Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.129/17-11-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 07-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2011

9. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (PL-x 608/2010/2011). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 608/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 13 din ordinea de zi: Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Din partea inițiatorului, domnule profesor? A comisiei? Mai așteptăm până vine rândul comisiei.

Deci dumneavoastră doriți să vorbiți? Dacă inițiatorul dorește, își va face cunoscută poziția.

Domnul secretar de stat, doriți să interveniți? Vă rog, domnul secretar de stat Király, Andrei Gheorghe Király.

Domnul Király Andrei Gheorghe (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului):

Mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință,

Stimate doamne,

Stimați domni deputați,

Proiectul legislativ a fost foarte mult discutat. Încă din sesiunea de primăvară s-a ajuns la un text agreat atât de Ministerul Educației, cât și de Comisia pentru educație a Camerei Deputaților, iar la sfârșitul lunii octombrie, cererea Președintelui a fost iarăși discutată și, într-un fel, reexaminată și considerăm că, printr-o discuție foarte corectă, prin poziția ministerului și a comisiei s-a ajuns la un consens.

Deci susținem poziția Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, domnul profesor universitar doctor Cristian Dumitrescu.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Domnule vicepreședinte al Camerei Deputaților, Ioan Oltean,

Domnule deputat Ioan Oltean, secretar general al partidului de guvernământ, despre care unii spun că v-a uitat de prea mult în Parlament, aici, și stați de mult acolo, dar asta e situația - eu nu-s de acord...

Vreau să profit de această ocazie să mai spun vreo două-trei lucruri înainte de a vă prezenta...

În primul rând că, atunci când dați acces la microfon unui președinte de comisie, îi dați pentru problemele de prezentare a raportului și pentru problemele comisiei. Iar eu nu mi-am permis nici să depășesc acest cadru și nici să spun ceea ce aș fi avut de gând să spun la dezbaterile generale. Dar, dacă ar fi trebuit să spun la dezbateri generale, aș fi spus același lucru, că e și opinia mea, nu numai a președintelui de comisie, dar n-am vrut să vă inoportunez de două ori, pentru că știu că aveți și calitate de membru al Biroului permanent.

În legătură cu raportul. Acest proiect de lege este un proiect de lege care - aș vrea să fac o scrută istorie pentru colegii noștri din Parlament - a fost o ordonanță de urgență a Guvernului, prin care, pentru academiile oamenilor de știință, pe specializări, au fost făcute importante reduceri de fonduri, care, practic, ar fi transformat aceste instituții în niște asociații sau niște SRL-uri, nemaiexistând nicio legătură cu statul prin faptul că ele sunt subvenționate.

Până la urmă, această ordonanță a fost modificată în comisiile de specialitate și la Senat, dar mai ales la Camera Deputaților și a existat un consens politic, în care s-a găsit o cale, ca să spunem așa, medie de rezolvare a problemei, în așa fel încât să se păstreze statutul acestor prestigioase instituții care aparțin de cultura și știința românească, dar să se îndeplinească și cel de-al doilea obiectiv al acestui Guvern, de austeritate, de a se tăia fondurile. Că, dacă s-a tăiat peste tot, să se taie și aici, inclusiv de la cei mai iluștri oameni ai culturii românești și științei românești.

Iată de ce a fost adoptat proiectul de lege, dar proiectul de lege înainte de promulgare a fost retrimis înapoi în Parlament de către șeful statului, în baza prerogativelor de reanalizare a proiectului de lege, încercând ca ceea ce s-a obținut pe calea dialogului politic să fie respins, solicitându-se să se revină la situația inițială, adică se transforme aceste asociații profesionale ale oamenilor de știință, în sfârșit, științifice, în SRL. Nu s-a putut, pentru că, de data asta iarăși Parlamentul, atât Senatul, cât și Camera Deputaților, au dat un vot pentru respingere. Că acesta este un vot de respingere. Dar, cu niște amendamente, în care ministerul și le-a prezentat în numele acestuia și care au făcut să se poată obține acest consens politic, lucru pentru care putem spune că, pe un domeniu care privește știința și cercetarea românească, cele mai prestigioase personalități, cu 21 de deputați din 27 ai comisiei, au fost prezenți 21, a fost adoptată cererea de examinare formulată de președintele României. Deci, practic, noi avem un raport de adoptare a cererii, dar cu niște modificări care au fost făcute sub formă de amendamente.

Pe cale de consecință, vă propunem să adoptați acest raport, să-l prezentați spre vot în ședința de vot final.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Da, domnul deputat Marius Spînu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Teodor-Marius Spînu:

Stimați colegi,

Sper că ați înțeles de la onorabilul nostru domn președinte al Comisiei pentru educație traiectul și ceea ce presupune această lege.

Într-adevăr, să spunem discuțiile ample legate de finanțarea academiilor de ramură și a Academiei Oamenilor de Științe au fost - să spunem - suficient de întinse și rezonabil de aprinse. S-a discutat în comisie tot timpul, inclusiv cu invitații, respectiv conducerea academiilor de ramură. Am avut inclusiv punctul de vedere al Academiei Române, care nu era atât de categoric ca al președintelui nostru. A fost adoptată, a revenit de la președinte, am avut o discuție și vă spunem, nu neapărat la nivel politic.

De asta am vrut să intervin, pentru că aici, din punctul meu de vedere, chiar am discutat în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport pe fondul acestor lucruri, am discutat cu membrii acestor academii, profesori universitari, respectiv academicieni, în sensul membrilor Academiei Române și am ajuns la o soluție relativ înțeleaptă nu numai pentru perioada de austeritate bugetară, ci poate pentru anii care urmează. Am fost de acord cu dânsa toți, în unanimitate și propunem tuturor și plenului să adopte propunerea făcută de către raportul înlocuitor al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, și anume acceptarea cererii de reexaminare, dar cu modificările aduse în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, încă o dată, vă repetăm, în unanimitate, inclusiv Guvernul prin - sau mai bine zis Ministerul Educației Naționale au acceptat aceste soluții găsite nu neapărat la nivel politic, ci la nivel științific, academic și al comisiei.

Vă mulțumesc și vă rog pe toți să votați așa cum apare prin raportul Comisiei pentru educație.

Vă mulțumesc.

La revedere.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră.

Dacă mai sunt și alte intervenții? Vă rog, domnule deputat.

Domnul deputat Kötő din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Kötő Iosif:

Onorată asistență,

Capacitatea și competitivitatea unei țări în lumea contemporană în secolul științei sunt decise de capacitatea de cercetare a mediului academic, de rezultatele la capitolul transferului tehnologic și de investițiile în cercetare.

Această lege contribuie la dezvoltarea instituțională a cercetării, reglementând funcționarea academiilor de ramură.

În consecință, Grupul UDMR susține legea privind aprobarea ordonanței de urgență și propunem tuturor grupurilor să ne urmeze.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

M-aș fi mirat să nu avem și intervențiile domnului academician.

Domnule academician, îmi face o deosebită onoare să vă ofer cuvântul pentru a vă asculta cu maximă atenție. Vă rog.

Domnul Anghel Stanciu:

Distinse domnule președinte de ședință,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnilor miniștri,

Am fost onorat să particip la finalul acestei săptămâni la inaugurarea unei mari fabrici în Iași, a Grupului Delphi, alături de o parte din colegii noștri deputați.

Este o fabrică pe care grupul american a plasat-o în comuna Miroslava și acolo, evident, fabrică subansamble, în principal pompe de injecții și injectoare pentru autovehicule.

Aveam în minte ca toți dintre dumneavoastră sau o parte dintre dumneavoastră ideea unei fabrici care lucrează cu un material maleabil, dar totuși dur - metalul. Aveam în minte strunguri, freze, raboteze ș.a.m.d. Chiar ciocane.

Și am constatat că am intrat într-o farmacie. Într-o uzină, într-o întreprindere, în care firul de praf era interzis. În care robotica te uimea prin precizia mișcărilor. În care ieșenii noștri, moldovenii noștri molcomi semănau mai degrabă cu niște doctori sau infirmiere în sala de operații.

M-am uitat atunci cu invidie ce poate face o minte omenească pusă la lucru și nelăsată să lâncezească. Am văzut, în direct, rezultatul unei cercetări științifice de avangardă, pe toate domeniile. Și scria acolo, în prezentarea făcută de directorul general al firmei din America, în prezența primului-ministru, că colaborează cu Facultatea de Chimie, cu Facultatea de Mecanică, cu Facultatea de Electrotehnică, cu Facultatea de Calculatoare și Automatizări de la Politehnica din Iași și că ăsta a fost motivul pentru care a plasat.

Și atunci m-am gândit că avea dreptate Obama când spunea: "În momentele de criză trebuie să investim în două lucruri: în educație - instrucție - și cercetare științifică."

Noi avem prevăzut 1% în actuala Lege a educației pentru cercetare. Avem prevăzut, până în 2015, 3%, cu 2% atrași, și am ajuns la concluzia, ca să scurtez, distinse domnule președinte, că e foarte interesant că singura modalitate de a pătrunde în globalizarea mondială este nu prin aceia care mânuiesc butoanele, ci prin cei care realizează ceea ce este în spatele butoanelor. Și ca să realizezi ce este în spatele butoanelor trebuie să înțelegi, ca să înțelegi, trebuie să pricepi, și pentru asta trebuie să-i tentăm pe cei care au minți luminate să se îndrepte într-un domeniu care este frumos, care este acaparator, dar că este și obositor. Iar în Occident toți se duc la management, se duc la psihologie, se duc chiar la terapie, mai puțini spre inginerie.

De aceea, cred că a salva știința românească este calea directă pentru a pătrunde în inima Europei și a ajunge noi la butoane și ei să le manevreze, adică noi să facem ce-i sub buton și ei să se joace de-a butoanele cum ne jucăm noi.

Astăzi am făcut un pas mic de recunoaștere a elitelor românești. Poate cele 3 academii: Academia de Științe Medicale, care are în momentul de față conducerea Federațiilor Academiilor de Științe Medicale din Europa, Academia de Științe Tehnice și Academia Oamenilor de Știință, poate nu grupează cei mai buni oameni, dar s-a pus temelia, din ́38 dărâmată, prin unirea cu Academia Română a 3 instituții care mâine sau poimâine vor trebui să devină fanionul științei românești pe ramurile respective. Iar dumneavoastră, prin ceea ce faceți, prin votul dat, ați făcut un pas mic pentru fiecare, prin vot, dar un pas mare pentru știința românească.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat, domnule academician pentru intervenția făcută.

Dacă mai sunt și alte intervenții? Da.

Vă rog, distinsa noastră colegă. Vă rog, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

După discursul domnului deputat Anghel Stanciu, academician, conferențiar, doctor, universitar, e destul de greu să mai spui ceva, așa că mă voi rezuma la o singură propoziție. Partidul Național Liberal susține această inițiativă și-l voi parafraze pe Marin Preda, sper că sunteți mulțumit, domnule Stanciu, care spunea: "Dacă dragoste nu e, nimic nu e". Eu voi spune, dacă cercetare nu e, nimic nu e.

Domnul Ioan Oltean:

Da. A fost doamna deputat Adriana Săftoiu. Mulțumesc foarte mult.

Intrăm în dezbaterea raportului întocmit de către comisia sesizată în fond. Vă rog să urmăriți cu atenție textele propuse.

Dacă la numărul curent 1 sunt observații?

La numărul curent 2?

La numărul curent 3?

La numărul curent 4?

Numărul curent 5.

Pozițiile 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12?

Poziția 13?

Poziția 14?

Poziția 15?

Poziția 16?

Poziția 17, 18, 19, 20 și ultima poziție, 21?

Am trecut în revistă întregul raport al comisiei sesizate în fond, proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 12:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro