You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-11-2009

Sittings of the Senate of November 9, 2009

13. Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (L291/2009)
 
see bill no. L291/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 10 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Trebuie să dăm votul pe raport și votul final.

Am dezbătut-o, raportul este de admitere, cu amendamente.

Supun la vot raportul comisiei, cu amendamentele admise.

Vă rog să votați.

Raportul nu a fost adoptat, întrunind numai 32 de voturi pentru, 29 împotrivă și 3 abțineri.

Supun la vot propunerea legislativă. (Domnul senator Iulian Urban solicită cuvântul.)

Vă rog, domnule Urban. Microfonul 2.

Domnul Iulian Urban:

Dacă raportul a fost respins, fiind inițiativă legislativă, pe cale de consecință, a fost respinsă și inițiativa.

Nu mai trebuie să votăm încă o dată.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Raportul a avut amendamente.

Domnule Urban, dacă nu vă supărați, lăsați-mă, ca să nu avem probleme, și vă promit că o clarificăm până data viitoare.

Eu supun acum la vot propunerea legislativă așa cum a fost prezentată.

Vă rog să votați.

Nici propunerea legislativă nu a fost adoptată, întrunind numai 43 de voturi pentru, 28 împotrivă și două abțineri.