Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 25-11-2009

Ședința Senatului din 25 noiembrie 2009

10. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (L392/2009)
 
consultă fișa PL nr. L392/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Îi ofer cuvântul domnului senator Cseke Attila să prezinte inițiativa în calitate de inițiator.

Aveți cuvântul. Microfonul 6.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aflată în vigoare, este interzisă utilizarea în denumirea asociației a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice de interes național sau local.

Din păcate, în prezent, legislația actuală nu stabilește în mod clar situațiile în care nu poate fi eliberată această dovadă a disponibilității denumirii, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești având reale dificultăți pentru a identifica asemenea situații, drept pentru care, împreună cu doi colegi senatori, am propus definirea, în mod expres, a noțiunii menționate, astfel încât propunem "prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorități sau instituții publice de interes național sau local se înțelege folosirea oricăror cuvinte în denumirea asociației, comisariat, inspectorat, gardă, academie, universitate, institut, autoritate, consiliu sau derivatele acestora".

Suntem de acord cu amendamentele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări preluate din observațiile Consiliului Legislativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Octavian Ojog.

Aveți cuvântul. Microfonul 9.

Domnul Octavian Virgiliu Ojog - secretar de stat în Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul susține Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

Considerăm oportună reformularea propusă de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări cu ocazia dezbaterilor, plecându-se de la caracterul normei de drept imperativ prohibitive prevăzute în art. 7.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Raportul va fi prezentat de domnul senator Toni Greblă, președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Aveți cuvântul. Microfonul 7.

Domnul Toni Greblă:

Stimați colegi, După analiză și după avizele favorabile ale Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului și ale Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități și noi am considerat că, cel puțin de la data intrării în vigoare a prezentei propuneri legislative, folosirea unor denumiri care sugerează autorități sau instituții publice de interes național sau local să fie interzisă pentru denumirea unor asociații sau fundații.

Este de precizat, pentru a elimina orice discuție în legătură cu acest lucru, că fundațiile și asociațiile legal constituite până la data intrării în vigoare a propunerii legislative își păstrează denumirea cu care sunt înregistrate.

Drept urmare, vă propunem spre dezbatere și adoptare propunerea legislativă, împreună cu raportul de admitere, cu amendamentele cuprinse în anexă.

Senatul este primă Cameră sesizată, iar propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc domnului senator Toni Greblă.

Sunt intervenții la dezbateri generale?

Nu sunt intervenții. (Discuții la prezidiu.)

Vă cer scuze.

Domnule senator Țuțuianu, aveți cuvântul. Microfonul 3.

Domnul Adrian Țuțuianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, Sunt și eu unul dintre cei care au inițiat această propunere legislativă.

Rugămintea mea este să o susțineți.

Cu toții am spus în plen, aici, la momentul când s-au prezentat pentru audieri la CSM, de exemplu, tot felul de persoane care invocau că sunt reprezentante ale unor comisariate pentru drepturi civile, gărzi, inspectorate sau academii și cred că nu trebuie să continuăm în acest mod.

Aceasta ar fi o primă chestiune.

Al doilea lucru pe care vreau să-l spun: pentru societățile comerciale și în Legea nr. 31/1990, și în alte acte normative este interzisă utilizarea unor asemenea expresii în denumirea societăților comerciale.

Practic, nu facem acum decât să extindem reglementarea pentru asociații și fundații.

Vă mulțumesc mult și sper să susțineți propunerea noastră.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Mai sunt alte intervenții?

Vă rog, domnule senator Robu.

Aveți cuvântul. Microfonul 2.

Domnul Nicolae Robu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Desigur că sunt de acord cu restricționările propuse, numai că mi se pare că trebuie ca și asociațiile sau organizațiile, de orice fel or fi ele, care au denumiri ce conțin aceste cuvinte, într-o anumită limită de timp, care trebuie fixată, să-și schimbe denumirea.

Altfel, ele rămân pe piață chiar cu o poziție mai tare decât ar putea să aibă, în cazul în care nu ar avea monopolul asupra folosirii unor asemenea denumiri.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc, domnule senator Robu.

Îi ofer cuvântul domnului senator Onofrei.

Aveți cuvântul. Microfonul central. (Domnul senator Orest Onofrei, secretar de ședință, se îndreaptă către microfonul central pentru a lua cuvântul.)

Domnul Orest Onofrei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voiam să completez ceea ce spunea domnul senator Robu.

Inițiativa pe care o avem este în regulă și mi se pare foarte normal să clarificăm, să facem ordine în acest domeniu, numai că mi se pare că - așa cum spunea și domnul senator Robu - este mult prea târziu, pentru că cei care și-au făcut comisariate, academii, universități și le-au făcut deja.

Este puțin probabil că foarte mulți ar mai vrea s-o facă.

Inițiativa este frumoasă, dar aproape fără efect.

De aceea, cred că ar fi trebuit să gândim că, dacă este interzis, este interzis.

Sigur că legile nu sunt retroactive, dar legile pot fi active, să reglementăm niște lucruri care s-au făcut prost.

Așa că, dacă nu reglementăm și pentru cele înființate și care poartă aceste denumiri, nu am făcut mare lucru și efectul este aproape zero.

Nu știu dacă această inițiativă poate fi amendată sau vorbim despre altceva.

Vorbim despre un lucru foarte frumos fără efect imediat și, eventual, putem suspiciona că cei care poartă deja aceste denumiri și-au creat o lege ca să nu mai fie și alții.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult.

Recunosc că este un argument interesant.

Îl înțeleg și pe domnul senator Toni Greblă care rămâne totuși fidel celor învățate la școală, potrivit cărora legea nu poate avea efect retroactiv, dar o să-l rog pe inițiator, pe domnul senator Cseke Attila, să comenteze aceste intervenții.

Aveți cuvântul. Microfonul 6.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, domnul senator Robu și domnul senator Onofrei ne semnalează o situație care este prezentă, dar care, din păcate, nu mai poate fi soluționată pentru că este evident faptul că, în mod retroactiv, nu putem impune unei asociații care și-a dobândit personalitatea juridică printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Dacă am impune acest lucru, în primul rând am încălca principiul neretroactivității legii și, în al doilea rând am anula, practic, o hotărâre judecătorească definitivă prin care acea asociație a dobândit personalitate juridică.

Deși pe fond sunt de acord, din păcate, juridic, nu se poate.

Totuși cred că efectul este important pentru viitor.

Pentru viitor nu se vor mai putea constitui asemenea asociații sau fundații cu aceste denumiri.

Cred că este necesară totuși reglementarea, chiar dacă este numai pentru viitor.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, stimați colegi, supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu amendamentele care au fost admise.

Vă rog să votați.

Cu 57 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri, raportul comisiei a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă ca atare.

Vă rog să votați.

Cu 58 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri, propunerea legislativă a fost adoptată.