Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 22-10-2012

Ședința Camerei Deputaților din 22 octombrie 2012

18. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (PL-x 378/2012). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 378/2012

 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

  ................................................

Punctul 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițial din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Este lege ordinară. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Este procedură de urgență.

Potrivit art.115 o să dau cuvântul prima dată inițiatorului. Aveți răbdare, domnule ministru.

Domnul Bogdan Tohăneanu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Bună seara, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezenta ordonanță de urgență se propune acordarea gradelor profesionale sau gradelor militare absolvenților, repartizarea acestora la unități și numirea în funcție să se realizeze la data de 1 decembrie 2012, în condițiile stabilite prin ordin sau decizii ale ministrului, după caz, conducătorului instituției în beneficiul căreia au fost pregătiți absolvenții. În lipsa unei oferte de încadrare din partea instituțiilor pentru care s-a realizat formarea profesională, absolvenții promoțiilor anului 2012 din instituțiile de formare profesională inițială care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 30 noiembrie 2012 încetarea raporturilor juridice care decurg din calitatea de absolvenți avute cu instituțiile în beneficiul cărora au fost pregătiți, să fie exonerați de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele, contractele încheiate potrivit legii.

În considerarea acestor argumente, vă rugăm să adoptați proiectul de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult, domnule ministru.

Din partea comisiei raportoare, comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, sesizată în fond. Cine prezintă raportul? Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnule Mircovici, dumneavoastră sunteți vechi în comisie.

Domnul Niculae Mircovici:

Domnule președinte,

În conformitate cu decizia dumneavoastră privind proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 privind încadrarea absolvenților promoției anului 2012, acest proiect a avut aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, Comisiei pentru muncă și protecție socială. Obiectul de reglementare: stabilirea măsurilor privind încadrarea absolvenților promoției 2012. Face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituției României, republicată.

În urma dezbaterilor, în ședința din 9 septembrie 2012, membrii comisiei cu majoritate de voturi pentru au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Grupurile parlamentare nu.

Potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților nu avem amendamente, merge direct la votul final. Vă mulțumesc.