Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 08-11-2011

Ședința Camerei Deputaților din 8 noiembrie 2011

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea municipiului Constanța - Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989 (PL-x 428/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 428/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la ordinea de zi.

10. Proiectul de Lege privind declararea municipiului Constanța - Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul? Vă rog.

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Revoluția din decembrie 1989 reprezintă indiscutabil pentru națiunea română un moment istoric marcant, inclusiv prin tragismul evenimentelor derulate.

Trebuie să ne raportăm permanent la faptele eroilor acelui timp; trebuie să înfăptuim gesturi, nu neapărat spectaculoase, prin care să-i omagiem pe aceștia. Timișoara, București, Iași, Brașov, Târgu-Mureș, Cluj, Craiova - îmi cer scuze dacă am omis anumite localități - sunt câteva orașe în care, în acel teribil sfârșit de an, tragismul și ideea de libertate au coexistat.

Orașul Constanța merită să capete titlul de Oraș-martir al Revoluției române din decembrie 1989. Spiritul de sacrificiu, sacrificiul suprem, a fost unul real. În cărțile de istorie poate fi citit acest adevăr.

Iată de ce, stimați colegi, în calitate de inițiator, vă rog să sprijiniți demersul legislativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Vă rog, domnule deputat Iorguș, raportul comisiei.

Domnul Zanfir Iorguș:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege privind declararea municipiului Constanța Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Fac mențiunea că proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea municipiului Constanța Oraș-martir, iar proiectul de lege a fost adoptat în Senat în ședința din 15 iunie 2011.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 30 de deputați, din totalul de 30 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 29 de voturi pentru și unul împotrivă.

Menționez faptul, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, domnul deputat Mircovici.

Domnul Niculae Mircovici:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Ieri am discutat despre Propunerea legislativă privind acordarea acestui titlu orașului Craiova. Și la Constanța au fost 30 de morți, a fost un număr mare de răniți și apreciem, și ca timișorean, spun treaba aceasta, ar fi fost normal ca o astfel de recunoaștere să existe, cu atât mai mult cu cât Revoluția română a fost un fapt extrem de important, care a marcat schimbarea de regim.

Dar, am ținut să ies la microfon și pentru un alt considerent: uitându-mă pe ordinea de zi, am observat că la punctul 103 avem Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.258 privind declararea zilei de 22 decembrie ca Zi a Libertății României. Și pentru că este vorba ca această zi să fie și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății României, v-aș propune, stimați colegi, dat fiind faptul că avem și astăzi și mâine dezbateri parlamentare, dacă nu reușim să ajungem până la punctul 103, să trecem această inițiativă legislativă mai devreme, cu atât mai mult cu cât sunt o serie de activități care se pregătesc pentru această zi de 22 decembrie și ar fi bine să avem cadrul legal, pentru ca activitățile acestea să nu fie desfășurate în pripă, să fie din respect față de tot ceea ce a însemnat atât victoria Revoluției române, cât și libertatea obținută în acel moment.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Mircea Toader, vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Ca procedură, doamnă președinte.

Propunerea colegului nostru poate fi realizată modificând mâine ordinea de zi și, cu acordul colegilor mei, o vom discuta cu prioritate mâine-dimineață, pentru a marca cu adevărat ziua de 22 decembrie, să fie prima în discuție mâine-dimineață.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale, atunci urmează votul final, nefiind amendamente.