Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/04-03-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 22-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 2010

  Aprobarea ordinii de zi.  

Ședința a început la ora 16,30.

Lucrările au fost conduse, în prima parte, de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Mihai Alexandru Voicu și Sever Voinescu-Cotoi, secretari, și, în a doua parte, de domnul Mircea Dușa, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

   

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Dați-mi voie să declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că, din totalul celor 333 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 169, sunt absenți 164, din care 10 participă la alte acțiuni parlamentare.

Domnilor colegi, vă rog să lăsați discuțiile și să intrăm în ordinea de zi.

Întrucât ședința Biroului permanent de astăzi nu s-a desfășurat din lipsă de cvorum, am să supun atenției dumneavoastră ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de luni, 22, și marți, 23 februarie anul curent.

Ați primit la semnarea prezenței un exemplar cu ordinea de zi.

Dacă aveți observații. Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

 
Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

În continuare, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi, pe care am și supus-o aprobării dumneavoastră, programul de lucru pentru perioada 22-27 februarie 2010; lista rapoartelor depuse în perioada 16-22 februarie 2010 de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale și sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României, Partea I.

Informare privind solicitarea Direcției Naționale Anticorupție de încuviințare a unei percheziții informatice în Dosarul nr.147/P/2009 privind pe doamna deputat Monica-Maria Iacob-Ridzi.  

De asemenea, potrivit art.193 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, vă aduc la cunoștință că a fost primită de la Ministerul Justiției solicitarea Direcției Naționale Anticorupție de încuviințare a unei percheziții informatice în dosarul nr.147/P/2009 privind pe doamna deputat Monica-Maria Iacob-Ridzi. Urmează să fie desfășurate procedurile regulamentare.

Informare privind trecerea domnilor deputați Culiță Tărâță și Ioan Munteanu de la Grupul parlamentar al PSD la Grupul deputaților independenți din Camera Deputaților.  

De asemenea, vă anunț că domnii deputați Tărâță Culiță și Munteanu Ioan trec de la Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat la Grupul de independenți din Cameră.

Intrăm în ordinea de zi pe care împreună am adoptat-o.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație (rămas pentru votul final).  

Punctul 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație.

Vă rog să observați, stimați colegi, că în conformitate cu prevederile art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Urmează să trecem la dezbaterea proiectului.

Dacă din partea inițiatorului avem pe cineva prezent. Domnul secretar de stat Gherghina, din partea Ministerul Finanțelor Publice.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Gheorghe Gherghina (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Prin Ordonanța de urgență nr.110, Guvernul și-a propus și a aprobat un ajutor de stat de 160 de milioane de lei care s-a putut acorda centralelor termice care produc și distribuie energie termică.

Această ordonanță și-a produs efectele. Sumele au fost repartizate prin hotărâre de Guvern și au fost sprijinite centralele termice să-și achite furnizorii de combustibil care erau într-o situație dificilă.

Ajutorul de stat respectă regulile Uniunii Europene, de fapt s-a prevăzut și în ordonanță că se va face cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat.

Propunem aprobarea proiectului de lege de aprobare a ordonanței.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimate colege, stimați colegi,

Bună ziua!

Am să dau citire acestui raport în părțile sale esențiale.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație.

Comisia noastră, potrivit prevederilor legale, a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României și Regulamentului Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă informez că Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege, în forma prezentată. De asemenea, avem avize favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și servicii.

Obiectul de reglementare al acestui proiect îl constituie acordarea unui ajutor de stat constând în stingerea obligațiilor comerciale ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație, doar cele scadente la 30 iunie 2009 și care n-au fost achitate.

Comisia a examinat acest proiect de lege în ședința din 16 februarie 2010. Au luat parte 22 de membri ai comisiei și, ca atare, putem spune că au fost prezenți toți deputații membri ai comisiei.

În unanimitate de voturi, această comisie, în componența arătată, propune plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și aprobare proiectul de lege pe care l-am pomenit, în totalitate, așa cum scrie el în titlu, și, ca atare, vă rog să dezbateți acest proiect de lege și să urmați recomandarea, hotărârea raportului final al comisiei. Ca atare, să adoptăm proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, vă mulțumim și noi.

Rog totuși colegii să ocupe locurile în sala de ședință. E un zumzet care deranjează dezbaterea și împiedică vorbitorii să-și exprime în mod corect și coerent punctul de vedere.

Rog și membrii Grupului parlamentar al PNL să ocupe locurile în sala de ședință.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul pe marginea proiectului enunțat.

Vă rog. Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

 
   

Domnul Ștefan Daniel Pirpiliu:

Bună ziua!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal vom da un aviz favorabil.

Foarte pe scurt. După cum știți, aceasta este o groapă fără fund în care tot am băgat bani din 1990 încoace, dar întrucât ni s-a promis că se va lua în calcul ca aceste CET-uri, sau cum le doriți dumneavoastră să le numiți, diferă de la județ la județ denumirea, de producerea energiei termice, vor fi separate și transportul și distribuția vor fi date către tot ce înseamnă administrație locală, iar tot ce înseamnă producere va fi dată sau va fi într-un parteneriat public privat cu firme private, noi susținem ca să treacă acest proiect.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

Doamna deputat Aura Vasile, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Aveți cuvântul, stimată colegă.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Și Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și al Partidului Conservator va vota acest proiect de lege.

Este un proiect care, în acest moment, credem că va veni în ajutorul populației, al celor care nu au putut, din cauza veniturilor lor și a facturilor pe care le-au primit, să își achite notele de plată către furnizori.

Credem noi că, venind la punct zero, și aceștia, operatorii care asigură energia termică către populație, să încerce să echilibreze factura, să nu mai treacă în factură și pierderile care nu trebuie să intre în contul populației.

Credem noi că din acești bani, sau din plusul pe care îl pot realiza, să încerce să retehnologizeze, să repare, pentru a putea, într-adevăr, să aducă o factură cât mai mică către consumatori.

De asemenea, cred eu că în momentul în care venim pe zona zero, toate sumele care vor deriva către acești operatori să fie imediat puse în slujba refacerii conductelor, refacerii instalațiilor, modernizării acestor puncte de distribuție a energiei termice către populație pentru a putea în continuare să avem o producție economă, o producție modernă, care să nu aducă în scurt timp din nou la aceste sume care fac aproape imposibilă funcționarea atât a agenților de producere, dar imposibil a putea fi plătite facturile care de foarte multe ori sunt făcute după ureche, sunt făcute pentru a acoperi aceste pierderi și cred eu că populația nu este obligată să plătească lucrurile de care nu se face vinovată.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Doamna deputat, vă mulțumesc și eu pentru această prezentare consistentă.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare mai dorește cineva să ia cuvântul.

Dacă nu, stimați colegi, vă rog să observați că raportul comisiei nu cuprinde amendamente nici admise, nici respinse. În consecință, potrivit prevederilor art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine, de la ora 12,30.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare (rămas pentru votul final).  

Poziția 3 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare.

Constatăm că suntem în procedură de urgență. De aceea, din partea inițiatorului îl avem între noi pe domnul secretar de stat Gherghina, cel mai iubit dintre toți finanțiștii, mai ales că face bugetul pentru noi!

Aveți cuvântul, domnule ministru.

   

Domnul Gheorghe Gherghina:

Prin Ordonanța de urgență nr.111, ne-am propus patru puncte: o derogare de la Ordonanța 34 pentru a putea închiria autoturisme Ministerul Afacerilor Externe în vederea organizării evenimentelor de politică externă care au avut loc în perioada anului trecut, pe 12-13 noiembrie; o autorizare a Ministerului Finanțelor de a introduce modificări în lista de indicatori pentru Schengen, pentru lucrările care s-au făcut cu sume de la Comisia Europeană; de asemenea, am avut o abilitare a Ministerului Finanțelor pentru a introduce modificări în cadrul cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă și o abilitare a autorităților locale să poată avaliza bilete la ordin în vederea achiziționării stocului de combustibil pentru iarnă.

Vă propunem aprobarea.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condițiile art.75 alin.(2), teza III din Constituția României, republicată.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 30 de deputați din totalul de 34 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare, în ședința din data de 16.02.2010, comisia propune spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Îngăduiți-mi să salut prezența noului președinte al Partidului Social Democrat, Victor Ponta, să-l felicităm și să-i urăm succes. (Aplauze.)

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Doamna Aura Vasile, de serviciu astăzi. Vă rog să poftiți.

Aveți cuvântul, doamna deputat.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Citind expunerea de motive a Guvernului României, semnată de primul-ministru Emil Boc, la această ordonanță de urgență a Guvernului, mi-am adus aminte că la fiecare punct pe care dânsul dorește ca prin această ordonanță să îl reglementeze, nu au fost decât amendamentele Partidului Social Democrat și ale Partidului Conservator, începând, dacă vreți, cu ceea ce dorește să echilibreze prin Ordonanța nr.34 privind posibilitatea ca Ministerul Afacerilor Externe să poată să închirieze autovehicule atunci când au delegații străine. Spre hazul tuturor, trebuie să dăm o ordonanță în acest sens.

De asemenea, prin ceea ce solicită această ordonanță, legea de aprobare a ordonanței, care să completeze art.61 al Legii nr.276 privind garantarea de împrumuturi interne pentru investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea datoriei publice locale, incluzând aici și datoriile către punctele de realizare a energiei termice pentru populație, îmi aduc aminte că, printr-o înțelegere care a fost făcută cu primul-ministru, cu ministrul Blaga, și ministrul de finanțe, s-a retrimis la comisie pentru a analiza modul în care poate administrația publică locală să rezolve aceste probleme.

Iarăși îmi aduc aminte că nu și-au ținut cuvântul și a doua zi nu a fost aprobat amendamentul făcut de PSD și PNL. Pot să merg și mai departe, în condițiile în care se spune în această expunere de motive că avem realizate studiile de fezabilitate pentru șase obiective. Toată lumea știe ce înseamnă studii de fezabilitate, toată lumea știe că pot fi făcute cu laptop-ul pe genunchi, în condițiile în care să putem să aprobăm proiecte tehnice și lucrări de execuție pe bani foarte mulți. De asemenea, spune de inițiativa și promovarea intereselor de politică externă ale României etc., în condițiile în care cred eu că nu este decât un amalgam de tot felul de aranjamente economice care, teoretic, să treacă pe lângă bugetul de stat, buget de stat care a fost aprobat și față de care primul-ministru Emil Boc, precum și ministrul finanțelor, a spus că este cel mai bun buget care poate fi realizat pentru România. Dacă așa stau lucrurile, atunci grupul nostru nu va vota această ordonanță de urgență, proiect de lege care să o adopte, considerând că ceea ce a spus Emil Boc la momentul respectiv a fost adevărat.

Dacă nu a fost adevărat, este numai problema domniei sale.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Fac din nou apel la distinșii mei colegi să ocupe locurile în sală, să urmărească dezbaterile pentru că ele sunt foarte interesante.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare mai dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul deputat Eugen Nicolăescu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Aveți cuvântul, stimate coleg.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă ar fi să ne uităm numai la titlul ordonanței, ar trebui să ne gândim la o lege care ar trebui să acționeze pentru multă vreme. Dacă ne uităm la conținutul ordonanței, ne dăm seama că ea de fapt se referă la anul bugetar 2009, și atunci suntem într-o dificultate. Este o lege de natură bugetară sau estre o lege de natură financiară? Cum o tratăm? Partea de buget o discutăm în Camere reunite, așa cum se discută bugetul, și partea financiară pe procedura normală de legislație?

Eu cred, în acest moment, că această ordonanță și-a produs efectele. Din punctul meu de vedere, este ceva tardiv ceea ce noi facem acum. Dar din punct de vedere al procesului legislativ, această problemă rămâne. Și ea va trebui să fie în atenția Guvernului pentru perioadele următoare, astfel încât de acum încolo, când ne vom mai întâlni cu asemenea situații, Guvernul să legifereze, să propună de fapt spre legiferare, acte normative în conformitate cu Constituția și cu regulamentele celor două Camere.

Din acest motiv, eu cred că grupurile PNL nu pot să dea nici un fel de vot pozitiv pentru un asemenea proiect de lege.

Ca atare, vom vota împotriva acestei ordonanțe.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai dorește cineva să intervină. Nu mai sunt doritori.

Vă rog să observați că avem și aici îndeplinite condițiile prevăzute de art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților și proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine, ora 12,30.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (rămas pentru votul final).  

Poziția 4 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulament, acest proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorilor avem prezenți. Da. Este domnul secretar de stat Bogdan Drăgoi.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

   

Domnul Bogdan Alexandru Drăgoi (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi spune care sunt cele mai semnificative aspecte reglementate de acest proiect legislativ.

Primul este stabilirea plafonului de garantare a depozitelor la echivalentul în lei a sumei de 50 de mii de euro pentru toate categoriile de deponenți garantați, persoane fizice și juridice, și al doilea, este reducerea termenului în care fondul de garantare a depozitelor are obligația de a asigura începerea plăților compensatorii în caz de indisponibilizare a depozitelor de la 3 luni, cât este în prezent, la 20 de zile, începând cu data de 31 decembrie 2010.

Ministerul Finanțelor Publice propune susținerea, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ în forma în care a fost aprobat de către Comisia de buget, finanțe.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond.

Domnule vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 30 de deputați din totalul de 34 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 19.10.2009.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în ședința din data de 9 februarie 2010 comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Propun cinci minute pentru discuții.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun votului dumneavoastră timpul propus de către domnul vicepreședinte pentru dezbaterea pe articole a raportului întocmit de către comisia sesizată în fond.

Cine este de acord cu timpul propus, de cinci minute?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu avem voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem nici abțineri.

În unanimitate timpul propus a fost adoptat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna Aura Vasile, vă cer scuze că n-am fost suficient de atent. Vă acord un minut bonus. Vă rog să interveniți și să susțineți punctul de vedere al grupului.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte. Văd că nu aveți ochi pentru opoziție, dar am să am grijă ca de fiecare dată să mă vedeți.

Vă mulțumesc, oricum, pentru minut.

Vroiam să vă anunț că Grupul parlamentar al PSD+PC va vota acest raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în condițiile în care este numai o transpunere în legislația națională a directivelor Parlamentului European, precum și obligațiile pe care le avem privind comunitatea europeană, legislația comunitară.

Sperăm că tot ceea ce este cuprins în directivele respective va fi de bun augur, atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care ceea ce spune - reducerea termenului în care fondul are obligația de a asigura începerea plății compensațiilor, în caz de indisponibilizare a depozitelor, de la 3 luni, în prezent, la 20 de zile, începând cu 31 decembrie 2010, să fie un lucru care se va și realiza, nu așa cum altele au fost puse pe hârtie și nerealizate, începând cu returnarea t.v.a.-ului.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat. Apreciez și remarca elegantă pe care ați făcut-o.

Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole. Vă rog să vă pregătiți raportul comisiei sesizate în fond, pentru a urmări îndeaproape și cu maximă atenție amendamentele admise.

La nr. crt. 1. Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu avem.

Articolul unic, nr. crt. 2.

La nr. crt. 3 nu avem amendamente.

La nr. 4, de asemenea.

Nr.5? De asemenea.

La nr. crt. 6 nu avem amendamente admise.

Nr. crt. 7, așijderea.

Nr. crt. 8? De asemenea.

Nr.9? 10? 11? Nu sunt intervenții.

La nr. crt. 12 nu avem amendamente.

Dacă sunt observații? Nu avem.

La nr. crt. 13? Dacă sunt observații din sală? Observ că nu. Aceasta înseamnă că toți colegii urmăresc cu foarte multă atenție amendamentele.

La poziția 18? Nu avem.

Poziția 19, de asemenea.

Poziția 20? De asemenea.

Poziția 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38?

Poziția 39?

Poziția 40?

Poziția 41?

Poziția 42?

Poziția 43?

Și, în sfârșit, ultima poziție, 44? Dacă aici vrea cineva să intervină? Și, iertați-mă, ultima este 45. Nu avem nici aici. Ce înseamnă să întocmești un raport de calitate de către o comisie serioasă!

Mulțumim.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine. Mulțumim comisiei sesizate în fond, dar și dumneavoastră, pentru atenția remarcabilă pe care ați acordat-o acesteia.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.  

Pe poziția 5: Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Suntem încă în procedură de urgență și la acest proiect de lege.

Trecem direct la dezbaterea proiectului de lege.

Din partea inițiatorului o avem pe doamna secretar de stat Alina Bica. Doamna ministru, vă ascultăm.

   

Doamna Alina Mihaela Bica (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Bună ziua.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/2009 Guvernul a dorit și a modificat Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă referitoare la abordarea anumitor acte normative.

Sunt două modificări de substanță care sunt reglementate prin această ordonanță de urgență. O primă modificare se referă la posibilitatea Guvernului de a-și asuma răspunderea pe anumite proiecte de legi, fără să existe studiile de impact pe care legiuitorul le-a prevăzut pentru toate celelalte acte normative.

Rațiunea pentru care s-a recurs la această modificare este dată de poziția Curții Constituționale în materie, care a precizat faptul că Guvernul își poate asuma răspunderea cu privire la anumite proiecte de legi, atunci când acestea manifestă urgență în reglementarea unor relații sociale importante.

Or, conform dispozițiilor Legii nr.24/2000, studiile de impact necesită o perioadă de 6 luni pentru a fi efectuate, cu o procedură specială de selecție a comisiei, împrejurare care exclude din start posibilitatea și rațiunile pentru care Guvernul își asuma răspunderea cu privire la anumite acte normative.

A doua modificare de substanță se referă la posibilitatea conferită Parlamentului de a modifica legile adoptate, dar neintrate în vigoare. Respectiv, este posibil ca un act normativ adoptat de Parlament să aibă o dată de intrare în vigoare la un an sau la șase luni de la data adoptării. De la data adoptării până la data intrării în vigoare, relațiile sociale care erau guvernate de norma juridică se pot modifica și atunci, pentru ca legea să nu intre în vigoare și să producă efecte dăunătoare, cu privire la raporturile juridice care se nasc sub incidența viitoarei legi, s-a conferit această posibilitate, neprevăzută de Legea nr.24.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, doamna ministru.

Din partea comisiei? Domnule secretar, aveți cuvântul, pentru a prezenta raportul comisiei sesizate în fond, Comisia juridică.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009.

Potrivit prevederilor constituționale și ale Regulamentului Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009, act normativ prin care se propune soluționarea conflictului de norme juridice, aparținând unor categorii de acte normative din categorii diferite, prin abrogarea art. 29 alin. (1) lit. d).

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009, cu amendamentele prezentate în anexă.

Prin urmare, comisia propune transformarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență în Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/2009.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Fiind procedură de urgență, vă propunem cinci minute pentru dezbateri generale și un minut pentru dezbaterea pe articole.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Din partea grupurilor parlamentare? Doamna Aura Vasile, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Vă rog să luați cuvântul.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc.

Domnule președinte, înainte de a expune punctul de vedere al grupului pe care îl reprezint, vreau să lămurim ceea ce avem trecut pe ordinea de zi.

La punctul 5 citim: Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței "... și textul curge.

Apare raportul... Comisia juridică (adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului...)

Mă gândesc eu că pe tehnica legislativă ar fi trebuit să apară adoptarea ordonanței și nu respingerea ordonanței, dacă există raport de adoptare a proiectului de lege.

Deci, discutăm pe respingerea ordonanței sau pe adoptarea ordonanței, domnule președinte, ca să știm cum vom discuta?

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Este corectă constatarea dumneavoastră.

Rog comisia să clarifice acest aspect. Domnule secretar, vă rog.

Numai puțin, domnule secretar. Domnule secretar, numai puțin, vă rog, să-l lăsăm și pe domnul Eugen Nicolăescu, pentru că și domnia sa are o remarcă tot la această poziție.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Stimați colegi,

Este premieră în Parlamentul României cu acest proiect de lege.

Vă rog să vă uitați și dumneavoastră pe ordinea de zi și pe raport.

Titlul raportului: Raport asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 ".. și textul continuă.

Dacă vă uitați în textul raportului, penultima frază, o să vedeți ce scriu membrii Comisiei juridice.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și aprobare, raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență ".. și textul continuă.

Deci, raportul, în titlu, este de respingere a ordonanței, raportul, în conținut, este de adoptare a conținutului ordonanței.

În această situație, ori este o eroare atât de gravă, încât ea nu poate fi acceptată, ori altceva au vrut să spună colegii din Comisia juridică și au rămas cu un text în titlu, de la Senat, dar în conținut au venit cu alt punct de vedere.

Ca să nu putem clarifica în plen, domnule președinte, vă propun să retrimitem la comisie acest raport și să vină Comisia juridică cu o poziție serioasă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Árpád.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Nu este o noutate. Puteți verifica în stenogramele acestor ședințe în plen. Eu, cel puțin de două ori, am intervenit pe această temă.

Senatul are, eu zic, prostul obicei de a amenda un proiect de lege de adoptare a unei ordonanțe doar în titlu și în articolul unic, zicând că nu resping, ci amendează. Și astfel devine titlul legii care vine la noi lege de respingere a ordonanței. Printr-o simplă amendare. Eu zic că din punct de vedere legislativ este incorect, dar din momentul în care de la Senat a venit un proiect de Lege de respingere a ordonanței și Comisia noastră juridică a dorit să adopte acea ordonanță, atunci și Comisia noastră juridică a venit cu o amendare la acest titlu, respectiv la amendarea articolului unic, eventual cu amendamentele care sunt înșirate. Și atunci avem un proiect de lege, că așa a venit de la noi, adică de la Senat, de respingere a ordonanței, dar comisia propune să se modifice în proiect de lege de adoptare a acestei ordonanțe.

În momentul în care se trece pe ordinea de zi, trebuie să trecem titlul exact al legii care a venit de la Senat.

Deci, din punct de vedere a ceea ce s-a întâmplat în comisie, nu este fără precedent, ne-am mai ciocnit cu astfel de probleme, din cauza, zic eu, a unei proceduri incorecte de la Senat. Dar esența contează. Comisia propune adoptarea ordonanței de urgență.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Îl rog și pe vicepreședintele Comisiei juridice, domnul deputat Florin Iordache, să aducă precizări suplimentare.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu vroiam să intervin. Domnul secretar al Comisiei juridice a prezentat foarte bine. În Comisia juridică chiar facem niște chestiuni competente și normale. Îmi pare rău că domnul Nicolăescu nu a venit îndeajuns de pregătit la microfonul Camerei.

Deci, ordonanța a venit de la Senat ca ordonanță de respingere și sub acest titlu a fost prezentată Comisiei juridice.

Comisia juridică propune plenului Camerei Deputaților, la primul articol, schimbarea titlului din ordonanță de respingere în ordonanță de adoptare și textul curge mai departe.

În urma votului pe care dumneavoastră îl veți da mâine, la votul final, va apărea ca ordonanță de adoptare și va fi trimisă spre publicare ca Lege pentru aprobarea Ordonanței...

Deci, nu ați venit îndeajuns de pregătit, stimate coleg.

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

În momentul în care îl vom discuta pe articole, vom discuta de Lege pentru adoptarea ordonanței.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Ați clarificat. Cred că doamna Aura Vasile vine să...

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Vin să spun punctul de vedere al grupului pe care îl reprezint.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La această ordonanță am putea să-i punem un titlu: "Dictatura de catifea a Guvernului Boc".

Grupul meu parlamentar va vota pentru respingerea acestei legi de adoptare a ordonanței. Nu pot să-mi imaginez sau nu cred că undeva în lumea modernă, în lumea care își spune democrată, în lumea celor care reprezintă Parlamentul European, poate să existe astfel de lucruri, în care Guvernul poate să modifice, să abroge o lege care este a Parlamentului României.

De asemenea, a-și asuma la bunul plac... Doamna care a reprezentat Ministerul Justiției, cred că a citit printre rânduri. Este adevărat ce spune Curtea Constituțională, dar Curtea Constituțională nicăieri nu spune că trebuie să fie o dezbatere pe ceea ce Guvernul vrea să supună pentru asumarea răspunderii.

Nu cred că suntem într-o dictatură de catifea. Nu cred că, Constituția României a fost schimbată. Nu cred că printr-o ordonanță dată la bunul plac al unui Guvern care are o perioadă tranzitorie în lumea politică a României, care influențează prost tot ce se cheamă acum activitate parlamentară, confundând, dacă vreți, Parlamentul cu bunul plac al unui reprezentant al puterii care este, vă spun încă o dată, tranzitorie, să poată să fie luat în calcul.

De aceea, spun încă o dată, grupul pe care-l reprezint, va vota pentru respingerea acestei ordonanțe.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Domnul deputat Eugen Nicolăescu.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Nu doresc să-i dau nicio replică domnului Iordache, pentru că dânsul își apăra, evident, comisia. Este de înțeles și nu are rost să comentăm pe această temă, în continuare rămânem cu aceeași problemă.

Eu v-am solicitat retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.

Acum voi interveni mai mult pe fond, pentru că din punctul meu de vedere este o aberație legislativă. Este introducerea arbitrariului. Nicidecum nu mai facem o predictibilitate a sistemului legislativ. Nicidecum nu asigurăm stabilitatea sistemului legislativ, ci fiecăruia, cum i se năzare, în câteva luni de zile, poate să facă orice modificare dorește, pe o lege aprobată, pe o lege publicată în Monitorul Oficial, pe o lege care va fi aplicată de cetățenii acestei țări.

Deci, eu cred că asemenea improvizații, ca să nu folosesc termeni mai duri, nu trebuie să existe într-o lege.

Ca atare, vă propun, domnule președinte, în continuare, să supuneți votului membrilor Camerei Deputaților să voteze pentru trimiterea raportului la comisie și să solicităm comisiei să se uite cu mai multă atenție și mai multă responsabilitate pe această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Árpád, vă rog frumos.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Deși din punct de vedere formal, ca formulare, ca denumire, a fost corectă observația dată, adică denumirea dată acestei ordonanțe, dar eu sunt nevoit să clarific că acel Guvern Boc, care a emis această Ordonanță nr.61, avea, printre altele, în componență, Partidul Social Democrat.

Iar, legat de problematica pe care o dezbatem, într-adevăr, este una care a fost criticată de societatea civilă și care merită să ne gândim la ea, dacă tocmai în forma prezentată este corectă sau nu, ceea ce înseamnă studiul de impact, eventual, s-ar putea crede că pentru orice lege se poate dispensa Guvernul de acest studiu de impact, în formularea dată. Și cealaltă problemă, care este una spinoasă, care într-adevăr trebuie să-și găsească o reglementare corectă, în legislația României.

Ce ne facem atunci când avem un proiect de lege, cum este, de exemplu, Codul penal, care urma să intre în vigoare peste un an, doi și, conform legislației actuale, chiar dacă se face un alt Cod penal, până să intre în vigoare, nu poate fi abrogat?

Deci, trebuie să existe o variantă legislativă prin care o autoritate responsabilă, zicem noi, aceasta ar trebui să fie Parlamentul, poate chiar înaintea intrării în vigoare chiar a unei legi proaste, să facă inaplicabilă acea lege și să intre în locul ei o altă lege. Dar pentru ca să poată, conform legislației actuale, să fie abrogată, trebuie măcar pentru o oră să intre în vigoare sau un minut și pentru acel minut sunt niște probleme care intervin în acel minut, pentru că intervin niște contradicții între două legi care urmează una după alta, care bulversează niște decizii ale instanțelor, aplicarea acestor decizii și alte asemenea.

Deci, este o problemă la care nu se poate renunța, trebuie să se găsească această soluție. Trebuie să se găsească această soluție! Eu zic că trebuie să privim cu maximă seriozitate tocmai această problemă!

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnilor colegi, este ora 18,02. Timpul alocat dezbaterii s-a epuizat. Ne revedem mâine la ora 10,00 pe această temă și vă asigur că primul vorbitor veți fi dumneavoastră, doamna Aura Vasile.

Urmează ședința consacrată interpelărilor și întrebărilor adresate membrilor Guvernului.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

O seară bună tuturor celor care nu rămân la următoarea dezbatere.

 
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.  

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul Mircea Dușa, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

   

Domnul Mircea Dușa:

Stimați colegi, bună seara.

Continuăm cu ședința dedicată răspunsurilor la întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului și Guvernului.

Doamna Manuela Mitrea este? A adresat o interpelare Ministerului Transporturilor, legat de situația liniei de cale ferată între București și Constanța.

Domnul deputat Mircia Giurgiu a adresat o întrebare Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Poftiți, domnule.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am primit răspunsul scris. Domnul secretar de stat a trebuit să plece și sunt mulțumit de răspuns.

Mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Petru Călian a adresat o întrebare Ministerului Sănătății. Nu este. Domnule secretar de stat, vă rog să-i transmiteți răspunsul.

Tot doamna deputat Manuela Mitrea a adresat o întrebare Ministerului Educației și Cercetării, legată de situația cercetării din România.

Vă rog să-i transmiteți răspunsurile în scris.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: Gheorghe Ialomițianu

Domnul deputat Gabriel Tița-Nicolescu a depus o întrebare scrisă adresată membrilor Guvernului.

Domnul deputat Edler András György a depus în scris o interpelare; domnul deputat Lucian Riviș-Tipei a depus în scris o interpelare; domnul deputat Florin-Costin Pâslaru a depus în scris o interpelare.

Domnul deputat Gheorghe Ialomițianu. O prezentați oral? Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

   

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelare adresată Ministerului Finanțelor Publice, către ministrul Sebastian Vlădescu.

Subiectul interpelării: Petiția domnului Morozan Nicolae.

Domnul Morozan Nicolae se regăsește printre cei care au depus bani la CEC S.A., în vederea achiziționării unei mașini marca "Dacia", însă după data de 22 decembrie 1989, a transferat depozitul în contul BRD, Groupe Société Générale.

Deși s-a inițiat o hotărâre de Guvern cu privire la despăgubirea persoanelor, domnul Morozan Nicolae încă nu a intrat în posesia despăgubirilor de drept.

Vă atașez petiția înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.623833/18.09.2009, în urma căreia i s-a adus la cunoștință că BRD Groupe Société Générale a comunicat, prin adresa nr. 701/01.09.2009, Ministerului Finanțelor Publice, numărul total al persoanelor îndreptățite la acordarea despăgubirilor, precum și valoarea totală a despăgubirilor.

Domnule ministru,

Vă rog să-mi comunicați, care este stadiul rezolvării problemei domnului Morozan Nicolae, nemaiexistând niciun impediment privind acordarea despăgubirilor solicitate.

Vă solicit răspuns scris și verbal.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim, domnule deputat.

 
  Aledin Amet

Domnul deputat Petru Călian a depus în scris o interpelare; domnul deputat Valeriu Tabără a depus în scris o interpelare; domnul deputat Gheorghe Ciobanu a depus în scris o interpelare; domnul deputat Constantin Chirilă a depus în scris o interpelare;

Domnul deputat Aledin Amet.

   

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Am trei interpelări, dar voi susține o singură interpelare adresată domnului Daniel Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

Domnul Gevat Ismet Nejdet, suspendat, credem noi, nejustificat, din funcția de inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a adresat, alături de alți colegi, un memoriu prin care sunt contestate anumite decizii ale fostului inspector general, dar și ale actualului inspector general, doamna Elena Buhaev.

Până la această dată, reprezentanții Ministerului Educației nu au răspuns în mod oficial acestui memoriu.

Hotărârile actualei conduceri a Inspectoratului Școlar Județean Constanța sunt, din perspectiva noastră, a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, nefondate.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
  Florin Iordache

Domnul deputat Robert Negoiță a depus în scris o interpelare; domnul deputat Cătălin Cherecheș a depus în scris o interpelare; domnul deputat Florin Iordache a depus în scris o interpelare; domnul deputat Ioan Munteanu a depus în scris o interpelare; domnul deputat Emil Radu Moldovan a depus 2 interpelări în scris; domnul deputat Marian Neacșu a depus 2 interpelări în scris; domnul deputat Ciprian-Florin Luca a depus 2 interpelări în scris.

Domnul deputat Florin Iordache, aveți cuvântul, vă rog.

   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Într-adevăr, interpelarea pe care o prezint este adresată domnului ministru Adriean Videanu și este în legătură cu Ordonanța nr.39, care a fost dată de Guvernul Ciorbea, și care viza desființarea Institutului Național de Standardizare și preluarea patrimoniului de către o asociație de drept privat.

Rog un răspuns scris și oral din partea reprezentantului Ministerului Economiei, ținând cont că patrimoniul acestui institut, cât și drepturile de autor și toate celelalte sunt preluate abuziv de o asociație de drept privat.

Mulțumesc.

 
  Maria Eugenia Barna

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Ștefan Valeriu Zgonea a depus în scris o interpelare; domnul deputat Ioan Călin a depus în scris o interpelare; domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici a depus în scris o interpelare; domnul deputat Nicolae Păun a depus în scris o interpelare; domnul deputat Ioan Holdiș a depus în scris o interpelare; domnul deputat Stelică Iacob-Strugaru a depus în scris o interpelare; domnul deputat Marian Ghiveciu a depus în scris o interpelare.

Doamna deputat Maria Eugenia Barna, aveți cuvântul, vă rog.

   

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Educației și Cercetării. Doresc ca domnul ministru Daniel Funeriu să-mi răspundă la o serie de întrebări pe care i le-am adresat.

Supun atenției dumnealui sesizările Asociației Generale a Învățătorilor din România, care sunt extrem de nemulțumiți de Proiectul Ordinului de Ministru privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenților liceelor pedagogice de a ocupa funcții didactice de profesor în învățământul preșcolar și profesor în învățământul primar.

Acest proiect de ordin ignoră în totalitate și vine în contradicție cu Legea nr.387, pe care noi am aprobat-o anul trecut. Și, mai mult, face referire la o serie de specializări, pe care în mod arbitrar le scoate din centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domenii și specializări aprobate privind încadrarea personalului didactic în învățământul preuniversitar.

De asemenea, proiectul de ordin de ministru ignoră disciplinele din învățământul preuniversitar, precum: educație antreprenorială, economie, economie aplicată, economia întreprinderii, educație economică și educație europeană.

De asemenea, anexele nr.1, 2 și 3 din proiectul de ordin elimină unele specializări din profilul pedagogic, cu toate că ele permit să fii profesor, ignorând o serie de ordine de ministru.

Propunerea Asociației Generale a Învățătorilor este de a se renunța la Anexele nr.1, 2 și 3.

De asemenea, în vederea reglementării acestei situații, consider că este neapărat necesar să se introducă în ordinul de ministru sintagma "Absolvenții cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau ai unor școli echivalente liceului pedagogic", această formulă fiind deja consacrată.

De aceea, vă solicit, domnule ministru, convocarea unei comisii de dialog și discutarea tuturor aspectelor sesizate de către subsemnata, și care am preluat solicitările Asociației Generale ale Învățătorilor din România, pentru aducerea unor modificări care să corecteze aceste inadvertențe.

Solicit răspuns scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
  Tinel Gheorghe

Domnul Mircea Dușa:

Are cuvântul domnul deputat Tinel Gheorghe.

   

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea de astăzi se adresează domnului ministru al agriculturii, Mihail Dumitru.

Stimate domnule ministru,

în toamna anului 2004, Agenția Domeniilor Statului a contractat cu Societatea Gauss SRL Timișoara, activitatea de inventariere a terenurilor agricole proprietate publică a statului, aflate în administrarea acestuia.

Acțiunea era necesară, dat fiind faptul ca treceau mai bine de trei ani de la înființarea Agenției Domeniilor Statului prin efectul Legii nr. 268/2001, și nimeni nu știa cu exactitate ce suprafață de teren agricol administrează în numele statului această subunitate din cadrul Ministerului Agriculturii.

Întrucât au trecut mai bine de cinci ani de la demararea lucrărilor mai sus menționate, va rog, domnule ministru, să prezentați stadiul lucrărilor efectuate si a sumelor plătite societății SC Gauss SRL Timișoara, de către ADS conform tabelului mai jos anexat:
Nr.
Crt.
Județ Suprafața de teren agricol preluată în administrare de ADS în anul 2001 conform prevederilor Legii nr. 268/2001 Suprafața inventariata de Sc Gauss SRL în perioada 2004-2009 Suma achitată de ADS pentru lucrările efectuate Observații
           
Total        

Notă: la observații vă rugăm să ne prezentați suprafețele preluate conform prevederilor legilor de retrocedare (Legea nr.18/2991, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/ 2005, Legea nr.l0/2001).

Am solicitat răspunsul atât scris, cât și oral, conform prevederilor Regulamentului.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumesc.

 
  Gheorghe Antochi

Are cuvântul domnul deputat Antochi.

   

Domnul Gheorghe Antochi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Mihail Dumitru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

În ultima perioadă, fără argumente științifice, s-au făcut aprecieri nefavorabile, probabil interesate, cu privire la calitatea ouălor de consum realizate în baterii convenționale sau îmbunătățite și marcate pentru comercializare cu cifra 3.

De aceea, cred că este necesar și normal ca, pe lângă Uniunea Crescătorilor de Păsări din România, și celelalte instituții ale statului, mai ales Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru siguranța Alimentelor, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să comunice consumatorilor de ouă poziția oficială autorizată că, prin art.5 (2) al Directivei Consiliului 199/74/Comisia Europeană din 19 iulie 1999, se stabilesc standardele minime de protecție a găinilor ouătoare, începând cu 1 ianuarie 2012, și nu îmbunătățirea calității ouălor.

Mai mult chiar, ținând seama de faptul că toate bateriile convenționale trebuie înlocuite cu baterii îmbunătățite, cu cheltuieli foarte mari, și că datorită crizei financiare, posibilitățile producătorilor de ouă din România sunt extrem de limitate, vă rog, domnule ministru, Mihail Dumitru, să interveniți, așa cum au făcut autoritățile din Italia și Polonia, pe lângă Comisia Europeană, pentru prelungirea termenului de folosire a bateriilor convenționale și după data de 1 ianuarie 2012.

Aștept răspuns scris și oral.

Gheorghe Antochi, deputat PSD, Colegiul 4, Circumscripția nr.4 - Bacău.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Teodor-Marius Spînu a depus în scris; domnul deputat Gabriel Gospodaru a depus în scris; domnul deputat Stelian Ghiță-Eftemie a depus în scris; domnul deputat Ștefan Daniel Pirpiliu a depus în scris.

 
  Mihai Surpățeanu

Domnul deputat Mihai Surupățeanu.

   

Domnul Mihai Surpățeanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Daniel Petru Funeriu.

Obiectul interpelării: "Concursul organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de agricultură, pentru ocuparea postului didactic de la catedra de management-mecanizare-cadastru, publicat în Monitorul Oficial".

În data de 12.01.2008, Universitatea din Craiova - Facultatea de agricultură, catedra de management-mecanizare, a organizat concurs pentru ocuparea postului de șef de lucrări (lector), poziția 19, aferent disciplinelor management în zona montană, relații economice și agro-turistice internaționale, management în agricultură.

La concurs s-au înscris 2 candidați: Făniță P. Georgeta, respectiv Racoș Ionela Claudia.

În urma concursului, a fost admisă concurenta Racoș Ionela Claudia, ulterior fiind validată prin vot - în unanimitate - de către consiliul facultății; concurenta Făniță Georgeta fiind respinsă pe următoarele motive, citez din procesul-verbal: "Candidata nu a prezentat obiective clare ale prelegerii; nu a fost sintetică în exprimarea ideilor; candidata a realizat prezentarea prin citire de pe slide, fără niciun fel de comentariu asupra conceptelor expuse, dovedind lipsa totală a calităților pedagogice."

Etapa finală a confirmării, respectiv aprobarea din partea Senatului Universității din Craiova a fost amânată, deoarece candidata Făniță Georgeta, cea care a pierdut, de fapt, a chemat în judecată Universitatea din Craiova - Facultatea de agricultură, solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună anularea parțială a rezultatelor concursului și obligarea Universității la emiterea ordinului de numire în funcție a candidatei respinse.

Instanța a respins demersul juridic, arătând că este neîntemeiat.

Ulterior contestațiilor pe care le-a făcut Făniță Georgeta, Senatul Universității a ajuns la concluzia invalidării ambelor candidate înscrise la concurs, rectorul Universității motivând, în adresa de răspuns dat petentei Racoș Ionela Claudia, că nu poate cunoaște motivele de respingere ale fiecărui membru al Senatului Universității.

Stimate domnule ministru,

vă rog să aveți amabilitatea să dispuneți măsurile ce se impun pentru rezolvarea acestei situații, și să comunicați în scris rezultatele expertizei întreprinse, deoarece în acest caz eventuala invocare a autonomiei universitare depășește cu mult granița legalității și a moralității.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumesc, și rectific: domnul deputat Mihai Surpățeanu.

 
  Samoil Vîlcu

Domnul deputat Samoil Vîlcu.

   

Domnul Samoil Vîlcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru Emil Boc.

Obiectul interpelării: "Lipsa unor măsuri anticriză pentru industria media românească".

Domnule prim-ministru,

Având în vedere perioada de criză prin care trece toată economia românească, industria media nu poate fi scutită de probleme financiare, un important număr de publicații urmează să-și închidă apariția, iar tirajele s-au restrâns, libertatea de exprimare fiind în mare pericol.

În urma unui eveniment organizat la Vâlcea, am aflat de la reprezentanții Federației Române a Jurnaliștilor MediaSind, Federației Jurnaliștilor și Patronatului Presei din România, ROMEDIA, că soluțiile pentru susținerea industriei de media au fost dezbătute în cadrul unei audieri publice ce a avut loc în Parlamentul European, la solicitarea Intergrupului pentru Media al Parlamentului European și a Federației Europene a Jurnaliștilor.

Sprijinul de care reprezentanții acestui domeniu de activitate spun că au nevoie constă în simplificarea procedurilor fiscale, în acordarea de facilități pentru exercitarea profesiei de jurnalist, în ajutorul de care au nevoie distribuitorii de presă.

În caz contrar, cea care va fi eliminată va fi presa independentă, iar accesul publicului la informație va dispărea. România se află pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, alături de Bulgaria și Slovenia, unde nu se aplică facilități pentru mass-media. Conform datelor statistice, în majoritatea statelor europene, t.v.a.-ul pentru mass-media se aplică între 0 și 5%, iar subvențiile pentru presă și distribuția presei se ridică la milioane de euro anual.

Având în vedere aceste considerente, vă întreb, domnule prim-ministru, dacă aveți în vedere în perioada următoare măsuri pentru sprijinirea industriei de media, astfel încât acest sector să poată face față cu brio problemelor și provocărilor cu care se confruntă.

Vă mulțumesc.

Menționez că solicit răspunsul scris.

 
  Lucia-Ana Varga

Domnul Mircea Dușa:

Doamna deputat Lucia-Ana Varga.

   

Doamna Lucia-Ana Varga:

Mulțumesc.

Interpelarea adresată domnului ministru al mediului și pădurilor, domnul Laszlo Borbely, se referă la lucrările de infrastructură de apă și apă uzată.

Domnule ministru,

în România, prin Ministerul Mediului au fost demarate mai multe investiții pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru alimentarea cu apă, canalizare și epurare, lucrări deosebit de importante, mai ales având în vedere că România se află printre statele codașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul populației care are acces la apă curentă și canalizare.

În acest context, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați: ce cantități de lucrări au fost efectuate în 2009? câte dintre acestea au fost decontate? la cât se ridică sumele care au rămas de decontat, aferente lucrărilor realizate în anul 2009? ce cantități de lucrări au fost efectuate în anul 2009 în județul Bihor? câte dintre acestea au fost decontate și la cât se ridică sumele care au rămas de decontat, aferente lucrărilor realizate în anul 2009 în județul Bihor? care este strategia dumneavoastră pentru anul 2010 în ceea ce privește lucrările de infrastructură de apă și apă uzată? și, ce sume sunt alocate, prin bugetul ministerului pe care-l conduceți, acestui program, în anul 2010?

A doua interpelare este adresată domnului ministru al muncii, familiei și protecției sociale, domnului ministru Mihai Constantin Șeitan, și se referă la alocațiile de stat pentru copii.

În contextul declarațiilor dumneavoastră de săptămâna trecută referitoare la alocația de stat pentru copii, conform cărora: "Dacă necesitatea nu există, nu există nici nevoia unui sprijin, nu înseamnă că se creează o discriminare", ar rezulta intenția dumneavoastră de a modifica legislația care reglementează alocația de stat pentru copii, în sensul eliminării din plată a unor categorii de copii.

Având în vedere numărul copiilor care ar putea fi afectați de această decizie, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați: cum intenționați să eliminați de la plata alocației de stat copii ai căror părinți au venituri peste un anumit plafon, în contextul în care acest drept este unul constituțional? Și, pentru informarea dumneavoastră, reproduc aici textul alin. (2) al art.49 din Constituția României: "Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege."

A doua întrebare: care au fost rațiunile care au condus la luarea acestei decizii? A fost vorba despre încă o economie la buget sau aveați în vedere o recalculare a alocațiilor, în funcție de veniturile părinților, o acordare graduală, și nu încălcarea unui drept constituțional?

A treia întrebare: considerați că această măsură este una de dreapta, care se încadrează în politicile de dreapta pe care partidul care vă susține le promovează?

Ultima interpelare.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Ultima interpelare vă rog s-o depuneți în scris, deoarece depășiți timpul.

 
   

Doamna Lucia-Ana Varga:

Da, asta voiam și eu să anunț, că intenționez să o depun în scris, și se referă la vârsta de pensionare.

Vă mulțumesc.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul Mircea Dușa:

Doamna deputat Alina-Ștefania Gorghiu a depus în scris; domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă a depus în scris trei interpelări; domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica a depus în scris o interpelare; domnul deputat Vasile Popeangă a depus în scris o interpelare; doamna deputat Sulfina Barbu a depus în scris o interpelare; domnul deputat Nicolae Jolța a depus în scris o interpelare; domnul deputat Mihai Cristian Adomniței a depus în scris o interpelare; domnul deputat Titi Holban a depus în scris o interpelare; domnul deputat Cornel Pieptea a depus în scris o interpelare; domnul deputat Radu Bogdan Țîmpău, a depus în scris o interpelare; domnul deputat Cristian Buican a depus în scris nouă interpelări; domnul deputat Mihai Lupu a depus în scris două interpelări; domnul deputat Nini Săpunaru a depus în scris o interpelare; domnul deputat Mircia Giurgiu a depus în scris 12 interpelări.

Domnule deputat Giurgiu, doriți să prezentați una dintre cele 12? Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

O să fiu foarte scurt.

Prima interpelare este adresată domnului Mihail Dumitru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Obiectul interpelării îl constituie memoriul depus de către Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii conexe, AGROSTAR, prin care ni s-a adus la cunoștință că există mari nereguli în activitatea de ameliorare a taurinelor, prin dublă acreditare, ilegală, asociației Holstein.ro, cât și pentru activitatea de registru genealogic.

Așadar, așteptăm un control clar, și să ni se răspundă.

Și o singură interpelare, doar obiectul interpelării, cea adresată domnului Cseke Attila, ministrul sănătății, și se referă la memoriul Sindicatului Casei de asigurări de sănătate Asig San din Cluj-Napoca.

Mulțumesc.

 
  Aurel Vlădoiu

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Adrian Bădulescu a depus în scris o interpelare; doamna deputat Carmen Moldovan a depus în scris două interpelări; domnul deputat Aurel Vlădoiu a depus în scris cinci interpelări.

Domnule deputat Aurel Vlădoiu, doriți să prezentați o interpelare? Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanțelor publice, prin care îl rog ca beneficiarii Ordonanței nr.81/2007 să fie tratați cu toată atenția. Aceștia așteaptă aplicarea acestei ordonanțe, respectiv să primească primele tranșe, de 2,5 miliarde lei, pentru fiecare în două etape, pentru proprietățile care le-au fost confiscate în perioada 1945 - 1990, respectiv case și terenuri agricole.

A doua este adresată domnului ministru Vasile Blaga: 15 familii din comuna Mateești, județul Vâlcea au fost afectate în 2008 de un puternic val de alunecări de teren; au fost distruse 15 gospodării, 20 ha de teren, livezi de pomi și alte suprafețe.

Am solicitat o anchetă la fața locului, și oamenii să fie despăgubiți conform legilor în vigoare.

Vă mulțumesc.

 
  Marin Bobeș

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Daniel-Stamate Budurescu a depus în scris o interpelare; doamna deputat Lucreția Roșca a depus în scris o interpelare; domnul deputat Costin-Florian Pâslaru a depus în scris două interpelări.

Domnul deputat Bobeș are cuvântul.

   

Domnul Marin Bobeș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt deputatul Marin Bobeș din Circumscripția electorală nr.30, Colegiul nr.3, județul Olt.

Întrebarea mea se referă la sistemele de irigații din România, și, în special, cele din județul Olt.

Este adresată Guvernului României, în speță domnului prim-ministru.

Având în vedere că începând cu acest an cele trei forme de subvenționare a sistemelor de irigații, adică: bază, întreținere și energie dispar, solicit domnului prim-ministru să-mi spună ce alte forme de sprijin găsim pentru sistemele de irigații, pentru a funcționa dacă se poate la întreaga capacitate și în timp util.

Solicit, dacă este posibil, răspunsul să fie și scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
  Horia Grama

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Mircea Dușa a depus în scris o interpelare.

Domnule deputat Horia Grama, doriți să prezentați interpelarea? Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Horia Grama:

Mulțumesc.

Interpelarea este adresată domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor.

Obiectul interpelării este: "În județul Covasna, limba maghiară a devenit de facto limbă oficială".

În ultimii 20 de ani, în mod repetat, liderii politici și ai societății civile românești din județul Covasna au tras nenumărate semnale de alarmă privind pașii și strategiile aplicate de către UDMR prin autoritățile administrației publice locale din județul Covasna, în scopul cristalizării de facto a unei entități teritoriale organizată și funcționând pe criterii etnice.

Alături de alte elementele neconstituționale și nelegale, menite să susțină un asemenea proiect care afectează grav securitatea națională a României, o preocupare permanentă a UDMR a constat și în impunerea limbii maghiare ca limbă de facto oficială.

De cele mai multe ori, semnalele venite din zonă au fost ignorate, nefiind considerate reale.

Confirmarea impunerii limbii maghiare ca limbă de facto oficală de către administrația publică locală și județeană din județul Covasna, și nu numai, a venit de curând, din partea președintelui UDMR - Sf. Gheorghe, primar al municipiului Sf. Gheorghe, domnul Antal Arpad. Într-o conferință de presă organizată în data 11 ianuarie 2010, acesta a declarat că "în secuime limba maghiară este de facto limbă oficială, iar dorința comunității majoritare este ca aceasta să capete și de jure acest statut".

La această situație s-a ajuns prin depășirea, de către administrațiile locale și județene din zonă, a cadrului constituțional, a cadrului legal de utilizare a limbii maghiare în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor prevăzut de Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și HG nr.1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publica locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

Vă mai precizăm că, alături de inițiativele nelegale ale autorităților locale, la această situație au contribuit și pasivitatea organelor locale, în speță a prefecților numiți la propunerea UDMR, care și-au dat concursul, prin neexercitarea atribuțiilor ce le sunt stabilite în competență.

În continuare, am înșirat câteva exemple care se referă la inscripționări de localități, inscripționări ale sediilor unor instituții publice locale și a primăriilor, care sunt nelegale.

În încheiere, solicit domnului ministru să-și precizeze punctul de vedere al Ministerului Administrației și Internelor față de cele prezentate, și, totodată, să ne precizeze care sunt măsurile pe care, eventual în urma unui control tematic, intenționează să le dispună direct sau prin prefecți, în scopul intrării în legalitate, prin înlăturarea situațiilor care, contrar Constituției României, fac din limba maghiară o limbă oficială în regiunea centrală a României.

Solicit răspuns scris și oral.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Dușa:

Vă doresc o seară bună!

Declar închisă ședința.

 
   

*

Ședința s-a încheiat la ora 18,38.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 4 ao?t 2020, 6:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro