Dobre, vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre:

Doamnă președinte,

Domnule prim-ministru,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

În primul rând îmi exprim părerea de rău că există această cutumă de a discuta bugetul asigurărilor sociale târziu, după lungile dezbateri ale bugetului de stat, și probabil că ar trebui să îi acordăm o atenție mult mai mare, întrucât mai bine de 10 milioane de români depind de ceea ce decidem noi astăzi. Depind în mod direct, pentru marea majoritate dintre acești oameni este principala și singura sursă de venit.

Aș vrea să vă spun că exact cu un an în urmă, atunci când dezbăteam bugetul asigurărilor sociale, poziția grupului parlamentar, poziția partidului meu, a Partidului Național Liberal, era aceeași.

Suntem consecvenți cu ceea ce am spus și anul trecut. Nu putem fi de acord cu un buget care afectează direct veniturile a peste 5 milioane și jumătate de pensionari. Nu putem fi de acord cu continuarea unui precedent început anul trecut, respectiv înghețarea punctului de pensie. Nu putem fi de acord cu aceste înalte contribuții la asigurări sociale, care dezavantajează întreprinderile, reduc numărul de locuri de muncă, creează presiune pe fondul de șomaj.

Domnule prim-ministru,

În anul 2000, prin Legea nr. 19, și mulți colegi din comisie pentru care am un respect deosebit au participat la elaborarea ei și dumneavoastră ați aprobat-o, printre alții, ca deputat aici, s-a creat un cadru prin care sistemul de pensii să permită celor care au muncit de-a lungul anilor un venit corespunzător. Pentru că, domnule prim-ministru, pensia nu este un ajutor de stat, pensia este o obligație a statului față de cetățeni.

Acest sistem a funcționat și guvernele succesive, prin eforturi, uneori sub presiunea opoziției, au mărit punctul de pensie, au devansat creșterea punctului de pensie, astfel că la sfârșitul anului 2008 acesta se apropia de 45%, cu precizarea că de la 1 ianuarie 2009 trebuia să reprezinte 45% din salariul mediu.

Din păcate, Guvernul care se instala la sfârșitul anului 2008 și încă o dată, din păcate, colegii din PSD au făcut această greșeală atunci, a înghețat punctul de pensie.

Astăzi veniți cu aceeași propunere. Din fericire, PSD-ul și-a revenit, deși nu toți. Și îmi permit să-l critic pe colegul meu și prietenul meu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, pentru că, încălcând Regulamentul, a reluat votul în comisiile reunite pentru buget, finanțe, vor care prima dată a fost corect, așa cum a fost votul Comisiilor pentru muncă și Comisiei pentru sănătate.

Nimeni din Comisia pentru muncă, nimeni din Comisia pentru sănătate nu a votat împotriva creșterii punctului de pensie! Pentru că ceea ce se întâmplă azi mută criza, necazurile, pe această categorie care și așa este defavorizată.

Domnule prim-ministru,

astăzi, prin acest buget punctul de pensie coboară sub 40% din salariul mediu pe economie.

Continuare acestei politici, efectele inflației vor coborî veniturile pensionarilor în real sub 35, poate spre 30%. Ne întoarcem înainte de 2005.

Vă este frică să reducem contribuțiile de asigurări sociale, dar vă aduc aminte, domnule prim-ministru, că în ianuarie 2005 am avut curajul, împreună cu dumneavoastră, să introducem cota unică, și acest lucru a condus la mărirea veniturilor. Pentru că resurse nu poate avea statul, mărind birurile pe întreprinderi, ci creându-le facilități, permițându-le să creeze locuri de muncă, menținându-le pe cele actuale.

Mai mult, am propus ca să fie facilități suplimentare pentru aceia care, în întreprinderi, mențin efectivele de la 1 ianuarie 2010 sau angajează din șomaj.

Pentru că altfel, domnule prim-ministru, la sfârșitul lui 2010, când vom discuta bugetul lui 2011, vom discuta despre aceeași înghețare. Pentru că propunerea făcută, de indexare în 2011, o consider o batjocură la adresa a 5 milioane și jumătate de pensionari.

Sper ca această dezbatere, așa cum după un an de zile a dat mintea cea de pe urmă PSD-ului, ca să vină alături de noi, poate mult mai repede PD-ul, în această seară își va revizui poziția.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog. Din partea Grupurilor parlamentare ale PSD+PC.

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Stimați membri ai Guvernului,

Doresc, din partea Grupului PSD, să fac câteva aprecieri asupra bugetului de asigurări sociale de stat.

Ne referim la cei mai necăjiți oameni din România, mă refer la cei care depind exclusiv, în mare majoritate de banii pe care-i obțin din pensii și ajutoare de șomaj.

Chiar dacă ora este târzie, eu cred că trebuie să acordăm importanța necesară acestui buget, fiindcă se referă la aproape 7 milioane de oameni din România, a căror soartă o hotărâm astăzi, noi, aici, în bine sau în rău. Am spus-o și la dezbateri generale. În rău, dacă nu dăm ceea ce se cuvine acestor categorii de oameni.

Și spun acest lucru cu durere în suflet, fiindcă se pare că nimeni nu vrea să înțeleagă - și mă refer la prima categorie, la pensionari - că sunt oameni care au muncit în această țară zeci de ani de zile, și acest drept de asigurare socială, nu de asistență socială, nu le este respectat, le este încălcat. Le este încălcat de mulți ani, datorită faptului că valoarea punctului de pensie, după modernizarea sau după reforma sistemului de pensii din România, se stabilește de fiecare Guvern, la vrerea Guvernului, pentru ce? Pentru a asigura echilibrele bugetare din țară. Și spun acest lucru, fiindcă punctul de pensie a fost stabilit printr-o lege specială, aici, în Parlament, lege care a fost modificată după depunerea proiectului de buget de asigurări sociale în Parlamentul României. Deci, s-a intervenit arbitrar, în dispreț față de pensionari, în dispreț față de hotărârea sau legea hotărâtă de Parlamentul României în unanimitate în 2006, și mă refer la Legea nr. 250.

Au scăzut, nu au înghețat pensiile! Fiindcă datorită evoluției salariului mediu pe economie, anul acesta valoarea punctului de pensie a scăzut de la 43,8%, la sub 40%, 39,9%, iar pierderea reală a pensionarilor este de peste 12 procente, de 94 lei. Gândiți-vă că aproape 1 milion de lei pierde în medie fiecare pensionar din România, datorită faptului că în Guvern se consideră că se poate interveni în sistemul de asigurări sociale și se poate mări sau scădea valoarea punctului de pensie, după vrerea unora, după formulele contabile sau evidențele contabile aplicate de reprezentanți din Guvern.

Spun acest lucru fiindcă este elementul esențial al dezbaterii noastre și va trebui să găsim o soluție corectă, să dăm ceea ce se cuvine pensionarilor, după o viață de muncă, după o viață de contribuții, oameni ai căror orizont sau speranță de viață sau orizont de așteptare este mult mai scurt ca al marii majorități a cetățenilor din România. Li se cuvine acest respect, li se cuvin acești bani și trebuie să hotărâm astăzi dacă vom menține punctul de pensie la 45% sau, majoritatea creată din PD-L, din UDMR, din așa-zișii independenți și din minorități va condamna la sacrificiu, încă o dată, generația de pensionari din România.

A doua parte importantă a bugetului de asigurări sociale este cea care se referă la bugetul de șomaj. Șomajul, datorită crizei crește în România. Ne apropiem vertiginos, în primăvara acestui an, și lucrurile se vor întâmpla așa, de un milion de șomeri. Banii prevăzuți sunt calculați la un număr mult mai mic de șomeri. Dacă vă uitați cu atenție, în buget se prevede scăderea numărului de șomeri cu 55.000 de oameni. Or, este total rupt de realitate acest lucru și această fundamentare a bugetului de șomaj din România. La care se mai adaugă ceva, un lucru extrem de important: în bugetul de șomaj, dar și în bugetul de stat nu sunt prevăzute fonduri sau ponderea fondurilor prevăzute pentru a stimula încadrarea șomerilor, pentru recalificarea șomerilor, pentru ca ei să lucreze - de la lucrări comunitare, de a stimula persoanele peste 45 de ani, tinerii absolvenți care intră pe piața muncii, toate aceste fonduri au scăzut vertiginos față de media anilor anteriori.

Pentru acest motiv, noi, cei de la Partidul Social Democrat, ne vom apleca cu atenție asupra acestui buget, ne vom susține amendamentele, în special cel legat de punctul de pensie - 45% față de salariul mediu brut pe economie, iar în cazul în care amendamentele noastre esențiale vor fi respinse, vom vota împotriva acestui buget, vom vota împotriva acestei practici de a sacrifica cei mai necăjiți oameni din România: pensionarii și șomerii.

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale PSD+PC).

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Cristian Rădulescu, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnul Cristian Rădulescu:

Stimați colegi,

Sigur că ceea ce se dă prin acest buget poate părea dezamăgitor pentru mulți dintre dumneavoastră, pentru cetățeni, mai ales pentru categoria pensionarilor, dar eu fac de la început afirmația că atâta este maximul care se poate da și trebuie să fim realiști și să nu promitem lucruri care nu se vor putea niciodată realiza. Mai ales în cazul acestui sistem, care funcționează după principiul nu numai al solidarității, dar și după un alt principiu, la fel de valabil și mult mai dur, principiul contributivității. Pe înțelesul tuturor, cât intră în acest sistem, atâta poate ieși. Și nu poate să iasă foarte mult, în condițiile în care sistemul, și mai ales cel de pensii, este măcinat de dezechilibre cronice, date de o perioadă scurtă de contributivitate, de foarte multe pensionări anticipate, de extrem de multe, și sub semnul întrebării unele, pensionări de invaliditate și de un raport extrem de prost între numărul celor care produc contribuții și numărul celor care beneficiază de contribuții; deci, raportul dintre populația activă și pensionari. Raportul este de 1,2 pensionari la o persoană activă care produce contribuții.

Sigur că diferența dintre opoziție și putere este aceea că opoziția își poate propune să fie mai simpatică unei anumite categorii sociale, pe când guvernarea, puterea, suntem obligați să fim responsabili față de toate categoriile sociale și față de toți cetățenii.

Ne-ar fi plăcut și nouă să putem promite că instalăm la fiecare colț de stradă câte o cișmea cu două robinete, printr-unul să curgă lapte și prin altul să curgă miere. Dar vacile nu prea mai dau lapte în această țară, iar albinele, vreo două milioane, poate mai mult, sunt plecate în străinătate. Așa că trebuie să ne conformăm realității care este în momentul de față în România. La urma urmei, aici este o chestiune de credibilitate politică. Poate părea credibil, din partea PNL să ceară reducerea cotelor de asigurări sociale, fiindcă sunt un partid de dreapta și la urma urmei în orice țară din lume liberalii asta vor.

Este poate credibil din partea PSD să vrea mărirea pensiilor, fiindcă ei sunt socialiști sau social-democrați și prin aceasta se caracterizează ei în toată lumea. Dar nu mai este credibil PSD-ul atunci când se asociază cu PNL-ul și vor să fie scăzute cotele de asigurări sociale, acesta nu este specificul unui partid de stânga, și nici nu este credibil pentru PNL să ceară reducerea cotelor, dar în ce proporție? Cu o treime din cât sunt ele acum, ceea ce categoric ar dezechilibra bugetul, făcând imposibilă pentru orice guvernare aplicarea prevederilor bugetului în asemenea condiții.

Trebuie, bineînțeles, să fim atenți la ce le spunem celor cărora trebuie să le dăm banii, pensionarii. Dar trebuie să fim la fel de atenți ce le spunem celor de la care luăm banii, angajați și angajatori, și ce le spunem celor de la care am luat banii și trebuie să-i dăm înapoi. Fiindcă dacă vom aplica, hai să zicem că ar trece cele două amendamente principale, cu creșterea punctului de pensie și cu scăderea cotelor de asigurări sociale, în următoarea perioadă deficitul ar fi măcar de 4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o majorare cu aproximativ 4 procente a deficitului bugetar. Adică noi ne chinuim să venim de la 7 și ceva până la sub 6, și dumneavoastră propuneți să majorăm cu încă patru puncte. Undeva, un deficit bugetar de peste 9%, ceea ce ne răpește orice șansă de credibilitate în fața forurilor financiare care trebuie să ne mai dea niște tranșe și care în astfel de condiții ar stopa orice fel de tranșă și ne-ar pune și sub o supraveghere specială.

Închei spunându-vă că de bună seamă Partidul Democrat Liberal, prin parlamentarii săi, va vota bugetul, în forma propusă de Guvern, pe principiul că cel mai bun buget este acela care poate fi aplicat, acela care este realist.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Pe procedură, doamna Aura Vasile. Sunt intervenții din partea altor grupuri parlamentare, în cadrul dezbaterilor generale? O intervenție pe procedură, da? O să vă rog să luați cuvântul.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Am ascultat cu foarte mult interes pe domnul senator al Partidului Democrat Liberal, care cred că a făcut câteva greșeli în expunerea domniei sale. A spus despre PNL că este un partid de dreapta și că nu știe cum poate să solicite?... (Rumoare.) Oare Partidul Democrat Liberal este de stânga?

Voci din partea PNL:

Daaa!

Doamna Aurelia Vasile:

Am să fac câteva considerații. Știu că sunteți obosiți, dar vă rog să așteptați, pentru că am două probleme pe care vreau să le ridic în fața domniilor voastre.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Iertați-mă, doamna Aura Vasile. Am să vă rog să o ascultăm pe doamna deputat.

Doamna Aurelia Vasile:

Imediat!

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Vreau să vă spun că pensionarii nu sunt asistați ai statului. Pensionarii sunt cetățeni ai României, cei care au muncit și și-au plătit corect toată viața dările către stat, ca atunci când vor ieși la pensie să poată să-și ducă zilele. Statul, în mărinimia sa, în toată perioada activă a cetățeanului, a folosit acești bani, iar acum încearcă să-i diminueze, fără să țină cont că este o proprietate a cetățeanului care și-a încredințat acești bani statului.

A doua greșeală pe care o face Guvernul! Guvernul crede că forța de muncă - cei care își vând acest produs - este un bun al Guvernului! Nu, stimați colegi, și forța de muncă este un produs care se vinde și care trebuie negociat! Nu i se stabilește prețul!

În continuare s-a spus că Partidul Social Democrat s-a aliat cu Partidul Național Liberal. Vă readuc aminte că cele două partide, într-un proiect de lege făcut de Partidul Social Democrat, au încercat să dea demnitate celor peste 50.000, din totalul de 5,8 milioane, care au astăzi pensia sub 7 milioane. În momentul în care voi spuneți că micșorați pensia, v-ați gândit la factură, la prețuri și la toate celelalte? V-ați gândit cât costă pentru un bătrân medicamentele? Un pensionar are nevoie de-abia la această vârstă de o mâncare mai bună, de medicație! Nu faceți decât să îi condamnați la moarte! Mâine, poimâine probabil o să puneți impozit și pe ajutorul de înmormântare!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

În încheierea dezbaterilor generale, dați-mi voie să-i dau cuvântul pentru o intervenție domnului Emil Boc, primul-ministru al României.

Domnul Emil Boc:

Doamna președinte al Camerei Deputaților,

Domnule președinte al Senatului,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Distinși colegi,

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea să fac câteva precizări legate de bugetul asigurărilor sociale, și în special de această temă pe care o discutăm în acest moment, legată de plata drepturilor salariale, și în special a pensiilor în anul 2010.

Aș porni, în analiza pe care o s-o prezint în fața dumneavoastră, de la Declarația Parlamentului României din data de 4 noiembrie 2009, declarație referitoare la angajamentul ferm al Parlamentului României de a respecta obligațiile și indicatorii macroeonomici stabiliți prin Acordul încheiat de România cu Fondul Monetar Internațional, declarație adoptată în 4 noiembrie, publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial, sub semnătura celor doi președinți ai Parlamentului, respectiv doamna președinte Roberta Anastase și domnul președinte Mircea Geoană.

În textul declarației avem următoarea formulă: "Parlamentul României își exprimă întregul său angajament și deplina sa susținere pentru respectarea nivelului indicatorilor macroeconomici, așa cum sunt prevăzuți în Acordul cu Fondul Monetar Internațional, și care trebuie să fundamenteze viitoarea Lege a bugetului de stat pentru anul 2010. Numai în aceste condiții, România va putea depăși criza economică cu care se confruntă și își va afirma statutul de partener credibil pentru organismele internaționale" - publicată, repet, în Monitorul Oficial din 4 noiembrie 2009.

Deci, există angajamentul Parlamentului României, dincolo de partidele politice care-l compun, pentru respectarea acestor angajamente.

Și ne ducem la un alt angajament.

Este vorba de ordonanța de urgență a Guvernului pentru ratificarea Acordului stand-by dintre România, Fondul Monetar și celelalte structuri cu care a încheiat România acorduri.

Este vorba de ordonanța de urgență publicată în 22 septembrie - Monitorul Oficial nr.629.

Cu alte cuvinte, ceea ce noi v-am prezentat dumneavoastră este în concordanță cu acest angajament internațional al României. Iar acest angajament internațional al României, repet, 22 septembrie 2009, la vremea la care și PSD-ul era parte a guvernării, și decizia a fost luată împreună, în vederea susținerii acestui Acord internațional.

Acest Acord, repet, care este în Monitorul Oficial, a trecut de Camera Deputaților, se află în dezbatere la Senat, conține toate detaliile tehnice și politice ale angajamentului pe care România îl are. Iar în privința politicii salariale și a pensiilor, avem la punctul 10 și punctul 12, trecute mențiunile cu privire la ce înseamnă drepturile salariale și plata pensiilor în anul 2010. Și cine nu crede, poate să consulte Monitorul Oficial.

Având în vedere aceste date certe, pornind de la premisa că nu suntem sub presiunea logicii electorale și avem cu toții interesul să dăm României un buget credibil și care să asigure o creștere economică sănătoasă, să dea, practic, speranța fiecărui cetățean român că prin ceea ce noi facem vom avea și salarii și pensii în perioada următoare, ca să putem plăti, începând de mâine, salarii și pensii în această țară, cel puțin la nivelul pe care-l avem astăzi, este nevoie de acest buget. Repet, ca de mâine încolo, fiecare cetățean român să aibă siguranța că putem plăti pensiile, salariile, alocațiile sociale, cel puțin la acest nivel pe care-l avem astăzi și l-am plătit până acum, este necesar ca bugetul să fie aprobat în forma supusă aprobării dumneavoastră.

Am spus că acest buget pe care-l propunem este unul al ieșirii din criza economică și al pregătirii consolidării economice a țării. Am agreat cu toți partenerii că, pe baza datelor existente, în 2010 vom avea o creștere economică de 1,3% și nu vom mai avea acea cădere economică pe care am avut-o în 2009, cădere economică pe care au avut-o toate statele lumii. Germania a avut cel mai mare deficit din ultimii 60 de ani; America a avut în 2009 un deficit economic record; Cehia, din nou, prin vocea ministrului finanțelor, a recunoscut că a avut cel mai mare deficit de după 1945. Întreaga lume a fost, în 2009, într-o situație dificilă. Am trecut și noi, repet, prin vremuri foarte grele. Pregătim relansarea economică. Numai că ea trebuie să fie pregătită cu înțelepciune și cu maturitate. Ați văzut că, de câteva zile, moneda națională câștigă teren - dovada seriozității noastre și a faptului că ne respectăm angajamentele. Ați văzut că, deja în noiembrie, producția industrială și exporturile sunt mai mari decât în noiembrie 2008; deci, în noiembrie 2009, exportul și producția industrială sunt mai mari decât în noiembrie 2008.

Aceste lucruri încep să aducă beneficii pentru noi toți. Trebuie să avem grijă să asigurăm această creștere sănătoasă. Și, dacă lucrurile merg în această direcție pe care am spus-o, ne vom putea permite, la început, în 2010, să indexăm pensia socială minimă. În primul rând, trebuie să avem grijă de cei care sunt cei mai vulnerabili din societate. Și știm că sunt aceia care lucrează în agricultură sau în alte domenii și au avut o pensie de 500 de lei vechi, de un milion de lei vechi și care astăzi au o pensie de 350 de lei, adică de 3.500.000 de lei vechi.

Avem cadrul necesar și resursele financiare în funcție de execuție să indexăm cu rata inflației pensia socială minimă. Ne permite și Acordul cu Fondul Monetar Internațional. Este un lucru real și realist care se poate face. Și dacă, în partea a doua a anului, economia ne va oferi resurse financiare suplimentare, vreau să vă asigur că voi fi primul care voi veni în fața dumneavoastră să vă cer sprijinul legislativ pentru a indexa și restul pensiilor, începând cu cele mai mici, după cele sociale, pentru a putea să protejăm puterea de cumpărare a populației. Asta, în mod realist, se poate face, dragi colegi. Mai mult, în acest moment, nu avem resurse. Nu putem și să scădem contribuțiile la asigurări sociale și să majorăm punctul de pensie. Nu putem, deocamdată, atâta vreme cât motoarele economiei nu sunt repornite pe deplin, așa cum vor fi în partea a doua anului, când, după ce am spus că în primele două trimestre nu ne așteptăm la creștere pozitivă, dar în ultimele două vom avea o creștere pozitivă din punct de vedere economic și vom încheia cu plus 1,3, să putem discuta de protejarea categoriilor sociale cele mai dezavantajate în societate.

Până atunci, însă, vă propun să putem asigura plata în continuare a ceea ce avem astăzi și să fim siguri că mergem pe direcția unei creșteri sănătoase.

Aceste lucruri le angajez în fața Parlamentului României, pe baza discuțiilor pe care le-am avut la nivelul ministerelor, și să vă asigurăm, cu bună-credință, că ne vom respecta cuvântul dat și angajamentele pe care le facem în fața dumneavoastră. Atât se poate în acest moment.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Pe procedură, doamna Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Din ceea ce a spus domnul prim-ministru în alocuțiunea domniei sale, am înțeles că nu este bugetul Guvernului Boc 1, 2, 3, 4, ci este bugetul FMI. O să-i cer lămuriri pe acest punct.

Domnia sa a spus că va fi o creștere economică de 1,3% și că moneda s-a stabilizat. Dar această creștere economică plus inflația n-o regăsesc nicăieri, atunci când vorbim de pensionari.

Al treilea lucru: dumneavoastră spuneți că v-ați luat angajamente față de diverse organisme financiare. Dar, față de cetățeni, v-ați luat? Cetățenii României? Cei pe care trebuie să-i guvernați?

Domnule prim-ministru,

Dorim să știm: este bugetul României? Bugetul FMI-ului? Nu se poate, domnule prim-ministru, să spuneți de la acest microfon că vă luați angajamentul, că veți rezolva... angajament în fața noastră. V-ați luat angajament acum două zile și a ținut de seara până dimineața!

Domnule premier,

Să ne spuneți, să ne spuneți cum vor trăi acești oameni? Spuneți că faceți creștere economică?! Pe spinarea cui? Pe spinarea cui? Așteptăm să ne spuneți, domnule prim-ministru. (Aplauze.)

Vă mulțumesc. Vă spun încă o dată că suntem la un spectacol comic, stabilit de Guvernul Boc și de dumneavoastră, parlamentarii PD-L.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, doamna Aura Vasile pentru intervenția pe procedură.

Domnul Orban.

Domnul Ludovic Orban:

Procedură. Am aflat cu stupoare că în România nu putem să stabilim pensiile așa cum dorim, Parlamentul României, pentru că altcineva guvernează România decât Emil Boc.

Ca atare, propun, ca procedură, să nu dezbatem bugetul asigurărilor sociale până nu pleacă Guvernul Boc și, în locul Guvernului Boc, vine conducerea FMI! (Râsete, aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Intrăm în dezbaterea pe articole a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.

Titlul - "Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010".

Voturi pentru? 309 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Art.1.

La art.1 nu există amendamente.

Voturi pentru? 184.

Voturi împotrivă? 135.

Abțineri? Nu sunt.

Art.2.

Nu avem amendamente.

Voturi pentru? 186.

Voturi împotrivă? 138.

Abțineri? Nu sunt.

S-a adoptat.

La art.3 avem un amendament admis și cinci amendamente respinse.

Dintre amendamentele respinse, doriți să susțineți vreun amendament? Vă rog.

Vă rog să specificați și care dintre amendamente.

Domnul Ioan Cindrea:

Mă voi referi la pct.1, amendamente respinse. Motivația acestui amendament este aceea de a stabili numărul de bilete de tratament - total 560.000, din care: 460.000 pentru pensionari, 100.000 locuri de odihnă pentru salariați bugetari.

De ce am făcut acest amendament? Fiindcă nu este atributul Casei Naționale de Pensii să stabilească numărul de bilete de tratament. Acest lucru se stabilește, s-a stabilit și trebuie să se stabilească prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă rog. Tot la acest amendament?

Domnul Victor Paul Dobre:

Amendamentul este comun. Reglementează modul în care se distribuie biletele de tratament și vreau să vă spun că, în ședința comisiilor reunite, domnul ministru Șeitan a fost de acord cu acest amendament, votat în unanimitate de Comisiile pentru muncă reunite. Nu știu de ce această reglementare a fost respinsă la Comisiile pentru buget-finanțe.

Domnul Viorel Ștefan:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Înțeleg ora târzie, dar, haideți să ne mobilizăm puțin. Acest amendament a fost admis. El este respins, da? Amendamentul semnat de colegul Cindrea este respins, amendamentul semnat de colegul Victor Paul Dobre este admis. Diferența între cele două este de 10.000 de locuri. Domnul Cindrea spune 560.000, domnul Dobre spune 550.000. În rest nu este nicio diferență. Aaa, mai spune acolo: 460, și în celălalt, admis 450.

Argumentul pentru care am ajustat la 550-450 este acela că acestea sunt revendicările partenerilor sociali. Deci, nu este o problemă - de divergență.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles.

Vă mulțumesc. Deci, se regăsește, practic, în amendamentul admis, cu o diferență.

Vă rog.

Domnul Ioan Cindrea:

Eu vreau să ajut.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Iertați-mă, două secunde.

Există un amendament admis de cele două comisii, care este al dumneavoastră, și sunt 5 amendamente respinse.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Cindrea:

Doamna președinte,

La amendamentul admis, care este al domnului Dobre, suntem de acord, având în vedere diferența, să discutăm amendamentul admis; renunțăm la cel respins, dacă se aprobă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Excelent. Vă mulțumesc. E-n regulă.

Nu mai susțineți niciunul dintre cele cinci amendamente respinse la acest punct. Doar pe primul, poz.1.

Poz.2.

Susține cineva poz.2?

Domnul Victor Paul Dobre:

Pentru liniștea domnului Toader, nu o să vorbesc prea mult, cum vorbește dânsul, de obicei.

La art.3, revin la ceea ce spuneam, sunt o serie de prevederi care au fost adoptate în unanimitate de comisiile reunite, acceptate de domnul ministru Șeitan și respinse la Comisiile pentru buget-finanțe; deci, pct.2 de la amendamente respinse. Și cred că nu implicau niciun efort financiar. Singura motivație era să rămână această decizie la îndemâna președintelui Casei Naționale de Pensii, o decizie care este aprig contestată de toate federațiile de pensionari. Și noi am zis că o reglementăm în acest cadru, în cadrul bugetului de asigurări sociale, și domnul ministru a fost de acord. Nu știu ce treabă au Finanțele cu acest subiect.

De aceea, vă rog să-l admiteți în plen.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Șeitan, punct de vedere?

Domnul Mihai Constantin Șeitan:

Nu susținem punctul de vedere. Legea nr.19 prevede că astfel de bilete, criteriile și biletele se acordă în baza aprobării anuale a CNPAS-ului, a Casei. Deci, nu este nevoie să apară în lege așa ceva.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot acest amendament.

Voturi pentru? 139.

Voturi împotrivă? 181.

Abțineri? Nu sunt.

Trecem la amendamentul 3, respins.

Dorește să-l susțină cineva?

Domnul deputat Cindrea.

Domnul Ioan Cindrea:

Vă mulțumesc. Este un amendament care nu are explicații financiare. El propune ca pensionarilor și bugetarilor să li se acorde în anul 2010 doar un singur bilet. Ideea este că este o situație de criză și numărul celor care beneficiază de bilete - pensionari sau bugetari - să fie mai mare, niciun fel de implicație. Și rugămintea mea este să-l susțineți; dăm posibilitatea la mai multe persoane să beneficieze de bilete de tratament.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun la vot.

Voturi pentru? 140.

Voturi împotrivă? 179.

Abțineri? 4 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Poz.4 - amendamentul îl susțineți?

Doamna Barna. Vă rog.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Amendamentul nu implică cheltuieli financiare. Dintr-o eroare materială, el nu a mai fost votat în Comisia pentru buget-finanțe, cu toate că atât domnul ministru, cât și domnul ministru al muncii și cel al finanțelor au fost de acord cu acest amendament, și se referă la contractarea biletelor de tratament balnear pentru pensionari în perioada ianuarie-iunie și respectiv septembrie-decembrie.

De ce solicităm această modificare? Pentru ca biletele de tratament ale pensionarilor să nu afecteze sezonul estival. Prin acest lucru se poate prelungi activitatea operatorilor din turism cu încă două luni și jumătate, ceea ce conduce la o creștere a turismului cu 4-5%.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnule Viorel Ștefan, vreți să vă pronunțați pe acest amendament? Vă rog.

Domnul Viorel Ștefan:

Da. Vreau să spun că noi nu am omis acest amendament. El se regăsește ca atare la respinse, chiar și cu o motivație. Deci, este respins motivat, pe considerentul că este prerogativa conducerii Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale să facă această echilibrare între sezon-extrasezon, pentru că aici există două curente de opinie. Sigur operatorii de turism vor extrasezon să aibă încărcare, dar unii pensionari, prin structurile asociative, vor să se ducă și în sezon în stațiune. Și, atunci, nu cred că prin lege putem arbitra aceste curente de opinie, dar cei care conduc Casa Națională de Pensii pot s-o facă, în funcție de situația concretă la un moment dat.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Șeitan.

Domnul Mihai Constantin Șeitan:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Se poate susține amendamentul, atât timp cât o bună parte dintre pensionarii aceștia merg la casele de odihnă și tratament patronate de Casa Națională de Pensii și merg oricând, chiar în sezon. Aici este vorba tocmai de a merge în extrasezon, ca să putem acoperi biletele acolo unde în sezon se duc alții.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Prin urmare, se poate accepta acest amendament, da?

Voturi pentru amendamentul de la poz.4? 320 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul 5 este susținut de cineva? Pe art.3? Nu este susținut.

Atunci, vă supun la vot amendamentul admis, nu înainte de a cere și punctul de vedere al domnului Șeitan. Vă rog.

Domnul Mihai Constantin Șeitan:

Nu-l susținem.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Nu îl susțineți,

Vă supun la vot amendamentul semnat de domnul Victor Paul Dobre și admis de cele două comisii, la art.3, amendamentul admis.

Voturi pentru? 141.

Voturi împotrivă? 179.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Trecem la Secțiunea a 2-a - "Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010".

Art.4; există două amendamente respinse la acest articol.

Sunt susținute în continuare? Nu se susțin.

Vă supun la vot art.4, în ansamblu.

Voturi pentru? 184 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 141.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc.

Trecem la Capitolul II, "Responsabilități în aplicarea prezentei legi", art.5. Nu există amendamente respinse. Nu există amendamente admise de comisie.

Vă supun votului articolul. Voturi pentru? 183.

Voturi împotrivă? 140.

Abțineri? Nu sunt.

La art.6, de asemenea, nu există amendamente.

Voturi pentru? 182.

Voturi împotrivă? 141 de voturi.

Abțineri? Nu sunt.

Art.7. Voturi pentru? 181.

Voturi împotrivă? 140.

Abțineri? Nu sunt.

Art.8. Voturi pentru? 183.

Voturi împotrivă? 140.

Abțineri? Nu sunt.

Art.9.

Voturi pentru? 181.

Voturi împotrivă? 140.

Abțineri? O abținere.

Articolul a trecut.

Art.10.

Voturi pentru? 183.

Voturi împotrivă? 140.

Abțineri? Nu sunt.

Art.11.

Voturi pentru? 184.

Voturi împotrivă? 139.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul a trecut.

Art.12.

Voturi pentru? 183.

Voturi împotrivă? 138.

Abțineri? Nu sunt.

Art.13.

Voturi pentru? 183

Voturi împotrivă? 138.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat.

Art.14.

Voturi pentru? 181

Voturi împotrivă? 140.

Abțineri? Nu sunt.

La art.15, avem un amendament respins.

Doriți să-l susțineți, domnule Cindrea, vă rog.

Domnul Ioan Cindrea:

Da, doresc să-l susțin. Amendamentul prevede eliminarea din textul alin.(2) a cheltuielilor legate de informarea și consultarea populației.

Considerăm că fiind perioadă de criză, se poate realiza o economie. Nu cred că este absolut nevoie în acest an să informăm și să consultăm populația. Nu am eliminat celelalte cheltuieli, legate de tipărirea și transmiterea unor informații legate de asigurați.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Guvernul ne anunță că nu susține acest amendament.

Vă supun votului acest amendament.

Voturi pentru? 140.

Voturi împotrivă? 182.

Abțineri? o abținere.

Amendamentul a fost respins.

Vă supun votului art.15.

Voturi pentru? 184.

Voturi împotrivă? 141.

Abțineri? Nu sunt.

Art.16 are două amendamente respinse.

Domnule Cindrea, susțineți amendamentul? Vă rog. Este pe poz.9, da?

Domnul Ioan Cindrea:

Deci, este punctul central al Legii bugetului de asigurări sociale. acest amendament este al grupului PSD, motiv pentru care vor fi mai multe intervenții din partea colegilor mei care sunt coautori ai acestui amendament.

Propunerea noastră este ca valoarea punctului de pensie pentru anul acesta să fie 826,2 lei, începând cu 1 ianuarie 2010, considerând că astfel respectăm, o dată, legea față de pensionari, legea care a prevăzut punctul de pensie la 45%, care, am spus, în mod brutal, prin Ordonanța nr.114, în luna decembrie, înainte de sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, a fost amendată această lege și eliminată această obligație față de pensionari. Doi. Să ne respectăm obligațiile politice față de pensionari, obligații care și stânga și dreapta și cei din centru și maghiarii, și independenții, și minoritățile față de pensionari. Dacă vrem să fim corecți și morali față de pensionari, acum este momentul și, pentru acest motiv, propun vot nominal la acest articol legat de punctul de pensie.

mulțumesc frumos. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

La acest articol sau la acest amendament, ca să nu greșesc procedura.

Domnul Ioan Cindrea:

La acest amendament.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles.

Domnul Victor Paul Dobre.

Domnul Victor Paul Dobre:

Acest amendament este comun. Noi propusesem 45%, am convenit în comisii să fie un amendament comun, PNL - PSD și vă rog ca, așa cum am votat în comisii, să ne asumăm fiecare dintre noi votul și să fie un vot nominal clar, deschis. Mi se pare cel mai corect.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Mai există încă o intervenție?

Domnul Victor Paul Dobre:

Argumentele nu le mai reiau, le-am avut în prima expunere.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul senator Cordoș.

Domnul Alexandru Cordoș:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Domnule prim-ministru,

Domnilor miniștri,

Dați-mi voie, știu că cu toții suntem obosiți, să ... și, domnilor deputați, da.

Aveți îngăduință, pentru că suntem obișnuiți cu Senatul.

Aș vrea să vă spun că se spune că este foarte greu să știi să nu dărâmi ceea ce ai construit. Mă gândesc, în acest sens, la a respecta legea, mă gândesc, în acest sens, la a respecta pe cei care au nevoie astăzi de votul nostru.

Nu este cazul să vă mai spun că, de fapt, nu cred că ar fi trebuit să avem un amendament pentru a cere respectarea Legii nr.19 care prevedea foarte clar ca punctul de pensie să fie de 45% din salariul mediu brut care este de 1836. Prin stabilirea acestui punctaj cred că facem dreptate, pe lângă respectarea legii, deși fiecare pensionar va fi mai sărac în 2010 cu aproape 100 de lei, bani care i-ar ajuta pe toți să-și plătească medicamentele și cred că i-ar fi ajutat și pentru a-și plăti încălzirea și alimentele.

De aceea, eu vreau să vă spun că, dumneavoastră cunoașteți cu toții, la dezbaterile din Comisia pentru muncă, acest amendament a fost trecut și le mulțumesc și parlamentarilor de la PD-L și celor de la UDMR care nu au votat împotrivă. Cu toate acestea, în Comisia pentru buget, finanțe și bănci acest amendament este trecut la cele respinse.

Dați-mi voie să vă spun că, din păcate, la întocmirea acestui raport, cred că nu s-a ținut cont că țara nu poate fi scoasă din criză pe seama scăderii pensiilor și că nu cred că cei care au muncit atâția ani, ei trebuie să plătească, doar singuri, pentru acest lucru.

Doamnelor și domnilor deputați,

Doamnelor și domnilor senatori,

Vreau să vă spun că azi putem să îndreptăm acest lucru. Vreau să vă cer un vot pentru ca punctul de pensie să fie cel stabilit prin Legea nr.19 de 45%, până când nu este prea târziu pentru cei care așteaptă votul nostru.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Doamna Aura Vasile, pe procedură.

Doamna Aurelia Vasile:

Nu pe procedură, doamna președinte, ci ca și autor al amendamentului.

Am să susțin propunerea privind votul nominal pentru acest amendament la art.16 alin.(1) privind punctul de pensie, în conformitate cu Legea nr.19. Deci, îl susțin, au prezentat colegii noștri și n-am să mai stau acum să explic încă o dată. Dar, înainte de orice, îl rugăm pe domnul prim-ministru să prezinte punctul de vedere al Guvernului, fiind vorba de 5,8 milioane de cetățeni ai României, legat strict de acest punct. Punctul de pensie. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Orban.

Domnul Ludovic Orban:

Mulțumesc, doamna președinte.

Voiam să fac un apel către mașinăria de vot care văd că a funcționat impecabil până acum, să-și aducă aminte că nu sunt numai niște mâini ridicate sus care sunt numărați și urmăriți cu mare atenție, în momentul în care votează, să nu se gândească la avantajele personale pe care le au ca parlamentari de pe urma participării la guvernare, să se gândească că au o răspundere față de părinții lor, au răspundere față de bunicii lor.

Și de ce am cerut vot nominal? Pentru că este important ca fiecare pensionar, fiecare vârstnic din țara asta, care nu primește pensia ca o formă de protecție socială, ci ca un drept câștigat în zeci de ani de muncă, să știe foarte clar, fiecare în colegiul lui, ce parlamentar a votat împotriva majorării pensiilor sau împotriva legii și menținerii pensiilor la un nivel decent și ce parlamentar a votat împotriva acestui amendament de bun simț, acestui amendament legal.

Să știți, dragi colegi, că în întreaga Uniune Europeană acest procent de 45%, punctul de pensie raportat la salariul mediu brut pe economie, nu este un lux, ci este o condiție minimă. Ca atare, repetăm solicitarea noastră de a fi vot nominal și-i rog pe toți parlamentarii din arcul puterii să voteze pentru acei oameni care-și trăiesc apusul vieții și care merită din partea noastră un efort și un sacrificiu.

mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun votului acum procedura... (Vociferări în Grupul parlamentar al PSD+PC și PNL.)

Domnul Adrian Solomon:

Domnule senator, eu cred că sunteți aici în Parlamentul României și nu sunteți la stână. Nu, băi, că nu ne-am...

Vă rog frumos.

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să aveți o intervenție civilizată, domnule deputat.

Vă rog. Și să nu intrați în dialog cu sala.

Domnul Adrian Solomon:

Domnule senator, cred că nu l-ați auzit pe colegul dumneavoastră de la PD-L.

Eu înțeleg că cei de la PD-L și-au luat deja bilete de avion. Dar, uitându-mă în sală, îmi dau seama că mulți dintre dumneavoastră aveți șansa să mai aveți părinți pensionari acasă și măcar pentru ei mai stați măcar 10 minute să dezbatem cu adevărat acest amendament, să vedem punctul dumneavoastră de vedere, de ce nu sunteți de acord ca părinților dumneavoastră, că nu pot să vă cer că fiți de acord ca poporului român, că acum sunteți în faza când stați cu spatele la poporul român, că nu v-a dat ordin prezidentul Băsescu să vă întoarceți cu fața. (Aplauze. Vociferări.)

Și, prin urmare, eu vreau și dacă e nevoie, chiar să vă anulați biletele de avion și să mai rămâneți aici până veți da tuturor celor din colegiul dumneavoastră și care au vârsta pensionării sau care sunt pensionari deja dovada credinței dumneavoastră față de votul lor. Fiindcă eu nu pot să cred că toți de aici vă puteți ascunde ca niște lași în spatele unei mâini ridicate și vreau ca toți ceilalți colegi ai mei să fiți nominal strigați și să spuneți clar: nu suntem de acord cu mărirea punctului de pensie și, apoi dumneavoastră să vă duceți să explicați alegătorilor din colegiile dumneavoastră de ce nu ați fost de acord.

Mai mult decât atât, am dezbătut aici patru zile bugetul care ar fi trebuit să fie "bugetul lui Ștefan cel Mare". Iată-l pe domnul premier asemănat de unul din colegii de la PD-L, cu marele domnitor. Dar, știm după 4...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, era o intervenție pe susținerea amendamentului, nu prea ați făcut referire deloc.

Domnul Adrian Solomon:

Doamna președinte,

Sper că nu sunteți Maria Voichița acum ca să-mi luați și cuvântul meu legal. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Nu, dar o să vă rog totuși să ne respectăm unii pe ceilalți.

Domnul Adrian Solomon:

Da. Maria Voichița a fost o domniță a Țării Moldovei destul de respectată de toată lumea, inclusiv de Ștefan cel Mare.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, mă refeream la amendamentul pe care-l susțineți.

Domnul Adrian Solomon:

Deci, voiam să spun că după patru zile de dezbateri am văzut că nu sunt bani pentru sănătate, nu sunt bani pentru educație, nu sunt bani pentru drumuri și autostrăzi. Nu sunt bani, în primul rând, pentru agricultura țării acesteia care ar trebui să ne hrănească pe noi și nu pe alții sau, poate, peste 30 de ani, cum zice domnul Șeitan. Ar trebui să ne hrănească mâine și chiar la vară. Și, vreau să văd din partea dumneavoastră puțină îngăduință, pentru că am văzut că sunt bani pentru STS, sunt bani pentru SRI, sunt bani pentru toate serviciile secrete din țara asta care ne ascultă și ... pe dumneavoastră poate că nu vă mai ascultă acum. (Vociferări.) Și vreau să vină vremea când nu vă vor mai asculta aceste servicii pe dumneavoastră.

Iată că, din ceea ce trebuia să fie bugetul lui Ștefan cel Mare, n-a mai rămas nimic. Prin urmare, nu putem să credem că domnul Emil Boc mai este Ștefan cel Mare, dar găsim în istorie un alt Ștefan. Că istoria găsește sau reține în memorie pe Ștefan Lăcustă. Cel care a trăit vremuri de cumplită foamete pentru poporul moldovean. (Aplauze.) Și iată-l pe domnul premier Lăcustă-Vodă care vine în fața dumneavoastră și vă propune astăzi, dragi români, să muriți de foame în acest an pentru că vrea domnul de la FMI.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, domnule deputat,

O să vă iau microfonul... domnule deputat, o să trebuiască să vă iau cuvântul, tocmai pentru că nu susțineți amendamentul, iar declarațiile politice puteți să le faceți la final...

Domnul Adrian Solomon (fără microfon):

Doamnă, până și Lăcustă-Vodă ar fi făcut valoarea punctului de pensie maxim 45% din valoarea salariului mediu pe economie.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Deci, domnule deputat am ridicat microfonul și am să invit la microfon un alt coleg.

Nu, îmi pare rău, pe procedură ați avut intervenție, ați avut intervenție și de susținere pe amendament. Ați jignit colegii, o să vă rog să mergeți la locul dumneavoastră ca să nu apelez la chestori. Vă rog din suflet. (Agitație, vociferări.)

Domnule Cezar Preda, vă rog.

Domnul Cezar Preda are cuvântul.

Dumneavoastră nu vă este îngăduit. (Adresându-se domnului Adrian Solomon, care solicită să ia cuvântul.)

Domnul Cezar-Florin Preda:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ceea ce discutăm noi acum și acest amendament nu este un amendament pe care fiecare din noi să nu fi dorit să-l susțină. Și parlamentarii Partidului Democrat Liberal și-ar dori acest lucru, dar aș vrea să vă spun un lucru. Am trăit o rușine destul de mare toți. Aici, în această sală, am votat pentru profesorii României o chestiune pe care n-am făcut-o cu o dreaptă aplecare asupra a ceea ce poate țara asta să dea și de un an de zile ne ducem peste tot și le spunem de ce nu am putut să facem ceea ce am votat în unanimitate.

Eu cred că aprobând bugetul de stat, unde ați văzut efortul care este prins pentru a susține pensiile în 2009, nu avem dreptul să ne încărcăm cu o nouă decizie parlamentară ca să ne ducem în fața țării încă un an spunându-le că nu putem să facem ceea ce am votat.

Vă rog să înțelegeți și dumneavoastră, cum am înțeles și noi, că nu există posibilitatea să facem ceea ce ne-am dorit. Nu întotdeauna poți să faci ceea ce-și dorești. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PD-L.)

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Cindrea, vă rog.

Domnul Ioan Cindrea:

Deci, pe procedură, doresc să intervin și vă mulțumesc că mi-ați dat voie.

Ceea ce se întâmplă astăzi aici, mai tânărul nostru coleg Adrian Solomon și oprirea microfonului unui autor, coautor al acestui amendament este de neadmis. (Rumoare.) Credeți-mă că este pentru prima dată, sunt la al doilea mandat, este pentru prima dată când un președinte de ședință, cu atât mai mult președintele Camerei, a oprit microfonul unui autor al unui amendament. Știu că vă deranjează asocierea cu Lăcustă, dar este inadmisibil acest lucru. Democrația în România este în pericol.

Ne batem pentru pensionari, ne vom bate și tot ce spuneți aici, nesusținerea financiară este un fals. Este un fals, fiindcă poți să faci bugetul pornind de la a satisface această obligație morală, legală față de pensionari, să le dăm 45% sau a pune în zona sacrificaților pensionarii.

Dumneavoastră ați mulțumit pe toți ceilalți și ați lăsat la urmă pensionarii și ați echilibrat bugetul cu deficitul negociat cu FMI-ul. Ați sacrificat pensionarii din România, pe lângă faptul că i-ați mințit.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Trecem la vot.

Există o propunere făcută de domnul deputat Cindrea, aceea de a avea vot prin apel nominal. Este un punct de vedere pe care trebuie să-l supun aprobării plenului. O să vă rog să... numai o secundă. Nu, lăsați-mă puțin. Ați solicitat un vot uninominal, lăsați-mă să întreb... Prin apel nominal, iertați-mă. Eu încerc să consult plenul dacă plenul încuviințează această procedură.

De acord.

Domnul Șeitan, reprezentantul Guvernului, dacă dorește să spună un punct de vedere?

Domnule Zgonea, mi-ați spus că pe procedură vreți să interveniți, dar la sfârșit. A, am înțeles.

Vă rog, domnule Corlățean.

Domnul Titus Corlățean:

Doamna președinte,

O chestiune de procedură. Vă aduc aminte, înainte de a supune la vot procedura votului, că a fost adresată o solicitare domnului prim-ministru să prezinte un răspuns și să-și asume politic acest răspuns, cu privire la refuzul de mărire a punctului de pensie. Altfel spus, de ce în interiorul parametrilor, cifrelor convenite cu FMI, nu se produce o redistribuire.

De exemplu, de la bugetul administrației prezidențiale, 23% mai mult anul acesta. De la bugetul Curții Constituționale și alți servitori loiali. De la bugetul STS-ului și altor ascultători loiali, nu se produce o redistribuire a resurselor către prioritățile reale ale României și românilor, respectiv punctul de pensie. Așteptăm un răspuns politic asumat, nu un răspuns de finanțist, nu sunteți finanțist, nu un răspuns juridic, pentru că adesea uitați ceea ce ați învățat în facultatea de drept, un răspuns politic asumat în fața românilor.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu, domnule senator.

Domnule prim-ministru, vă rog.

Domnul prim-ministru, s-a solicitat intervenția domnului prim-ministru... Domnule deputat... (Adresându-se domnului Adrian Solomon, care dorește să intervină) Cred că am să fac apel la domnii chestori ca să intervină în această situație. Deja cred că ați depășit o limită a suportabilității.

Este o solicitare făcută chiar de către colegii dumneavoastră, în mod repetat, doamna deputat Aura Vasile și domnul senator Corlățean. o să vă rog să respectați o procedură și, dacă se poate...

Domnul Adrian Solomon (din sală):

Am cerut 30 de secunde și eram de atunci în bancă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, o să vă rog să învățați o procedură și să ne respectați pe toți cei care suntem în această sală. Deci, nu am să vă las să interveniți...

Domnul Adrian Solomon (din sală):

Nici eu n-o să-l las pe domnul Boc să vină aici decât dacă-mi dați 30 de secunde pe care le-am cerut pe procedură. (Vociferări, agitație.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Uitați reacția pe care o generați, în loc să respectați o regulă care e, până la urmă, de bun simț și agreată de toată lumea. A fost ...

Ați solicitat intervenția primului-ministru. (Domnul deputat Adrian Solomon insistă să ia cuvântul.)

Domnule prim-ministru, vă rog.

Domnul Emil Boc:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

N-o să intervin eu în disciplina de partid. Fiecare partid își stabilește propria disciplină internă cu privire la intervenții. Mi s-a solicitat un punct de vedere și, evident, nu voi ezita să vin în fața dumneavoastră pentru a răspunde la orice întrebare cu bună-credință și cu date concrete.

În primul rând, pentru colegii de la Partidul Social Democrat, cei care au intervenit, aș vrea să le reamintesc cu eleganță, dar și cu precizie că ceea ce scrie în Legea bugetului de stat este exact ceea ce domniile lor au stabilit înainte de a pleca de la guvernare, împreună cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială. (Aplauze.) Deci, nu este nimic altceva decât ceea ce ați susținut și la ceea ce v-ați angajat în acel moment.

Încă de la început v-am prezentat dumneavoastră Acordul cu FMI, publicat în Monitorul Oficial, data 22 septembrie, cu participarea dumneavoastră în guvern și la discuțiile care au avut loc.

Am prezentat de asemenea, rezoluția Parlamentului în unanimitate din luna noiembrie ce reflecta exact același angajament. Întrebarea se pune: ce s-a schimbat de atunci? Ce a apărut peste noapte ca să determine un punct de vedere diferit și din partea colegilor de la PSD și din partea Parlamentului României, în ansamblu. Acestea sunt realitățile pe care le avem.

Deci, domnule senator Corlățean, nu fac altceva decât să respect ceea ce partidul dumneavoastră a decis la masa Guvernului, prin actele pe care le-a aprobat. Acest lucru îl fac.

Aceasta este explicația pe care v-o dau, punând în aplicare ceea ce și dumneavoastră, ca membru al partidului care a fost la guvernare, v-ați angajat la un anumit lucru. și cred că avem cu toții responsabilitatea gestului pe care l-am făcut și a angajamentelor pe care le-am luat.

Doi. Am spus, cu bună-credință, că în primul rând este important să ne asigurăm că ceea ce avem, putem plăti în continuare, salarii și pensii.

În al treilea rând, vreau să știți că potrivit angajamentelor pe care le-am luat în fața dumneavoastră, dar, repet, fundamentate pe situații concrete și pe realități de fapt, putem, anul acesta, să asigurăm o indexare a pensiei sociale minime, adică pentru un milion și jumătate de pensionari, să le putem da o veste bună, atât cât poate fi ea, că, din resursele pe care le avem, acest lucru îl putem asigura, și, în partea a doua a anului, dacă, repet, prin ceea ce vom stabili împreună și vom face, economia ne va aduce resurse financiare suplimentare, vom putea indexa și restul pensiilor cel puțin cu rata inflației, pornind de la pensiile cele mai mici.

Aceasta este realitatea pe care o avem. Se vorbește aici de alte bugete de la care dacă s-ar lua bani, s-ar majora punctul de pensie. Haideți să fim corecți. Toate bugetele celorlalte autorități despre care ați vorbit să le aduceți, să le lăsăm cu zero, n-ar putea asigura majorarea punctului de pensie nici măcar pentru o lună. Iar acolo, când vorbiți de STS să știți că e vorba de sănătatea, siguranța vieții fiecăruia dintre noi, că e vorba de sistemul pentru apeluri de urgență, 112. (Vociferări.)

Banii care sunt trecuți acolo, v-aș ruga să vă uitați, sunt bani pentru sistemul de apeluri de urgență 112, la care dumneavoastră sau oricine din familia dumneavoastră poate suna în orice moment și să avem siguranța că la celălalt capăt al liniei este cineva care să salveze o viață și să asigure ceea ce trebuie pentru fiecare dintre noi. și bani pentru facilitatea Schengen, ca începând cu 2011, toți cetățenii români să poată circula în spațiul Schengen fără probleme. Deci nu sunt resurse suplimentare alocate în altă manieră decât în concordanță cu nevoile țării.

Pe de altă parte, mulțumesc colegului Preda că a dat un exemplu elocvent. În unanimitate, acest Parlament a luat o decizie care s-a demonstrat că nu poate fi aplicată. Eu prefer să spun lucrurilor pe nume și să ne uităm în ochii fiecărui cetățean român, să-i spunem: acest lucru se poate face, e sigur, celălalt se va putea face dacă facem în continuare ceea ce trebuie și știm ce avem de făcut, și că banul pe care-l primește fie ca salariu, fie ca pensie, are valoare, pentru că putem pe hârtie să mărim salarii și pensii, dar inflația o va lua razna, cursul va scăpa de sub control și, cu toate măririle propuse de dumneavoastră, nu-și vor putea cumpăra nici cât au acum. Dimpotrivă, va fi de două sau trei ori mai rău.

Haideți să fim realiști și să facem ceea ce trebuie, nu ceea ce ne cere interesul electoral sau de moment, dintr-un timp al zilei. Pentru că realist, asta este. N-am ascuns nici un leu din bugetul de stat, nici un leu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Am dispus la Guvern să avem un comandament pentru investiții și locuri de muncă ce, începând de mâine, cu asta se va ocupa, să gestioneze cum putem crea locuri de muncă, cum putem găsi o soluție pentru fiecare șomer din această țară, cum putem să ne asigurăm că avem resurse la pensii să le putem plăti în continuare, să venim să susținem în fața dumneavoastră legea reformei sistemului de pensii, care și ea ne va aduce resurse suplimentare, dacă facem o lege corectă pentru 22 de milioane de români, și atunci din partea a doua a anului putem să vorbim de majorarea pensiilor și pentru cei care nu au pensie socială minimă.

Aceste lucruri se pot face dar, repet, cu bună-credință și cu înțelepciune. Acesta este răspunsul meu și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni în plenul Parlamentului. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Ludovic Orban și după aceea domnul Sârbu.

Domnul Ludovic Orban:

Stimați colegi,

După această expunere a domnului Boc, practic, ar trebui toți să tragem concluzia că singurii care sunt realiști în această sală... vă rog să nu mă întrerupeți, stimate coleg, nu mă întrerupeți, că nu mă las întrerupt, fiți liniștit...

Dacă dumneavoastră considerați realism deteriorarea gravă a vieții de zi cu zi a vârstnicilor, a oamenilor de vârsta a treia, înseamnă că sunteți cinici, înseamnă că n-aveți nici o urmă de simțire și de sensibilitate și de compasiune față de ei. Știți foarte bine, dacă vă uitați în bugetul asigurărilor sociale, că gradul de colectare al bugetului asigurărilor sociale este extrem de mic. Pentru că în mod intenționat nu se execută silit o mulțime de companii, sute și mii de miliarde nu sunt plătite la bugetul asigurărilor sociale, cu acordul tacit al guvernanților.

Dumneavoastră spuneți că realism este să înghețăm pensiile în condițiile în care prețurile o iau razna, de la electricitate până la gaz, de la energie termică până la tot ceea ce înseamnă coșul zilnic pe care-l distribuiți voi în bătaie de joc față de români în campania electorală, lapte, zahăr, ulei și tot ceea ce este necesar pentru traiul zilnic. Dacă ăsta numiți realism, să acceptăm în mod cinic ca viața de zi cu zi a părinților și bunicilor noștri să se transforme într-un coșmar, noi nu putem fi solidari cu o astfel de poziție.

Iar noi, ca liberali, nu am fost de acord nici cu acordul FMI, spunând la vremea respectivă că un acord cu FMI nu va face altceva decât să transforme Guvernul într-un contabil care execută comenzile FMI împotriva intereselor poporului român.

Dragi colegi,

Vă cer din nou: votați cu toată încrederea punctul de pensie de 45%, așa cum stabilește legea, există și resurse, există și capacitate, nu se va produce niciun dezechilibru economic, așa cum nu s-a produs nici în septembrie 2007, nici în octombrie 2008, când s-au majorat pensiile cu 30 și cu 20%.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Marian Sârbu, vă rog.

Domnul Marian Sârbu:

Domnilor președinți,

Domnule prim-ministru,

Domnilor reprezentanți ai Guvernului,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Există și un lucru bun în această dezbatere extrem de tensionată pe alocuri, și acest lucru este însuși faptul că toată lumea a încercat să se aplece cu onestitate, aș spune eu, pe o temă extrem, extrem de importantă. Și aș vrea să încep atrăgând atenția colegilor noștri liberali, cu toată condescendența, să nu ne mai muștruluiască de fiecare dată în legătură cu punctul de pensie de 45% care este o licență 100% PSD.

Rugămintea noastră este, vă rog, vă rugăm, rugămintea noastră este să vă amintiți că am făcut Legea nr.250, că am finanțat-o într-adevăr împreună, dar chiar și atunci când au existat resurse mai multe, tot am efectuat o etapizare a creșterii punctului de pensie, tot datorită lipsei de resurse.

În al doilea rând, domnule prim-ministru, vreau să vă spun că nu veți putea invoca în permanență acordul cu Fondul Monetar Internațional pentru înghețarea punctului de pensie. Chiar dumneavoastră ați spus de la acest microfon: "Cred cu onestitate că dacă vor fi resurse în decursul anului viitor, cel puțin în partea a doua", veți putea indexa punctul de pensie cu rata inflației. Cu alte cuvinte, acordul cu Fondul Monetar Internațional vă permite să creșteți punctul de pensie, pentru că n-ați putea altfel să indexați punctul de pensie fără să-l creșteți în mod efectiv.

Așadar, e un lucru bun faptul că spuneți că aveți resurse pentru a indexa pensia socială minim garantată. În momente de criză, e adevărat că trebuie să ne aplecăm către cei cu veniturile dintre cele mai mici. Dar vreau să folosesc acest prilej și să reiterez din nou faptul că nu trebuie să folosim texte cu care am fost cu toții de acord la un moment dat pentru a invoca uneori decizii politice reproșabile, și lucrul pentru care am venit la microfon este chiar acest reproș. Poate că 45% punct de pensie în acest moment este nesustenabil din punct de vedere financiar, dar Partidul Social Democrat a sperat ca măcar indexarea cu rata inflației să poată să fie un compromis rezonabil. Toți am fi trebuit să contribuim la această posibilitate. Și în timpul dezbaterilor în comisie s-a discutat despre acest lucru, dar chiar mai mult decât atât, domnul Gherghina a vorbit chiar despre posibilitatea unei finanțări.

De aceea, vreau să vă spun că pentru Partidul Social Democrat, proiectul Legii bugetului de stat nu este un buget de votat, nu este un proiect de votat. În primul rând, datorită acestei politici reticente în legătură cu punctul de pensie, în al doilea rând, pentru faptul că n-ați luat în calcul pentru anul 2010, și ezitați, să continuați aplicarea Ordonanței nr.28 cu privire la neimpozitarea veniturilor din șomajul tehnic.

Vă reamintesc că în anul 2009 prin acest act normativ s-au salvat 112 mii de locuri de muncă. L-am auzit pe domnul Șeitan vorbind despre posibilitatea aplicării ei și în 2010. rugămintea noastră este să încercați s-o adoptați cât mai repede. O vom susține. E vorba de locuri de muncă.

Și în al treilea rând, ceea ce este iarăși un lucru care va influența negativ piața muncii în anul 2010, în opinia noastră, este o politică în continuare deficitară a salariului minim pe economie.

Continuați să mergeți pe ideea a două salarii minime pe economie: unul în sistemul de stat, altul în sistemul privat, acolo unde-l păstrați la 600 de lei. Se va accentua munca la gri, domnule prim-ministru, ăsta este punctul meu de vedere, și cred că ar trebui să aveți în vedere ca măcar la jumătatea anului să faceți o echilibrare a acestor salarii minime, salariul minim din sistemul de stat să fie egal cu salariul minim din sistemul privat.

Cu aceste considerente, cred că Partidul Social Democrat nu poate să voteze un buget pe care îl consideră nu numai reticent la niște elemente fundamentale de protecție socială, dar oarecum prizonier al unor acte normative și ale unui buget de stat care nu s-a aplecat cu atenție la ceea ce înseamnă noțiunea de buget consolidat. Ați fi putut, după opinia noastră, prin anumite ajustări de la celelalte ministere, să puteți să transferați bani, în așa fel încât anul acesta măcar indexarea cu rata inflației a punctului de pensie să fie totuși făcută.

Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca Partidul Social Democrat să nu mai accepte transferarea acestei licențe către alte partide. Punctul de pensie de 45% ne aparține în totalitate.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale PSD+PC.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

domnul prim-ministru.

Dar înainte de asta, o să vă rog să-l ascultăm și pe domnul Victor Paul Dobre, poate răspunsul acoperă ambele discursuri.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule Sârbu,

Stimați colegi,

Nu mi-aș permite niciodată să muștruluiesc niciun coleg, darmite pe oamenii care sunt specialiști în domeniu. dar am vrut să subliniez, și o mai spun încă o dată: Partidul Național Liberal este consecvent. Luați amendamentele noastre din 2009, sunt aceleași.

În legătură cu partea a doua a expozeului dumneavoastră, și eu cred că acordul nu pune problema să scădem, domnule prim-ministru. Dacă vorbim în termenii de a îngheța, atunci haideți să acceptăm 43,8%, de anul trecut, să ne oprim pe un palier, dar nu putem să înghețăm în parcursul unui an de zile această categorie atât de defavorizată, să-i tăiem orice speranță; pentru că nu mai au nici o speranță.

Domnule prim-ministru,

n-am mai vorbit de grupele de muncă, n-am mai vorbit de multe lucruri, am înțeles constrângerile, dar nu putem veni să punem cheia pe pensii, pe tot anul care urmează.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, poftiți. Haideți, ca să încheiem, și ultima intervenție să fie a domnului prim-ministru.

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnul deputat Sârbu are dreptate. Această licență cu 45% aparține în totalitate Partidului Social Democrat. însă creșterea economică în baza căruia s-a putut face această proiecție aparține în totalitate Partidului Național Liberal. (Vociferări din partea Grupurilor parlamentare ale PSD+PC.)

Domnului prim-ministru Boc aș vrea să-i aduc aminte că nu este la prima guvernare, dacă-mi aduc bine aminte, denumirea pe care o are Guvernul domniei sale este Guvernul Boc 4. Am luat-o din presă, nu vreau să jignesc. Mi-aduc aminte că atunci când a fost învestit Guvernul Boc 1, cu referire la punctul de pensie și cu referire la creșterea salariilor profesorilor cu 50%, ceea ce spunea domnia sa începea cam așa: "În prima zi de guvernare, vom pune în aplicare creșterea punctului de pensie și creșterea salariilor profesorilor cu 50%. Iată că suntem la un an și ceva de când domnia sa a făcut aceste promisiuni și nici măcar astăzi ele nu pot fi puse în practică.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Zece secunde, doamna Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamna președinte.

Domnule prim-ministru,

Ați spus așa, la un moment dat, că și Parlamentul este părtaș la acordul cu FMI-ul. Trebuie să vă reamintesc că negocierea și tot ce s-a întâmplat cu FMI-ul este apanajul Guvernului. Parlamentul nu a negociat, n-a putut să spună da sau nu la ceea ce Guvernul și cu cei care au negociat și au ratificat, au făcut. Faptul că ne-ați trimis o ordonanță pe care noi am adoptat-o, o parte din partidele parlamentare, pentru a putea să rezolvăm problemele cu FMI, este altceva. Iar într-un tratat, într-un acord, știm cu toții că nu putem schimba nici o virgulă. Deci, ce-am primit de la dumneavoastră, aia am adoptat, în condițiile în care nu am avut cunoaștere de absolut nimic din ceea ce dumneavoastră ați negociat!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Acum, dați-mi voie să-l invit la microfon pe domnul prim-ministru.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc.

În primul rând, aș vrea să lămurim treaba aceasta cu Guvernul Boc 1, Boc 2, Boc 3, Boc 4. Nu există, din punct de vedere constituțional, decât două guverne. Potrivit Constituției, un guvern își desfășoară activitatea până la depunerea jurământului de către noul guvern. Deci, legal, politic și constituțional, nu avem decât un singur Guvern al României, care a fost din 22 decembrie 2008 până în 23 decembrie 2009, la data depunerii jurământului de către noul guvern.

Dacă dumneavoastră doriți să mă onorați și să puneți un unu sau un doi, este decizia dumneavoastră. dar din punct de vedere legal sau constituțional, nu pot fi decât două guverne care au existat în acest interval de timp, din perspectiva procedurii legale și constituționale.

Doi. În privința afirmației doamnei deputat Aura Vasile, încă o dată, repet, declarația Parlamentului României întrunit în Camere reunite, a Camerei Deputaților și a Senatului, din 4 noiembrie, și am publicată în Monitorul Oficial această decizie, 4 noiembrie 2009, spune așa: "Parlamentul României își exprimă întregul său angajament și deplina sa susținere pentru respectarea nivelului indicatorilor macroeconomici, așa cum sunt prevăzuți în Acordul cu Fondul Monetar Internațional, și care trebuie să fundamenteze viitoarea lege a bugetului de stat pentru anul 2010. Numai în aceste condiții, România va putea depăși criza economică cu care se confruntă și își va afirma statutul de partener credibil pentru organismele internaționale".

Această declarație nu s-a adoptat cu votul meu, că nu sunt membru al Parlamentului, ci cu votul tuturor colegilor din Parlamentul României, o declarație responsabilă, pe care am apreciat-o și pe care trebuie s-o respectăm indiferent că este...(Aplauze din partea Grupurilor parlamentare ale PD-L.) care spun... și Acordul cu Fondul Monetar Internațional prevede exact ceea ce noi am prevăzut în bugetul de stat pentru 2010.

Am un deosebit respect pentru domnul deputat, ministru, Marian Sârbu, și știe acest lucru, pentru munca pe care am desfășurat-o împreună la realizarea unor legi extrem de importante pentru România. Și domnia sa, cu abilitate, a pus o întrebare: dacă s-ar putea din partea a doua a anului, de ce nu se poate de acum? Întrebarea, pe fond, aceasta este, a domnului Marian Sârbu. Trebuie să-i ofer un răspuns la fel de tehnic și cu încărcătură politică, pentru că ceea ce a trimis Guvernul la Parlament, Guvern din care împreună făceam parte, și este publicat în Monitorul Oficial, vizează și este angajamentul României, obligatoriu, potrivit declarației dumneavoastră, este ca pentru 2010 să existe o înghețare a pensiilor, cu excepția pensiilor sociale, care pot fi indexate cu rata inflației, și eu când mă refer la partea a doua a anului spun două lucruri: să ne permită economia în primul rând, să avem resurse, și în al doilea rând, evident, să renegociem aceste clauze cu partenerii europeni și euroatlantici pe care-i avem. Sunt lucruri care sunt subînțelese din afirmația pe care am făcut-o, dar am repetat-o ca să fiu foarte clar. Primul aliat pe care trebuie să-l avem este economia și așa cum am spus mai înainte, există toate semnele bune că acest lucru se va întâmpla. Chiar dacă va fi greu în anul 2010.

Stabilizarea monedei și chiar o întărire a ei în ultima vreme, faptul că producția industrială e mai mare în noiembrie 2009 față de noiembrie 2008, exporturile sunt mai mari în noiembrie 2009 față de noiembrie 2010. vom avea o creștere economică de 1,3%, economia globală începe să-și revină. Sunt lucruri care ne dau speranță. Faptul că am alocat cel mai mare procent de după 1990 pentru investiții, 6,4% din p.i.b., asta înseamnă investiții publice în infrastructură pentru menținerea și crearea de locuri de muncă, prin faptul că nu mărim nici cota unică, nici t.v.a.-ul, nici contribuțiile la asigurări sociale, avem anul cu cea mai mare șansă de a aduce fonduri europene în România, cei mai mulți bani din Europa să vină astăzi, în anul acesta, în România.

Sunt toate argumente care ne dau speranța că dacă facem și reforma pensiilor, pe care cu toții o știm că trebuie făcută, și iarăși n-aș vrea să fiu malițios, dar a fost un angajament și al liderilor politici din opoziție, că, de exemplu, în privința pensiilor parlamentarilor, imediat după 13 octombrie se va renunța, și n-am auzit să se întâmple acest lucru. Poate au fost preocupați cu alte lucruri, dar e timpul să ne gândim la aceste reforme pe care trebuie să le ducem până la capăt, ca să putem vorbi de interesul a 22 milioane de români. Cu cărțile pe față, cinstit, pentru că cel mai important lucru e să le spunem oamenilor realitatea așa cum este ea. A încerca să o împachetăm în cuvinte frumoase dar fără acoperire reală, nu cred că mai reprezintă o soluție.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule președinte al Senatului, Mircea Geoană, vă rog.

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Stimați colegi,

Domnule prim-ministru,

Eu aș sugera o altă abordare: în loc să încercați să luați Parlamentul drept prizonier al unui angajament internațional pe care nimeni nu-l contestă, eu v-aș sugera să vă luați Parlamentul drept aliat în încercarea legitimă pe care am căutat să o facem cu onestitate în cursul dezbaterilor cu privire la bugetul de stat și al asigurărilor sociale.

Dacă din motive de natură economică și financiară și bugetară, pe care le înțelegem, nu există în acest moment resurse disponibile pentru atingerea obiectivului care este prins în acordul cu Fondul Monetar ca țintă de 45% puntul de pensie din salariul mediu brut pe economie, dacă varianta unui alt amendament, care va veni în câteva minute sau în orizontul imediat de timp, de a păstra măcar nivelul de 43,8% punctul de pensie, pe care guvernarea comună PD-L-PSD a reușit să-l crească într-un an de recesiune economică dramatică de 7,9% negativ, dacă nici acest lucru nu este posibil în clipa de față, pentru numele lui Dumnezeu, de ce nu încercăm, folosind acest Parlament ca aliat al Guvernului în discuțiile care încep peste câteva zile cu delegația Fondului Monetar care vine la București, să găsim o formulă de a ajuta, la modul onest și practic, dincolo de retorică politică sau paternitatea unui proiect politic, și să mergem măcar cu o indexare într-un anumit cuantum, poate cu o indexare anualizată, cu un fel de rendez-vous al plății acestor indexări mai târziu în execuția bugetară, ceea ce ar corespunde cu prognoza optimistă a Guvernului că în partea a doua a anului economia ar crește, ceea ce ar permite degajarea de resurse suplimentare.

Nu pot să înțeleg, și fac un apel ca în aceste ultime zeci de minute sau oră a dezbaterii pe buget, să încercăm să găsim o formulă pentru a putea să limităm căderea dramatică a puterii de cumpărare a pensionarilor, pentru că despre asta este vorba. Nu punctul de pensie în sine este important, ce bunuri și servicii, alimente, factură, medicamente pot să-și cumpere bătrânii din această țară. și dacă avem în această perioadă o scumpire extraordinar de accelerată a tot ce înseamnă bunuri și servicii și chiar și o minitaxă inovativă, pe care Ministerul Sănătății o va aduce pe medicamente, ceea ce va conduce și la scumpirea medicamentelor, de ce nu încercăm să venim în partea de subvenționare a costurilor cu aceste bunuri și servicii, pentru a-i putea ajuta pe pensionari.

De aceea, eu aș descuraja această conversație care pare să fie o conversație de mașinărie politică și de maniheism politic. Cred că în acest moment aveți la dispoziție, domnule prim-ministru, un Parlament dispus, dincolo de disciplina de partid, să găsească o formulă minimală măcar pentru a nu putea permite o scădere a puterii de cumpărare a pensionarilor cu 15%. Acest lucru ar duce punctul de pensie real la nivelul anului 2000, nu 2005, domnule Dobre. De acolo ne-am întoarce. Ne-am întoarce practic la începutul decadei de creștere economică pe care guvernarea noastră a început-o în 2000, o bucățică a guvernării Isărescu, este adevărat, prima creștere pozitivă, ani de creștere susținută, în timpul guvernării noastre, și ani de creștere susținută, într-adevăr, în timpul guvernării liberale.

De aceea, cred și vă încurajez, ca cineva care a fost implicat în discuțiile cu Fondul Monetar și care a evitat eliminarea punctului de pensie de 45%, așa cum s-a întâmplat. Da. Avem o obligație ca până în luna martie să venim cu o lege unitară a pensiilor, pe care dacă o vom face bine, cum bine spune premierul Boc, lăsând la o parte înțepăturile și retorica electorală și politică de aici, am putea degaja ceva resurse suplimentare.

De aceea, solicitarea mea, și cred că este o solicitare de bun-simț, și care, cred, este și în avantajul Guvernului, și a reputației individuale și colective a celor care reprezintă actul guvernamental, să găsim o formulă minimă de indexare și de protejare a puterii de cumpărare, poate etapizată, poate cu o clauză de rendez-vous, în partea a doua a anului, dați ceva, domnule prim-ministru, pentru că oamenii aceștia sunt disperați. Și oamenii aceștia sunt cei mai necăjiți dintre români. Oamenii aceștia nu au speranța să aștepte, cum poate un salariat în sectorul public sau privat să revină într-o altă zonă.

Evident că votul nostru este pentru punctul de 45% din salariul mediu brut pe economie; evident, că poziția PSD-ului este o poziție de principiu și politică consecventă, dar aș face un apel de conștiință și de onestitate de a găsi o formulă mediană, undeva, și luați Parlamentul ca aliat în conversația cu Fondul Monetar, că nu pot să fie atât de lipsiți de inimă, cei care ne sunt, până la urmă, parteneri și aliați, că nu mai suntem în anii 1996-1997-1998. Suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri ai Alianței Atlantice, suntem aliați privilegiați ai Americii și putem măcar să spunem că nu putem să acceptăm o scădere de 15% a puterii de cumpărare a pensionarilor și că, măcar, încercăm să facem ceva.

Folosiți această ședință și prezența dumneavoastră, poate, printr-un amendament care, într-o discuție la comisie, rapidă, să putem să venim cu o soluție aici, în fața Parlamentului. Știu că lumea este nervoasă și vrea să meargă către casă. Este un lucru pe care și colegii mei, PSD-iști, îl au, și este oboseală și nervozitate după atâtea zile de dezbatere.

Dar, vă rog, cu toată seriozitatea, să încercăm să deblocăm situația. Nu mergeți la această conversație cu Fondul Monetar, spunând că înghețarea pensiilor în România este echivalentă cu scăderea puterii de cumpărare, pentru că nu aceasta este litera și spiritul Acordului cu Fondul Monetar Internațional.

Fac un apel la echilibru și la o formulă de compromis, pentru că o țară întreagă se uită la noi, și nu vreau să vadă ceea ce au văzut de multe ori în Parlament, o luptă sterilă între putere și opoziție, ci un Parlament care înțelege că acești pensionari au votat și PSD, și Geoană, și Băsescu, și liberali, pentru că nu există o captură electorală din partea unui partid. Este o nevoie și o obligație pe care încerc să v-o ridic cu toată seriozitatea în acest moment.

Haideți să găsim o soluție pentru pensionarii României! Nu-i atât de greu și nici măcar atât de costisitor. (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun acum la vot propunerea făcută de domnul senator Cindrea, pentru a avea vot prin apel nominal.

Voturi pentru? 149 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 182 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea a fost respinsă.

Domnul Orban.

Domnul Ludovic Orban:

Voi da citire unei liste, pentru că dumneavoastră n-ați avut curajul să vă asumați răspunderea votului nominal.

Toader Mircea-Nicu, Boldea Mihail, Călian Petru, Chircu Doinița-Mariana, Leșe Doru Brașoan, Pirpiliu Ștefan Daniel, Axenie Carmen, Boghicevici Claudia, Boiangiu Victor, Gheorghe Tinel, Spînu Teodor-Marius, Vișan Gelu, Albu Gheorghe, Alecu Valeriu, Anastase Roberta Alma, Andronache Gabriel, Anghel Florin Serghei, Ardeleanu Sanda-Maria, Arion Viorel, Abram Marian, Bălan Ioan, Barbu Sulfina...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Orban, nu înțelegem despre ce este vorba și vă închid microfonul.

Domnul Ludovic Orban:

Bădălan Eugen... (i s-a închis microfonul și continuă să citească fără microfon).

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Orban, vă rog frumos.

Domnule Toader, o să fac apel și la dumneavoastră, să trecem totuși la votul pe amendamentul de la poziția nr.9 și referitor la art.16.

Voturi pentru? 149 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 186 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

La poziția 10, există, de asemenea, un amendament. Dacă doriți să-l susțineți?

Doamna Barna, vă rog.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, doamna președinte.

Domnule prim-ministru,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru votul pe care mi l-ați acordat anterior, atât dumneavoastră, cât și domnii miniștri. Propunerea mea vine în concordanță exactă cu cele spuse de domnul premier, și anume: păstrarea punctului de pensie la 43%, respectiv înghețarea lui, așa cum a fost și anul trecut.

Eu vă solicit să aprobați valoarea punctului de pensie de 794 lei, ceea ce înseamnă înghețarea procentului de pensie avut în 2009, și care stă la baza calculării punctului de pensie aplicat la salariul mediu utilizat.

De asemenea, aș vrea să vă spun, domnule secretar de stat Gherghina, suma pe care ați indicat-o dumneavoastră în motivația de respingere a amendamentului este de 2 miliarde și nu de 3 miliarde, așa cum ați motivat, ceea ce reprezintă un procent de 0, 4% din p.i.b. De unde a rezultat această cifră? Din cele 4.000.600 de pensionari, dacă îi scădem pe cei care beneficiază de o pensie medie de 350, ne rămân 3,4 milioane de pensionari. Aplicând diferența de 50 lei lunară și înmulțind cu 12 luni, mi-a rezultat această cifră.

Mai mult, aș vrea să supun atenției dumneavoastră că nu vom putea indexa pensiile în acest an, deoarece prevederile Ordonanței nr.114 privind unele măsuri financiar-bugetare suspendă art.1 din legea pensiilor, Legea nr.19, modificată și completată, care arată că valoarea punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an se indexează cel puțin cu rata inflației.

Or, prin Ordonanța nr.114, măsura este mult mai drastică decât cea de anul trecut și se suspendă și prevederile alin. (1) și (3) de la art.80.

Poate că ar fi bine să vedem aceste calcule și să încercăm să facem ceea ce ar trebui. De fapt, să păstrăm înghețarea procentului care stă la baza calculării punctului de pensie.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun la vot amendamentul de la poziția 10, susținut de doamna Barna.

Voturi pentru? 140 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 172 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cele două amendamente au fost respinse.

Vă supun la vot acum art.16.

Voturi pentru? 173 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 137 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul a fost adoptat.

La art.17 avem un amendament semnat de domnul Cindrea.

Vă rog să vi-l susțineți. Este amendamentul de la poziția 11.

Domnul Ioan Cindrea:

Doamna președinte,

Domnule prim-ministru,

Domnilor colegi,

Avem un gust destul de amar fiindcă, din mai multe variante de creștere a punctului de pensie, sistematic, matematic, ați votat împotrivă.

Cred că acest gust îl au și cei care ne privesc sau vor afla acest lucru, fiindcă am spus că este elementul esențial al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Mai avem câteva amendamente, dar concluzia noastră este că vreți să vă asumați singuri și bunele și relele bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului de stat.

Vă vor judeca pensionarii, vă vor judeca șomerii, vă vor judeca disponibilizații din industrie și, ca atare, nu vom mai susține următoarele trei amendamente, doamna președinte. Vă va judeca România și românii.

Nu uitați că, în politică, este ca pe nisipuri mișcătoare: astăzi ești pe dună și dimineața ești sub dună, fără aer. Asta se va întâmpla, probabil, cât de curând, cu dumneavoastră, cu aroganța dumneavoastră față de români, nu față de noi, opoziția acestei țări, în acest templu al democrației.

Mulțumim.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun la vot art.17.

Voturi pentru? 170 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Articolul. Nu se mai susține amendamentul. Au fost foarte atenți.

Art.17.

Voturi împotrivă? 135 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.18.

Voturi pentru?

Amendament? Vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre:

Amendamentul nostru, la art.18, are în vedere ceea ce se întâmplă. Domnule prim-ministru, ieri erau anunțați 709.634 de șomeri.

Am trecut de 700.000, ne îndreptăm vertiginos spre cifre care, din păcate, nimeni nu și le dorește.

Anul trecut s-au închis 150.000 de firme. Condițiile pentru anul acesta sunt similare, din păcate.

De aceea, propunerea noastră are în vedere reducerea poverii fiscale pe întreprinderi, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale. Încă o dată, vă reamintesc, acest lucru l-am făcut, cândva, împreună, cu cota unică, și a fost benefică.

Pentru că, altfel, domnule prim-ministru, și vă rog să aveți în vedere, pentru că doar dumneavoastră îi puteți convinge pe colegii de la PD, că s-ar putea ca melodia aceea care vă este dragă, cu pușca și cureaua lată... ce salarii, pensii, am avut odată!

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă supun la vot acest amendament.

Voturi pentru? 135 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 170 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă supun acum la vot art.18.

Voturi pentru? 170 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 138 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.19.

Voturi pentru? 172 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 138 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.20.

Voturi pentru? 173 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 142 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.21.

Voturi pentru? 174 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 142 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Avem și 11 anexe.

Anexa nr.1.

Voturi pentru? 170 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 142 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.2.

Voturi pentru? 170 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 142 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.3.

Voturi pentru? 171 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 142 voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.4.

Voturi pentru? 171 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 145 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.5.

Voturi pentru? 172 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 143 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.6.

Voturi pentru? 172 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 144 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.7.

Voturi pentru? 172 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 146 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.8.

Voturi pentru? 172 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 146 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.9.

Voturi pentru? 173 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 147 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr.10.

Voturi pentru? 173 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 147 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa nr. 11.

Voturi pentru? 173 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 147 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vot final, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.

Voturi pentru? 176 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 147 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat și bugetul asigurărilor sociale. (Aplauze.)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 october 2022, 5:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro