Plen
Sittings of the Senate of November 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.155/04-12-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-11-2009 Printable version

Sittings of the Senate of November 25, 2009

7. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (L463/2009)
 
see bill no. L463/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Dintre inițiatori este cineva prezent? Este vorba de domnul senator Alexandru Mazăre, PSD+PC, și de domnul deputat Eduard Stelian Martin, tot PSD+PC.

Nu sunt prezenți.

Atunci îl rog pe domnul secretar de stat Valentin Iliescu să ne prezinte punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori, Voi fi foarte scurt.

Propunerea legislativă are ca scop înlăturarea discriminării indirecte ce se aplică pensionarilor sistemului militar de pensii și ai altor sisteme de pensii de stat, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane de utilitate publică și care, în prezent, nu beneficiază de prevederile Legii nr. 8/2006, aplicabile doar pensionarilor sistemului public.

Guvernul nu a adus, pe fond, obiecții majore acestei propuneri legislative, dar constată că aplicarea ei ar determina influențe financiare necuantificabile încă asupra bugetului de stat, influențe inoportune, mai ales în contextul situației economice precare pe care o avem de depășit.

De asemenea, Guvernul aduce un al doilea argument în favoarea respingerii acestei inițiative, și anume acela că este extrem de necesară crearea unei legi unitare de pensionare.

Așa cum spuneam, cele două argumente au generat, în principal, punctul de vedere de respingere a acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Bokor Tiberiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă a fost luată în dezbatere de Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă și de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

În urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât - cu majoritatea voturilor senatorilor prezenți, și anume 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere - să adopte raport de admitere, fără amendamente.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Avem un raport comun, un raport de admitere, fără amendamente.

Dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Nu. Atunci supun la vot raportul comun al celor două comisii, raport fără amendamente.

În consecință, supun la vot raportul împreună cu propunerea legislativă.

Vom da un singur vot.

Vă rog să votați.

Din păcate, avem numai 30 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 15 abțineri.

Raportul și proiectul de lege nu au fost adoptate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 30 november 2021, 18:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro