Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/04-03-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 22-02-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 2010

10. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:  

   

Domnul Mircea Dușa:

    ................................................
Gheorghe Ialomițianu

Domnul deputat Gabriel Tița-Nicolescu a depus o întrebare scrisă adresată membrilor Guvernului.

Domnul deputat Edler András György a depus în scris o interpelare; domnul deputat Lucian Riviș-Tipei a depus în scris o interpelare; domnul deputat Florin-Costin Pâslaru a depus în scris o interpelare.

Domnul deputat Gheorghe Ialomițianu. O prezentați oral? Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelare adresată Ministerului Finanțelor Publice, către ministrul Sebastian Vlădescu.

Subiectul interpelării: Petiția domnului Morozan Nicolae.

Domnul Morozan Nicolae se regăsește printre cei care au depus bani la CEC S.A., în vederea achiziționării unei mașini marca "Dacia", însă după data de 22 decembrie 1989, a transferat depozitul în contul BRD, Groupe Société Générale.

Deși s-a inițiat o hotărâre de Guvern cu privire la despăgubirea persoanelor, domnul Morozan Nicolae încă nu a intrat în posesia despăgubirilor de drept.

Vă atașez petiția înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.623833/18.09.2009, în urma căreia i s-a adus la cunoștință că BRD Groupe Société Générale a comunicat, prin adresa nr. 701/01.09.2009, Ministerului Finanțelor Publice, numărul total al persoanelor îndreptățite la acordarea despăgubirilor, precum și valoarea totală a despăgubirilor.

Domnule ministru,

Vă rog să-mi comunicați, care este stadiul rezolvării problemei domnului Morozan Nicolae, nemaiexistând niciun impediment privind acordarea despăgubirilor solicitate.

Vă solicit răspuns scris și verbal.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim, domnule deputat.

 
Aledin Amet

Domnul deputat Petru Călian a depus în scris o interpelare; domnul deputat Valeriu Tabără a depus în scris o interpelare; domnul deputat Gheorghe Ciobanu a depus în scris o interpelare; domnul deputat Constantin Chirilă a depus în scris o interpelare;

Domnul deputat Aledin Amet.

 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Am trei interpelări, dar voi susține o singură interpelare adresată domnului Daniel Funeriu, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului.

Domnul Gevat Ismet Nejdet, suspendat, credem noi, nejustificat, din funcția de inspector în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a adresat, alături de alți colegi, un memoriu prin care sunt contestate anumite decizii ale fostului inspector general, dar și ale actualului inspector general, doamna Elena Buhaev.

Până la această dată, reprezentanții Ministerului Educației nu au răspuns în mod oficial acestui memoriu.

Hotărârile actualei conduceri a Inspectoratului Școlar Județean Constanța sunt, din perspectiva noastră, a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, nefondate.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumim.

 
Florin Iordache

Domnul deputat Robert Negoiță a depus în scris o interpelare; domnul deputat Cătălin Cherecheș a depus în scris o interpelare; domnul deputat Florin Iordache a depus în scris o interpelare; domnul deputat Ioan Munteanu a depus în scris o interpelare; domnul deputat Emil Radu Moldovan a depus 2 interpelări în scris; domnul deputat Marian Neacșu a depus 2 interpelări în scris; domnul deputat Ciprian-Florin Luca a depus 2 interpelări în scris.

Domnul deputat Florin Iordache, aveți cuvântul, vă rog.

 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Într-adevăr, interpelarea pe care o prezint este adresată domnului ministru Adriean Videanu și este în legătură cu Ordonanța nr.39, care a fost dată de Guvernul Ciorbea, și care viza desființarea Institutului Național de Standardizare și preluarea patrimoniului de către o asociație de drept privat.

Rog un răspuns scris și oral din partea reprezentantului Ministerului Economiei, ținând cont că patrimoniul acestui institut, cât și drepturile de autor și toate celelalte sunt preluate abuziv de o asociație de drept privat.

Mulțumesc.

 
Maria Eugenia Barna

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Ștefan Valeriu Zgonea a depus în scris o interpelare; domnul deputat Ioan Călin a depus în scris o interpelare; domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici a depus în scris o interpelare; domnul deputat Nicolae Păun a depus în scris o interpelare; domnul deputat Ioan Holdiș a depus în scris o interpelare; domnul deputat Stelică Iacob-Strugaru a depus în scris o interpelare; domnul deputat Marian Ghiveciu a depus în scris o interpelare.

Doamna deputat Maria Eugenia Barna, aveți cuvântul, vă rog.

 

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Educației și Cercetării. Doresc ca domnul ministru Daniel Funeriu să-mi răspundă la o serie de întrebări pe care i le-am adresat.

Supun atenției dumnealui sesizările Asociației Generale a Învățătorilor din România, care sunt extrem de nemulțumiți de Proiectul Ordinului de Ministru privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenților liceelor pedagogice de a ocupa funcții didactice de profesor în învățământul preșcolar și profesor în învățământul primar.

Acest proiect de ordin ignoră în totalitate și vine în contradicție cu Legea nr.387, pe care noi am aprobat-o anul trecut. Și, mai mult, face referire la o serie de specializări, pe care în mod arbitrar le scoate din centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domenii și specializări aprobate privind încadrarea personalului didactic în învățământul preuniversitar.

De asemenea, proiectul de ordin de ministru ignoră disciplinele din învățământul preuniversitar, precum: educație antreprenorială, economie, economie aplicată, economia întreprinderii, educație economică și educație europeană.

De asemenea, anexele nr.1, 2 și 3 din proiectul de ordin elimină unele specializări din profilul pedagogic, cu toate că ele permit să fii profesor, ignorând o serie de ordine de ministru.

Propunerea Asociației Generale a Învățătorilor este de a se renunța la Anexele nr.1, 2 și 3.

De asemenea, în vederea reglementării acestei situații, consider că este neapărat necesar să se introducă în ordinul de ministru sintagma "Absolvenții cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau ai unor școli echivalente liceului pedagogic", această formulă fiind deja consacrată.

De aceea, vă solicit, domnule ministru, convocarea unei comisii de dialog și discutarea tuturor aspectelor sesizate de către subsemnata, și care am preluat solicitările Asociației Generale ale Învățătorilor din România, pentru aducerea unor modificări care să corecteze aceste inadvertențe.

Solicit răspuns scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
Tinel Gheorghe

Domnul Mircea Dușa:

Are cuvântul domnul deputat Tinel Gheorghe.

 

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea de astăzi se adresează domnului ministru al agriculturii, Mihail Dumitru.

Stimate domnule ministru,

în toamna anului 2004, Agenția Domeniilor Statului a contractat cu Societatea Gauss SRL Timișoara, activitatea de inventariere a terenurilor agricole proprietate publică a statului, aflate în administrarea acestuia.

Acțiunea era necesară, dat fiind faptul ca treceau mai bine de trei ani de la înființarea Agenției Domeniilor Statului prin efectul Legii nr. 268/2001, și nimeni nu știa cu exactitate ce suprafață de teren agricol administrează în numele statului această subunitate din cadrul Ministerului Agriculturii.

Întrucât au trecut mai bine de cinci ani de la demararea lucrărilor mai sus menționate, va rog, domnule ministru, să prezentați stadiul lucrărilor efectuate si a sumelor plătite societății SC Gauss SRL Timișoara, de către ADS conform tabelului mai jos anexat:
Nr.
Crt.
Județ Suprafața de teren agricol preluată în administrare de ADS în anul 2001 conform prevederilor Legii nr. 268/2001 Suprafața inventariata de Sc Gauss SRL în perioada 2004-2009 Suma achitată de ADS pentru lucrările efectuate Observații
           
Total        

Notă: la observații vă rugăm să ne prezentați suprafețele preluate conform prevederilor legilor de retrocedare (Legea nr.18/2991, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/ 2005, Legea nr.l0/2001).

Am solicitat răspunsul atât scris, cât și oral, conform prevederilor Regulamentului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumesc.

 
Gheorghe Antochi

Are cuvântul domnul deputat Antochi.

 

Domnul Gheorghe Antochi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Mihail Dumitru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

În ultima perioadă, fără argumente științifice, s-au făcut aprecieri nefavorabile, probabil interesate, cu privire la calitatea ouălor de consum realizate în baterii convenționale sau îmbunătățite și marcate pentru comercializare cu cifra 3.

De aceea, cred că este necesar și normal ca, pe lângă Uniunea Crescătorilor de Păsări din România, și celelalte instituții ale statului, mai ales Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru siguranța Alimentelor, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să comunice consumatorilor de ouă poziția oficială autorizată că, prin art.5 (2) al Directivei Consiliului 199/74/Comisia Europeană din 19 iulie 1999, se stabilesc standardele minime de protecție a găinilor ouătoare, începând cu 1 ianuarie 2012, și nu îmbunătățirea calității ouălor.

Mai mult chiar, ținând seama de faptul că toate bateriile convenționale trebuie înlocuite cu baterii îmbunătățite, cu cheltuieli foarte mari, și că datorită crizei financiare, posibilitățile producătorilor de ouă din România sunt extrem de limitate, vă rog, domnule ministru, Mihail Dumitru, să interveniți, așa cum au făcut autoritățile din Italia și Polonia, pe lângă Comisia Europeană, pentru prelungirea termenului de folosire a bateriilor convenționale și după data de 1 ianuarie 2012.

Aștept răspuns scris și oral.

Gheorghe Antochi, deputat PSD, Colegiul 4, Circumscripția nr.4 - Bacău.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Teodor-Marius Spînu a depus în scris; domnul deputat Gabriel Gospodaru a depus în scris; domnul deputat Stelian Ghiță-Eftemie a depus în scris; domnul deputat Ștefan Daniel Pirpiliu a depus în scris.

 
Mihai Surpățeanu

Domnul deputat Mihai Surupățeanu.

 

Domnul Mihai Surpățeanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Daniel Petru Funeriu.

Obiectul interpelării: "Concursul organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de agricultură, pentru ocuparea postului didactic de la catedra de management-mecanizare-cadastru, publicat în Monitorul Oficial".

În data de 12.01.2008, Universitatea din Craiova - Facultatea de agricultură, catedra de management-mecanizare, a organizat concurs pentru ocuparea postului de șef de lucrări (lector), poziția 19, aferent disciplinelor management în zona montană, relații economice și agro-turistice internaționale, management în agricultură.

La concurs s-au înscris 2 candidați: Făniță P. Georgeta, respectiv Racoș Ionela Claudia.

În urma concursului, a fost admisă concurenta Racoș Ionela Claudia, ulterior fiind validată prin vot - în unanimitate - de către consiliul facultății; concurenta Făniță Georgeta fiind respinsă pe următoarele motive, citez din procesul-verbal: "Candidata nu a prezentat obiective clare ale prelegerii; nu a fost sintetică în exprimarea ideilor; candidata a realizat prezentarea prin citire de pe slide, fără niciun fel de comentariu asupra conceptelor expuse, dovedind lipsa totală a calităților pedagogice."

Etapa finală a confirmării, respectiv aprobarea din partea Senatului Universității din Craiova a fost amânată, deoarece candidata Făniță Georgeta, cea care a pierdut, de fapt, a chemat în judecată Universitatea din Craiova - Facultatea de agricultură, solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună anularea parțială a rezultatelor concursului și obligarea Universității la emiterea ordinului de numire în funcție a candidatei respinse.

Instanța a respins demersul juridic, arătând că este neîntemeiat.

Ulterior contestațiilor pe care le-a făcut Făniță Georgeta, Senatul Universității a ajuns la concluzia invalidării ambelor candidate înscrise la concurs, rectorul Universității motivând, în adresa de răspuns dat petentei Racoș Ionela Claudia, că nu poate cunoaște motivele de respingere ale fiecărui membru al Senatului Universității.

Stimate domnule ministru,

vă rog să aveți amabilitatea să dispuneți măsurile ce se impun pentru rezolvarea acestei situații, și să comunicați în scris rezultatele expertizei întreprinse, deoarece în acest caz eventuala invocare a autonomiei universitare depășește cu mult granița legalității și a moralității.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Mulțumesc, și rectific: domnul deputat Mihai Surpățeanu.

 
Samoil Vîlcu

Domnul deputat Samoil Vîlcu.

 

Domnul Samoil Vîlcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru Emil Boc.

Obiectul interpelării: "Lipsa unor măsuri anticriză pentru industria media românească".

Domnule prim-ministru,

Având în vedere perioada de criză prin care trece toată economia românească, industria media nu poate fi scutită de probleme financiare, un important număr de publicații urmează să-și închidă apariția, iar tirajele s-au restrâns, libertatea de exprimare fiind în mare pericol.

În urma unui eveniment organizat la Vâlcea, am aflat de la reprezentanții Federației Române a Jurnaliștilor MediaSind, Federației Jurnaliștilor și Patronatului Presei din România, ROMEDIA, că soluțiile pentru susținerea industriei de media au fost dezbătute în cadrul unei audieri publice ce a avut loc în Parlamentul European, la solicitarea Intergrupului pentru Media al Parlamentului European și a Federației Europene a Jurnaliștilor.

Sprijinul de care reprezentanții acestui domeniu de activitate spun că au nevoie constă în simplificarea procedurilor fiscale, în acordarea de facilități pentru exercitarea profesiei de jurnalist, în ajutorul de care au nevoie distribuitorii de presă.

În caz contrar, cea care va fi eliminată va fi presa independentă, iar accesul publicului la informație va dispărea. România se află pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, alături de Bulgaria și Slovenia, unde nu se aplică facilități pentru mass-media. Conform datelor statistice, în majoritatea statelor europene, t.v.a.-ul pentru mass-media se aplică între 0 și 5%, iar subvențiile pentru presă și distribuția presei se ridică la milioane de euro anual.

Având în vedere aceste considerente, vă întreb, domnule prim-ministru, dacă aveți în vedere în perioada următoare măsuri pentru sprijinirea industriei de media, astfel încât acest sector să poată face față cu brio problemelor și provocărilor cu care se confruntă.

Vă mulțumesc.

Menționez că solicit răspunsul scris.

 
Lucia-Ana Varga

Domnul Mircea Dușa:

Doamna deputat Lucia-Ana Varga.

 

Doamna Lucia-Ana Varga:

Mulțumesc.

Interpelarea adresată domnului ministru al mediului și pădurilor, domnul Laszlo Borbely, se referă la lucrările de infrastructură de apă și apă uzată.

Domnule ministru,

în România, prin Ministerul Mediului au fost demarate mai multe investiții pentru realizarea lucrărilor de infrastructură pentru alimentarea cu apă, canalizare și epurare, lucrări deosebit de importante, mai ales având în vedere că România se află printre statele codașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul populației care are acces la apă curentă și canalizare.

În acest context, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați: ce cantități de lucrări au fost efectuate în 2009? câte dintre acestea au fost decontate? la cât se ridică sumele care au rămas de decontat, aferente lucrărilor realizate în anul 2009? ce cantități de lucrări au fost efectuate în anul 2009 în județul Bihor? câte dintre acestea au fost decontate și la cât se ridică sumele care au rămas de decontat, aferente lucrărilor realizate în anul 2009 în județul Bihor? care este strategia dumneavoastră pentru anul 2010 în ceea ce privește lucrările de infrastructură de apă și apă uzată? și, ce sume sunt alocate, prin bugetul ministerului pe care-l conduceți, acestui program, în anul 2010?

A doua interpelare este adresată domnului ministru al muncii, familiei și protecției sociale, domnului ministru Mihai Constantin Șeitan, și se referă la alocațiile de stat pentru copii.

În contextul declarațiilor dumneavoastră de săptămâna trecută referitoare la alocația de stat pentru copii, conform cărora: "Dacă necesitatea nu există, nu există nici nevoia unui sprijin, nu înseamnă că se creează o discriminare", ar rezulta intenția dumneavoastră de a modifica legislația care reglementează alocația de stat pentru copii, în sensul eliminării din plată a unor categorii de copii.

Având în vedere numărul copiilor care ar putea fi afectați de această decizie, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați: cum intenționați să eliminați de la plata alocației de stat copii ai căror părinți au venituri peste un anumit plafon, în contextul în care acest drept este unul constituțional? Și, pentru informarea dumneavoastră, reproduc aici textul alin. (2) al art.49 din Constituția României: "Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege."

A doua întrebare: care au fost rațiunile care au condus la luarea acestei decizii? A fost vorba despre încă o economie la buget sau aveați în vedere o recalculare a alocațiilor, în funcție de veniturile părinților, o acordare graduală, și nu încălcarea unui drept constituțional?

A treia întrebare: considerați că această măsură este una de dreapta, care se încadrează în politicile de dreapta pe care partidul care vă susține le promovează?

Ultima interpelare.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Ultima interpelare vă rog s-o depuneți în scris, deoarece depășiți timpul.

 
 

Doamna Lucia-Ana Varga:

Da, asta voiam și eu să anunț, că intenționez să o depun în scris, și se referă la vârsta de pensionare.

Vă mulțumesc.

 
Mircia Giurgiu

Domnul Mircea Dușa:

Doamna deputat Alina-Ștefania Gorghiu a depus în scris; domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă a depus în scris trei interpelări; domnul deputat Nicolae-Ciprian Nica a depus în scris o interpelare; domnul deputat Vasile Popeangă a depus în scris o interpelare; doamna deputat Sulfina Barbu a depus în scris o interpelare; domnul deputat Nicolae Jolța a depus în scris o interpelare; domnul deputat Mihai Cristian Adomniței a depus în scris o interpelare; domnul deputat Titi Holban a depus în scris o interpelare; domnul deputat Cornel Pieptea a depus în scris o interpelare; domnul deputat Radu Bogdan Țîmpău, a depus în scris o interpelare; domnul deputat Cristian Buican a depus în scris nouă interpelări; domnul deputat Mihai Lupu a depus în scris două interpelări; domnul deputat Nini Săpunaru a depus în scris o interpelare; domnul deputat Mircia Giurgiu a depus în scris 12 interpelări.

Domnule deputat Giurgiu, doriți să prezentați una dintre cele 12? Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

O să fiu foarte scurt.

Prima interpelare este adresată domnului Mihail Dumitru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Obiectul interpelării îl constituie memoriul depus de către Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii conexe, AGROSTAR, prin care ni s-a adus la cunoștință că există mari nereguli în activitatea de ameliorare a taurinelor, prin dublă acreditare, ilegală, asociației Holstein.ro, cât și pentru activitatea de registru genealogic.

Așadar, așteptăm un control clar, și să ni se răspundă.

Și o singură interpelare, doar obiectul interpelării, cea adresată domnului Cseke Attila, ministrul sănătății, și se referă la memoriul Sindicatului Casei de asigurări de sănătate Asig San din Cluj-Napoca.

Mulțumesc.

 
Aurel Vlădoiu

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Adrian Bădulescu a depus în scris o interpelare; doamna deputat Carmen Moldovan a depus în scris două interpelări; domnul deputat Aurel Vlădoiu a depus în scris cinci interpelări.

Domnule deputat Aurel Vlădoiu, doriți să prezentați o interpelare? Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanțelor publice, prin care îl rog ca beneficiarii Ordonanței nr.81/2007 să fie tratați cu toată atenția. Aceștia așteaptă aplicarea acestei ordonanțe, respectiv să primească primele tranșe, de 2,5 miliarde lei, pentru fiecare în două etape, pentru proprietățile care le-au fost confiscate în perioada 1945 - 1990, respectiv case și terenuri agricole.

A doua este adresată domnului ministru Vasile Blaga: 15 familii din comuna Mateești, județul Vâlcea au fost afectate în 2008 de un puternic val de alunecări de teren; au fost distruse 15 gospodării, 20 ha de teren, livezi de pomi și alte suprafețe.

Am solicitat o anchetă la fața locului, și oamenii să fie despăgubiți conform legilor în vigoare.

Vă mulțumesc.

 
Marin Bobeș

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Daniel-Stamate Budurescu a depus în scris o interpelare; doamna deputat Lucreția Roșca a depus în scris o interpelare; domnul deputat Costin-Florian Pâslaru a depus în scris două interpelări.

Domnul deputat Bobeș are cuvântul.

 

Domnul Marin Bobeș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sunt deputatul Marin Bobeș din Circumscripția electorală nr.30, Colegiul nr.3, județul Olt.

Întrebarea mea se referă la sistemele de irigații din România, și, în special, cele din județul Olt.

Este adresată Guvernului României, în speță domnului prim-ministru.

Având în vedere că începând cu acest an cele trei forme de subvenționare a sistemelor de irigații, adică: bază, întreținere și energie dispar, solicit domnului prim-ministru să-mi spună ce alte forme de sprijin găsim pentru sistemele de irigații, pentru a funcționa dacă se poate la întreaga capacitate și în timp util.

Solicit, dacă este posibil, răspunsul să fie și scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
Horia Grama

Domnul Mircea Dușa:

Domnul deputat Mircea Dușa a depus în scris o interpelare.

Domnule deputat Horia Grama, doriți să prezentați interpelarea? Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Horia Grama:

Mulțumesc.

Interpelarea este adresată domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor.

Obiectul interpelării este: "În județul Covasna, limba maghiară a devenit de facto limbă oficială".

În ultimii 20 de ani, în mod repetat, liderii politici și ai societății civile românești din județul Covasna au tras nenumărate semnale de alarmă privind pașii și strategiile aplicate de către UDMR prin autoritățile administrației publice locale din județul Covasna, în scopul cristalizării de facto a unei entități teritoriale organizată și funcționând pe criterii etnice.

Alături de alte elementele neconstituționale și nelegale, menite să susțină un asemenea proiect care afectează grav securitatea națională a României, o preocupare permanentă a UDMR a constat și în impunerea limbii maghiare ca limbă de facto oficială.

De cele mai multe ori, semnalele venite din zonă au fost ignorate, nefiind considerate reale.

Confirmarea impunerii limbii maghiare ca limbă de facto oficală de către administrația publică locală și județeană din județul Covasna, și nu numai, a venit de curând, din partea președintelui UDMR - Sf. Gheorghe, primar al municipiului Sf. Gheorghe, domnul Antal Arpad. Într-o conferință de presă organizată în data 11 ianuarie 2010, acesta a declarat că "în secuime limba maghiară este de facto limbă oficială, iar dorința comunității majoritare este ca aceasta să capete și de jure acest statut".

La această situație s-a ajuns prin depășirea, de către administrațiile locale și județene din zonă, a cadrului constituțional, a cadrului legal de utilizare a limbii maghiare în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor prevăzut de Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și HG nr.1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publica locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001.

Vă mai precizăm că, alături de inițiativele nelegale ale autorităților locale, la această situație au contribuit și pasivitatea organelor locale, în speță a prefecților numiți la propunerea UDMR, care și-au dat concursul, prin neexercitarea atribuțiilor ce le sunt stabilite în competență.

În continuare, am înșirat câteva exemple care se referă la inscripționări de localități, inscripționări ale sediilor unor instituții publice locale și a primăriilor, care sunt nelegale.

În încheiere, solicit domnului ministru să-și precizeze punctul de vedere al Ministerului Administrației și Internelor față de cele prezentate, și, totodată, să ne precizeze care sunt măsurile pe care, eventual în urma unui control tematic, intenționează să le dispună direct sau prin prefecți, în scopul intrării în legalitate, prin înlăturarea situațiilor care, contrar Constituției României, fac din limba maghiară o limbă oficială în regiunea centrală a României.

Solicit răspuns scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Vă doresc o seară bună!

Declar închisă ședința.

 
 

*

Ședința s-a încheiat la ora 18,38.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 4 ao?t 2020, 6:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro