Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/22-03-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 12-03-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2012

19. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii (Pl-x 391/2011). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 391/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii.

Rog raportul comisiei.

Domnul Nicolae Bud:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Îngăduiți-mi să prezint raportul asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii.

Cu adresa Pl-x 391 din 5 septembrie 2011, Biroul permanent, conform art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a sesizat pentru examinare și avizare în fond Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare amendarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, vizând printre altele: în primul rând, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii aflate în stare de dificultate; în al doilea rând, administrarea de către Ministerul Finanțelor Publice a schemei de ajutor de stat, instituită în favoarea IMM-urilor din industria berii; în al treilea rând, compatibilizarea Legii nr.88/2010 cu prevederile liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 1 iunie 2011.

Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În raport de obiectul și de conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Dan Pantea, șef serviciu din Ministerul Finanțelor Publice.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la dezbatere.

În urma dezbaterii în ședința din data de 14 noiembrie 2011, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii, întrucât inițiatorii nu mai susțin prezenta inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale. Nu sunt.

Atunci, am epuizat ordinea de zi pentru astăzi. În câteva minute, va avea loc sesiunea pentru primirea de răspunsuri la întrebările, interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 january 2022, 22:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro