Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/22-03-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 12-03-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2012

18. Dezbaterea:
- Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 533/2010);
- Propunerii legislative privind modificarea Art.3 pct.(8), pct.(9) și pct.(13) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 797/2010);
- Propunerii legislative privind modificarea Art.1 alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 798/2010);
- Propunerii legislative privind modificarea Art.11 lit.c) a Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 799/2010);
- Propunerii legislative privind modificarea Art.121 alin.(1) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 800/2010);
- Propunerii legislative privind modificarea Art.3 pct.(27) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 801/2010);
- Propunerii legislative privind modificarea Art.19 alin.(2) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 802/2010);
- Propunerii legislative privind modificarea Art.31 alin.(3) al Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 803/2010).
(rămase pentru votul final)
 

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Pl-x 533/2010, Pl-x 797/2010, Pl-x 798/2010, Pl-x 799/2010, Pl-x 800/2010, Pl-x 801/2010, Pl-x 802/2010 și Pl-x 803/2010. Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină cineva? Nu.

Atunci, raportul comisiei, vă rog, domnule deputat Seremi.

Domnul Ștefan Seremi:

Raportul comun asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat și modificat cu completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate spre dezbatere în fond cu un număr de 8 propuneri legislative privind modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

În conformitate cu art.75 din Constituția României, republicată, și cu art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerile. Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative. Comisia pentru buget, finanțe și bănci a transmis un aviz favorabil.

Propunerile legislative supuse dezbaterii au ca obiect de reglementare modificările și completările Legii nr.85 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art.61 și art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii au examinat inițiativele legislative în ședințe separate.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a examinat cele 8 propuneri legislative menționate și documentele care le însoțesc în ședința din 9 noiembrie, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități, în data de 1 noiembrie 2011.

Din totalul membrilor, cei 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități, au participat 20, iar din numărul total de 21 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au participat la dezbatere 18 deputați și, cu unanimitate de voturi, s-a respins propunerea legislativă, întrucât modificările și completările Legii nr. 85 privind procedura insolvenței... întrucât prevederile conținute în aceste acte normative au fost preluate în alte acte normative care au fost supuse dezbaterilor Parlamentului.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog, domnule deputat Grosaru.

Domnul Mircea Grosaru:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

De fapt, ceea ce vreau să spun a fost transmis de către colegul meu, de către domnul deputat, în ultima frază, și anume faptul că aceste inițiative legislative au fost respinse datorită faptului că au fost preluate printr-o altă inițiativă legislativă și vor fi discutate împreună în această nouă inițiativă legislativă.

De fapt, aceste modificări privind Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței fac parte dintr-o serie de alte modificări ale legii care sunt premergătoare unei alte inițiative legislative, după cum s-a văzut sunt avizate favorabil și de către Guvernul României, așa că ceea ce a fost confuz, în prezentarea anterioară, a fost faptul că, deși sunt adoptate de către Guvernul României, ele au fost propuse pentru respingere.

Motivul respingerii este același ca și la o altă inițiativă legislativă, este vorba de... de fapt, alte inițiative legislative care au avut ca obiect modificarea Legii nr.31/1990, care la fel au fost propuse pentru modificare și am fost chiar... ca inițiator am fost de acord cu respingerea acestor inițiative, întrucât au fost preluate de către Guvern printr-o altă inițiativă legislativă. Este exact același lucru și fiind preluate de către Guvern printr-o altă inițiativă legislativă am considerat că aceste două inițiative separate sunt lipsite de... nu mai au obiect.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Alte intervenții, în cadrul dezbaterilor generale? Nu mai sunt.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 december 2021, 22:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro