Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 27, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/07-10-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 27-09-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 27, 2011

2. Numiri:

   

Domnul Ioan Oltean:

    ................................................
 

Stimați colegi, continuăm dezbaterile. Vă rog să mă urmăriți cu atenție.

 

Punctul 1 din ordinea de zi - Numirea Avocatului Poporului - punctul 2 din ordinea de zi - Numirea unui membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în funcția de vicepreședinte - și punctul 3 din ordinea de zi - Numirea a doi membri (un senator și un deputat) ai Comisiei de Evaluare a Activității Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - au fost dezbătute în ultima ședință a Camerelor reunite...

(Domnul senator Ilie Sârbu solicită cuvântul.)

Imediat, domnule senator. Imediat.

...din 20 septembrie 2011. Urmează doar să ne pronunțăm asupra acestor puncte prin vot secret pe buletine de vot, care va avea loc după ce vom parcurge și celelalte puncte din ordinea de zi.

Domnule senator, vă rog.

 

Domnul Ilie Sârbu:

Domnule președinte,

Am făcut o solicitare. Dumneavoastră treceți direct la vot, la liste. Cred că și acesta este un abuz. Și am mai spus-o și cu altă ocazie. Se pare că noi venim din viitorul dumneavoastră. Ar trebui să vă gândiți bine la lucrul acesta.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

N-am înțeles, domnule senator.

 
 

Domnul Ilie Sârbu (din sală):

E greu, e greu.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi, vă rog să mă urmăriți cu atenție.

(Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului, solicită cuvântul.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da, domnul secretar de ședință. Vă rog, domnule senator.

(Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

 
 

Domnul Adrian Țuțuianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am numărat de mai multe ori. Suntem 197 în sală. Ca atare, vă rog să luați act de această situație. Eu îmi fac datoria de secretar al ședinței de astăzi să vă informez.

(Domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului, revine la prezidiu.)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Stimați colegi,

Dați-mi voie să vă citez art. 22 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, care spune următorul lucru: "În timpul ședințelor, liderii grupurilor parlamentare pot cere președintelui ședinței comune verificarea întrunirii cvorumului. Președintele ședinței comune va decide dacă acest lucru este necesar."

Având în vedere că noi ne vom exprima prin vot în urma unui apel nominal, după ce vom parcurge ordinea de zi, apreciez că apelul nominal o să-l facem la vremea respectivă. Acum consider că lucrările pot să continue, folosindu-mă de prevederile art. 22 din Regulamentul pe care și dumneavoastră îl invocați, domnule lider.

(Domnul deputat Mircea Dușa solicită cuvântul pe procedură.)

Vă rog!

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Domnilor președinți,

Domnule președinte de ședință Ioan Oltean,

Eu am recunoscut acel principiu democratic, că minoritatea se supune majorității, dar în condițiile legii și ale respectării Regulamentelor, domnule președinte.

Dumneavoastră nu ați respectat nici măcar arta negocierii. Totuși, activitatea în Parlament este una a negocierii. În opera dumneavoastră grandioasă, de a deveni partid-stat, vreți să luați toate funcțiile de la anumite instituții care sunt în subordinea Parlamentului, și asta vreau să rămână consemnat în stenograma ședinței de astăzi, pentru că, probabil, peste un an sau doi, va trebui să revedem această stenogramă.

Dumneavoastră faceți un abuz, ne băgați pumnul în gură, vreți să vă numiți oamenii în toate instituțiile, pentru a controla tot ce există în statul acesta român, și creați un precedent. Precedentul îl creați astăzi, și nu uitați că, peste un an sau doi, vi se va plăti cu aceeași monedă.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule lider, fără amenințări, pentru că nu mi se pare normal să avem o asemenea atitudine. Vreau doar să precizez următorul lucru: o oră ați tot citat din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, invocând anumite prevederi ale acestui Regulament. V-am citat și eu art. 22 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului și respect prevederile pe care vi le-am citat din art. 22.

Eu cred că lucrurile sunt foarte clare. Aș dori să continuăm dezbaterile noastre pe marginea ordinii de zi care a fost deja aprobată.

 
Dezbaterea și votul asupra numirii unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi).

Punctul 4 din ordinea de zi, numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

(Domnul senator Verestóy Attila solicită cuvântul.)

Domnule senator, pe procedură? Pe procedură. Vă rog!

Domnul senator Verestóy Attila.

 

Domnul Verestóy Attila:

Domnilor colegi,

Onorați domni președinți,

Sigur că se pot face acuzații de toate felurile, dar adevărul va rezulta la sfârșit și nu are de ce să le fie teamă colegilor noștri din opoziție, pentru că, dacă nu vom avea numărul de buletine de vot suficient, sigur că votul nu va fi valabil.

Din sală: Introduceți buletine.

 
 

Domnul Verestóy Attila:

Nu se introduc buletine, pentru că membrii Birourilor permanente asistă și la distribuirea buletinelor de vot, și la numărarea voturilor.

Deci totuși, nu trebuie să aruncăm cu acuzații înainte de a se consuma.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

O precizare care vine să întărească dorința noastră de corectitudine în ședința de astăzi.

Dau cuvântul doamnei președinte Eugenia Barna, președinta Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, pentru a prezenta raportul comun al celor două comisii.

Doamna președinte, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Maria Eugenia Barna:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor parlamentari,

Raport comun suplimentar cu privire la audierea, în vederea numirii, a doi membri în cadrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Comisiile pentru buget, finanțe și Comisiile pentru muncă din Camera Deputaților și Senat au fost sesizate de către Birourile permanente reunite și s-au întrunit astăzi, 27 septembrie 2011, pentru audierea candidaturilor depuse pentru ocuparea locurilor vacante de membru în Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Au fost depuse două candidaturi din partea Consiliului Economic și Social, după cum urmează: domnul Soare Vladimir și Mihalache Dragoș.

În cadrul audierilor, candidații au făcut o prezentare a activității și competențelor profesionale în domeniu, iar membrii comisiilor reunite au adresat întrebări candidaților cu privire la sistemul de pensii private, întrebări la care acești candidați au răspuns în mod corespunzător.

Domnul Soare Vladimir a fost votat cu majoritatea voturilor deputaților și senatorilor prezenți, având o abținere, iar domnul Mihalache Dragoș a fost votat, cu unanimitate de voturi, de senatorii și deputații prezenți.

De asemenea, menționăm că grupurile parlamentare ale PDL din Senat și Camera Deputaților au transmis o adresă prin care solicită retragerea propunerii de numire a domnului Ghizdeanu Ion în calitatea de membru.

În urma audierilor din ședințele din 22 iunie și 27 septembrie 2011, Comisiile permanente reunite pentru muncă și cele pentru buget din Camera Deputaților și Senat propun plenului Parlamentului, spre aprobare, nominalizarea pentru calitatea de membri a următorilor candidați: Toma Cristian Vasile, Odobescu Dan, Soare Vladimir și Mihalache Dragoș.

Precizez că trebuie să alegem trei candidați din cei patru. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Să înțeleg că toți cei patru candidați se află în sala de ședință? Da.

Din partea grupurilor parlamentare există vreo intervenție?

Domnul deputat Eugen Nicolăescu, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat Ioan Oltean, președinte de ședință,

Spuneam, la începutul ședinței comune, că și acest raport este lovit de nulitate. Și am să vă rog pe dumneavoastră să întrebați președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților dacă a avut cvorum și cum s-a constituit acest cvorum pentru fiecare comisie în parte și, mai ales, să ne spună dacă a avut cvorum la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la Senat. Și atunci, vom ști care este adevărul și, dacă vom avea un raport care nu este legal, atunci este clar că nu se poate vota un asemenea raport.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții din sală? Dacă nu sunt, rămâne să ne pronunțăm prin vot și atunci vom clarifica și problema pusă în discuție la sfârșitul ședinței.

 
Numirea în funcția de consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi a României a:

Domnul Ioan Oltean:

Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 5, numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi.

   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Am solicitat ceva, domnule președinte.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Da, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Eu v-am solicitat ceva. Spuneți da sau ba.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Am înțeles, domnule deputat. Am spus: o să spunem "da" la sfârșit, când ne vom pronunța prin vot asupra raportului comisiei sesizate în fond.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Înainte, domnule președinte, să știm ce votăm.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte, raportul a fost întocmit? Vă rog să prezentați raportul comisiilor sesizate în fond, cu propunerile făcute, pentru ca plenul să se pronunțe asupra lor.

 
 

Doamna Maria Eugenia Barna:

Raport comun privind propunerile pentru numirea consilierilor de conturi și conducerii Curții de Conturi a României, conform prevederilor Constituției României, republicată, precum și ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comisiile pentru finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților au fost sesizate și s-au întrunit în data de 20 septembrie 2011, procedând la audierea următorilor candidați propuși de grupurile parlamentare pentru a fi numiți membri ai Curții de Conturi pentru un mandat de nouă ani: Stănescu Georgeta Carmen, Hurjui Ioan, Negrea Lucian, Pelea Aurona Marta, Anton Ioan și Lakatos Petru.

În urma audierilor, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, nominalizarea pentru funcțiile de consilieri, pentru un mandat de nouă ani, începând cu data de 15 octombrie 2011, a celor enunțați, precum și nominalizarea domnului Anton Ioan pentru funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit.

Supunem plenului, spre aprobare, lista consilierilor pentru Curtea de Conturi.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Sunt observații din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt observații. Colegii noștri propuși se află în sală? Îi salutăm și îi rugăm să nu aibă emoții... sau să aibă emoții justificate, pentru că votul urmează la sfârșitul ședinței.

Am epuizat și acest punct al ordinii de zi.

 
Numirea președintelui, a doi vicepreședinți și a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

Punctul 6 din ordinea de zi, numirea președintelui, a doi vicepreședinți și a unui membru ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Doamna președinte Barna Maria Eugenia, astăzi sunteți de serviciu. Vă rog să prezentați și acest raport, cu propunerile pe care comisia le-a înaintat către plenul reunit al celor două Camere.

Aveți cuvântul.

 

Doamna Maria Eugenia Barna:

Raport comun înlocuitor cu privire la audierea candidaților pentru numirea președintelui, a vicepreședinților și a unui membru ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 4 al Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, reunite în ziua de 27 septembrie 2011, au procedat la audierea următorilor candidați: domnul Buzoianu Constantin și domnul Coca-Constantinescu Gheorghe-Cornel, ca urmare a adresei Grupului parlamentar al PDL nr. 16/712 din 27.09.2011, prin care ni s-a comunicat că domnul Comăniciu Romeo Ionuț este înlocuit de domnul Buzoianu Constantin pentru funcția de președinte, prin retragerea primului, iar domnul Coca-Constantinescu Gheorghe-Cornel este nominalizat pentru funcția de vicepreședinte.

Cei doi candidați au prezentat CV-urile și au răspuns întrebărilor formulate de către membrii celor două comisii de specialitate, abilitate în acest sens de către Birourile permanente.

În urma audierilor, comisiile reunite au supus la vot candidaturile propuse și au hotărât, cu majoritatea voturilor deputaților și senatorilor prezenți astăzi, să supună plenului Parlamentului următoarea componență a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

- domnul Constantin Buzoianu, pentru funcția de președinte, pentru un mandat de cinci ani;

- domnul Gheorghe-Cornel Coca-Constantinescu, pentru funcția de vicepreședinte, pentru un mandat de cinci ani:

- domnul Tudor Baltă, pentru funcția de vicepreședinte, pentru un mandat de cinci ani;

- domnul Doru-Claudian Frunzulică, pentru calitatea de membru, pentru un mandat de cinci ani.

Toți cei propuși se află în sală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Din partea Grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nu sunt. Continuăm dezbaterile noastre.

 
Numirea domnului deputat Göndör Marius-Sorin ca membru al Consiliului Statistic Național.

Următorul punct din ordinea de zi, punctul 7, numirea reprezentanților Parlamentului României în componența Consiliului Statistic Național.

Avem raportul. Vă rog să fie prezentat raportul comisiilor sesizate în fond.

Domnul deputat Vainer, domnule vicepreședinte, vă rog să prezentați raportul.

 

Domnul Aurel Vainer:

Domnilor președinți de ședință,

Stimate colege și stimați colegi senatori și deputați,

Raport comun cu privire la audierea pentru numirea unui membru în Consiliul Statistic Național.

În conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2009 a organizării și funcționării statisticii oficiale în România, comisiile parlamentare abilitate, reunite în ziua de 19 septembrie 2011, au procedat la audierea candidatului Göndör Marius-Sorin.

Candidatul a prezentat curriculum vitae și a răspuns întrebărilor formulate de către membrii comisiilor de specialitate, abilitate în acest sens.

În urma audierilor, cu majoritate de voturi, comisiile reunite propun plenului Parlamentului nominalizarea candidatului Göndör Marius-Sorin pentru calitatea de membru în Consiliul Statistic Național, pentru un mandat de doi ani.

Semnează: președinte Varujan Vosganian, de la Senat, președinte Mihai Tudose, de la Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, stimate coleg.

Sunt observații ale grupurilor parlamentare, ale opoziției? Nu sunt observații.

Raportul a fost prezentat, rămâne să ne pronunțăm prin vot.

 
    ................................................
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Stimați colegi,

Potrivit procedurii aprobate, urmează să ne exprimăm prin vot, pe buletine de vot, asupra propunerilor pe care dumneavoastră le-ați ascultat.

Rugămintea mea este ca, după citirea catalogului și exprimarea votului, să nu părăsiți sala, pentru că vom supune votului și hotărârea propusă de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări privind soluționarea contestației doamnei consilier de conturi Funar Marioara Sabina.

Vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, deputatul și senatorul votează "pentru", lăsând neatinse numele și prenumele persoanei propuse și votează "contra", ștergând numele și prenumele persoanei propuse.

Vă rog să mă urmăriți cu atenție, domnilor colegi, inclusiv domnul senator Cristian Rădulescu, inclusiv domnul deputat Daniel Buda, vă rog să mă urmăriți cu atenție, stimați colegi. Inclusiv, doamna președinte.

Vă rog să urmăriți următoarea frază: sunt nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control și cele pe care numărul candidaților al căror nume nu au fost tăiate depășește numărul funcțiilor pentru care se face alegerea.

Vă precizez, pentru ușurința votului că, la numirea Avocatului Poporului, există un singur post și sunt doi candidați. Trebuie să tăiem un nume și să rămână un nume neatins. Iar la numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt patru candidați pe trei locuri și trebuie să rămână netăiate trei nume. Restul buletinelor de vot cuprind atâtea nume câte locuri sunt.

Rog acum chestorii să-și ocupe locurile pentru a distribui buletinele de vot. Urnele și buletinele de vot să fie prezentate spre văzul tuturor.

Îl rog pe domnul secretar al Biroului permanent al Senatului să înceapă apelul nominal.

Vă rog să urmăriți urnele și să depuneți buletinele de vot în urnele pe care sunt trecute numele instituțiilor respective.

Domnii chestori sunt rugați să treacă la masa tehnică. Un domn chestor de la Camera Deputaților și un domn chestor de la Senat. (Discuții la prezidiu)

Domnule senator Berceanu, vă rog frumos să ne dați o mână de ajutor.

Rog senatorii să se pregătească. Urnele sunt în fața dumneavoastră, iar buletinele de vot sunt pregătite.

Cred că sunt îndeplinite toate condițiile pentru a putea începe să votăm.

Stimați colegi, din acest moment începe procedura de vot și vă rog să urmăriți cu atenție apelul. Veți primi șapte buletine de vot.

Domnule senator, dați citire catalogului.

 
 

Domnul Adrian Țuțuianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Albert Álmos - prezent
Andrei Florin-Mircea - prezent
Andronescu Ecaterina - absentă
Antonescu George-Crin-Laurențiu - absent
Arcaș Viorel - absent
Ariton Ion - prezent
Badea Viorel-Riceard - prezent

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule senator, numai o secundă pentru că am impresia că nu s-a reținut exact procedura de vot.

Stimați colegi,

"Pentru", votați lăsând netăiat numele candidaților.

"Împotrivă", votați tăind numele candidaților.

Pentru Avocatul Poporului sunt doi candidați și este un singur loc, iar pentru Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt patru candidați și trei locuri. În rest, locul și candidatul.

Vă rog să fiți atenți și să votați în deplină cunoștință de cauză.

Domnule senator, domnului deputat Giurgiu Mircia îi încuviințăm să voteze, are de mers într-un loc deosebit, la fel și domnul deputat Doru Leșe, vă rog să rețineți și-i trecem, pe urmă, prezenți.

Mulțumesc frumos, domnule senator. Vă mulțumesc tare mult.

Vă rog să continuați acum citirea catalogului.

 
 

Domnul Adrian Țuțuianu:

Banias Mircea-Marius - prezent
Bara Ion - prezent
Bașa Petru - prezent
Bădescu Iulian - absent
Bălan Gheorghe-Pavel - absent
Belacurencu Trifon - absent
Berca Gabriel - prezent
Berceanu Radu-Mircea - prezent
Bîgiu Marian-Cristinel - absent
Bîrlea Gheorghe - prezent
Blaga Vasile - prezent
Boagiu Anca-Daniela - prezentă
Boitan Minerva - absentă
Bokor Tiberiu - prezent
Borza Dorel-Constantin-Vasile - prezent
Bota Marius-Sorin-Ovidiu - absent
Calcan Valentin-Gigel - prezent
Câmpanu Liviu - prezent
Chelaru Ioan - absent
Chirvăsuță Laurențiu - prezent
Chivu Sorin-Serioja - prezent
Cibu Constantin-Sever - prezent
Cinteză Mircea - prezent
Coca Laurențiu Florian - absent
Constantinescu Florin - absent
Constantinescu Viorel - absent
Cordoș Alexandru - absent
Corlățean Titus - delegație
Crăciun Avram - absent
Cseke Attila-Zoltán - absent
Daea Petre - absent
David Cristian - absent
David Gheorghe - prezent
Diaconescu Cristian - delegație
Diaconu Mircea - absent
Dobra Nicolae - prezent
Dumitru Constantin - absent
Fekete-Szabó András-Levente - prezent
Feldman Radu-Alexandru - prezent
Filip Petru - prezent
Fodoreanu Sorin - prezent
Frâncu Emilian-Valentin - absent
Frunda György - absent
Găină Mihăiță - absent
Geoană Mircea-Dan - absent
Ghișe Ioan - absent
Greblă Toni - absent
Grosu Corneliu - prezent
Günthner Tiberiu - prezent
Gyerkó László - prezent
Hașotti Puiu - absent
Hărdău Mihail - prezent
Humelnicu Augustin-Daniel - prezent
Ichim Paul - absent
Igaș Traian-Constantin - prezent
Ion Vasile - prezent
Iordănescu Anghel - prezent
Jurcan Dorel - prezent
Lazăr Sorin-Constantin - absent
Luca Raymond - absent
Mang Ioan - absent
Marcu Gheorghe - absent
Mardare Radu-Cătălin - absent
Marian Ovidiu - prezent
Marian Valer - absent
Markó Béla - prezent
Mazăre Alexandru - delegație
Măgureanu Cezar-Mircea - prezent
Mărcuțianu Ovidius - prezent
Meleșcanu Teodor-Viorel - absent
Mihăilescu Petru-Șerban - prezent
Mitrea Elena - absentă
Mitrea Miron-Tudor - absent
Mîrza Gavril - absent
Mocanu Alexandru - prezent
Mocanu Toader - prezent
Moga Nicolae - absent
Mustățea Vasile - absent
Mutu Gabriel - absent
Necula Marius-Gerard - prezent
Nedelcu Vasile - prezent
Nicoară Marius-Petre - absent
Nicoară Romeo-Florin - absent
Nicolaescu Sergiu-Florin - absent
Nicula Vasile-Cosmin - absent
Nistor Vasile - absent
Niță Mihai - prezent
Onofrei Orest - prezent
Oprea Dumitru - prezent
Oprea Mario-Ovidiu - absent
Panțuru Tudor - prezent
Pașca Liviu-Titus - absent
Păran Dorin - prezent
Pereș Alexandru - prezent
Pintilie Vasile - prezent
Plăcintă Sorina-Luminița - prezentă
Pop Gheorghe - absent
Popa Cornel - absent
Popa Mihaela - prezentă
Prodan Tiberiu-Aurelian - prezent
Prunea Nicolae-Dănuț - absent
Rasaliu Marian-Iulian - prezent
Rădulescu Cristian - prezent
Rădulescu Șerban - absent
Robu Nicolae - absent
Rotaru Ion - absent
Rușanu Dan-Radu - absent
Rușeț Ion - prezent
Saghian Gheorghe - absent
Savu Daniel - absent
Sârbu Ilie - absent
Sbîrciu Ioan - prezent
Secășan Iosif - prezent
Severin Georgică - absent
Silistru Doina - absentă
Staicu Dumitru-Florian - prezent
Stănișoară Mihai - prezent
Șova Dan-Coman - absent
Tămagă Constantin - absent
Toma Ion - prezent
Țopescu Cristian-George - absent
Țuțuianu Adrian - prezent și nu votează
Udriștoiu Tudor - prezent
Urban Iulian - absent
Valeca Șerban Constantin - absent
Vasilescu Lia-Olguța - absentă
Verestóy Attila - prezent
Voicu Cătălin - absent
Voiculescu Dan - absent
Vosganian Varujan - absent

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Rog pe domnii chestori de la Camera Deputaților să prezinte...

Mai sunt senatori care au fost ieșiți din sală?

Îl rog pe domnul secretar să-i nominalizeze pe acei colegi care au fost absenți. Poate, între timp, au revenit în sală.

Vă rog să aveți grijă unde puneți buletinele de vot, să nu greșiți.

 
 

Domnul Adrian Țuțuianu:

65 de senatori, din care au votat 64.

Repetăm prezența senatorilor.

Constantinescu Viorel - absent
Cseke Attila-Zoltán - absent
Diaconescu Cristian - absent
Dumitru Constantin - absent
Frunda György - absent
Urban Iulian - absent

Vă rog să constatați că și a doua oară sunt absenți.

Am făcut apelul celor de la putere care erau absenți. Nu este niciunul în plus.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Rog doi chestori de la Camera Deputaților să ia în primire buletinele de vot.

Rog secretarul de ședință, domnul Dumitru Pardău să se pregătească pentru apelul nominal.

Rar, nu vă grăbiți, pentru a da posibilitatea fiecărui deputat să voteze fără greșeală.

Vă rog să începeți.

 
 

Domnul Dumitru Pardău:

Adomniței Cristian Mihai - absent
Albu Gheorghe - prezent
Alecu Valeriu - prezent
Almăjanu Marin - absent
Amet Aledin - prezent
Ana Gheorghe - absent
Anastase Roberta-Alma - prezentă
Andon Sergiu - absent
Andronache Gabriel - prezent
Anghel Florin Serghei - prezent
Antal István - prezent
Antochi Gheorghe - absent
Apostolache Mihai Cristian - prezent
Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
Arion Viorel - prezent
Atanasiu Teodor - absent
Avram Marian - prezent
Axenie Carmen - prezentă
Balan Ioan - prezent
Balcan Viorel - prezent
Banu Mihai - prezent
Barbu Sulfina - prezentă
Barna Maria Eugenia - prezentă
Bădălan Eugen - prezent
Bădulescu Adrian - prezent
Bănicioiu Nicolae - absent
Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
Bejinariu Eugen - absent
Berci Vasile - absent
Béres Ștefan Vasile - prezent
Blaga Iosif Veniamin - prezent
Bleotu Vasile - absent
Boabeș Dumitru - absent
Bobeș Marin - absent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Boghicevici Claudia - prezentă
Boiangiu Victor - prezent
Boldea Mihail - prezent
Borbély László - prezent
Bordeianu Dan - absent
Bostan Emil - prezent
Bot Octavian - absent
Botiș Ioan- Nelu - prezent
Boureanu Cristian Alexandru - prezent
Brătianu Matei Radu - absent
Brînză William Gabriel - prezent
Buciuta Ștefan - prezent
Bud Nicolae - prezent
Buda Daniel - prezent
Buda Viorel-Vasile - absent
Budurescu Daniel-Stamate - absent
Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
Buican Cristian - absent
Burcău Doina - absentă
Burlacu Cristian-Ion - absent
Burnei Ion - absent
Buta Sorin Gheorghe - prezent
Calimente Mihăiță - absent
Canacheu Costică - prezent
Cantaragiu Bogdan - prezent
Cazan Mircea Vasile - absent
Călian Petru - prezent
Călin Ion - absent
Cărare Viorel - prezent
Câmpeanu Mariana - absentă
Chircu Doinița-Mariana - prezentă
Chirilă Constantin - prezent
Chiriță Dumitru - absent
Chisăliță Ioan Narcis - absent
Chițoiu Daniel - absent
Chiuariu Tudor-Alexandru - absent
Cindrea Ioan - absent
Ciobanu Gheorghe - prezent
Ciocan Gheorghe - absent
Cionca-Arghir Iustin-Marinel - prezent
Ciucă Liviu-Bogdan - absent
Ciuhodaru Tudor - prezent
Coclici Radu Eugeniu - absent
Coroamă Gheorghe - prezent
Covaci Dorel - absent
Cristea Victor - absent
Cristian Horia - absent
Croitoru Cătălin - prezent
Damian Ioan - absent
Dascălu Constantin - absent
Derzsi Ákos - prezent
Dobre Ciprian Minodor - absent
Dobre Cristina Elena - prezentă
Dobre Victor Paul - absent
Dolineaschi Andrei - absent
Donțu Mihai-Aurel - absent
Dragomir Gheorghe - absent
Drăghici Mircea-Gheorghe - absent
Drăghici Sonia-Maria - absentă
Drăgulescu Iosif Ștefan - prezent
Dugulescu Marius Cristinel - prezent
Dumitrache Ileana Cristina - absentă
Dumitrescu Cristian-Sorin - absent
Dumitrică George Ionuț - absent
Dumitru Georgică - prezent
Dumitru Ion - absent
Dușa Mircea - absent
Edler András György - prezent
Erdei Dolóczki István - absent
Farago Petru - prezent
Farkas Anna-Lili - prezentă
Fenechiu Relu - absent
Firczak Gheorghe - prezent
Florea Damian - absent
Florescu Adrian - prezent
Frunzulică Doru-Claudian - prezent
Fuia Stelian - prezent
Gabor Gheorghe - absent
Ganț Ovidiu Victor - prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia - absentă
Geantă Florian Daniel - prezent
Georgescu Filip - absent
Gerea Andrei Dominic - absent
Gheorghe Tinel - prezent
Gherasim Vasile - prezent
Ghiță Cornel - prezent
Ghiță-Eftemie Stelian - prezent
Ghiveciu Marian - absent
Giurgiu Mircia - prezent
Gliga Vasile Ghiorghe - absent
Göndör Marius-Sorin - prezent
Gorghiu Alina-Ștefania - absentă
Gospodaru Gabriel-Dan - prezent
Grama Horia - absent
Grosaru Mircea - prezent
Gurzău Adrian - prezent
Gust Băloșin Florentin - absent
Hogea Gheorghe - prezent
Holban Titi - absent
Holdiș Ioan - prezent
Horj Pavel - absent
Hrebenciuc Viorel - absent
Iacob Ridzi Monica Maria - prezentă
Iacob Strugaru Stelică - prezent
Ialomițianu Gheorghe - prezent
Iancu Iulian - absent
Ibram Iusein - absent
Iftime Dragoș-Adrian - prezent
Ignat Miron - prezent
Ionescu George - prezent
Iordache Florin - absent
Iordache Luminița - prezentă
Iorguș Zanfir - prezent
Irimescu Mircea - absent
Itu Cornel - absent
Jipa Florina Ruxandra - absentă
Jolța Nicolae - absent
Kelemen Atilla-Béla-László - prezent
Kelemen Hunor - prezent
Kerekes Károly - prezent
Korodi Attila - prezent
Kötő Iosif - prezent
Lakatos Petru - prezent
Leșe Doru Brașoan - prezent
Liga Dănuț - prezent
Longher Ghervazen - prezent
Lubanovici Mircea - prezent
Luca Ciprian-Florin - absent
Lup Silvestru Mircea - absent
Lupu Mihai - absent
Macaleți Costică - absent
Manda Iulian Claudiu - absent
Manolescu Oana - prezentă
Marian Dan Mihai - prezent
Marin Mircea - prezent
Marinescu Antonella - absentă
Martin Eduard-Stelian - absent
Márton Árpád-Francisc - prezent
Máté András-Levente - prezent
Mazilu Constantin - prezent
Merka Adrian-Miroslav - prezent
Militaru Constantin Severus - prezent
Mircovici Niculae - prezent
Mitrea Manuela - absentă
Mocanu Adrian - absent
Mocanu Vasile - absent
Mocioalcă Ion - absent
Moldovan Carmen Ileana - absentă
Moldovan Emil Radu - absent
Morega Dan Ilie - prezent
Motreanu Dan-Ștefan - prezent - nu votează
Movilă Petru - prezent
Munteanu Ioan - prezent
Mustea-Șerban Răzvan - prezent
Nassar Rodica - absentă
Năstase Adrian - absent
Neacșu Marian - absent
Nechifor Cătălin-Ioan - absent
Neculai Marius - prezent
Negoiță Robert-Sorin - absent
Negruț Clement - prezent
Nica Dan - absent
Nica Nicolae-Ciprian - absent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen - absent
Nicolicea Eugen - prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - absent
Niculescu-Mizil Ștefănescu Tohme Oana - absent
Nistor Laurențiu - absent
Niță Constantin - absent
Nițu Adrian Henorel - prezent
Nosa Iuliu - absent
Novac Cornelia-Brândușa - prezentă
Oajdea Daniel Vasile - prezent
Olar Corneliu - prezent
Olosz Gergely - prezent
Oltean Ioan - prezent
Oprea Gabriel - prezent
Oprișcan Mihai Doru - prezent
Orban Ludovic - absent
Pál Árpád - prezent
Palașcă Viorel - absent
Palăr Ionel - absent
Paleologu Theodor - prezent
Pambuccian Varujan - prezent
Pandele Sorin Andi - prezent
Panțîru Tudor - absent
Pardău Dumitru - prezent
Păduraru Nicușor - prezent
Păsat Dan - prezent
Păun Nicolae - prezent
Pâslaru Florin-Costin - absent
Petö Csilla-Mária - prezentă
Petrescu Cristian - prezent
Petrescu Petre - absent
Pieptea Cornel - absent
Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent
Plăiașu Gabriel - absent
Pocora Cristina-Ancuța - absentă
Ponta Victor-Viorel - absent
Pop Georgian - absent
Pop Virgil - absent
Popa Florian - absent
Popa Octavian-Marius - absent
Popeangă Vasile - absent
Popescu Adrian - absent
Popescu Cosmin Mihai - prezent
Popescu Dan-Mircea - absent
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
Popov Dușan - prezent
Popoviciu Alin Augustin Florin - prezent
Postolachi Florin - prezent
Potor Călin - absent
Preda Cezar-Florin - prezent
Prigoană Vasile-Silviu - prezent
Radan Mihai - absent
Rădulescu Adrian - prezent
Rățoi Neculai - absent
Rebenciuc Neculai - prezent
Resmeriță Cornel-Cristian - absent
Riviș-Tipei Lucian - prezent
Rizea Cristian - absent
Rogin Marius - prezent
Roman Gheorghe - prezent
Roman Ioan Sorin - absent
Roșca Lucreția - absentă
Rusu Valentin - prezent
Sava Andrei-Valentin - prezent
Săftoiu Ana Adriana - absentă
Săniuță Marian-Florian - prezent
Săpunaru Nini - absent
Sârbu Marian - prezent
Scutaru Adrian George - absent
Seremi Ștefan - prezent
Seres Dénes - prezent
Socaciu Victor - absent
Solomon Adrian - absent
Soporan Vasile Filip - prezent
Spînu Teodor-Marius - prezent
Stan Ioan - absent
Stan Ion - absent
Stan Nicolae - absent
Stanciu Anghel - absent
Stavrositu Maria - prezentă
Steriu Valeriu-Andrei - prezent
Stoica Mihaela - prezentă
Stragea Sorin Constantin - absent
Stroe Ionuț-Marian - absent
Stroe Mihai - prezent
Stroe Radu - absent
Stroian Toader - prezent
Surpățeanu Mihai - prezent
Surupăceanu Mugurel - absent
Șandru Mihaela Ioana - absentă
Ștefan Viorel - absent
Știrbeț Cornel - prezent
Știrbu Gigel-Sorinel - absent
Tabără Valeriu - prezent
Tabugan Ion - prezent
Taloș Gheorghe-Mirel - absent
Tărâță Culiță - prezent
Tătaru Florin-Cristian - absent
Teodorescu Horia - absent
Tița-Nicolescu Gabriel - prezent
Tîlvăr Angel - absent
Toader Mircea-Nicu - prezent
Trandafir Teodora Virgina - absentă
Trășculescu Alin Silviu - prezent
Tudose Mihai - absent
Turcan Raluca - prezentă
Tușa Adriana Diana - absentă
Țaga Claudiu - prezent
Țintean Ioan - absent
Țîmpău Radu Bogdan - absent
Țurcanu Florin - absent
Țurea Răzvan - prezent
Udrea Elena Gabriela - prezentă
Uioreanu Horea-Dorin - absent
Uricec Eugen Constantin - prezent
Vainer Aurel - prezent
Varga Attila - prezent
Varga Lucia-Ana - absentă
Vasile Aurelia - absentă
Vasilică Radu Costin - absent
Vișan Gelu - prezent
Vîlcu Samoil - prezent
Vladu Iulian - prezent
Vlase Petru Gabriel - absent
Vlădoiu Aurel - absent
Voicu Mădălin-Ștefan - absent
Voicu Mihai Alexandru - absent
Voinescu-Cotoi Sever - prezent
Vreme Valerian - prezent
Zamfirescu Sorin Ștefan - prezent
Zătreanu Dan-Radu - prezent
Zgonea Valeriu Ștefan - absent
Zisopol Dragoș Gabriel - prezent
Zoicaș Gheorghe - prezent

În urma apelului nominal, sunt prezenți și votează 174 de deputați.

 
    ................................................
 

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință.

Avem datele de la Comisia de numărare a voturilor. Rog liderii grupurilor parlamentare să invite în sala de ședință pe cei care mai sunt aici astăzi.

 

Președintele Comisiei de numărare a voturilor, un membru al Birourilor permanente reunite, domnul senator Gheorghe David, va da citire procesului-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor. Vă rog.

 

Domnul Gheorghe David:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea Avocatului Poporului

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României,

>în temeiul prevederilor art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea Avocatului Poporului.

Numărul total al deputaților și senatorilor - 469;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 239;

Numărul total de voturi exprimate - 236;

Numărul de voturi anulate - 2;

Numărul total de voturi valabil exprimate - 234.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

 • pentru domnul Dorneanu Valer
  Voturi pentru - 13
  Voturi contra - 221
 • pentru domnul Iancu Gheorghe
  Voturi pentru - 216
  Voturi contra - 18

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numirea Avocatului Poporului se hotărăște cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Având în vedere faptul că din totalul de 469 de parlamentari au fost prezenți 239 de parlamentari, din care: pentru domnul Iancu Gheorghe au votat 216 parlamentari, iar pentru domnul Dorneanu Valer au votat 13 parlamentari, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au constatat că este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție și lege pentru numirea domnului Iancu Gheorghe în funcția de Avocat al Poporului pentru un mandat de 5 ani.

Mulțumesc. (Aplauze)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Numirea în funcția de consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi a României a:

Pentru următorul proces-verbal îl invit pe domnul deputat Dumitru Pardău, secretar al Camerei Deputaților.

 

Domnul Dumitru Pardău:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unor consilieri de conturi și a unui vicepreședinte al Autorității de Audit

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului,

în temeiul art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine, de către deputați și senatori, asupra candidaților propuși pentru numirea unor consilieri de conturi, în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art. 46 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările ulterioare,

Au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 469;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 239;

Numărul total de voturi exprimate: 235;

Numărul de voturi anulate - 0

Numărul total de voturi valabil exprimate - 235.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

 • doamna Stănescu Georgeta Carmen - consilier de conturi
  Voturi pentru - 228
  Voturi contra - 7
 • domnul Hurjui Ioan - consilier de conturi
  Voturi pentru - 233
  Voturi contra - 2
 • domnul Negrea Lucian - consilier de conturi
  Voturi pentru - 2
  Voturi contra - 3
 • doamna Pelea Aurora Marta - consilier de conturi
  Voturi pentru - 231
  Voturi contra - 4
 • domnul Lakatos Petru - consilier de conturi
  Voturi pentru - 231
  Voturi contra - 4
 • domnul Anton Ioan - consilier de conturi, vicepreședinte al Autorității de Audit,
  Voturi pentru - 232
  Voturi contra - 3

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 38 alin. (7) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, numirile în funcție se hotărăsc cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Având în vedere rezultatul votului exprimat pentru fiecare candidat și că, din totalul de 469 de parlamentari, au fost prezenți 239 de parlamentari, care au votat "pentru", așa cum v-am prezentat mai devreme, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au constatat că este întrunită majoritatea necesară pentru numirea acestora în funcțiile pentru care au candidat.

Încheiat astăzi, 27 septembrie 2011.

Felicitări! (Aplauze)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Pe procedură, domnul vicepreședinte Ștefan Valeriu Zgonea.

Domnule coleg, vă ascultăm cu maximă atenție.

 
 

Domnul Ștefan Valeriu Zgonea:

Știu că sunteți maximizat, domnule președinte, am observat.

Nu știu cum să zic, dragă putere, că din opoziție am mai rămas trei, ca pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, patru, cu secretarul.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Așa să vă subțiați până la alegeri!

 
 

Domnul Ștefan Valeriu Zgonea:

Așa să vă ajute Dumnezeu să ajungeți și dumneavoastră! Tot trei.

Domnule președinte de ședință,

Dragi colegi,

Nu aș fi intervenit. Am lăsat doi dintre distinșii mei prieteni și colegi să vorbească în numele Birourilor permanente reunite. Aș vrea să fac prima rectificare. Niciun coleg din Grupurile parlamentare ale PNL și din Grupurile parlamentare ale PSD nu a semnat procesele-verbale.

Mie mi se pare ... Sunt de 10 ani în Parlament. Mi se pare că democrația are limitele ei - și vă cunosc pe foarte mulți și vă apreciez, vă apreciez și jocul. Știu care sunt limitele lui și l-am înțeles de foarte multe ori.

Mie mi se pare incorect și imoral și absolut nelegal să spui că 65 de senatori înseamnă cvorum la Senat.

Eu știu care va fi argumentul guvernării: "Nu scrie în Regulament."

Acum, dați-mi voie să vă prezint logica mea, aceeași logică pe care o avea și distinsul dumneavoastră coleg, azi președinte de partid și prim-ministru, și cei care erați în 2007 și în 2008 și care aduceați această logică. Dacă nu recunoașteți, scrie în stenograme.

Deci noi cerem cvorum colegilor din comisiile permanente. Cerem cvorum la fiecare ședință din Camera Deputaților și din Senat, iar atunci când cele două Camere se reunesc, cvorumul înseamnă ca doar cei de la Camera Deputaților să fie în cvorum, cei de la Senat să fie cât se poate, până la 236 sau viceversa.

Cu tot respectul pe care-l am față de dumneavoastră - așa cum spunea și colegul mai devreme, înainte de vot -, dacă 5 înseamnă cvorum din 11, atunci și 65 înseamnă cvorum din 137.

Eu am vrut să spun, în numele opoziției, că aceasta este o mare greșeală pe care o faceți și este o abordare neconstructivă a unui Regulament în legătură cu care știți că avem dreptate.

Și dacă dumneavoastră vreți, înainte de a vorbi de majoritatea celor prezenți, să nu uitați de cvorumul de ședință, iar cvorumul de ședință înseamnă 65 pe prezența pe care ați făcut-o, și ați făcut-o de foarte multe ori în acest Parlament. Când dumneavoastră erați în opoziție, ați cerut, când s-a făcut prezența, ca acela să fie cvorumul de ședință.

Mulți dintre cei care au condus în numele PDL-ului, PD pe vremea aceea, cei care astăzi încearcă să interpreteze Regulamentul, dar erau în bancă cu mine și-l interpretau altfel, știu că am dreptate. Cu tot respectul, pentru două voturi, nu mi se pare corect să facem ce facem astăzi aici.

Nu mă interesează colegii, din respect pentru că au luat votul. I-am umilit în comisie, cerându-le cvorum, iar în plen, când dumneavoastră spuneți că plenul este majoritar, nu mai avem nevoie de cvorum la Senat.

Aici nu pot să înțeleg. Poate dumneavoastră sunteți mai bine pregătiți decât mine și aveți un raționament și o logică pe care le veți spune de la acest microfon. Eu nu le contest, dar vă rog pe toți cei care veți vorbi după mine să vă aduceți aminte că ați fost la acest microfon, când eu eram mai tânăr, și când spuneați exact ce spun și eu acum.

Atunci, de ce mai sunt două Camere? De ce avem nevoie de cvorum? De ce semnăm prezența și dumneavoastră spuneți: "Domnule președinte de ședință, cvorumul să fie jumătate plus unu din cei care semnează", dacă atunci când citești o prezență pentru un buletin de vot și știi că ai prezenți 65 de senatori din 137..., acela nu mai este cvorum?!

(Intervenție neinteligibilă din sală)

Domnule deputat, eu cred că mă știți... Dacă greșesc, îmi cer scuze. Nu vreau să dialoghez cu sala. Dacă vreți să țineți un discurs, poftiți aici, în locul meu, și eu vă ascult cu tot respectul.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să-l respectați pe cel care vorbește.

 
 

Domnul Ștefan Valeriu Zgonea:

Mulți dintre dumneavoastră sunteți mai vechi decât mine în Parlament și ați format și ați scris regulamente.

Dacă vreți să ne jucăm așa, eu vă spun că nu este bine. Eu așa văd democrația. Poate greșesc, poate nu mă pricep la ea, dar poate toată scara de valori pe care dumneavoastră mi-ați spus-o când erați în opoziție: să fie un raport între putere și opoziție, acum nu mai există. Pot să vină 230 de deputați și 3 senatori, 5 senatori... și sunt 236, și atunci votăm. De ce mai avem o Cameră? De ce vorbim despre pluripartidism, dacă așa interpretăm?

Cu tot respectul, nu vreau să supăr pe nimeni dintre dumneavoastră, sunt convins că veți veni cu hârtiile în mână și veți spune: "Nu scrie nicăieri în Regulament."

Câteodată bunul-simț este mai bun decât un regulament.

Dacă ceri unei comisii să fie în cvorum, dacă ceri unei Camere să fie în cvorum, trebuie să ceri și plenului reunit să fie în cvorum, iar cvorum înseamnă pentru fiecare Cameră în parte.

Cei care sunt juriști sau au mai scris prin tot felul de reviste știu ce înseamnă parlamentarismul și ar trebui să respectăm aceste lucruri.

Domnule președinte,

Noi atât am avut să vă spunem. În rest, vă urăm succes pentru colegii pe care i-ați numit - din punctul meu de vedere, neregulamentar, ca să nu spun nelegal. Le urez succes și Domniilor Lor în activitate, dar poate că un pic din democrația pe care dumneavoastră ați construit-o în 1990, cei care aveți părul alb astăzi sau sunteți miniștri... Eu am înțeles-o greșit... Dacă 5 este majoritar din 11 și 65 este majoritar din 137, înseamnă că am lacune de matematică destul de mari.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dați-mi voie să exprim și eu o poziție vizavi de punctul dumneavoastră de vedere.

(Domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Dați-mi voie să exprim o poziție vizavi de punctul de vedere exprimat de către distinsul nostru prieten și coleg, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Logica domnului deputat este aproape impecabilă. Din păcate, însă, noi, aici, nu putem să luăm decizii și hotărâri după logică, ci după regulamente, după ceea ce stă scris în Regulamentele ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului sau ale plenului celor două Camere.

Astăzi am fost în fața Parlamentului României. Hotărârile care au fost luate, au fost luate de către Parlamentul României. Parlamentul are un număr total de membri. Orice hotărâre care se ia, dacă în lege nu se precizează, în mod expres, se ia după Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, unde se vorbește peste tot fie de jumătate plus unu din numărul senatorilor și deputaților, fie de jumătate plus unu din numărul celor prezenți. Sediul materiei în problematica supusă astăzi atenției Parlamentului României este art. 38 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului sau ale Parlamentului.

Am să citesc penultimul alineat în întregime: "Acordarea încrederii Guvernului și retragerea încrederii acordate se hotărăsc cu votul majorității deputaților și senatorilor." Este o expresie foarte clară, pe înțelesul tuturor, și al opoziției, și al puterii.

Textul curge mai departe: "Celelalte alegeri și numiri în funcții se hotărăsc cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți." O altă formulare foarte clară pentru toată lumea, lipsită de ambiguitate. Dacă legiuitorul ar fi dorit să meargă pe logică expusă de distinsul nostru coleg, cu siguranță, s-ar fi regăsit în textul de lege.

De aceea, eu cred că astăzi nu poate fi pusă, nici măcar în glumă, la îndoială existența cvorumului, pe de o parte, și a existenței numărului de voturi, pentru ca fiecare dintre cei ce astăzi au participat la numiri în funcții să fi întrunit numărul de voturi necesar.

Acolo unde legiuitorul a precizat expres - este vorba de pensii private, dacă am reținut bine - acolo, în procesul-verbal, se va stipula acest lucru.

De aceea, stimați colegi, eu cred că numirile în funcții, astăzi, au fost făcute în deplină concordanță cu reglementările în vigoare, în speță, cu acest Regulament care a fost atât de des invocat astăzi și de către putere, și de către opoziție, și, în consecință, nimeni nu poate să aibă cel mai mic dubiu în ceea ce privește lipsa de legalitate, lipsa de cvorum, lipsa de voturi absolut necesare pentru numirile în funcții.

De aceea, resping punctul de vedere exprimat, cu tot respectul față de distinsul meu coleg și prieten, dar cred că aici vorbim de prevederi exprese și nu de logica unuia sau altuia.

Vă mulțumesc.

(Domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, revine la prezidiu.)

Înainte de a-i oferi cuvântul domnului deputat Nicolicea, domnul vicepreședinte dorește să intervină. Vă rog, stimate coleg.

 
 

Domnul Ștefan Valeriu Zgonea:

E ca-n cancerul acesta din fotbal. Noi vrem să intrăm 11 și cu arbitrul 12, și ceilalți nu sunt măcar 7, și uitați de Regulament.

Ați vorbit foarte frumos în interiorul expozeului, extraordinar de bine. Ați uitat de cvorum. Cvorumul de ședință este cel pe care dumneavoastră îl prezentați la început. Cvorumul de vot este prezența, că de aceea punem secretarul să țipe aici.

Dacă dumneavoastră sunteți prezenți, colegii mei deputați, nu ar mai avea nicio rațiune ca să citească secretarul prezența.

Dumneavoastră, când ați construit Regulamentul, l-ați obligat pe secretar tocmai să creeze acest raport și să verifice cvorumul de vot.

Când aveți 65 de senatori, citiți de un senator, din 137 de senatori, următorul vot - cum și dumneavoastră, de foarte multe ori, și doamna președinte aici, de față, ați închis ședința - nu mai era valabil. Eu asta vreau să vă spun.

Nu putem să spunem că 65 este cvorum la Senat sau la Camera Deputaților, din 332 astăzi, dacă sunt mai mult de 166, nu avem cvorum, după care, în Camerele reunite nu mai contează această logică. Această logică este tocmai pentru ca cei care sunt în opoziție să poată să susțină și să aibă un cuvânt de spus. Altfel, ar trebui să spună: "Domnule, dumneavoastră ați câștigat alegerile cu un vot mai mult decât noi. Toată Camera este a dumneavoastră." Și atunci, dumneavoastră hotărâți tot. Patru ani de zile venim în fața votului electoratului.

Asta am vrut să vă spun eu. Logica dumneavoastră este perfectă, dar ați uitat cvorumul. Eu pot să spun despre ce vreau să fac în sala aceasta, dar prima condiție ca să pot ajunge la microfon este să intru în sală. După ce intru în sală, a doua condiție este ca dumneavoastră să-mi dați cuvântul, pentru că, altfel, nu vorbesc.

A treia condiție este să mă exprim în două minute sau cinci minute.

Prima condiție a noastră, dragi colegi, era să fim mai mult de jumătate plus unu din 137 de colegi la Senat, ca distinșii mei colegi senatori să poată să ia o decizie în cunoștință de cauză.

În rest, tot binele din lume pentru dumneavoastră și pentru distinșii mei colegi!

Orice argument pe care mi-l aduceți îl învăț și mă pregătesc pentru viitor, dar învăț taine noi ale matematicii și acum, dacă tot discutăm despre neutroni, neutrini și că teoria lui Einstein s-ar putea să fie greșită, poate că învățăm că și 65 este mai mare decât jumătate din 137. Nu mă deranjează, la vârsta mea învăț orice.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, distins coleg.

Dorește să ia cuvântul domnul deputat Nicolicea. Poate domnul deputat, fiind și fost coleg de partid, găsește un limbaj prin care să se înțeleagă mai bine ceea ce am spus și eu.

(Intervenție neinteligibilă din sală a domnului deputat Ștefan Valeriu Zgonea.)

Și de stânga. Vă rog.

 
 

Domnul Eugen Nicolicea:

Dacă intervenția colegului a fost în glumă, a reușit să ne descrețească frunțile. Dacă a fost serioasă, am să dau o soluție finală.

Cu privire la cvorumul de prezență, există decizii ale Curții Constituționale, care precizează că cvorumul de prezență este o noțiune care poate să fie stabilită de Regulamentul fiecărei Camere sau, respectiv, Regulamentul ședințelor comune ale celor două Camere.

În ceea ce privește modalitatea de socotire a cvorumului - și separat, și împreună - probabil că avem o noțiune de ședință comună și alta, separat, a celor două Camere.

Observați că, dacă am merge mai departe, ar fi trebuit să avem urne separate pentru Senat și pentru Camera Deputaților, ceea ce nu se întâmplă. Soluția pe care o propun este - dacă a vorbit serios - să ne identifice și care sunt buletinele de vot ale senatorilor față de cele ale deputaților, iar în cazul votului cu bile, să identifice și să separe bilele senatorilor de cele ale deputaților. (Râsete și aplauze în sală)

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat Nicolicea.

 

Continuăm prezentarea proceselor-verbale. Domnule senator Gheorghe David, vă rog să dați citire următorului proces-verbal.

 

Domnul Gheorghe David:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui membru în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului Romaniei,

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului,

au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea domnului Gavrilă Alexe, în calitatea de membru, cu funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

Au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 469;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 239;

Numărul total de voturi exprimate - 237;

Numărul de voturi anulate - 0;

Numărul total de voturi valabil exprimate - 237,

din care:

Voturi pentru - 234

Voturi contra - 3

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 38 alin. (7) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, numirea în funcție se hotărăște cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Având în vedere că, din totalul de 469 de parlamentari, au fost prezenți 239 de parlamentari, din care au votat "pentru" 234, Birourile permanente reunite au constatat că este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție și de Regulamentul ședințelor comune ale celor două Camere pentru numirea domnului Gavrilă Alexe în calitatea de membru al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în funcția de vicepreședinte.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Următorul proces-verbal.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui senator și a unui deputat în calitatea de membru al Comisiei pentru evaluarea activității Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului,

în temeiul art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine de vot, de către deputați și senatori asupra numirii domnului senator Marian-Cristinel Bîgiu și a domnului deputat Iulian Iancu în calitatea de membru al Comisiei pentru evaluarea activității Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,

Au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 469;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 239;

Numărul total de voturi exprimate - 235;

Numărul de voturi anulate - 0

Numărul total de voturi valabil exprimate - 235,

din care:

 • Bîgiu Marian-Cristinel - senator
  Voturi pentru - 224
  Voturi contra - 11
 • Iulian Iancu - deputat
  Voturi pentru - 223
  Voturi contra - 12

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 38 alin. (7) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, numirea în funcție se hotărăște cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente reunite au constatat că ambii candidați au întrunit majoritatea de voturi cerută de Constituție și Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a fi numiți membri ai Comisiei pentru evaluarea activității Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 
Numirea președintelui, a doi vicepreședinți și a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

Domnule președinte,

Mai am un singur proces-verbal de prezentat, dacă-mi permiteți.

 

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Da?

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea președintelui, a vicepreședinților și a unui membru ai Comisiei de supraveghere a asigurărilor

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României,

în temeiul art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de către deputați și senatori asupra numirii domnului Buzoianu Constantin în funcția de președinte, a domnilor Coca-Constantinescu Gheorghe-Cornel și Baltă Tudor, în funcția de vicepreședinți, și a domnului Frunzulică Doru-Claudian în funcția de membru al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru un mandat de 5 ani,

Au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 469;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 239;

Numărul total de voturi exprimate - 234;

Numărul de voturi anulate - 0

Numărul total de voturi valabil exprimate - 234,

din care:

 • domnul Buzoianu Constantin - președinte
  Voturi pentru - 230
  Voturi contra - 4
 • domnul Coca-Constantinescu Gheorghe-Cornel - vicepreședinte,
  Voturi pentru - 234
  Voturi contra - 0
 • domnul Baltă Tudor - vicepreședinte
  Voturi pentru - 232
  Voturi contra - 2
 • domnul Frunzulică Doru-Claudian - membru
  Voturi pentru - 231
  Voturi contra - 3

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 38 alin. (7) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, numirea în funcție se hotărăște cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Având în vedere rezultatul votului exprimat pentru fiecare candidat, așa cum am prezentat, Birourile permanente reunite au constatat că este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție și Regulamentul ședințelor comune ale celor două Camere pentru numirea domnului Buzoianu Constantin în funcția de președinte, a domnilor Coca-Constantinescu Gheorghe-Cornel și Baltă Tudor în funcția de vicepreședinte și a domnului Frunzulică Doru-Claudian în funcția de membru al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru un mandat de 5 ani.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Vă rog să poftiți la tribună, domnule secretar, pentru a asigura numărul de secretari necesari pentru buna desfășurare a lucrărilor.

 
Numirea domnului deputat Göndör Marius-Sorin ca membru al Consiliului Statistic Național.

Îl rog pe domnul secretar Dumitru Pardău să dea citire următoarelor procese-verbale.

 

Domnul Dumitru Pardău:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui reprezentant al Parlamentului României în componența Consiliului Statistic Național

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României,

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea unui reprezentant al Parlamentului României în componența Consiliului Statistic Național.

Au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 469;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 239;

Numărul total de voturi exprimate - 235;

Numărul de voturi anulate - 0

Numărul total de voturi valabil exprimate: 235,

din care:

Voturi pentru -232

Voturi împotrivă - 3

Având în vedere faptul că din totalul de 469 de parlamentari au fost prezenți 239, din care au votat "pentru" 232 de parlamentari, Birourile permanente reunite au constatat că este întrunită majoritatea de voturi cerută de lege pentru numirea domnului Göndör Marius-Sorin, ca reprezentant al Parlamentului României, în componența Consiliului Statistic Național pentru un mandat de 2 ani.

Încheiat astăzi, 27 septembrie 2011.

 
Dezbaterea și votul asupra numirii unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (niciunul dintre candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi).

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori asupra numirii unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului României,

în temeiul art. 32 alin. (4) din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerilor de numire a domnilor: Toma Cristian Vasile, Odobescu Dan, Soare Vladimir și Mihalache Dragoș în calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru un mandat de cinci ani

Au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor - 469;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți - 239;

Numărul total de voturi exprimate - 235;

Numărul de voturi anulate - 9

Numărul total de voturi valabil exprimate - 226.

După verificarea și numărarea voturilor au rezultat următoarele:

 • domnul Toma Cristian Vasile - membru
  Voturi pentru - 224
  Voturi contra - 2
 • domnul Odobescu Dan - membru
  Voturi pentru - 7
  Voturi contra - 219
 • domnul Soare Vladimir - membru
  Voturi pentru - 217
  Voturi contra - 9
 • domnul Mihalache Dragoș - membru
  Voturi pentru - 222
  Voturi contra - 4.

Având în vedere faptul că din totalul de 469 de parlamentari au fost prezenți 239 și, conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Pensiilor Private, numirea președintelui, vicepreședintelui și a membrilor acestei comisii se face cu votul majorității senatorilor și deputaților, se constată că niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea necesară, respectiv 235 de voturi.

Încheiat astăzi, 27 septembrie 2011.

 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Vă rog să vă ocupați locul la prezidiu. Domnule secretar Pardău, lăsați dialogul cu distinșii noștri miniștri după ședință.

Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru modul în care ați participat, să-i felicit pe toți cei care astăzi au obținut votul de încredere al majorității parlamentarilor.

Să le urăm succes și să-i rugăm să-și pună întreaga lor activitate în slujba cetățeanului și să respecte legea și numai legea.

Succes deplin, stimați demnitari!

Îi rog pe cei ce au candidat și au obținut votul de încredere pentru Curtea de Conturi, pe consilierii Curții de Conturi, și pe domnul Gheorghe Iancu să poftească, după ce se încheie lucrările ședinței, în birou la doamna președinte Roberta-Alma Anastase pentru a depune jurământul în fața celor doi președinți de ședință.

Dumneavoastră, tuturor, vă doresc o seară bună! Toate cele bune!

Ne revedem săptămâna viitoare în plenul fiecărei Camere.

Până atunci, fiecare la treaba lui!

După depunerea jurământului de către consilierii Curții de Conturi și de către Avocatul Poporului, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaților se reunesc în sala de ședință pentru a reglementa problematica ce-i cade în sarcină.

Vă mulțumesc tuturor. O seară bună și să auzim numai de bine!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 19.00.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 16 octobre 2021, 15:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro