Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 25-11-2009

Ședința Senatului din 25 noiembrie 2009

22. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat (L377/2009)
 
consultă fișa PL nr. L377/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

La punctul 22 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

Este o inițiativă legislativă.

Din partea inițiatorilor, domnul deputat Mircia Giurgiu.

Nu este prezent.

Îl rog pe domnul secretar Valentin Iliescu să prezinte, pe scurt, punctul de vedere al Guvernului. Microfonul 8.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Există argumente de fond pentru care această inițiativă a fost respinsă, dar și unul extrem de important, sesizat și de Consiliul Legislativ, acela că printr-o lege nu trebuie să modificăm o hotărâre de guvern.

O hotărâre de guvern se modifică tot printr-o hotărâre de guvern și așa este normal, motiv pentru care vă rog din toată inima să fiți de acord cu respingerea acestei inițiative legislative.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat Iliescu.

Îi ofer cuvântul domnului senator Cordoș, din partea comisiei.

Aveți cuvântul. Microfonul 7.

Domnul Alexandru Cordoș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă a primit avize negative de la Comisia pentru egalitatea de șanse, de la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități și de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a adoptat un raport de respingere.

Votul de respingere al comisiei a avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, care consideră că, potrivit competențelor, așa cum s-a menționat aici, consacrate autorităților publice și în aplicarea normelor de tehnică legislativă, inițiativa de a modifica sau de a completa o hotărâre de guvern dată, potrivit art. 108 alin. (2) din Constituție, în baza și în executarea legii, trebuie să aparțină tot Guvernului.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator Cordoș.

Sunt intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule senator Oprea, microfonul 2.

Domnul Dumitru Oprea:

Respect întocmai punctele de vedere ale antevorbitorilor, dar aș vrea să știți că, printr-o întrebare adresată în Parlament Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și altor instituții abilitate, am aflat că este o tragedie, pentru că începerea de an școlar, de exemplu, pentru astfel de copii înseamnă a nu avea acces la o carte.

În județul Iași sunt doar 103 astfel de copii.

În România sunt în jur de 2.000 de copii care, nevăzători, nu au acces la materiale pe care să le folosească în procesul educațional, ceea ce cred eu că putem să folosim ca semnal către Guvern.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult.

Mai sunt alți colegi care doresc să intervină la dezbateri generale?

Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră raportul comisiei de specialitate, care este un raport de respingere.

Vă rog să votați.

Cu 43 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și două abțineri, raportul de respingere a fost adoptat.

Propunerea legislativă a fost respinsă.