Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 11-09-2012

Ședința Camerei Deputaților din 11 septembrie 2012

6. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (PL-x 229/2010/2011). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 229/2010

 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................

La următorul punct al ordinii de zi, punctul 6, avem reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.

Din partea inițiatorului dacă este prezent cineva?

Nefiind prezent nimeni, se amână discuția.

A, vă rog! Să vă și prezentați cu ocazia asta.

Domnul Bebe-Viorel Ionică (secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale):

Stimate domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Sunt Bebe-Viorel Ionică, secretar de stat la MCSI.

În legătură cu proiectul de lege. Proiectul de lege menționat are ca obiect reglementarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicație electronice, precum și a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură.

Având în vedere importanța acordată de Comisia Europeană comunicațiilor electronice și, în particular, asigurării colocării și partajării infrastructurii de comunicații electronice și în vederea transpunerii integrale a pachetului Telecom este necesară și reglementarea dreptului de acces pe proprietăți pentru furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice.

Având în vedere cele prezentate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale susține raportul comun înlocuitor asupra cererii de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, întocmit de comisiile sesizate în fond.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul Chirilă, vă rog frumos.

Domnul Constantin Chirilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să prezint o sinteză a raportului înlocuitor.

În conformitate cu prevederile art.135, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere în fond cu cererea de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații.

Senatul a respins cererea de reexaminare, iar Ministerul Comunicațiilor susține raportul suplimentar întocmit de comisiile sesizate în fond.

Legea trimisă spre promulgare are ca obiect de reglementare instituirea regimului infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, stabilindu-se condițiile în care se va realiza accesul pe proprietatea publică sau privată, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora și unele măsuri privind constituirea de rețele de comunicații electronice.

Având în vedere raportul comun al celor două comisii, de admitere a cererii de reexaminare și de adoptare a Legii privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații, cu amendamentele admise și respinse, acesta a fost depus la data de 20 februarie, iar până acum nu au fost depuse amendamente la raportul comun până la împlinirea termenului de 7 zile prevăzut.

În ședința din 2 iulie, membrii celor două comisii, cu majoritate de voturi, au susținut să se supună dezbaterii plenului Camerei raportul comun de înlocuire și de menținere a raportului de admitere a cererii de reexaminare.

În raport cu obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Chirilă.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, și vă rog să vă uitați la raportul comun pe care cele două comisii l-au prezentat în fața dumneavoastră.

La amendamente admise, la titlu, la punctul 1, dacă aveți obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 2 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 3 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 4 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 5 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 6 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 7 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 8 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 9 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 10 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 11 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 12 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 13 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 14 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 15 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 16 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 17 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 18 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 19 sunt obiecții? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Dacă la punctul 20 sunt obiecții? Nu sunt.

Mulțumesc.

Dacă la punctul 21 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 22 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 23, Capitolul III, sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 24 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 25 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 26 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 27 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 28, Capitolul IV, sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 29 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 30 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 31 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 32 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 33 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 34 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 35 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 36 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 37 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 38 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 39 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 40 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 41 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 42 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 43 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctul 44 și 45 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctele 46 și 47 sunt obiecții? Nu sunt.

Dacă la punctele 48, 49 și 50 sunt obiecții? Nu sunt.

La amendamentele respinse, dacă la punctul 1 susține cineva amendamentul respins? Nu.

Punctul 2 îl susține cineva? Nu.

Punctul 3 îl susține cineva? Nu.

Punctul 4 îl susține cineva? Nu.

Punctul 5 îl susține cineva? Nu.

Punctul 6 îl susține cineva? Nu.

Punctul 7 îl susține cineva? Nu.

Punctul 8 îl susține cineva? Nu.

Punctul 9 îl susține cineva? Nu.

Nu au fost susținute amendamentele respinse.

Proiectul de lege trece la votul final.

Vă mulțumesc.