Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 25-11-2009

Ședința Senatului din 25 noiembrie 2009

9. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (L488/2009)
 
consultă fișa PL nr. L488/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

La punctul 6 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Propunerea legislativă este semnată de domnul deputat PD-L Zătreanu Dan Radu, care nu este prezent.

Îl rog pe domnul Valentin Iliescu, din partea Guvernului, să ne prezinte punctul de vedere față de inițiativa legislativă.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Inițiativa unui grup mai mare de deputați aparținând tuturor grupurilor parlamentare are ca obiect de reglementare completarea art. 1312 din Legea nr. 8/1996, în sensul exceptării autorităților administrației publice locale sau centrale și a instituțiilor publice subordonate acestor autorități de la plata drepturilor patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi pentru utilizarea repertoriului acestora în mai multe situații.

Guvernul nu susține un asemenea proiect de lege, în sensul că soluțiile propuse sunt de natură a duce la încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, drept garantat de art. 44 din Constituția României.

În același timp, exceptarea autorităților publice de la plata drepturilor de autor ar crea o discriminare față de entitățile private și o situație inechitabilă de piață.

Pe de altă parte, obținerea sau nu a unor venituri din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul nu are relevanță decât pentru modul de stabilire și datorare a remunerației.

Ne-am întâlnit pe aceeași soluție și cu comisia de specialitate, soluția noastră fiind de respingere a acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Bokor Tiberiu. Microfonul 7.

Domnul Bokor Tiberiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități ne-a transmis aviz favorabil, fără amendamente, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări ne-a transmis aviz negativ.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a hotărât, cu unanimitatea senatorilor prezenți, să adopte raport de respingere.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale dorește cineva să intervină? Nu.

Vă supun la vot raportul de respingere.

Ați ascultat și punctul de vedere al Guvernului, care este negativ.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 58 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, raportul de respingere a fost adoptat.

Propunerea legislativă a fost respinsă.