Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 09-11-2009

Ședința Senatului din 9 noiembrie 2009

12. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (L297/2009)
 
consultă fișa PL nr. L297/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 9 din ordinea de zi - Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Inițiator, doamna deputat Sulfina Barbu.

Nu este.

Îl rog pe domnul secretar de stat Dan Cârlan să ne prezinte punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Dan Cârlan - secretar de stat în Ministerul Mediului:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul susține propunerea legislativă și raportul comisiei sesizate în fond.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei, domnul senator Filip. Microfonul 7.

Domnul Petru Filip:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a dat un raport de admitere cu 8 amendamente admise.

Au fost mai multe întâlniri, la care au fost prezenți reprezentanții conducerii Consiliului Județean Tulcea, guvernatorul rezervației, reprezentanții Ministerului Mediului.

Considerăm că aceste amendamente, într-adevăr, vin și îmbunătățesc proiectul de lege.

Am ajuns la un consens cu acești factori interesați.

Au fost amendamente interesante, discutate și cred că se aduce o îmbunătățire legii inițiale a rezervației biosferei.

S-au primit avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și a Comisiei economice, industrii și servicii și aviz negativ din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Stimați colegi, Rog liderii grupurilor parlamentare să facă un apel către toți colegii să vină în sală.

Avem un număr important de proiecte care sunt cu adoptare tacită mâine.

În al doilea rând, la ora 18.00 avem întrebări, interpelări și răspunsuri, transmise direct la radio.

Am ascultat raportul comisiei.

Vă mulțumesc, domnule senator Filip.

Dezbateri generale.

Domnul senator Daea. Microfonul 4.

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori, Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a avut pe masa de lucru în două rânduri - și voi explica de ce în două rânduri - această inițiativă legislativă.

Prima dată nu am avut nici reprezentant al Guvernului, nici inițiator.

A doua oară, la fel, dar pentru a trece de regula aprobării în comisie, evident că membrii ei au analizat și s-au pronunțat asupra acestei inițiative legislative.

Ne folosim de un instrument legal pe care îl avem la îndemână în momentul în care pornim la drum, și anume Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, care precizează, între altele, la art. 3, următoarea normă pentru cei care sunt interesați de a iniția proiecte de acte normative.

Îl citesc: "Normele de tehnică legislativă sunt obligatorii la elaborarea proiectelor de lege de către Guvern și a propunerilor legislative aparținând deputaților, senatorilor sau cetățenilor."

Folosindu-mă de acest articol, am stăruit în a cunoaște poziția Guvernului.

Nu am avut o poziție oficială.

Nu am văzut un punct de vedere în scris.

Poate a ajuns la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Nu știu, dar dacă a ajuns, este foarte bine și ar trebui să informăm plenul.

Însă am avut atunci, prin poziția unui demnitar, un punct de vedere de respingere a actului normativ, punct de vedere care s-a asemănat, dacă nu a fost chiar identic cu cel al membrilor comisiei, și anume acela care își are seva în Legea nr. 24/2000, art. 58: "Modificarea - atenție la titlul și la textul legii! - sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează concepția generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu privește întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză."

Stimați colegi,

Ne aflăm în plenul Senatului cu o propunere legislativă care intră în coliziune cu această prevedere a legii.

Pentru a fi explicit și extrem de clar - îmi pare rău că nu am, nici de această dată, posibilitatea să mă adresez inițiatorului, am avut dorința și interesul de a o face pe parcursul dezbaterilor, dar am posibilitatea să o fac pentru informarea dumneavoastră -, această Lege nr. 82/1993, care nu are decât 17 articole, este modificată în esența ei, 12 articole suferă modificare.

Din acest punct de vedere, nu poate să treacă peste normele de tehnică legislativă.

Iată de ce, fără a judeca, într-un fel sau altul, amendamentele pe care le-au făcut colegii în Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, fără a judeca decizia acestei comisii raportoare, sunt obligat de faptul că mă aflu astăzi la această dezbatere, am răspunderea avizului dat de Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală și vă atrag atenția că un asemenea act nu poate trece.

Rețineți, nu poate trece încălcând alte acte normative.

Nu poți să introduci în pagina juridică, în cursul normal al unui act, modificări care nu sunt armonizate de puncte de vedere existente.

Acum ar trebui, prin acest act normativ, să abrogăm Legea nr. 82/1993 și să lăsăm vid legislativ.

Îl cunosc pe domnul secretar de stat Cârlan.

Eram coleg cu dumnealui în legislatura trecută.

Îl respect și îi respect poziția, dar cred că, înainte de toate, trebuie să respectăm legea pe care am votat-o și am dat un parcurs normal actului normativ.

Nu poate trece din acest motiv, fără a mai pune la îndoială faptul că orice articol găsea o rezonanță de schimbare printr-un amendament la comisia de specialitate, Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

N-am făcut-o, pentru că era flagrant în contrazicere cu Legea privind normele de tehnică legislativă.

Vă rog, domnule președinte, vă rog, domnilor colegi, să analizați momentul în care am ajuns, că votul împotriva raportului de admitere este cel care ne duce pe un drum corect, pe un făgaș normal, în care cu toții să fim convinși că am făcut un lucru bun.

Nu vreau să intru în conținutul legii.

Aș fi putut s-o fac în comisie.

El este, din acest punct de vedere, nepotrivit pentru a fi aprobat.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Ați ascultat punctul de vedere al domnului senator Daea.

Avem însă un raport de admitere, cu amendamente.

Este vorba de o lege organică.

Voi supune la vot raportul comisiei, încă o dată spun, raport de admitere, cu amendamentele admise.

Vă rog să votați.

Raportul comisiei nu a fost adoptat, întrunind numai 30 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă și 3 abțineri.

În aceste condiții, supun la vot propunerea legislativă așa cum a fost ea formulată, fără amendamentele propuse de comisie.

Vă rog să votați.

Propunerea legislativă a fost respinsă, întrunind 29 de voturi pentru, 42 împotrivă și 4 abțineri.