You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-11-2009

Sittings of the Senate of November 9, 2009

7. Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarele inițiative legislative:
 
see bill no. L288/2009 L432/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 4 din ordinea de zi.

Biroul permanent al Senatului a aprobat mai multe solicitări ale comisiilor permanente de specialitate privind prelungirea la 60 de zile a termenului de dezbatere pentru următoarele inițiative legislative:

  • Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
  • Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, constituirea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România. (Discuții neinteligibile în sală.)

Eu vă citesc ce scrie aici.

Dumneavoastră doriți să spuneți că este, probabil, kinetoterapeut.

Spuneți-le, vă rog, colegilor care fac hârtiile. (Discuții în sală.)

Potrivit art. 89 alin. (4) din Regulamentul Senatului, această prelungire se stabilește prin hotărârea plenului Senatului și, în consecință, voi supune votului dumneavoastră propunerea Biroului permanent de prelungire la 60 de zile a perioadei pentru prezentarea raporturilor la cele două propuneri legislative.

Vă rog să votați. (Sunt probleme la mașina de vot. Discuții la prezidiu.)

Cu 48 de voturi pentru, două voturi împotrivă și 19 abțineri, propunerea Biroului permanent al Senatului de prelungire la 60 de zile a termenului de dezbatere a unor propuneri legislative a fost aprobată.